Xifaxan

filmovertrukne tabletter 200 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGERE

XIFAXAN® 200 mg filmovertrukne tabletter  

RIFAXIMIN 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Xifaxan til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Xifaxan
 3. Sådan skal du tage Xifaxan
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

 • Xifaxan indeholder rifaximin, som er et antibiotikum (et stof der dræber bakterier). Det virker udelukkende i tarmen og absorberes kun i ringe grad i blodet (eller i kroppen).
 • Xifaxan bruges til behandling af rejsediarré hos voksne, når diarréen er uden komplikationer, som f.eks. feber eller blod i afføringen.
  Rejsediarré er karakteriseret ved hyppige, daglige, flydende afføringer, ledsaget af kvalme, mavekramper, opkastning og/eller feber. Rejsediarré forårsages hyppigst af fødevarer eller drikkevarer, der er forurenet med bakterier, og kommer normalt under eller umiddelbart efter, at du har rejst i tropiske og subtropiske områder eller Middelhavsområderne. Hvis du trods behandling med Xifaxan alligevel får feber eller blod i afføringen, kan det tyde på en infektion, som Xifaxan ikke virker imod.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Xifaxan

Tag ikke Xifaxan

 • hvis du er allergisk over for rifaximin, rifamycinderivater, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Xifaxan (angivet i punkt 6).
 • hvis du har tilstoppet tarm eller har mistanke om, at du har tilstoppet tarm.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Xifaxan 

 • hvis du har feber eller blod i afføringen.
 • hvis du har kronisk tarmbetændelse (Crohns sygdom) eller betændelse i tyktarmen med sår på og blødninger fra slimhinden (ulcerøs kolitis).
 • hvis du er i behandling med blodfortyndende medicin (warfarin).

 

Under behandling med Xifaxan kan urinen få en rødlig farve. Dette skyldes, at det aktive stof er rødt. Misfarvningen vil forsvinde, når behandlingen ophører.
 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Xifaxan. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Børn og unge

Du bør ikke bruge Xifaxan til børn under 12 år. Spørg lægen til råds. 

Brug af anden medicin sammen med Xifaxan

Tal med din læge, hvis du tager:  

 • medicin der hæmmer immunforsvaret (ciclosporin).
 • aktivt kul. Indtagelse af aktivt kul vil normalt nedsætte virkningen af andre orale lægemidler. Xifaxan skal tages mindst 2 timer efter indtagelse af aktivt kul.

 

Tal med din læge, hvis du har nedsat leverfunktion, og tager:  

 • medicin til behandling eller forebyggelse af blodpropper (warfarin).
 • medicin mod epilepsi (antiepileptika).
 • medicin mod hjerterytmeforstyrrelser (antiarytmika).
 • p-piller. Hvis du tager p-piller kan der være risiko for, at Xifaxan nedsætter virkningen af p-pillerne. Det kan derfor være nødvendigt, at du anvender yderligere prævention under behandlingen med Xifaxan. Tal med lægen.

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Xifaxan sammen med mad og drikke

Du kan tage Xifaxan i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Graviditet  

 • Hvis du er gravid, må du kun tage Xifaxan efter aftale med lægen.

Amning  

 • Hvis du ammer, må du kun tage Xifaxan efter aftale med lægen.
 • Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Xifaxan er nødvendig. Tal med lægen.

Frugtbarhed:  

 • Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat fertilitet hos kvinder/mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Xifaxan påvirker normalt ikke evnen til at køre bil eller betjene maskiner, men kan forårsage svimmelhed eller døsighed hos nogle patienter. Hvis du føler dig svimmel eller døsig, må du ikke køre bil eller betjene maskiner. 

3. Sådan skal du tage Xifaxan

Tag altid Xifaxan nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). 

Den sædvanlige dosis er

Voksne:  

1 tablet (200 mg) hver 8. time (600 mg/dag).
Medmindre din læge har foreskrevet andet, må behandlingens varighed ikke overskride 3 dage.
Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis symptomerne varer mere end 3 dage.
 

