Fluticasonpropionat "Teva"

næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis

Teva

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fluticasonpropionat Teva 50 mikrogram/dosis, næsespray, suspension  

(Fluticasonpropionat) 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Fluticasonpropionat Teva, næsespray til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fluticasonpropionat Teva næsespray
 3. Sådan skal du bruge Fluticasonpropionat Teva næsespray
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lægemidlet hedder Fluticasonpropionat Teva og indeholder 50 mikrogram af det aktive stof fluticasonpropionat i hver spraydosis. Fluticasonpropionat tilhører den gruppe lægemidler, som kaldes kortikosteroider. 

 

Fluticasonpropionat Teva næsespray har antiinflammatoriske egenskaber. Når den sprøjtes ind i næsen, reducerer den hævelse og irritation. Lægemidlet bruges forebyggende og til behandling af årstidsbestemt allergisk rhinitis (f.eks. høfeber) og varig rhinitis (stoppet eller løbende næse, nysen og irritation forårsaget af husstøvmider eller dyr som katte og hunde). Den kan anvendes af voksne og børn fra 4 år og op. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fluticasonpropionat Teva næsespray

Brug ikke Fluticasonpropionat Teva næsespray

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for fluticasonpropionat eller et af de øvrige indholdsstoffer, angivet i punkt 6..

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Fluticasonpropionat Teva: 

 • hvis du nogensinde har fået foretaget en næseoperation
 • hvis du har eller for nylig har haft en infektion i næsegangene
 • hvis du har eller for nylig har haft en ubehandlet infektion, tuberkulose eller okulær herpes (hududslæt ved øjnene som skyldes herpesvirus)
 • hvis du for nylig er blevet behandlet med injektioner med steroider, eller du har taget orale (gennem munden) steroider i længere tid

Fluticasonpropionat Teva næsespray kontrollerer sædvanligvis årstidsbestemt allergisk rhinitis (høfeber), men hvis du er udsat for en stor mængde pollen, kan yderligere behandling være nyttig til at kontrollere andre symptomer som f.eks. kløende øjne. Rådfør dig med lægen i sådanne situationer.
 

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser. 

Brug af anden medicin sammen med Fluticasonpropionat Teva

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig, herunder også lægemidler som ikke er receptpligtige.
 

Nogle lægemidler kan påvirke Fluticasonpropionat Teva næsespray. Informér især lægen eller apoteket, hvis du tager: 

 • Lægemidler, der anvendes til behandling af svampeinfektioner (f.eks. ketoconazol)
 • Lægemidler, som kan øge virkningen af Fluticasonpropionat Teva næsespray. Din læge vil monitorerer dig nøje, hvis du anvender disse lægemidler (inklusive nogle lægemidler for hiv: ritonavir, cobicistat).

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dette lægemiddel har ingen eller en meget lille effekt på evnen til køre bil eller anvende maskiner. 

Fluticasonpropionat Teva, næsespray indeholder benzalkoniumchlorid

Fluticasonpropionat Teva næsespray indeholder benzalkoniumchlorid opløsning (40 mikrogram pr. dosis), som er en irritant og kan forårsage hudreaktioner. Konserveret benzalkoniumchlorid kan medføre hævelse af næseslimhinden, hvis det anvendes i længere perioder. I tilfælde af en sådan reaktion (vedvarende tilstoppet næse), bør der anvendes medicin uden konserveringsmiddel, hvis det er muligt. Det kan også medføre åndedrætsbesvær. Hvis sådanne produkter uden konserveringsmiddel ikke er til rådighed, bør der anvendes en anden lægemiddelform.  

3. Sådan skal du bruge Fluticasonpropionat Teva næsespray

Brug altid Fluticasonpropionat Teva næsespray nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Den sædvanlige dosis er: 

 

Voksne (herunder ældre) og børn på 12 år og derover:  

Når du starter med at anvende Fluticasonpropionat Teva næsespray, vil du normalt tage to spraydoser i hvert næsebor én gang daglig, helst om morgenen. Din læge kan øge denne dosis til maksimum to spraydoser i hvert næsebor to gange daglig. 

Når dine symptomer er under kontrol, kan din læge reducere dosis til en spraydosis i hvert næsebor én gang daglig. Hvis brugen af en sådan reduceret dosis medfører tegn på forværring af dine symptomer, kan din dosis øges igen til startdosis. 

 

Børn mellem 4 og 11 år:  

For børn mellem 4 og 11 år er den normale dosis en spraydosis i hvert næsebor én gang daglig, helst om morgenen. Din læge kan øge denne dosis til maksimum en spraydosis i hvert næsebor to gange daglig. 

 

Dette lægemiddel er ikke egnet til børn under 4 år  

 

Din læge ordinerer den lavest mulige dosis Fluticasonpropionat Teva næsespray, som kan kontrollere symptomerne på en effektiv måde. 

 

Det kan tage nogle få dage, før denne medicin begynder at virke. Du skal ikke stoppe med at tage din medicin, medmindre din læge fortæller dig, at du skal stoppe med behandlingen. 

