Euthyrox®

tabletter 25 mikrogram, 50 mikrogram og 100 mikrogram

Merck

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Euthyrox® 25, 50, 75,100, 125, 150, 200 mikrogram tabletter  

Levothyroxinnatrium  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere du vil vide.
 • Lægen har ordineret Euthyrox til dig personligt. Lad derfor være med at give Euthyrox til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Euthyrox
 3. Sådan skal du tage Euthyrox
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Levothyroxin, det aktive stof i Euthyrox, er et syntetisk fremstillet skjoldsbruskkirtelhormon, der bruges til at behandle sygdomme i skjoldsbruskkirtlen eller funktionsforstyrrelser i skjoldsbruskkirtlen. Det virker på samme måde som naturligt forekommende skjoldbruskkirtelhormoner. 

 

Euthyrox anvendes til 

 • at behandle godartet struma hos patienter med en normalt fungerende skjoldbruskkirtel,
 • at forebygge, at struma vender tilbage efter en operation,
 • at erstatte naturlige skjoldbruskkirtelhormoner, når din skjoldbruskkirtel ikke selv producerer tilstrækkelige mængder,
 • at hæmme tumorvækst hos patienter med kræft i skjoldbruskkirtlen.

 

Euthyrox 25 mikrogram, 50 mikrogram, 75 mikrogram og 100 mikrogram tabletter anvendes også til at afbalancere niveauet af skjoldbruskkirtelhormoner, når en overproduktion af hormoner behandles med antithyoide lægemidler.
 

Euthyrox 100 mikrogram, 150 mikrogram og 200 mikrogram tabletter kan også anvendes til at teste funktionen af din skjoldbruskkirtel.
 

Lægen kan have forskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge EUTHYROX

Tag ikke Euthyrox

Hvis du har en af følgende lidelser. 

 • Allergisk (overfølsom) overfor det arkive stof eller et eller flere af hjælpestofferne i Euthyrox (se pkt. 6),
 • Ubehandlede funktionsforstyrrelser i binyrerne, hypofysekirtlen eller for stor produktion af skjoldbruskkirtelhormoner (thyreotoksikose),
 • Akut hjertesygdom (hjerteinfarkt eller hjertebetændelse).

Tag ikke Euthyrox sammen med andre antithyoide lægemidler, hvis du er gravid (se afsnit ”Graviditet og amning”). 

Vær ekstra forsigtig med at tage Euthyrox

Hvis du har en af følgende hjertesygdomme. 

 • Utilstrækkelig blodgennemstrømning i hjertets blodkar (angina pectoris),
 • Hjertesvigt,
 • Hurtig og uregelmæssig puls,
 • Højt blodtryk
 • Fedtaflejringer i årerne (arteriosklerose).

Disse sygdomme skal være under medicinsk behandling, før du begynder at tage Euthyrox eller før en thyroid suppressionstest udføres. Dit niveau af skjoldbruskkirtelhormoner skal kontrolleres hyppigt, mens du tager Euthyrox. Hvis du ikke er sikker på, om du lider af nogen af disse sygdomme, eller hvis du ikke er i behandling, skal du kontakte din læge.
 

Tal med din læge, 

 • hvis du er i overgangsalderen eller efter overgangsalderen. Din læge skal måske kontrollere skjoldbruskkirtlens funktion regelmæssigt på grund af risikoen for osteoporose.
 • hvis du skifter fra et lægemiddel med levothyroxin til et andet. Virkningen kan være en smule anderledes, og du kan have brug for nærmere overvågning, og dosis skal eventuelt justeres.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

 

Tal med din læge, hvis du tager et af følgende lægemidler, da Euthyrox kan påvirke deres virkning: 

