Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ritalin® LA 10 mg, 20 mg, 30 mg og 40 mg, hårde kapsler med modificeret udløsning  

Methylphenidathydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ritalin LA
 3. Sådan skal du tage Ritalin LA
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

 

Hvis lægen har ordineret Ritalin LA til dit barn, så vær opmærksom på at al information i denne indlægsseddel er henvendt til dit barn (læs ”dit barn” i stedet for ”du” eller ”dig”). 

1. Virkning og anvendelse

Dette lægemiddel hedder Ritalin LA og indeholder det aktive stof methylphenidathydrochlorid. Navnet ’methylphenidat’ vil også blive brugt her i indlægssedlen. 

Anvendelse

Ritalin LA bruges til behandling af ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). 

 • Det bruges til børn og unge mellem 6 og 18 år, og til voksne.
 • Det bruges først, når der er forsøgt med behandlinger, der ikke omfatter medicin, f.eks. rådgivning og adfærdsterapi, som har været utilstrækkelig. Ritalin LA må ikke bruges til behandling af ADHD hos børn under 6 år. Man ved ikke, om det er sikkert eller til gavn for børn under 6 år.

Virkning

Ritalin LA har en gavnlig virkning på aktiviteten i visse dele af hjernen, som er underaktive. Medicinen kan være med til at forbedre opmærksomhed (varighed) og koncentration og dæmpe impulsiv adfærd. Medicinen gives som en del af et behandlingsprogram, der normalt omfatter: 

 • Psykologisk terapi
 • Undervisning
 • Socialterapi

Den skal ordineres af læger, som har erfaring inden for adfærdsproblemer. Lægen vil følge op på din videre behandling. En grundig undersøgelse er nødvendig. Hvis du er voksen og ikke er blevet behandlet før, vil lægen foretage nogle undersøgelser for at bekræfte, at du har haft ADHD siden barndommen. Ved hjælp af behandlingsprogrammer, samt medicin, kan ADHD styres. 

Om ADHD

Børn og unge med ADHD har svært ved at: 

 • sidde stille
 • koncentrere sig

Det er ikke noget, de kan gøre for.
Mange børn og unge kæmper for at gøre disse ting. På grund af ADHD kan de have problemer i hverdagen. Det kan være svært for børn og unge med ADHD at lære og at læse lektier. Det er svært for dem at opføre sig pænt hjemme, i skolen og andre steder.
Voksne med ADHD har ofte svært ved at koncentrere sig. De føler sig ofte rastløse, utålmodige og uopmærksomme. De kan have svært ved at organisere deres privatliv og arbejde. Det er ikke nødvendigt at behandle alle ADHD patienter med medicin. ADHD påvirker ikke intelligensen. 

Undersøgelser under behandling med Ritalin LA

Din læge vil regelmæssigt kontrollere dit helbred, mens du er i behandling med Ritalin LA (Læs grundigt punktet i afsnit 3, ”Ting, som din læge vil gøre, når du er i behandling”). Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ritalin LA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Tag ikke Ritalin LA, hvis: 

 • du er allergisk over for methylphenidat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ritalin LA (angivet i afsnit 6)
 • du har problemer med skjoldbruskkirtlen
 • du lider af normal træthed
 • er ældre > 60 år
 • du har forhøjet tryk i øjet (glaukom)
 • du har en svulst i binyren (et fæokromocytom)
 • du har en spiseforstyrrelse, dvs. ikke føler sult eller lyst til at spise - f.eks. anorexia nervosa (anoreksi)
 • du har meget højt blodtryk eller forsnævring af blodkarrene, hvilket kan give smerter i arme og ben
 • du nogensinde har haft hjerteproblemer - f.eks. et hjerteanfald, ujævn hjerterytme, smerter og ubehag i brystet, hjertesvigt, hjertesygdom, eller hvis du har et medfødt hjerteproblem
 • du har haft problemer med blodkarrene i hjernen - f.eks. et slagtilfælde, hævelse og svækkelse af et blodkar (aneurisme), snævre eller blokerede blodkar eller betændelse i blodkarrene (vaskulitis)
 • du inden for de sidste 14 dage har taget en MAO hæmmer, som er en type medicin mod depression - Se ”Brug af anden medicin sammen med Ritalin LA”
 • du har psykiske helbredsproblemer, som f.eks.
  • en psykopatisk eller borderline personlighed
  • unormale tanker eller syner, eller en sygdom, der
  • hedder skizofreni
  • tegn på en alvorlig sindstilstand som f.eks.:
   • lyst til at begå selvmord
   • alvorlig depression, hvor du er meget ked af det og føler, at du er uduelig og håbløs
   • mani, hvor du føler dig ualmindeligt opstemt, hyperaktiv og uden hæmninger.