 

Du må ikke tage en større dosis eller anvende din Fluticasonpropionat Teva næsespray oftere, end lægen har ordineret. Det er vigtigt ikke at anvende mere af medicinen, end lægen har sagt. 

 

Hvis dine øjne bliver ved med at klø eller løbe i vand forårsaget af høfeber, selvom du tager denne medicin, skal du informere din læge. Han/hun kan muligvis give dig et andet lægemiddel til at lindre dine øjensymptomer. 

Hvad du skal gøre, før du begynder at anvende din næsespray

Fluticasonpropionat Teva næsespray har en støvhætte, som beskytter næsestykket og holder det rent - denne skal tages af, før du anvender sprayen, og sættes på igen efter brug. 

 

Når Fluticasonpropionat Teva næsespray er ny, skal flasken klargøres som følger: 

 1. Ryst flasken forsigtigt, og tag derefter støvhætten af.
 2. Hold flasken opret med tommelfingeren under flasken samt pegefingeren og langfingeren på hver side af næsestykket. Sørg for, at næsestykket peger væk fra dig, når du gør dette.

Fluticasonpropionat "Teva" Teva B.V., næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis 

 1. Tryk ned med fingrene for at pumpe sprayen.
 2. Gentag trin 2 og 3 fem gange - nu er flasken klar til brug.

Hvis du ikke har anvendt Fluticasonpropionat Teva næsesprayen i 7 dage, skal du trykke ned med fingeren, indtil et fint støv dannes. 

 

Hvis sprayen stadigvæk ikke fungerer efter forsøg på at pumpe, og du tror, den måske kan være blokeret, kan du rengøre sprayen på følgende måde: 

Rengøring af næsesprayen

 1. Tag støvhætten af.
 2. Træk den hvide krave opad for at tage næsestykket af.

Fluticasonpropionat "Teva" Teva B.V., næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis 

 1. Læg næsestykket og støvhætten i varmt vand, og lad dem ligge i blød i nogle få minutter. Skyl dem derefter under rindende vand.
 2. Ryst overskydende vand af, og lad næsestykket og støvhætten tørre på et lunt (ikke varmt) sted.
 3. Sæt næsestykket på igen.
 4. Pump sprayen om nødvendigt nogle få gange, indtil der dannes et fint støv.
 • Du bør rengøre næsesprayen mindst én gang om ugen for at forhindre, at den tilstoppes. Yderligere rengøring er nødvendig, når sprayen er tilstoppet.
 • Du må ALDRIG forsøge at fjerne en tilstopning eller forstørre sprayhullet med en nål eller en anden skarp genstand, da dette vil ødelægge spraymekanismen.

Anvendelse af næsesprayen

 1. Ryst flasken, og tag derefter støvhætten af.
 2. Puds næsen forsigtigt.
 3. Luk det ene næsebor ved at trykke fingeren mod det, og anbring næsestykket på sprayen i det andet næsebor. Vip hovedet let fremover, så flasken holdes opret.

Fluticasonpropionat "Teva" Teva B.V., næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis 

 1. Træk vejret langsomt ind gennem det åbne næsebor, og tryk på samme tid kraven på næsestykket ned med fingrene, så et fint støv sprøjtes ind i næseboret.
 2. Pust ud gennem munden. Gentag trin 4 for at sprøjte endnu en gang i samme næsebor.
 3. Tag næsestykket ud af næseboret, og pust ud gennem munden.
 4. Gentag trin 3 til 6 med det andet næsebor.

Fluticasonpropionat "Teva" Teva B.V., næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis 

Efter anvendelse af næsesprayen

 • Aftør næsestykket forsigtig med en ren serviet, og sæt støvhætten på igen.

Hvis du har brugt for meget Fluticasonpropionat Teva næsespray

Det er vigtigt, at du tager den dosis, som er angivet på den påsatte etiket, eller som din læge har ordineret. Du må kun tage den dosis, som din læge anbefaler. Hvis du tager mere eller mindre kan det forværre dine symptomer. 

 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Fluticasonpropionat Teva næsespray, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Tag denne indlægsseddel og Fluticasonpropionat Teva næsesprayen med, og vis dem til lægen. 

Hvis du har glemt at bruge Fluticasonpropionat Teva næsespray

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis. Hvis du glemmer at tage en dosis på det rigtige tidspunkt, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det næsten er tid til at tage næste dosis, skal du vente indtil da og derefter fortsætte som før. 

