Celecoxib "Stada"

hårde kapsler 100 mg og 200 mg

Stada

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN

Celecoxib STADA 100 mg kapsel, hård  

Celecoxib STADA 200 mg kapsel, hård  

celecoxib  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Celecoxib Stada
 3. Sådan skal du tage Celecoxib Stada
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Celecoxib Stada bruges til at lindre symptomer, der er forårsaget af leddegigt (reumatoid artrit), slidgigt (osteoarthritis) og gigt i ryghvirvlerne (ankyloserende spondylitis)

 

Celecoxib Stada tilhører gruppen af nonsteroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID), og hører til undergruppen, der hedder COX-2 hæmmere. Prostaglandiner er naturlige stoffer, som dannes i kroppen. Nogle prostaglandiner giver smerte og betændelse (hævelse). Ved sygdomme som leddegigt og slidgigt producerer kroppen flere af disse stoffer. Celecoxib Stada virker ved at nedsætte mængden af disse prostaglandiner, og nedsætter derved smerte og betændelse. 

 

Lægen kan have givet dig Celecoxib Stada for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage CELECOXIB STADA

Tag ikke Celecoxib Stada:

 • hvis du er allergisk overfor celecoxib eller et af de øvrige indholdsstoffer i Celecoxib Stada (angivet i punkt 6)
 • hvis du har haft en overfølsomhedsreaktion overfor den type medicin, der kaldes ”sulfonamider” (en type antibiotika, som bruges ved behandling af infektioner)
 • hvis du har aktivt mavesår eller sår på tarmene eller blødning i maven eller tarmene
 • hvis du- efter at have taget acetylsalicylsyre eller andre antiinflammatoriske lægemidler og smertestillende medicin (NSAID) - har oplevet astma, polypper i næsen, svær tilstopning af næsen, eller en overfølsomhedsreaktion som f.eks. kløende hududslæt, hævelse af ansigt, læber, tunge eller hals, besværet eller hvæsende vejrtrækning
 • hvis du er gravid. Hvis du kan blive gravid under behandlingen, bør du tale med din læge om præventionsmetoder
 • hvis du ammer
 • hvis du har alvorlig leversygdom
 • hvis du har alvorlig nyresygdom
 • hvis du har en betændelsessygdom i tarmene, f.eks. colitis ulcerosa eller Crohns sygdom
 • hvis du lider af hjertesvigt, har fået konstateret hjertesygdom eller cerebrovaskulær sygdom f.eks. hvis du har haft et hjertetilfælde, slagtilfælde, forbigående nedsat blodtilførsel til hjernen (TIA = transitorisk iskæmisk attak, også kaldet ”mini- slagtilfælde”), smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen (angina pectoris), eller ved tilstopning af blodårerne til hjertet eller hjernen
 • hvis du har eller har haft problemer med blodomløbet (perifer arteriel sygdom), eller hvis du har fået foretaget operation i blodårerne i benene.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Celecoxib Stada: 

 • hvis du tidligere har haft mavesår eller tegn på blødning i maven eller tarmene
 • hvis du tager acetylsalicylsyre (selv ved lave doser til at beskytte hjertet)
 • hvis du tager blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin)
 • hvis du tager Celecoxib Stada samtidig med andre NSAID, som ikke indeholder acetylsalicylsyre f.eks. ibuprofen eller diclofenac. Samtidig brug af denne medicin og Celecoxib Stada bør undgås
 • hvis du er ryger, har diabetes, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol
 • hvis dit hjerte, lever eller nyrer ikke fungerer normalt. Lægen ønsker muligvis at kontrollere dig regelmæssigt
 • hvis du har hævelser på grund af væskeophobning (f.eks. hævede ankler og fødder)
 • hvis du lider af væskemangel, f.eks. på grund af opkastning eller diarré eller er i behandling med vanddrivende medicin (bruges ved behandling af for meget væske i kroppen)
 • hvis du har haft en alvorlig overfølsomhedsreaktion eller en alvorlig hudreaktion, som er udløst af medicin
 • hvis du føler dig sløj på grund af en infektion, eller tror du har en infektion, da Celecoxib Stada kan skjule feber eller andre tegn på infektion og betændelse
 • hvis du er over 65 år. Lægen ønsker muligvis at kontrollere dig regelmæssigt.