Du må ikke tage Ritalin LA, hvis noget af ovenstående passer på dig. Hvis du ikke er sikker, skal du tale med din læge eller apoteket, før du tager Ritalin LA. Ritalin LA kan gøre disse problemer værre. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ritalin LA, hvis: 

 • du har problemer med lever eller nyrer
 • du har forstyrrelser i blodet, bladmangel
 • du har haft anfald (krampeanfald, krampetrækninger eller epileptiske anfald) eller unormale fund ved hjerneskanninger (EEG’er)
 • du nogensinde har misbrugt eller været afhængig af alkohol, receptpligtig medicin eller narkotika
 • du er en pige og er begyndt at menstruere (se ”Graviditet, amning og fertilitet”)
 • du har trækninger i kroppen, som er svære at kontrollere, eller du gentager lyde og ord (tics)
 • du har højt blodtryk
 • du har et hjerteproblem, som ikke står i afsnittet ”Tag ikke Ritalin LA” ovenfor.
 • du har et psykisk problem, som ikke står i afsnittet ”Tag ikke Ritalin LA” ovenfor. Andre psykiske problemer kan være:
  • Du lider af humørsvingninger (fordi du er manisk eller deprimeret - kaldes bipolar sygdom).
  • Du begynder at blive aggressiv eller vred, eller du bliver mere aggressiv.
  • Du ser, hører eller føler noget, der ikke er der (hallucinationer).
  • Du tror noget, der ikke er sandt (vrangforestillinger).
  • Du føler dig unormalt mistroisk (paranoia).
  • Du føler dig rastløs urolig, nervøs eller anspændt.
  • Du føler dig deprimeret eller føler skyld.

Fortæl det til din læge eller på apoteket, hvis noget af ovenstående passer på dig før behandlingen påbegyndes. Ritalin LA kan gøre disse problemer værre. Din læge vil følge med i, hvordan medicinen påvirker dig.
Ritalin LA kan påvirke børns vækst.
 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Ritalin LA. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Spørgsmål, som din læge vil stille, før du begynder at tage Ritalin LA

Disse spørgsmål skal bruges til at afgøre, om Ritalin LA er den rigtige medicin for dig.  

Lægen vil spørge om: 

 • eventuel anden medicin, som du tager
 • om der har været pludselige, uforklarlige dødsfald i familien
 • eventuelle andre medicinske problemer (f.eks. hjerteproblemer), som du selv eller din familie har
 • hvordan du har det, f.eks. om du er glad eller ked af det, har mærkelige tanker, eller om du har haft det sådan tidligere
 • om der er nogen i familien, der har ”tics” (ufrivillige, gentagne krampetrækninger i dele af kroppen, eller ufrivillig gentagelse af lyde eller ord)
 • alle psykiske problemer eller adfærdsproblemer, som du eller nogen i din familie nogensinde har haft. Lægen vil tale med dig for at finde ud af, om der er risiko for, at du får humørsvingninger (fra at være manisk til at blive deprimeret - det kaldes bipolar sygdom). Lægen vil undersøge, hvordan du har haft det psykisk indtil nu, og om der er nogen i familien, der har begået selvmord, eller som har bipolar sygdom eller en depression

Det er vigtigt, at du giver så mange oplysninger, som du kan. Det gør det lettere for lægen at afgøre, om Ritalin LA er den rigtige medicin for dig. Lægen vil måske beslutte, at der er brug for andre medicinske undersøgelser, før du begynder at tage denne medicin. 

