Xamiol

gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Xamiol® 50 mikrogram/g / 0,5 mg/g gel 

Calcipotriol/betamethason 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Xamiol
 3. Sådan skal du bruge Xamiol
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Xamiol indeholder calcipotriol og betamethason. Calcipotriol hjælper til at normalisere hudcellernes vækst og betamethason reducerer inflammationen (vævsreaktionen), du har i forbindelse med din psoriasis.  

Du kan bruge Xamiol til lokal behandling af psoriasis i hårbunden. 

Når du har psoriasis, sker celledelingen i din hud for hurtigt. Dette viser sig ved rødme, skæl og fortykkelse af huden. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Xamiol

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Xamiol hvis du

 • er allergisk over for calcipotriol, betamethason eller et af de øvrige indholdsstoffer i Xamiol (angivet i afsnit 6).
 • har forstyrrelser i kalkstofskiftet (spørg din læge).
 • har andre typer psoriasis fx dråbeformet (guttat) psoriasis, psoriasis kompliceret af blodige forhornede, rødfarvede hudpartier eller pusholdige blærer (spørg din læge).

Xamiol indeholder et stærktvirkende steroid, brug derfor IKKE gelen på hudinfektioner forårsaget af 

 • virus (fx forkølelsessår eller skoldkopper).
 • svampeinfektioner (fx fodsvamp eller ringorm).
 • bakterier.
 • du har sukkersyge, da dit blodsukker kan blive påvirket af steroid.
 • der går betændelse i din hud, da du kan blive nødt til at afbryde behandlingen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Xamiol, hvis 

 • du bruger anden medicin, der indeholder steroid, da det kan medføre, at du får bivirkninger.
 • du har brugt denne gel i lang tid, og har tænkt dig at stoppe behandlingen (pludselig afbrydelse af behandlingen kan medføre risiko for tilbagefald eller forværring af din psoriasis).
 • du har sukkersyge, da dit blodsukker kan blive påvirket af steroid.
 • der går betændelse i din hud, da du kan blive nødt til at afbryde behandlingen.

Særlige forsigtighedsregler

 • Undgå at bruge mere end 15 g dagligt.
 • Undgå brug under badehætte, bandage eller omslag, da det øger absorptionen af steroid.
 • Undgå brug på store områder med beskadiget hud, da det øger absorptionen af steroid.
 • Undgå brug af Xamiol i ansigtet og på huden omkring kønsdelene, da huden der er meget følsom over for steroider.
 • Undgå at behandle mere end 30 % af din krop med binyrebarkhormon (calcipotriol).
 • Undgå at bruge andre lægemidler i hårbunden indeholdende binyrebarkhormon.
 • Undgå overdreven solbadning, overdreven brug af solarier og andre former for lysbehandling.

Brug af anden medicin sammen med Xamiol

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun bruge Xamiol efter aftale med lægen. 

 

Amning
Hvis du ammer, må du kun bruge Xamiol efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Xamiol påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Xamiol indeholder butylhydroxytoluen (E321)

Xamiol gel indeholder butylhydroxytoluen (E321), der kan give lokalt hududslæt (fx kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder. 

3. Sådan skal du bruge Xamiol

Brug altid Xamiol nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Xamiol gel må kun bruges til udvortes brug i hårbunden.  

Den sædvanlige dosis er

Brug gelen én gang dagligt. Det kan være en fordel at anvende gelen om aftenen. Den sædvanlige behandlingsvarighed er 4 uger, din læge kan bestemme en anden varighed. Din læge kan bestemme at behandlingen skal gentages.  

Brug ikke mere end 15 g dagligt. Hele området i hårbunden med psoriasis kan behandles med Xamiol, men hvis du også bruger produkter, der indeholder calcipotriol til psoriasis på kroppen, må den totale mængde af calcipotriol produkter ikke overstige 15 g pr dag og hele det behandlede område må ikke overstige 30% af kroppens samlede overflade.  

Brug til børn og unge

Xamiol anbefales ikke til børn og unge under 18 år.  

Brugsanvisning

Det er ikke nødvendigt at vaske hår, inden du påfører Xamiol.  

 • Brug kun gelen på psoriasis i hårbunden, brug ikke gelen på hud, der ikke har psoriasis.
 • Flasken omrystes inden brug, og låget tages af. Påfør Xamiol på områderne i hårbunden med psoriasis. Red håret først for at fjerne løse skæl. Bøj hovedet forover, så Xamiol ikke løber ned i ansigtet. Det er lettere at påføre gelen, hvis du deler håret før påføringen. Påfør Xamiol på de angrebne steder med fingerspidserne og gnid den forsigtigt ind.
 • Normalt er 1-4 g nok til behandling af hårbunden (4 g svarer til 1 teskefuld).
 • Du må ikke bruge Xamiol under tætsiddende bandager eller lignende.
 • Vask hænder efter brug af Xamiol. Det vil forhindre uhensigtsmæssig overførelse af gelen til andre dele af din krop (specielt ansigt, mund og øjne). Bliv ikke bekymret, hvis du ved et uheld kommer til at påføre gel på normal hud nær din psoriasis, men tør den af, hvis det kommer udenfor.
 • Når du har brugt gelen, bør du undgå kontakt med tekstiler, som let bliver fedtet til (fx silke).