 

Som andre NSAID (f.eks. ibuprofen eller diclofenac) kan denne medicin give forhøjet blodtryk.  

Lægen kan derfor ønske at kontrollere dit blodtryk regelmæssigt.
 

Visse tilfælde af alvorlige leverpåvirkninger, herunder alvorlig leverbetændelse, leverskade, leversvigt (i visse tilfælde med dødelig udgang eller nogle, som krævede levertransplantation) er set i forbindelse med celecoxib. Blandt de tilfælde, hvor tidspunkt for udbrud er angivet, opstod de mest alvorlige leverpåvirkninger inden for 1 måned efter behandlingsstart


Celecoxib Stada kan gøre det vanskeligere at blive gravid. Fortæl det til lægen, hvis du planlægger at blive gravid, eller hvis du har problemer med at blive gravid (se afsnit om ”Graviditet og amning”). 

Brug af anden medicin sammen med Celecoxib Stada

Nogle lægemidler kan påvirke, hvordan andre lægemidler virker. Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager nogle af følgende lægemidler: 

 • Dextromethorphan (hostemedicin)
 • ACE-hæmmere eller angiotensin-II-antagonister (medicin mod for højt blodtryk og hjertesvigt)
 • Diuretika (vanddrivende medicin)
 • Fluconazol og rifampicinn (medicin mod svampeinfektioner og bakterielle infektioner)
 • Warfarin eller anden blodfortyndende medicin, der tages gennem munden (blodfortyndende medicin)
 • Lithium (medicin mod visse typer af depression)
 • Anden medicin til behandling af depression, søvnproblemer, højt blodtryk eller uregelmæssig puls
 • Neuroleptika (medicin mod visse psykiske lidelser)
 • Methotrexat (medicin mod leddegigt, alvorlig psoriasis og leukæmi)
 • Carbamazepin (medicin mod epilepsi/kramper og visse former for smerter eller depression)
 • Barbituater (medicin mod epilepsi/kramper eller søvnforstyrrelser)
 • Ciclosporin og tacrolimus (medicin, der bruges i forbindelse med nedsættelse af immunforsvaret samt organtransplantationer).

 

Celecoxib Stada kan tages sammen med acetylsalicylsyre i lave doser. Spørg lægen til råds, før du tager disse to typer medicin samtidig. 

Graviditet, amning og fertilitet

Graviditet
Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Celecoxib Stada må ikke anvendes af kvinder, der er gravide eller kan blive gravide (dvs. kvinder, der ikke bruger sikker prævention) under igangværende behandling. Hvis du bliver gravid under behandling med Celecoxib Stada, skal du stoppe behandlingen og kontakte lægen, så I kan diskutere alternative behandlingsmuligheder. 


Celecoxib Stada kan gøre det sværere at blive gravid (se afsnittet "Advarsler og forsigtighedsregler").
 

Amning
Celecoxib Stada må ikke anvendes under amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du bør være opmærksom på, hvordan du reagerer på behandlingen med Celecoxib Stada, før du kører bil og betjener maskiner. Hvis du bliver svimmel eller søvnig, efter at du har taget Celecoxib Stada, bør du undlade at køre bil og betjene maskiner, indtil disse symptomer har fortaget sig. 

Celecoxib Stada indeholder lactose

Kontakt lægen før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage CELECOXIB STADA

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Da risikoen for bivirkninger forbundet med hjerteproblemer kan øges med dosis og behandlingsvarighed, er det vigtigt, at du tager så lav en dosis som muligt til behandling af dine smerter. Du bør ikke tage Celecoxib Stada længere end det er nødvendigt for at kontrollere symptomerne. 

Kontakt lægen indenfor 2 uger efter behandlingsstart, hvis du ikke oplever bedring. 

 

Mod slidgigt (osteoarthritis) er den anbefalede dosis 200 mg daglig. Lægen kan øge dosis til maksimalt 400 mg daglig.  

Den sædvanlige dosis er: 

 • en kapsel på 200 mg 1 gang daglig eller
 • en kapsel på 100 mg 2 gange daglig

 

Mod leddegigt (reumatoid artrit) er den anbefalede dosis 200 mg daglig (fordelt på to doser), lægen kan øge dosis til maksimalt 400 mg daglig (fordelt på to doser), hvis det er nødvendigt.  

