Latanoprost "Mylan"

øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml

Mylan AB

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Latanoprost Mylan 50 mikrogram/ml øjendråber, opløsning 

latanoprost 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Latanoprost Mylan
 3. Sådan skal du bruge Latanoprost Mylan
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Latanoprost Mylan hører til en gruppe medicin, der kaldes prostaglandinanaloger. Latanoprost Mylan virker ved at øge den naturlige udstrømning af væske fra øjet til blodet.
 

Latanoprost Mylan bruges til at behandle grøn stær og forhøjet tryk i øjet. Disse tilstande er begge forbundet med et forhøjet tryk i øjet, der efterfølgende kan påvirke dit syn.
 

Latanoprost Mylan anvendes til behandling af forhøjet tryk i øjet eller grøn stær hos børn og spædbørn i alle aldre.
 

Lægen kan have givet dig Latanoprost Mylan for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Latanoprost Mylan

Latanoprost Mylan kan bruges af voksne (samt ældre) og nyfødte børn til 18 års alderen.
Latanoprost Mylan er ikke undersøgt hos for tidligt fødte børn (svangerskabsvarighed mindre end 36 uger). 

Brug ikke Latanoprost Mylan:

 • hvis du er allergisk over for latanoprost eller et af de øvrige indholdsstoffer i Latanoprost Mylan (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Latanoprost Mylan eller før du behandler dit barn, hvis noget af følgende gælder for dig eller dit barn.
 

Hvis du eller dit barn: 

 • skal have foretaget eller har fået foretaget øjenoperation (herunder operation for grå stær)
 • har problemer med øjnene (f.eks. øjensmerter, øjenirritation, øjenbetændelse eller sløret syn)
 • lider af tørre øjne eller har en sygdom, der påvirker den forreste del af øjet (hornhinden)
 • har svær astma eller hvis astamen ikke er velkontrolleret
 • har en bestemt type grøn stær, der hedder kronisk snævervinklet grøn stær eller medfødt grøn stær
 • har grøn stær forårsaget af pigmentering i øjets kammervinkel (pigmentglaukom)
 • har en type grøn stær som er forårsaget af en øjenbetændelse eller dannelse af nye blodkar i øjet
 • har grøn stær og samtidig ikke har nogen linser eller har kunstige linser, eller hvis dine øjne er afakiske (linsen i øjet mangler) eller pseudoafakisek med ødelagt bagkammerlinsekapsel eller forkammerlinse.
 • hvis du har fået at vide at du har risiko for hævelse bag øjet (makulært ødem) eller betændelseslignende tilstand i iris (iritis/uveitis), fordi du f.eks. har karsygdom, der påvirker øjet eller misdannelser i nethinden som følge af sukkersyge
 • har eller har haft en virusinfektion i øjnene forårsaget af herpesvirus (HVS), især hvis det skyldes brug af prostaglandinanaloger.
 • bruger kontaktlinser. Du kan stadig bruge Latanoprost Mylan, men du skal følge vejledningen for kontaktlinsebrugere i afsnit 3.
 • hvis du er gravid eller forsøger at blive gravid
 • hvis du ammer.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug af anden medicin sammen med Latanoprost Mylan

Latanoprost Mylan kan påvirke virkningen af anden medicin og anden medicin kan påvirke virkningen af Latanoprost Mylan.
 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du eller dit barn bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Det gælder også medicin (eller øjendråber), som ikke er købt på recept.
 

Effekten af prostaglandiner eller prostaglandinderivater (bruges ved øget tryk i øjet) kan påvirkes af Latanoprost Mylan. Det frarådes at tage disse sammen med Latanoprost Mylan, idet trykket i øjet kan stige. 

Graviditet og amning

Du må ikke bruge Latanoprost Mylan, hvis du er gravid.
Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Du må ikke bruge Latanoprost Mylan, hvis du ammer. Latanoprost bliver udskilt i modermælken og kan derfor påvirke dit barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dit syn kan blive sløret i en kort periode, når du bruger Latanoprost Mylan. I så fald må du ikke køre bil, bruge værktøj eller betjene maskiner, før dit syn bliver klart igen. 

