Xylocain®

salve 5%

Aspen Pharma Trading Limited

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Xylocain salve 5 % 

lidocain 

Læs denne indlægsseddel grundigt , inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Du kan få Xylocain salve uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Xylocain salve. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Xylocain salve
 3. Sådan skal du bruge Xylocain salve
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

 • Xylocain salve virker lokalbedøvende. Den virker i løbet af få minutter.
 • Xylocain salve kan bruges av voksne og barn i alle aldre.
 • Du kan bruge Xylocain salve til:
  At lindre kløe og smerter på huden, f.eks.:
  • Ved solskoldning, insektstik, mindre forbrændinger og rifter.
  • Mod hæmorider og andre lidelser ved endetarmen.
 • Tandlægen kan bruge Xylocain salve til at bedøve gummerne inden bedøvelse og før tandrensning.
 • Lægen kan bruge Xylocain salve til lokalbedøvelse ved undersøgelser i munden, halsen og endetarmen.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Xylocain salva

Brug ikke Xylocain salve hvis:

 • Du er allergisk over for lidocain, eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • Du er overfølsom (allergisk) over for lokalbedøvende medicin af samme type som Xylocain (f.eks. prilocain og cinchocain).

Advarsler og forsigtighedsregler

Hvis du bruger Xylocain salve i munden eller svælget, bliver du følelsesløs. Du bør derfor ikke spise de første to timer efter brug af Xylocain i mund eller svælg, da du kan risikere, at få maden galt i halsen. Når din tunge eller dine slimhinder i munden er følelsesløse, er der risiko for, at du bider dig selv. 


Tal med din læge, før du bruger Xylocain salve på åbne sår, på slimhinder, på alvorlige forbrændinger eller på hudområder med betændelse. Ved overdosering kan der opstå alvorlige bivirkninger.
 

Tal med din læge, inden du bruger Xylocain salve, hvis: 

 • Du lider af forstyrrelser i hjerterytmen.
 • Du er i behandling med medicin mod forstyrrelser i hjerterytmen.
 • Du lider af hjertesvigt.
 • Du har dårlig lever.
 • Du har dårlige nyrer.
 • Du har epilepsi eller andre neurologiske sygdomme i nervesystemet.
 • Du vil bruge Xylocain salve til børn over 12 år, som vejer under 25 kg.

 

Du skal undgå, at Xylocain salve kommer i øjnene og i mellemøret (ved mellemørebetændelse).
 

Du kan let vaske salven af huden og tøjet med vand. 

Brug af anden medicin sammen med Xylocain salve

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.
 

Tal med lægen, hvis: 

 • Du tager medicin mod forstyrrelser i hjerterytmen (f.eks. amiodaron eller sotalol).
 • Du bruger anden lokalbedøvende medicin.

Brug af Xylocain salve sammen med mad og drikke

Du kan bruge Xylocain salve sammen med mad og drikke. Har du brugt Xylocain salve i munden, bør du dog ikke spise de første to timer efter bedøvelsen, da du kan risikere at få maden galt halsen. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin. 


Graviditet:
Du kan bruge Xylocain salve under graviditet.
 

Amning:
Du kan amme, selvom du bruger Xylocain salve.
Du skal ikke bruge Xylocain salve på brystvorten, lige før du ammer. Har du brugt Xylocain salve på brystvorten, er det vigtigt, at du renser omhyggeligt med vand omkring brystvorten, inden du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Xylocain salve påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Xylocain salve indeholder propylenglycol

Xylocain salve indeholder propylenglycol, som kan give irritation af huden. 

3. Sådan skal du bruge Xylocain salve

Dosering

Brug Xylocain salve nøjagtigt efter lægens anvisning, hvis lægen har ordineret Xylocain salve til dig. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Voksne: 

Ved solskoldning, insektstik, mindre forbrændinger og rifter skal du bruge 1 - 2½ cm salve (0,2 - 0,5 g) smurt ud på et hudområde på 10 cm2 (det er et hudområde på ca. 3 cm gange 3 cm). 

