Natriumklorid "SAD"

konc. til infusionsvæske, opl. 1 mmol/ml

Amternes Lægemiddelreg.kontorI/S

Om indlægssedlen

Natriumklorid SAD Amgros I/S, konc. til infusionsvæske, opl. 1 mmol/ml 

Natriumklorid SAD konc. til infusionsvæske, opløsning 1 mmol/L

I henhold til §11 i den gældende bekendtgørelse om mærkning m.m af lægemidler* er der ikke udarbejdet en indlægsseddel for dette produkt.
 

Amgros I/S, juni 2013  

*I §11 i bekendtgørelse nr. 869 af 21. juli 2011 fremgår det, at: 

"Indlægssedlen kan udelades, hvis lægemidlet er beregnet til udelukkende at skulle administreres af sundhedspersoner eller dyrlæger og hvis lægemidlet ikke er beregnet til langtidsvirkende effekt." 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...