Brug af anden medicin sammen med Ritalin LA

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, fx naturlægemidler og vitaminer og mineraler.
 

Tag ikke Ritalin LA, hvis: 

 • du tager medicin af typen MAO hæmmer, som bruges mod depression, eller har taget MAO hæmmere inden for de sidste 14 dage. Hvis du tager MAO hæmmere sammen med Ritalin LA, kan det medføre en pludselig stigning i blodtrykket.

 

Hvis du tager andre former for medicin, kan Ritalin LA have indflydelse på, hvor godt medicinen virker, eller det kan give bivirkninger.
Hvis du tager nogen af følgende former for medicin, skal du tale med din læge eller apoteket, før du tager Ritalin LA: 

 • anden medicin mod depression
 • medicin mod alvorlige psykiske problemer
 • medicin mod epilepsi
 • medicin mod lavt eller forhøjet blodtryk
 • nogle midler mod hoste og forkølelse, som indeholder stoffer, der kan påvirke blodtrykket. Det er vigtigt, at du forhører dig på apoteket, når du køber nogen af disse produkter
 • blodfortyndende medicin, som forhindrer blodpropper

Hvis du er det mindste i tvivl, om noget af den medicin, du tager, er med på listen ovenfor, skal du spørge din læge eller på apoteket, før du tager Ritalin LA. 

Hvis du skal opereres

Fortæl det til din læge, hvis du skal opereres. Ritalin LA bør ikke tages på operationsdagen, hvis der bruges en bestemt type bedøvelsesmidler. Det skyldes, at der er en risiko for, at blodtrykket stiger pludseligt under operationen. 

Narkotikatest

Denne medicin kan give et positivt resultat ved test for brug af narkotika. Det gælder også de dopingtests, der bruges i forbindelse med sport. 

Brug af Ritalin LA sammen med alkohol

Du må ikke drikke alkohol, mens du tager denne medicin. Det kan gøre bivirkningerne værre. Husk, at nogle former for mad og medicin indeholder alkohol. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Man ved ikke, om Ritalin LA vil påvirke et ufødt barn. Der er ikke set en påvirkning af frugtbarheden hos dyr. Fortæl det til din læge eller på apoteket, før du tager Ritalin LA, hvis: 

 • du er seksuelt aktiv. Lægen vil tale med dig om prævention.
 • du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid. Lægen vil afgøre, om du må tage Ritalin LA.
 • du ammer eller har planer om at amme. Det er muligt, at Ritalin LA går over i modermælken. Lægen vil derfor afgøre, om du må amme, mens du tager Ritalin LA.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Ritalin LA kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du kan føle dig svimmel, døsig og have synsforstyrrelser inkl. besvær med at fokusere eller se skarpt, når du tager Ritalin LA. Hvis noget af dette sker, kan det være farligt at foretage sig visse ting som f.eks. at køre bil eller betjene maskiner. 

Ritalin LA indeholder saccharose

Ritalin LA indeholder saccharose (en sukkerart).
Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Ritalin LA

Tag altid Ritalin LA nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 • Din læge vil normalt starte behandlingen med en lav dosis og øge den gradvist efter behov.
 • Børn/unge under 18 år: Den maksimale daglige dosis er 60 mg. Ritalin LA tages en gang daglig om morgenen.
 • Voksne: Den maksimale daglige dosis er 80 mg. Hvis du ikke har taget Ritalin LA før, vil din læge starte din behandling med 20 mg, og øge dosis gradvist, hvis det er nødvendigt.
  • Hvis du er blevet behandlet med Ritalin LA for ADHD i barndommen, og for nylig er fyldt 18 år, kan lægen fortsætte med at ordinere den samme dosis. Hvis du er blevet behandlet med Ritalin tabletter i barndommen, vil lægen ordinere den tilsvarende dosis af Ritalin LA.
  • Ritalin LA tages en gang daglig som regel om morgenen med eller uden mad. Du bør ikke tage Ritalin LA for sent ud på morgenen, da du så kan få problemer med at falde i søvn.
 • Tag Ritalin LA sammen med eller uden mad.
 • Kapslerne skal synkes hele og tages sammen med et glas vand.
 • Du må ikke knuse, tygge eller dele kapslerne eller indholdet.