Er det hudområde, du skal behandle, mindre end 10 cm2, skal du bruge tilsvarende mindre salve. 

 

Du skal smøre salven på i et tyndt lag, så den netop dækker det hudområde, du skal behandle og dæmper smerterne. Gentag behandlingen nogle gange i løbet af dagen efter behov. 

Du må højst bruge 20 g salve om dagen. 

 

Hæmorider og forbrændinger: 

Ved behandling af hæmorider og forbrændinger skal du bruge 5 - 25 cm salve (1 - 5 g) pr. gang. Gentag behandlingen nogle gange i løbet af dagen efter behov. 

Hvis du har brugt 10 g salve, skal der gå mindst 8 timer, inden du bruger salven igen. Du må højst bruge 20 g salve om dagen. 

 

Lægeundersøgelser: 

Ved tandlæge- eller lægeundersøgelser i munden og ved lægeundersøgelser i halsen eller endetarmen, bruger lægen normalt 5 - 25 cm salve (1 - 5 g). 

 

Børn: 

Du bør ikke bruge Xylocain salve til børn under 2 år uden lægens anvisning.  

Til et barn der vejer: 

 • 15 kg, må du højst bruge 7½ cm salve (1,5 g) pr. gang.
 • 20 kg, må du højst bruge 10 cm salve (2,0 g) pr. gang.
 • 30 kg, må du højst bruge 15 cm salve (3,0 g) pr. gang.

Du må højst gentage behandlingen 3 gange dagligt med mindst 8 timers mellemrum. 

 

Til børn under 10 kg bør du højst påføre Xylocain salve på et hudområde svarende til størrelsen af en voksen håndflade (det er et hudområde på 10 cm gange 10 cm). 

Til børn mellem 10 og 20 kg bør du højst påføre Xylocain salve på et hudområde svarende til størrelsen af 2 voksne håndflader (det er et hudområde på 10 cm gange 20 cm). 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Tal med lægen, før du bruger Xylocain salve. 

Brugsanvisning:

Du skal smøre Xylocain salve direkte på huden eller slimhinder. Du kan med fordel bruge et stykke steril gaze, hvis du smører salven på forbrændt eller beskadiget hud. 

Hvis du bruger Xylocain salve på forbrændt hud, kan du lægge et stykke gaze ovenpå salven, så virker salven længere. 

Hvis du har brugt for meget Xylocain salve

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Xylocain salve, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Symptomer på overdosering er snurren og prikken i læberne, følelsesløshed i tungen, svimmelhed, forvirring, ringen for ørene (tinnitus), synsforstyrrelser, rysten, bevidstløshed, krampeanfald og påvirkning af vejrtrækningen. 

Hvis du har glemt at bruge Xylocain salve

Hvis du bruger Xylocain salve til dit barn, skal du være opmærksom på, at Xylocain salve skal bruges med mindst 8 timers mellemrum til børn. 

4. Bivirkninger

Xylocain salve kan som al anden medicin give bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Overfølsomhedsreaktion som pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals, besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Hyppigheden ikke kendt: 

 • Krampeanfald. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede): 

 • Kontakteksem.
 • Xylocain salve kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til.
  Det drejer sig om ændringer i urinprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på st@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Xylocain salve efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Opbevar ikke Xylocain salve ved temperaturer over 25°C. Xylocain salve må ikke fryses. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Xylocain salve, 50 mg/g indeholder:

 • Aktivt stof: lidocain.
 • Øvrige indholdsstoffer: Macrogol 1500, macrogol 3550, propylenglycol og renset vand.

Pakningsstørrelser

35 g (aluminiumtube) 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Aspen Pharma Trading Limited 

3016 Lake Drive, Citywest Business Campus  

Dublin 24, Irland 

Tel.: 0045 78772887 

Repræsentant:

Aspen Nordic Branch Office of Aspen Pharma Ireland Ltd.  

Borupvang 3, 2750 Ballerup 

Danmark 

Fremstiller:

AstraZeneca AB, Södertälje, Sverige  

eller 

Recipharm Karlskoga AB, Karlskoga, Sverige 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2018
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...