Hvis du holder op med at bruge Fluticasonpropionat Teva næsespray

Dine næsesymptomer vil muligvis ikke blive bedre, før du har taget medicinen nogle dage - det er derfor meget vigtigt, at du tager medicinen som foreskrevet, og at du bliver ved med at tage den, indtil lægen beder dig om at standse, også selvom du føler dig bedre tilpas. 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis du anvender høje doser Fluticasonpropionat Teva næsespray, kan du få behov for ekstra steroider i perioder med ekstrem stress, eller under sygehusindlæggelse efter en alvorlig ulykke eller tilskadekomst, eller før en operation. Behandling med nasale kortikosteroider kan påvirke produktionen af steroider i kroppen. Sandsynligheden for at sådanne reaktioner opstår øges ved brug af en høj dosis i en længere periode. Din læge vil hjælpe med at forhindre at dette sker ved at ordinere den lavest mulige steroiddosis, som giver en tilstrækkelig symptomkontrol. 

 

Nogle bivirkninger er mere alvorlige end andre, og hvis du oplever nogle af følgende symptomer, bør du stoppe med at bruge Fluticasonpropionat Teva næsespray og rådføre dig med lægen så snart som muligt:  

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter, som anvender Fluticasonpropionat Teva næsespray) 

 • epistaxis (næseblod).

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter, som anvender Fluticasonpropionat Teva næsespray) 

 • hovedpine.
 • ubehagelig smag i munden eller en ubehagelig lugt i næsen.
 • tørhed og irritation i hals og næse samt nysen.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 1000 patienter, som anvender Fluticasonpropionat Teva næsespray) 

 • Alvorlig allergisk reaktion med pludseligt udslæt, hævelse (normalt tungen, ansigtet eller læberne) eller vejrtrækningsbesvær.
 • Bronkospasmer (forsnævring af luftvejene i lungerne).

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter, som anvender Fluticasonpropionat Teva næsespray) 

 • Glaukom (øget tryk i øjet) og grå stær (uklarhed i øjets linse) er rapporteret efter lang tids behandling.
 • Perforation af det nasale septum (hul i næseskillevæggen) og sår i næseslimhinden - selvom dette sædvanligvis påvirker patienter, som har fået foretaget en næseoperation.

 

Ikke kendt (frekvensens kan ikke estimeres ud fra tilgængelig data) 

 • Sløret syn

Hos børn og unge kan endvidere ses følgende bivirkninger:

Børn kan vokse langsommere end andre, og derfor bør børn, som bliver behandlet med nasale kortikosteroider i en længere periode, gå til jævnlig lægekontrol for at få kontrolleret deres højde. Din læge vil hjælpe med at forhindre at dette sker, ved at ordinere den lavest mulige steroiddosis, som giver en tilstrækkelig symptomkontrol. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Fluticasonpropionat Teva næsespray efter den udløbsdato, der står på flasken og æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 ºC. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fluticasonpropionat Teva næsespray indeholder:

Aktivt stof: fluticasonpropionat. Hver enkelt spraydosis indeholder 50 mikrogram fluticasonpropionat. 

Øvrige indholdsstoffer: glucose (vandfri), dispergibel cellulose, phenylethylalkohol, benzalkoniumchloridopløsning (40 mikrogram per dosis), polysorbat 80 og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser

Fluticasonpropionat Teva næsespray består af en hvid, uigennemsigtig opløsning i en brun multidosis glasflaske udstyret med en målepumpe til spraydannelse. Hver flaske Fluticasonpropionat Teva næsespray indeholder en opløsning, som giver enten 60, 120, 150, 240 (2 beholdere indeholdende 120 doser/beholder) eller 360 (3 beholdere indeholdende 120 doser/beholder) spraydoser. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V. 

Swensweg 5 

2031 GA Haarlem  

Holland 

Repræsentant:

Teva Denmark A/S  

Vandtårnsvej 83A  

2860 Søborg  

Tlf.:+45 44 98 55 11 

E-mail: info@tevapharm.dk 

Fremstiller

Teva Czech Industries s.r.o,  

Opava 

Tjekkiet  

 

Eller 

 

Teva Operations Poland Sp.z.o.o.  

Ul. Mogilska 80 

31-546 Krakóv 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Tjekkiet Nasofan, nosni sprej 

Tyskland Flutica-TEVA 50 Mikrogramm Nasenspray, Suspension  

Danmark Fluticasonpropionat “Teva” 50 mikrogram/dosis, næsespray, suspension 

Spanien Nasofan 50 microgramos suspensión para pulverización nasal  

Finland Nasofan 50 mikrog/annos nenäsumute 

Ungarn Nasofan orrspray 

Island Nasofan 50 míkróg/skammt nefúði, dreifa 

Irland Nasofan Aqueous 50 microgram Nasal Spray Suspension 

Italien Nasofan 50 microgrammi Spray Nasale 

Malta Nasofan Aqueous 50 microgram Nasal Spray Suspension 

Holland Fluticasonpropionaat Mylan 50 microgram/dosis, neusspray suspensie  

Polen Fanipos, 50 mikrogramów/dawkę donosową aerosol donosa, zawiesina  

Portugal Fluticasona Nasofan 50 microgramas Suspensão para pulverização nasal 

Slovakiet Nasofan 50 mikrogramová nosová aerodisperzia aer nas  

England Nasofan Aqueous 50 microgram Nasal Spray 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 11/2017
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...