Latanoprost Mylan indeholder benzalkoniumchlorid

Benzalkoniumchlorid er et konserveringsmiddel, som kan give øjenirritation. Benzalkoniumchlorid absorberes af kontaktlinser og har vist sig at misfarve bløde kontaktlinser. Undgå derfor kontakt med bløde kontaktlinser.
 

Hvis du eller dit barn bruger kontaktlinser, skal du tage kontaktlinserne ud inden brug af Latanoprost Mylan. Vent mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen. Hvis du bruger kontaktlinser, skal du følge vejledningen for kontaktlinsebrugere i afsnit 3 (Sådan skal du bruge Latanoprost Mylan). 

3. Sådan skal du bruge Latanoprost Mylan

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
 

Den sædvanlige dosis til voksne, ælder og børn er 1 øjendråbe dagligt i det/de angrebne øje/øjne. Det er bedst at dryppe øjnene om aftenen.
Brug ikke Latanoprost Mylan mere end 1 gang dagligt, da hyppigere drypning kan nedsætte virkningen af behandlingen.
 

Brug Latanoprost Mylan som din læge eller dit barns læge har anvist, indtil du får besked på at stoppe behandlingen.
 

Kontaktlinsebrugere 

Hvis du eller dit barn bruger kontaktlinser, skal disse tages ud, inden du drypper øjnene med Latanoprost Mylan. Efter drypning skal du vente 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen. 

Brugsanvisning

 1. Vask hænderne og sid ned eller stå behageligt.
 2. Skru hætten af. Hætten skal gemmes.
 3. Træk forsigtigt ned i det nederste øjenlåg med en finger.
 4. Før spidsen af flaksen tæt til øjet uden af berøre øjet.
 5. Tryk let på flasken, så der dryppes én dråbe i øjet. Slip øjenlåget.
  Latanoprost "Mylan" Mylan AB, øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml
 6. Pres en finger mod øjenkrogen ind mod næsen i ca. 1 minut, mens du holder øjet lukket.
 7. Gentag for det andet øje, hvis din læge har sagt, at du skal dryppe begge øjne.
 8. Skru hætten på igen

Hvis du bruger Latanoprost Mylan sammen med andre øjendråber

Vent mindst 5 minutter efter du har brugt Latanoprost Mylan, inden du bruger andre øjendråber. 

Hvis du har brugt for meget Latanoprost Mylan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Latanoprost Mylan, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet.
 

Hvis du drypper for mange dråber i øjet, kan der dit øje blive let irriteret og øjnene kan løbe i vand og blive røde. Dette forsvinder igen, men hvis du er bekymret, skal du kontakte lægen eller den læge, som behandler dit barn.
 

Kontakt lægen hurtigst muligt, hvis du eller dit barn ved en fejl har drukket øjendråberne. 

Hvis du har glemt at bruge Latanoprost Mylan

Fortsæt med den sædvanlige dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du holder op med at bruge Latanoprost Mylan

Kontakt lægen eller den læge, som behandler dit barn, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Latanoprost Mylan.
 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
 

Stop med at tage lægemidlet og kontakt straks lægen eller tag til nærmeste skadestue, hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger: 

 • Betændelse af hornhinden
 • Betændelse i iris eller den farvede del af øjet (iritis/uveitis)
 • Hævelse af den bagerste del af øjet (retina)
 • Virusinfektion i øjet forårsaget af herpesvirus og forbundet med inflammation/irritation i øjets overflade (keratitis).