Den sædvanlige dosis er:  

 • en kapsel på 100 mg 2 gang daglig

 

Hvis den dosis du får ordineret ikke kan opnås med denne styrke af lægemidlet, er der andre styrker af dette lægemiddel rådighed for at opnå den ønskede dosis. Tal med din læge. 

 

Mod gigt i ryghvirvlerne (ankyloserende spondylitis) er den anbefalede dosis 200 mg daglig. Lægen kan øge dosis til maksimalt 400 mg daglig.  

Den sædvanlige dosis er: 

 • en kapsel på 200 mg 1 gang daglig eller
 • en kapsel på 100 mg 2 gange daglig

 

Maksimal daglig dosis  

Du må ikke tage mere end 400 mg daglig (4 Celecoxib Stada 100 mg kapsler eller 2 Celecoxib Stada 200 mg kapsler). 

 

Nyre- og leverproblemer  

Du bør sikre dig, at lægen er klar over det, hvis du har nyre- eller leverproblemer, da du så kan have behov for en lavere dosis. 

 

Ældre, især hvis du vejer mindre end 50 kg  

Hvis du er over 65 år og især, hvis du vejer mindre end 50 kg, vil lægen muligvis kontrollere dig nøje. 

 

Brug til børn og unge  

Celecoxib Stada er kun til behandling af voksne. Du må ikke give Celecoxib Stada til børn. 

Indgivelsesmåde

Celecoxib Stada kapsler skal sluges hele sammen med et glas vand. Kapslerne kan tages på et hvilket som helst tidspunkt af dagen, både med og uden mad. Dog bør du forsøge at tage kapslerne på samme tidspunkt af dagen hver dag. 

Hvis du har taget for mange Celecoxib Stada

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Celecoxib Stada, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at tage Celecoxib Stada

Glemmer du at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Celecoxib Stada

Hvis du pludselig stopper med at tage Celecoxib Stada, risikerer du, at dine smerter eller betændelsestilstand forværres. Du må ikke stoppe med at tage medicinen, før du har talt med lægen. Lægen kan bede dig om at nedsætte dosis over et par dage, inden du stopper behandlingen helt.
 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis nogen af bivirkningerne bliver alvorlige, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, skal du informere din læge eller apotek. 

 

De bivirkninger, der er anført nedenfor, er set hos patienter med gigt, som er behandlet med celecoxib. Bivirkninger, der er markeret med en stjerne (*), er anført med de højere hyppigheder, der er set hos patienter, der tog celecoxib for at forebygge polypper i tyktarmen. Patienterne i disse forsøg tog celecoxib i en højere dosis og i en længere periode.  

Stop med at tage Celecoxib Stada og søg straks læge eller skadestue, hvis du oplever følgende:

Hvis du får:  

 • en allergisk reaktion, som f.eks. hududslæt, hævelse af ansigt, hvæsende vejrtrækning eller åndedrætsbesvær
 • hjerteproblemer, som f.eks. smerter i brystet
 • kraftige mavesmerter eller tegn på blødning i maven eller tarmene, som f.eks. sort eller blodig afføring eller blodigt opkast
 • en hudreaktion, som f.eks. udslæt, blæredannelse eller afskalning af huden
 • leversvigt (symptomer kan omfatte kvalme (utilpashed), diarré, gulsot (huden eller det hvide i dine øjne bliver gult)).

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • forhøjet blodtryk*

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):  

 • hjerteanfald*
 • væskeophobning med hævede ankler, ben og/eller hænder
 • urinvejsinfektioner
 • åndenød*, bihulebetændelse (betændelse, infektion, tillukkede eller smertende bihuler) tilstoppet eller løbende næse, ondt i halsen, hoste, forkølelse, influenzalignende symptomer
 • svimmelhed, søvnbesvær
 • opkastning*, mavepine, diarré, fordøjelsesbesvær, luft i maven
 • udslæt, kløe
 • muskelstivhed
 • synkebesvær*
 • forværring af eksisterende allergi

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):  