 • Antidiabetika (blodsukkernedsættende lægemidler):
  Euthyrox kan reducere virkningen af dit antidiabetika, og det kan derfor være nødvendigt at få kontrolleret dit blodsukker hyppigere, navnlig i begyndelsen af behandlingen med Euthyrox. Mens du tager Euthyrox, kan det være nødvendigt at justere dosis af dit antidiabetika.
 • Coumarinderivater (lægemidler, der anvendes til at forebygge blodpropper):
  Euthyrox kan forstærke virkningen af disse lægemidler, og det kan derfor være nødvendigt at få kontrolleret dit blods evne til at størkne, navnlig i begyndelsen af behandlingen med Euthyrox. Mens du tager Euthyrox, kan det være nødvendigt af justere dosis af din coumarin medicin.
  Du skal overholde de anbefalede tidsintervaller, hvis du skal tage et af følgende lægemidler:
 • Lægemidler, der anvendes til at binde galdesyre og til at sænke høje kolesterolværdier (såsom cholestyramin eller colestipol):
  Du skal tage Euthyrox 4-5 timer før disse lægemidler, fordi de kan blokere for optagelse af Euthyrox fra tarmen.
 • Antacider (syreneutraliserende midler til lindring af mavebesvær), sukralfat (mod mavesår eller sår i tarmen), andre lægemidler med alumininun, jernholdige lægemidler og calciumcarbonat: Du skal tage Euthyrox mindst 2 timer før disse lægemidler, da de ellers kan reducere virkningen af Euthyrox.

 

Tal med din læge, hvis du tager et af følgende lægemidler, da de kan reducere virkningen af Euthyrox:  

 • Propylthiouracil (antithyroide lægemidler),
 • Glukokortikoider (lægemidler, som anvendes mod allergi og betændelse),
 • Betablokkere (blodtrykssænkende lægemidler, der også anvendes til at behandle hjertesygdomme),
 • Setralin (antidepressivt lægemiddel),
 • Klorokin eller proguanil (lægemiddel, der forebygger eller behandler malaria),
 • Lægemidler, der aktiverer visse leverenzymer, såsom barbiturater (beroligende lægemidler, sovepiller),
 • Østrogenholdige lægemidler, der anvendes til hormonerstatning under og efter overgangsalderen eller til svangerskabsforebyggelse.

 

Tal med din læge, hvis du tager et af følgende lægemidler, da de kan forstærke virkningen af Euthyrox:  

 • Salicylater (lægemidler, der anvendes til at lindre smerter og sænke feber),
 • Dicumarol (lægemidler, der forebygger blodpropper),
 • Furosemid i høje doser på 250 mg (vanddrivende lægemiddel),
 • Clofibrat (blodsænkende lægemiddel),
 • Phenytoin (antilepileptisk lægemiddel).

 

Fortæl din læge, hvis du tager proteasehæmmere (lægemidler til behandling af HIV-infektion), fordi det kan påvirke virkningen af Euthyrox. Du kan have behov for regelmæssig kontrol af dine thyroideahormon parametre. Det kan derfor være nødvendigt at justere din dosis af Euthyrox.
 

Tal med din læge, hvis du tager amiodaron (et lægemiddel, der anvendes til at behandle uregelmæssig hjerterytme), fordi dette lægemiddel kan påvirke skjoldbruskkirtlens funktion og aktivitet.
 

Hvis du skal have en diagnostisk test eller scanning med jodholdige kontrastmidler, skal du fortælle lægen, at du tager Euthyrox, fordi du kan få en indsprøjtning, der kan påvirke skjoldbruskkirtlens funktion.
 

Skjoldbruskkirtelhormoner er ikke egnet til vægtreduktion. Indtagelse af skjoldbruskkirtelhormoner nedsætter ikke din vægt, når dine skjoldbruskkirtelhormoner har en normal værdi. Alvorlige og endda livsstruende bivirkninger kan forekomme, hvis du øger dosis uden særlig aftale med din læge. 

Brug af Euthyrox sammen med mad og drikke

Tal med din læge, hvis du spiser sojaprodukter, navnlig hvis du ændrer den mængde, du spiser. Sojaprodukter kan reducere optagelsen af Euthyrox fra tarmen, og det kan derfor være nødvendigt at justere din dosis af Euthyrox. 

