Vamin® 14 g N/l Elektrolytfri

infusionsvæske, opløsning

Fresenius Kabi

Information

Vamin 14 g N/l, infusionsvæske, opløsning

I henhold til §11 i den gældende bekendtgørelse om mærkning m.m. af lægemidler* er der ikke udarbejdet en indlægsseddel for dette produkt.
 

Fresenius Kabi / 5. februar 2009 

 

* I §11 i bekendtgørelse nr. 1210 af 7 december 2007 fremgår det, at: "Indlægssedlen kan udelades, hvis lægemidlet er beregnet til udelukkende at skulle administreres af sundhedspersonale eller dyrlæger, og hvis lægemidlet ikke er beregnet til langtidsvirkende effekt." 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...