Ældre: 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.
 

Brug til børn:  

Du bør ikke bruge Xifaxan til børn under 12 år. Følg lægens anvisninger.
 

Nedsat leverfunktion:  

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.
 

Nedsat nyrefunktion: 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Xifaxan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Xifaxan, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Hvis du har glemt at tage Xifaxan

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. 

Hvis du holder op med at tage Xifaxan

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Hvis du ikke gennemfører den anbefalede behandling i 3 dage kan dine symptomer bliver forværret. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


De fleste af de anførte bivirkninger er også karakteristiske tegn på rejsediarré og kan derfor skyldes sygdommen, der behandles. 

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for timer til minutter) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Svimmelhed, hovedpine.
 • Mavesmerter, forstoppelse, trang til afføring, diarré, luftafgang fra tarmen, udspilet mave, kvalme, opkastning, følelse af ufuldstændig afføring (rektal tenesmus).
 • Feber.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Svamp/svampeinfektion, herpes (herpes simplex), betændelse i næseslimhinden, svælgkatar/irritation i svælget, infektion i øvre luftveje.
 • Øget antal lymfocytter i blodet (lymfocytose), øget antal monocytter i blodet (monocytose).
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge eller skadestue.
 • Nedsat appetit.
 • Tørst, almen svaghed, øget puls, svimmelhed, besvimelse pga. væskemangel og udtørring. Udtalt dehydrering er en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen.
 • Unormale drømme, nedtrykthed, søvnløshed, nervøsitet.
 • Nedsat følelse ved berøring.
 • Migræne, sinus hovedpine.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Døsighed.
 • Dobbeltsyn. Kan blive alvorligt. Kontakt lægen eller evt. skadestue.
 • Ørepine.
 • Hjertebanken.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Hedeture.
 • Hoste, tør hals.
 • Stoppet næse.
 • Smerter i den bagerste del af ganen og i svælget.
 • Næseflåd.
 • Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Smerter i øvre del af maven.
 • Tørre læber.
 • Sure opstød/halsbrand.
 • Forstyrrelser i mave-tarmbevægelsen, hård afføring, blodig afføring, slim i afføringen.
 • Smagsforstyrrelser.
 • Øget aspartataminotransferase (ingen symptomer).
 • Udslæt / hududslæt.
 • Solskoldning.
 • Rygsmerter, muskelkramper, muskelsvaghed, muskelsmerter, nakkesmerter.
 • Blod i urinen. Kontakt lægen.
 • Sukker i urinen, hyppig vandladning, forøget urinmængde, skummende urin pga. æggehvidestof i urinen.
 • For hyppig menstruation (cyklus under 21 dage).
 • Kraftesløshed og svaghed.
 • Kulderystelser, koldsved.
 • Kraftig sveden.
 • Influenzalignende sygdom.
 • Hævede fødder, ankler og hænder.
 • Smerter og ubehag.

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Betændelse i tyktarmen og diarré på grund af infektion med bakterien Clostridium difficile.
 • Overfølsomhed.
 • Nær-ved-besvimelse (præsynkope). Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Eksem eller irritation af huden/udslæt, rødmen af huden, kløe, mindre blødning i hud og slimhinder, nældefeber.
 • Påvirkning af blodets evne til at størkne (INR-afvigelser)

 

Xifaxan kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver herunder leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket.
Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Xifaxan utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Xifaxan efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Xifaxan ved temperaturer over 25 °C.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Xifaxan, 200 mg, filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: 

Rifaximin 200 mg. 

Øvrige indholdsstoffer: 

Natriumstivelsesglycolat, glyceroldistearat, kolloid vandfri silica, talcum, microkrystallinsk cellulose, hypromellose, titandioxid (E171), dinatriumedetat, propylenglycol, rød jernoxid (E172). 

Udseende og pakningsstørrelser

Xifaxan 200 mg er lyserøde, bikonvekse og runde tabletter. 

 

Xifaxan fås i: 

Xifaxan 200 mg i pakninger med 12 filmovertrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2017
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...