Graviditet og amning

Spørg lægen eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 


Hvis du er gravid, skal du forsat tage Euthyrox. Tal med din læge, da det kan være nødvendigt at ændre dosis.
 

Hvis du har taget Euthyrox sammen med et antithyroidt lægemiddel for at behandle en overproduktion af skjoldbruskkirtelhormoner, vil din læge råde dig til at ophøre med at tage Euthyrox, når du bliver gravid.
 

Hvis du ammer, skal du forsat tage Euthyrox i overensstemmelse med lægens instruktioner. Mængden af lægemiddel, der udskilles i modermælken, er så lille, at den ikke påvirker barnet. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke gennemført undersøgelser på indflydelsen på evnen til af føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Fordi levothyroxin er identisk med de naturlige forekomne thyreoideahormoner, forventes det dog ikke, at Euthyrox har nogen indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Euthyrox

Euthyrox indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage EUTHYROX

Euthyrox bør altid tages i nøje overensstemmelse med din læges instruktioner. Du bør konsultere din læge, hvis du er usikker. 

 

Din læge afgør din individuelle dosis ud fra undersøgelser og laboratorieprøver. Du starter generelt med en lav dosis, der øges hver 2.-4. uge, indtil din fulde, individuelle dosis er nået. I behandlingens første uger skal du komme til aftalte tidspunkter, hvor der tages laboratorieprøver for at justere dosis. 

 

Det nomale dosisområde fremgår af tabellen nedenfor. En lavere individuel dosis kan være tilstrækkelige, 

 • hvis du er en ældre patient
 • hvis du har hjerteproblemer,
 • hvis du har en svær eller langvarig nedsat skjoldbruskkirtelfunktion,
 • hvis du har lav kropsvægt eller stor struma.

 

Anvendelse af Euthyrox 

Anbefalet daglig dosis Euthyrox 

 • Behandling af godartet struma hos patienter med normalt fungerende skjoldbruskkirtel

75 - 200 mikrogram 

 • Forebyggelse af, at struma vender tilbage efter en operation

75 - 200 mikrogram 

 • Erstatning af naturlige skjoldbruskkirtel-hormoner, når din skjoldbruskkirtel ikke selv produceres tilstrækkelige mængder

Voksne 

Børn 

 • Initialdosis

25-50 mikrogram 

12,5 - 50 mikrogram 

 • Vedligeholdelsesdosis

100-200 mikrogram 

100-150 mikrogram pr. m2 kropsoverflade 

 • Hæmning af tumorvækst hos patienter med kræft i skjoldbruskkirtlen

150 - 300 mikrogram 

 • Afbalancering af niveauet af skjoldbruskkirtelhormoner, når en overproduktion af hormoner behandles med antithyroide lægemidler

50 - 100 mikrogram 

 • For at teste skjoldbruskkirtelfunktionen

100 mikrogram tabletter:  

200 mikrogram (2 tabletter) indtages i 2 uger før testen. 

150 mikrogram tabletter:  

Start 4 uger før test: 75 mikrogram (½ tablet) indtages i 2 uger, derefter 150 mikrogram (1 tablet) indtil testen. 

200 mikrogram tabletter:  

200 mikrogram (1 tablet) indtages i 2 uger før testen. 

 

Indgivelse

Euthyrox er beregnet til oral anvendelse. 

Tag en enkelt daglig dosis på tom mave om morgenen (mindst 30 minutter før morgenmad); helst med lidt væske, f.eks et halvt glas vand. 

Børn må tage hele den daglige dosis Euthyrox mindst 30 minutter før dagens første måltid. Umiddelbart før indtagelsen skal tabletterne knuses og blandes med vand og gives til barnet sammen med noget mere væske. Blandingen skal altid forberedes og gives frisk. 

Behandlingens varighed

Behandlingens varighed kan afhænge af den sygdom, du tager Euthyrox for, din læge vil derfor tale med dig om, hvor længe du skal tage det. De fleste patienter skal tage Euthyrox resten af livet. 