Hvis du ikke kan synke kapslerne, kan du åbne kapslen og strø indholdet (små kugler) ud over lidt mad, som følgende: 

 • Åbn forsigtigt kapslen og strø kuglerne ud over lidt blød mad (fx æblemos)
 • Maden må ikke være varm, da det i så fald kan påvirke kuglernes specielle egenskaber
 • Spis straks hele blandingen af medicin/mad. Du må ikke gemme blandingen til senere brug.

Hvis du ikke har fået det bedre efter 1 måneds behandling

Hvis du ikke får det bedre, skal du sige det til din læge. Lægen vil måske afgøre, at en anden form for behandling er nødvendig 

Hvis Ritalin LA ikke bruges korrekt

Hvis Ritalin LA ikke bruges korrekt, kan det resultere i abnorm adfærd. Det kan også betyde, at du begynder at blive afhængig af medicinen. Fortæl det til din læge, hvis du nogensinde har misbrugt eller været afhængig af alkohol, receptpligtig medicin eller narkotika.
Denne medicin er kun til dig eller dit barn. Du må ikke give den til andre, selvom deres symptomer ligner dine eller dit barns. 

Hvis du har taget for mange Ritalin LA

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ritalin LA, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Tag pakningen med og fortæl, hvor meget der er taget.
Symptomer på overdosering kan f.eks. være: opkastning, føle sig urolig, rysten, ufrivillige bevægelser bliver værre, muskeltrækninger, krampeanfald (kan efterfølges af koma), føle sig meget lykkelig, forvirring, se, føle eller høre ting, der ikke er virkelige (hallucinationer), sveden, rødmen, hovedpine eller høj feber, anderledes hjerterytme (langsom, hurtig eller ujævn), højt blodtryk, udvidede pupiller og tørhed i næse og mund. 

Hvis du har glemt at tage Ritalin LA

Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du glemmer en dosis, skal du vente til tidspunktet for den næste dosis. 

Hvis du holder op med at tage Ritalin LA

Hvis du pludselig holder op med at tage denne medicin, kan ADHD symptomerne vende tilbage, eller bivirkninger som f.eks. depression kan opstå.
Lægen vil måske gradvist nedsætte mængden af den daglige medicin, før du holder op med at tage Ritalin LA. Tal med din læge, før du holder op med at tage Ritalin LA. 

Ting, som din læge vil gøre, når du er i behandling.

Din læge vil foretage nogle undersøgelser 

 • før du starter - for at sikre sig, at Ritalin LA er sikkert og vil hjælpe.
 • når du er startet - undersøgelserne vil blive foretaget mindst hver 6. måned, men muligvis oftere. De vil også blive foretaget, når dosis ændres.
 • Disse undersøgelser vil omfatte:
  • forespørgsel om din appetit
  • måling af højde og vægt (børn)
  • måling af vægt for voksne
  • måling af blodtryk og hjerterytme
  • forespørgsel om du har problemer med humøret, din psykiske tilstand, eller andre usædvanlige følelser. Eller om disse er blevet værre, mens du har taget Ritalin LA.

 

Langtidsbehandling  

Det er ikke nødvendigt at blive ved med at tage Ritalin LA altid. Hvis du tager Ritalin LA i mere end et år, vil din læge stoppe behandlingen mindst en gang om året en kort tid. For børn kan det f.eks. ske i en skoleferie. Det vil vise, om der stadig er brug for medicinen. 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Selvom 

nogle mennesker får bivirkninger, synes de fleste, at Ritalin LA hjælper dem. Din læge vil tale med dig om disse bivirkninger. 

 

Nogle bivirkninger kan være alvorlige. Hvis du får nogen af de bivirkninger, der er anført nedenfor, skal du straks søge læge: 

 

Ikke almindelige (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Tanker om eller lyst til at begå selvmord.
 • Ser, føler eller hører ting, der ikke er virkelige, nedsat realitetssans, sindslidelser/psykose, akut sindslidelse.
 • Forværring af ukontrolleret tale eller bevægelser (Tourettes syndrom).
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (indenfor minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.

