Sterilt vand "SAD"

solvens til parenteral anv.

Amternes Lægemiddelreg.kontorI/S

Om indlægssedlen

Sterilt vand SAD Amgros I/S, solvens til parenteral anv. 

Sterilt vand SAD solv.t parent. brug

I henhold til §11 i den gældende bekendtgørelse om mærkning m.m af lægemidler* er der ikke udarbejdet en indlægsseddel for dette produkt.
 

Amgros I/S, juni 2013  

 

*I §11 i bekendtgørelse nr. 869 af 21. juli 2011 fremgår det, at: 

"Indlægssedlen kan udelades, hvis lægemidlet er beregnet til udelukkende at skulle administreres af sundhedspersoner eller dyrlæger og hvis lægemidlet ikke er beregnet til langtidsvirkende effekt." 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...