Hvis du har taget for mange Euthyrox tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Euthyrox, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Hvis du har taget en højere dosis end ordineret, kan du få symptomer såsom hurtig hjerterytme, angst, uro/ophidselse eller utilsigtede bevægelser. Hos patienter med en sygdom som angriber det neurologiske system såsom epilepsi, kan anfald forekomme i isolerede tilfælde. Kontakt din læge, hvis noget af dette sker. 

Hvis du har glemt at tage Euthyrox

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt tablet, men du skal blot tage den normale dosis næste dag.  

Hvis du holder op med at tage Euthyrox

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Euthyrox kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Euthyrox er det samme som naturlige skjoldbruskkirtelhormoner. Når du tager den ordinerede dosis Euthyrox og overholder din planlagte laboratorieaftale hos lægen, er der derfor usandsynligt, at der opstår bivirkninger.
 

Du kan opleve en eller fl ere af følgende bivirkninger, hvis du tager mere Euthyrox, end lægen har foreskrevet, eller hvis du ikke tåler den foreskrevet dosis (f. eks når dosis øges hurtigt): 

 

Uregelmæssig eller hurtig hjerterytme, brystsmerter, hovedpine, muskelsvaghed eller -kramper. Rødme (varme i ansigtet), feber, opkast, menstruelle forstyrrelser, pseudotumor cerebri (forhøjet tryk i hovedet med hævelse af øjet), rystelser, rastløshed, søvnforstyrrelser, svedtendens, vægttab, diarré.
 

Hvis du oplever nogen af disse bivirkninger, skal du kontakte din læge. Din læge kan beslutte at afbryde behandlingen i flere dage eller reducere den daglige dosis, indtil bivirkningerne er forsvundet.
 

Der kan opstå allergiske reaktioner over for et eller fl ere af hjælpestofferne i Euthyrox (se pkt.6). Kontakt straks din læge, hvis dette sker.
 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver generende eller bliver værre eller, du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
 

Bivirkningerne kan dermed blive indberette til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.
 

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
 

Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsen netsted http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/ 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Euthyrox efter udløbsdatoen, som står på pakningen. Udløbsdatoen refererer til den sidste dag i den pågældende måned. 

 

Opbevar ikke Euthyrox ved temperaturer over 25°C. Blisterkort opbevares i den originale yderkarton for at beskytte mod lys. 

 

Efter den første åbning af glasset kan tabletterne anvendes i højst 3 måneder. 

 

Spørg apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløber, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Euthyrox indeholder

 • Aktive stof: Levothyroxin. Hver tablet indeholder henholdsvis 25 mikrogram, 50 mikrogram, 75 mikrogram, 100 mikrogram, 125 mikrogram,, 150 mikrogram, 175 mikrogram eller 200 mikrogram levothyroxinnatrium.
 • Øvrige indholdsstoffer: Majsstivelse, croscarmellosenatrium, gelatine, lactosemonohydrat og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Euthyrox tabletter er hvide, runde, flade på begge sider, med delekærv og skrå kant samt en påskrift på toppen: EM25, EM50, EM75, EM100, EM125, EM150, EM175, EM200. 

 

Euthyrox fås i pakninger med 20, 25, 50, 60, 90, 100 eller 500 tabletter eller i kalenderpakninger med 28 eller 84 tabletter. 

 

Det er ikke nødvendigvis alle pakningsstørrelser, der markedsføres. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Merck KGaA  

Frankfurter Strasse 250 

64293 Darmstadt, Tyskland 

Repræsentant for Danmark

E. Merck AB  

Strandvejen 102 4 th  

2900 Hellerup 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Østrig: Euthyrox  

Belgien: Supratirox  

Danmark: Euthyrox  

Tyskland: Euthyrox  

Grækenland: Euthyrox  

Island: Euthyrox  

Italien: Supratirox  

Norge: Euthyrox  

Portugal: Eutirox  

Spanien: Eutirox  

Sverige: Euthyrox 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest godkendt 04/2010 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...