For at opnå optimal effekt, anbefales det at undgå hårvask umiddelbart efter påføring af Xamiol. Lad Xamiol sidde i hårbunden natten over eller i løbet af dagen. Når du siden skal vaske håret, kan nedenstående instruktion være nyttig. 

 

Når du siden skal vaske håret, kan nedenstående instruktion være nyttig:  

1. Kom mild shampoo i det tørre hår, specielt i de områder hvor du har påført gelen.  

2. Lad shampooen sidde i hårbunden et par minutter før du skyller den ud.  

3. Vask håret som sædvanligt. Gentag punkt 1-3 én eller to gange, om nødvendigt.  

Hvis du har brugt for meget Xamiol gel

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Xamiol gel, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Overdreven eller for lang tids brug af Xamiol kan give dig problemer med kalciumkoncentrationen i dit blod, den vil sædvanligvis normaliseres, når du stopper behandlingen. Symptomer på for højt kalcium i blodet kan være unormalt stor urinudskillelse, forstoppelse, muskelsvaghed, forvirring og koma. Lægen vil eventuelt tage en blodprøve, for at måle om din overdosering har medført stigning af kalcium i dit blod.  

 

Overdreven eller lang tids brug kan også medføre at dine binyrer holder op med at fungere normalt (binyrerne sidder i nærheden af dine nyrer og producerer hormoner). 

Hvis du har glemt at bruge Xamiol

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.  

Hvis du holder op med at bruge Xamiol

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Når du stopper med at bruge binyrebark til udvortes brug kan der vedvære risiko for psoriasis med udslæt af pus (generaliseret pustuløs psoriasis) eller en tilbageslagseffekt (rebound effekt) dvs. at din psoriasis kan blusse op igen. Din læge vil følge dig i en periode. Det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen gradvis, specielt hvis behandlingen har varet i lang tid.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Nedsat funktion af binyrerne. Tegn herpå kan være træthed og svækket modstandskraft. Kontakt lægen.
 • Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.
 • Infektioner. Tal med lægen.
 • Øget tryk i øjet. Tegn herpå er smerte i øjet, rødt øje eller nedsat eller uklart syn. Kontakt straks læge eller skadestue.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Kløe.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Brændende fornemmelse i huden, hudirritation, eksem, udslæt, pusholdigt udslæt.
 • Betændelse i hårsække.
 • Rødme i huden, akne, tør hud, forværring af psoriasis.
 • Irritation i øjnene.
 • Hudinfektion.
 • Smerte ved påføringsstedet.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.  

 • Overfølsomhed.
 • Striber på huden, afskalning af huden.
 • Rebound-effekt (forstærkning af sygdoms- symptomer ud over deres oprindelige sværhedsgrad når medicinering indstilles).

 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.  

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Tørst, nedsat kraft i arme og ben, træthed og forstoppelse pga. for højt kalk i blodet. Forhøjet kalk i blodet kan medføre beskadigelse af nyrerne. Tal med lægen.
 • Forhøjet kalk i urinen.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Tynd hud, der let går i stykker/skør hud. Tal med lægen.
 • Lysfølsomhed.
 • Overfølsomhedsreaktioner.
 • Tydelige små blodkar i huden.
 • Strækmærker.
 • Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst/tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.
 • Rødt udslæt rundt om munden.
 • Allergisk kontakteksem.
 • Afblegning af huden.
 • Små hvide pletter.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Xamiol utilgængeligt for børn.  

Må ikke opbevares koldt. 

Opbevar flasken i den ydre karton for at beskytte imod lys. 

 

Brug ikke Xamiol efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. 

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Flasken skal kasseres 3 måneder efter åbning. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Xamiol indeholder:

Aktive stoffer: 50 mikrogram/g calcipotriol (som monohydrat) og 0,5 mg/g bethamethason (som dipropionat). 

Øvrige indholdsstoffer: Paraffinolie, polyoxypropylen-11-stearylether, hydrogeneret ricinusolie, butylhydroxytoluen (E321) og all-rac-α-tocopherol. 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Næsten klar, farveløs til let råhvid gel. 

 

Pakningsstørrelser 

Xamiol gel fås i pakningsstørrelser á 30 g, 2 x 30 g, 60 g og 2 x 60 g. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4  

Tømrervej 9  

6710 Esbjerg V 

 

Xamiol® er et registreret varemærke, der tilhører LEO Pharma A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2017.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...