 • slagtilfælde*
 • hjertesvigt, hjertebanken (bevidst om at hjertet slår), hurtig puls
 • forværring af eksisterende forhøjet blodtryk
 • unormale laboratorieprøver, f.eks. blodprøver for leverfunktion
 • unormale laboratorieprøver, f.eks. blodprøver for nyrefunktion
 • anæmi (ændringer i de røde blodlegemer, som kan give træthed eller kortåndethed)
 • angst, depression, træthed, døsighed, prikken og stikkende fornemmelse under huden
 • for højt kalium i blodet, som ses ved blodprøver (kan give kvalme (utilpashed), træthed, muskelsvaghed eller hjertebanken)
 • nedsat eller sløret syn, susen for ørerne, mundsmerter og mundsår, problemer med hørelsen*
 • forstoppelse, bøvsen, mavekatar (fordøjelsesbesvær, mavesmerter eller opkastning), forværring af mave-tarmbetændelse
 • kramper i benene
 • forværret kløende udslæt (nældefeber).

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):  

 • sår (blødende) i maven, spiserøret eller tarmene; eller hul på tarmen (kan give mavesmerter, feber, kvalme, opkastning, blokering af tarmene), sort eller blodig afføring, betændelse i spiserøret (kan give synkebesvær), betændelse i bugspytkirtlen (kan give mavesmerter)
 • nedsat antal hvide blodlegemer (hjælper med at beskytte kroppen mod infektioner) og blodplader (øget risiko for blødning og blå mærker)
 • problemer med at koordinere muskelbevægelser
 • følelse af forvirring, forandringer i smagsopfattelsen
 • øget følsomhed af huden overfor lys
 • hårtab.

 

Ikke kendt: hyppighed kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data:  

 • blødning i hjernen, som fører til død
 • alvorlige allergiske reaktioner (herunder muligt dødeligt anafylaktisk shock), som kan give hududslæt, hævelse af ansigt, læber, tunge og hals, hvæsende vejrtrækning og vejrtrækningsbesvær, synkebesvær
 • blødning i maven eller tarmene (kan give blodig afføring eller opkastning), betændelse i tarmene eller tyktarmen, kvalme (utilpashed)
 • alvorlige hudreaktioner som f.eks. Stevens-Johnsons syndrom, eksfoliativ dermatitis og toksisk epidermal nekrolyse (kan give hududslæt, blæredannelse og afskalning af hudens øverste lag) og akut generaliseret pustuløst udslæt (rødt hævet område med adskillige små pusholdige blærer). En forsinket allergisk reaktion med mulige symptomer som f.eks. hududslæt, hævelse af ansigtet, feber, hævede kirtler og unormale blodprøveresultater (f.eks. lever og blodlegemer (som eosinofili med forhøjet antal hvide blodlegemer))
 • leversvigt, leverskade og alvorlig leverbetændelse (nogle gange med dødelig udgang eller som kræver levertransplantation). Symptomer kan være kvalme (utilpashed), diarré, gulsot, (gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene), mørk urin, bleg afføring, kommer nemt til at bløde, kløe eller kuldegysninger
 • nyreproblemer (muligt nyresvigt, nyrebetændelse)
 • blodpropper i blodkarrene i lungerne. Symptomerne kan være pludselig åndenød, skarpe smerter, når du trækker vejret eller kollaps
 • uregelmæssig puls
 • meningitis (betændelse i hjernehinden og rygmarven)
 • hallucinationer
 • forværret epilepsi (mulige hyppigere og/eller kraftigere anfald)
 • betændte blodkar (kan give feber, smerter, blå mærker i huden)
 • blokering af en arterie eller blodåre i øjet, som kan medføre delvis eller fuldstændig tab af synsevne, øjenbetændelse, blødning i øjnene
 • nedsat antal røde og hvide blodlegemer og blodplader (kan give træthed, blå mærker, hyppigt næseblod og øget risiko for infektion)
 • brystsmerter
 • nedsat lugtesans
 • misfarvning af huden (blå mærker), muskelsmerter og -svaghed, smertende led
 • menstruationsforstyrrelser
 • hovedpine, rødmen
 • lavt indhold af natrium i blodet, som ses ved blodprøver (kan give tab af appetit, hovedpine, kvalme, muskelkramper og svaghed).