 

Følgende bivirkninger er også blevet indberettet: 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer) 

 • En gradvis ændring i din øjenfarve på grund af øget mængde brunt pigment i den farvede del af øjet, også kaldet iritis. Det er mere sandsynligt, at denne farveændring forekommer, hvis du har blandet øjenfarve (blå-brun, grå-brun, gul-brun eller grøn-brun), end hvis du har enkeltfarvede øjne (blå, grå, grønne eller brune). Ændringen i din øjenfarve kan tage flere år, men det ses typisk inden for de første 8 måneder af behandlingen. Farveændringen kan være permanent og kan være mere tydelig, hvis du kun anvender Latanoprost Mylan i det ene øje.
  Der er intet der tyder på, at den ændrede øjenfarve giver problemer. Ændringen i øjenfarven fortsætter ikke efter at behandlingen med Latanoprost Mylan ophører.
 • Røde øjne
 • Øjenirritation (brændende fornemmelse, følelse af sandkorn i øjet, kløe, sviende fornemmelse eller følelse af at have noget i øjet).
 • Gradvis ændring af øjenvipper i det behandlede øje og de fine hår omkring det behandlede øje, hvilket oftest ses hos personer af japansk oprindelse. Disse ændringer omfatter mørkere, længere, tykkere og flere øjenvipper.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) 

 • Irritation eller ødelæggelse af øjets overfalde, betændelse i øjenlågsranden, øjensmerter og lysfølsomhed (fotofobi).

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 100 personer) 

 • Hævelse af øjenlåg, tørre øjne, uklart syn og øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.
 • Hududslæt.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer) 

 • Hævelse eller kradsning/skade i øjets overflade, hævelse omkring øjet (periorbitalt ødem), øjenvipper der vender i forkert retning eller ekstra række af øjenvipper.
 • Hudreaktioner på øjenlågene, mørkfarvning af huden på øjenlågene.
 • Astma, forværring af astma eller åndenød.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer) 

 • Angina pectoris (brystsmerter).
 • Indsunkne øjne.
 • I meget sjældne tilfælde har nogle patienter med alvorlige skader på den klare hinde forrest på øjet (hornhinden) udviklet uklare pletter på hornhinden som skyldes, at der ved behandlingen sker en gradvis ophobning af kalk her.

 

Andre bivirkninger som er indberettet efter markedsføring af latanoprost (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de eksisterende oplysninger): 

Væskefyldt område i den farvede del af øjet (iriscyste) 

Hovedpine, svimmelhed 

Hjertebanken 

Muskel- og ledsmerter 

 

Hos børn og unge kan endvidere ses følgende bivirkninger: 

Bivirkningerne løbenæse, kløende næse og feber ses oftere hos børn end hos voksne. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via 

 

Sundhedsstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: sst@sst.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Brug ikke lægemidlet, hvis forseglingen er brudt eller beskadiget inden åbning.
 

Den uåbnede øjendråbeflaske skal opbevares i køleskab (2ºC-8ºC) beskyttet mod lys.
 

Efter åbning af øjendråbeflasken er det ikke nødvendigt at opbevare den i køleskab, men den må ikke opbevares ved temperaturer over 25ºC. Anvendes senest 4 uger efter åbning.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Latanoprost Mylan indeholder:

 • Aktivt stof: latanoprost.
  1 ml øjendråber indeholder 50 mikrogram latanoprost.
 • Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid, natriumchlorid, natriumdihydrogenphosphatmonohydrat, vandfri dinatriumphosphat og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Latanoprost Mylan er en klar, farveløs, vandig væske.
 

Latanoprost Mylan fås i en rund gennemsigtig øjendråbeflaske af plastik med gennemsigtig skruelåg af plastik og turkisfarvet sikkerhedshætte af plastik med sikkerhedsring. 

 

Hver øjendråbeflaske indeholder 2,5 ml Latanoprost Mylan øjendråber.
 

Latanoprost Mylan fås i følgende pakningsstørrelser: 

1 flaske med 2,5 ml øjendråber 

3 flasker med 2,5 ml øjendråber 

6 flasker med øjendråber 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Mylan AB 

Postboks 23033 

104 35 Stockholm 

Sverige 

Tel: +46 (0) 8 555 227 50 

Fax: +46 (0) 8 555 227 51 

E-mail: inform@mylan.se 

Fremstiller

Mylan S.A.S (Saint Priest) 

117 Allee des Parcs, 6 

9 800 Saint Priest 

Frankrig 

 

Wessling Hungary Kft.
Fóti út 56 

1047 Budapest, Ungarn 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret september 2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...