 

Sjældne (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Følelse af usædvanlig opstemthed, hyperaktiv og uden hæmninger (mani).
 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen (angina pectoris).

 

Meget sjældne (Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Hjertestop, blodprop i hjertet.
 • Selvmordsforsøg, herunder fuldbyrdet selvmord.
 • Hvide ”døde” fingre (Raynauds syndrom). Kontakt lægen.
 • Voldsom hovedpine og sløret bevidsthed pga. betændelse eller tillukning af blodårene i hjernen. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).
 • Træthed, almen svækkelse, blødning fra hud og slimhinder, evt. symptomer fra maven eller hjernen (bl.a. hovedpine, bevidsthedspåvirkelse), feber, pga. nedbrydelse af de røde blodlegemer. Er livsfarligt. Ring 112.
 • Anfald (krampeanfald, krampetrækninger, epileptiske anfald).
 • Afskalning af huden eller purpurrøde pletter.
 • Høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens, sløret bevidsthed (Malignt neuroleptikasyndrom). Det er ikke sikkert, om denne bivirkning skyldes Ritalin LA eller andre lægemidler, der tages i kombination med Ritalin LA. Ring 112
 • Pludselig hjertedød.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

 • Uønskede tanker, som bliver ved med at vende tilbage.
 • Uforklarlig besvimelse, brystsmerter, kortåndethed (kan være tegn på hjerteproblemer). Hvis du får nogen af de bivirkninger, der er anført ovenfor, skal du straks søge læge.
 • Lammelse eller bevægelses- og synsproblemer, talebesvær, bevidstløshed pga. blodprop eller blødning i hjernen. Ring 112.
 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Større epileptisk krampeanfald (grand mal kramper). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Andre bivirkninger kan også forekomme; hvis de bliver alvorlige, skal du fortælle det til din læge eller på apoteket: 

 

Meget almindelige (Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)  

 • Nedsat appetit.
 • Hovedpine.
 • Nervøsitet.
 • Søvnløshed.
 • Kvalme.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Ritalin LA i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Betændelse og smerter i næse og svælgrummet, evt. forkølelse.

 

Almindelige (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Ledsmerter.
 • Nedsat vægtøgning og vækst hos børn (ved langvarig brug).
 • Hjertebanken (palpitationer).
 • Feber.
 • Hårtab.
 • Usædvanlig søvnig eller døsig.
 • Appetitløshed.
 • Angstanfald, nervøsitet.
 • Nedsat sexlyst.
 • Tandpine.
 • Kløe, udslæt eller hævet, rødt kløende udslæt (nældefeber).
 • Ekstrem megen sveden.
 • Hoste, ondt i halsen, åndenød.
 • Højt blodtryk, hurtig hjerterytme (takykardi), uregelmæssig hjerterytme. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Forstyrrelser i blodtryk eller hjerterytme.
 • Kolde hænder og fødder.
 • Rysten, svimmelhed, bevægelser, ufrivillige bevægelser, anspændelse, ekstrem rastløshed ledsaget af muskelspasmer, rysten og trækninger.
 • Aggressivitet, uro, rastløshed, angst, deprimeret, stresset, irritabel, unormal adfærd, søvnproblemer, træthed.
 • Let vakt og stærkt følelsesudbrud.
 • Mavesmerter, diarré, mavegener, sur opstød/halsbrand, tørst og opkastninger. Disse bivirkninger forekommer normalt i begyndelsen af behandlingen og kan mindskes ved at tage medicinen sammen med mad.