 

I kliniske forsøg, hvor celecoxib blev givet i doser på 400 mg daglig i op til 3 år til sygdomme, som ikke var gigtrelaterede, er følgende yderligere bivirkninger set: 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):  

 • hjerteproblemer: angina pectoris (smerter i brystet)
 • maveproblemer: irritabel tyktarm (kan omfatte mavesmerter, diarré, fordøjelsesbesvær, luft i maven)
 • nyresten (som kan give mave- eller rygsmerter, blod i urinen), vandladningsbesvær
 • vægtøgning.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):  

 • dyb venetrombose (blodprop, sædvanligvis i benene, som kan give smerte, hævelse og rødme i læggen eller vejrtrækningsproblemer)
 • maveproblemer: maveinfektion (som kan give irritation af og sår i maven og tarmene)
 • benbrud
 • helvedesild, hudinfektion, eksem (tørt, kløende udslæt), lungebetændelse (lungeinfektion (muligvis med hoste, feber, vejrtrækningsbesvær))
 • flydende objekter i øjet, som giver sløret eller nedsat syn, svimmelhed pga. problemer i det indre øre, ømme, betændte eller blødende gummer, mundsår
 • øget vandladningstrang om natten, blødning fra hæmorroider, hyppige tarmbevægelser
 • fedtklumper i huden eller andre steder, godartet knude (ufarlig hævelse på eller ved led og sener i hånden eller på foden), talebesvær, unormal eller meget kraftig blødning fra skeden, brystsmerter
 • højt indhold af natrium i blodet (ses ved blodprøver)

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Celecoxib Stada efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares over 30 ºC. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Celecoxib Stada indeholder:

Aktivt stof: Celecoxib 

 

Celecoxib Stada 100 mg 

Hver kapsel indeholder 100 mg celecoxib. 

 

Celecoxib Stada 200 mg 

Hver kapsel indeholder 200 mg celecoxib. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Lactosemonohydrat, croscarmellosenatrium, povidon K 30, natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat, titandioxid (E171), gelatine 

 

Celecoxib Stada 100 mg: Indigotin (E132)  

Celecoxib Stada 200 mg: Gul jernoxid (E172) 

Udseende og pakningsstørrelser

Celecoxib Stada fås som hårde kapsler. 

 

Celecoxib Stada 100 mg: hårde gelatinekapsler med hvid krop og blå hætte fyldt med et hvidt eller næsten hvidt krystallinsk pulver. 

Celecoxib Stada 200 mg: hårde gelatinekapsler med hvid krop og gul hætte fyldt med et hvidt eller næsten hvidt krystallinsk pulver. 

 

Kapslerne er pakket i PVC aluminiumblister eller PVC/PCdC aluminiumblister.  

Pakningsstørrelser: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 120,150,160, 180. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres nødvendigvis. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

STADA Arzneimittel AG  

Stadastrasse 2-18 

61118 Bad Vilbel  

Tyskland 

Fremstiller

STADA Arzneimittel AG  

Stadastrasse 2-18 

61118 Bad Vilbel  

Tyskland 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

PharmaCoDane ApS  

Marielundvej 46 A 

2730 Herlev 

Dette lægemiddel er godkendt i EU/EØS medlemslande under følgende navne:

Belgien 

Celecoxib EG 100 mg/ 200 mg capsules, hard 

Bulgarien 

DEFINAX 200 mg capsules 

Tjekkiet 

Celecoxib STADA 100 mg/ 200 mg tvrdé tobolky 

Tyskland 

Celecoxib STADA 100 mg/ 200 mg Hartkapseln 

Danmark 

Celecoxib STADA 

Spanien 

Celecoxib STADA 200 mg cápsulas duras EFG 

Finland 

Celecoxib STADA 100 mg/ 200 mg kapseli, kova 

Frankrig 

CELECOXIB EG 100 mg/ 200 mg, gélule 

Luxembourg 

Celecoxib EG 100 mg/ 200 mg gélules 

Holland 

Celecoxib CF 100 mg/ 200 mg, capsules, hard 

Portugal 

Celecoxib Ciclum 

Sverige 

Celecoxib STADA 100 mg/ 200 mg kapsel, hård 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2014
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...