 

Ikke almindelige (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Forstoppelse, mave-tarm-katar.
 • Smerter i brystet.
 • Blod i urinen.
 • Dobbeltsyn eller sløret syn. Kan blive alvorligt. Kontakt læge eller evt. skadestue.
 • Muskelsmerter, muskeltrækninger, muskelstivhed.
 • Tics (lynhurtige, ufrivillige muskelsammentrækninger).
 • Forhøjede levertal (ses i blodprøver).
 • Afskalning af huden, blæredannelse i huden evt. med betændelse. Eksem, udslæt, kløe, nældefeber.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være eller blive alvorligt. Hvis der er hævelse i ansigt, læber og tunge kan det være livsfarligt, ring 112.
 • Humørforandringer eller humørsvingninger.
 • Vrede, let til gråd, øget årvågenhed, anspændthed.
 • Rokkende, vridende bevægelser, især i benene.
 • Pludselige udbrud.
 • Sløvhed.
 • Hjertemislyd (ved undersøgelse).

 

Sjældne (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Ændringer i sexlyst.
 • Desorienteret.
 • Opstemthed (manisk). Tal med lægen.
 • Udvidede pupiller, synsforstyrrelser, nedsat evne til at se skarpt.
 • Forstørrede bryster hos mænd.
 • Rødme af huden, rødt, hævet hududslæt.

 

Meget sjældne (Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Små, røde pletter på huden.
 • Unormal leverfunktion - herunder leversvigt og koma. Gulsot. Kan være alvorligt. Kontakt lægen.
 • Feber, udslæt i ansigt og arme og ben (erytheme multiforme).
 • Muskelkramper.
 • Ufrivillige, vridende, langsomme bevægelser.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektion) især halsbetændelse og feber, pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber skal du straks kontakte lægen.
 • Unormale tanker, ligegyldighed, forbigående nedtrykthed, gentagende bevægelser/handlinger (adfærd), overfokusering på noget.
 • Ændringer i prøveresultater - herunder lever og blodprøver.
 • Bleghed og træthed pga. blodmangel (anæmi).

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

 • Migræne.
 • Meget høj feber (> 41 °C).
 • Brystgener.
 • Langsom eller hurtig puls eller ekstra hjerteslag. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Tal med lægen.
 • Et større krampeanfald (grand mal krampeanfald).
 • At tro ting, der ikke er sande, forvirring.
 • Impotens.
 • Hurtig og usammenhængende tale (logorrhea).
 • Vrangforestillinger, tankeforstyrrelser, forvirring.
 • Afhængighed.

Virkninger på vækst

Når Ritalin LA tages i mere end et år, kan det medføre nedsat vækst hos nogle børn. Dette rammer færre end 1 ud af 10 børn. 

 • Der kan være manglende vægtøgning eller højdevækst.
 • Din læge vil omhyggeligt holde øje med din højde og vægt, og hvor godt du spiser.
 • Hvis du ikke vokser som forventet, kan behandlingen med Ritalin LA blive stoppet i en kort periode.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK 2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

Email: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.  

Opbevares i original emballage. Hold beholderen tæt tillukket. 

Brug ikke Ritalin® LA efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ritalin LA indeholder

Aktivt stof: methylphenidathydrochlorid. 

 • Ritalin LA 10 mg indeholder 10 mg methylphenidathydrochlorid.
 • Ritalin LA 20 mg indeholder 20 mg methylphenidathydrochlorid.
 • Ritalin LA 30 mg indeholder 30 mg methylphenidathydrochlorid.
 • Ritalin LA 40 mg indeholder 40 mg methylphenidathydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: ammoniummethacrylat copolymer, gelatine, methacrylsyre-methylmetacrylat copolymer, talcum, saccharosekugler, titandioxid (E 171), triethylcitrat, gul jernoxid (E 172) (kun 10 mg, 30 mg og 40 mg kapsler), sort jernoxid (E 172) (kun 10 mg og 40 mg kapsler), macrogol, rød jernoxid (E 172) (kun 10 mg og 40 mg kapsler). 

Pakningsstørrelser

Ritalin LA 10 mg, 20 mg, 30 mg og 40 mg fås i en pakning med 28 hårde kapsler med modificeret udløsning. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen og frigiver

EuroPharmaDK  

Oddesundvej 39 

6715 Esbjerg N 

Ompakker

kohlpharma GmbH  

Im Holzhau 8  

66663 Merzig  

Tyskland 

 

Ritalin LA svarer til Ritalin Uno. 

 

Ritalin er et registreret varemærke, der tilhører Novartis AG. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2017.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...