Latanoprost "Sandoz"

øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Latanoprost Sandoz 50 mikrogram/ml øjendråber, opløsning 

latanoprost 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Latanoprost Sandoz
 3. Sådan skal du bruge Latanoprost Sandoz
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Latanoprost Sandoz indeholder det aktive stof latanoprost. Latanoprost hører til en gruppe medicin, der kaldes prostaglandinanaloger. Det virker ved at øge den naturlige udstrømning af væske fra øjet ud i blodbanen. 

 

Latanoprost Sandoz bruges til at behandle 

 • tilstande, der kaldes åbenvinklet glaukom (grøn stær)
 • og okulær hypertension.

Begge disse tilstande er forbundet med et forhøjet tryk i øjet, som med tiden påvirker synet. 

 

Latanoprost Sandoz anvendes også til at behandle forhøjet tryk i øjet og grøn stær hos børn og spædbørn i alle aldre. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Latanoprost Sandoz

Latanoprost Sandoz kan anvendes til voksne (herunder ældre) og til børn fra fødslen og frem til 18 års- alderen. Latanoprost er ikke blevet undersøgt hos for tidligt fødte spædbørn (født inden den 36. graviditetsuge). 

Brug ikke Latanoprost Sandoz:

 • hvis du er allergisk over for latanoprost eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller den læge, der behandler dit barn, eller apotekspersonalet, før du bruger Latanoprost Sandoz, eller før du bruger det til dit barn, hvis du mener, at noget af det følgende gælder for dig eller dit barn: 

 • hvis du eller dit barn ikke længere har en øjenlinse, hvis din eller dit barns bageste øjenkapsel er gået i stykker i forbindelse med isættelse af en kunstig linse, hvis du eller dit barn har fået isat en kunstig linse i det forreste øjenkammer, eller hvis du eller dit barn har kendte risikofaktorer (f.eks. skade på nethinden eller blodprop i øjet (nethindevenetrombose)) for at få makulært ødem (ophobning af væske i det bageste af øjet).
 • hvis du eller dit barn skal have foretaget eller har fået foretaget en øjenoperation.
 • hvis du eller dit barn har svær astma, eller hvis astmaen ikke er velkontrolleret.
 • hvis du eller dit barn lider af tørre øjne.
 • hvis du eller dit barn har problemer med øjnene såsom øjensmerter, irritation eller betændelse, eller uklart syn.
 • hvis du eller dit barn bruger kontaktlinser (du kan stadig bruge Latanoprost Sandoz, men du skal følge vejledningen for kontaktlinsebrugere i afsnit 3).
 • hvis du har eller har haft en virusinfektion i øjnene forårsaget af en herpes simplex-virus (HSV).

Brug af anden medicin sammen med Latanoprost Sandoz

Fortæl altid lægen eller den læge, der behandler dit barn, eller apotekspersonalet, hvis du eller dit barn bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Samtidig brug af to eller flere prostaglandinanaloger frarådes, da dette kan få trykket i øjet til at stige. 

Graviditet og amning

Graviditet 

Du må ikke bruge Latanoprost Sandoz, hvis du er gravid. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Amning 

Du må ikke bruge Latanoprost Sandoz, hvis du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan få forbigående uklart syn, når du bruger Latanoprost Sandoz. Hvis det sker for dig, må du ikke føre motorkøretøj eller arbejde med værktøj eller maskiner, før dit syn bliver klart igen. 

Latanoprost Sandoz indeholder benzalkoniumchlorid

Latanoprost Sandoz indeholder konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid, som kan absorberes af bløde kontaktlinser og misfarve dem. 

 

Tag kontaktlinserne ud, inden medicinen bruges, og vent mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen. Se vejledningen for kontaktlinsebrugere i afsnit 3

 

Det er rapporteret, at benzalkoniumchlorid har forårsaget irritation af øjnene og tørre øjne og kan påvirke hornhindens overflade. Latanoprost Sandoz skal bruges med forsigtighed til patienter med tørre øjne og til patienter, hvor hornhinden kan være kompromitteret. Disse patienter skal desuden overvåges ved langvarig brug. 

3. Sådan skal du bruge Latanoprost Sandoz

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens, dit barns læges eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, dit barns læge eller apotekspersonalet. 

Dosering

Den sædvanlige dosis til voksne (herunder ældre) og børn er: 

én dråbe i det/de berørte øje/øjne én gang dagligt

Det er bedst at gøre dette om aftenen. Brug ikke Latanoprost Sandoz mere end én gang dagligt, da det kan nedsætte effekten af behandlingen at anvende medicinen oftere. 

 

Brug Latanoprost Sandoz, som din eller dit barns læge har anvist, indtil du får besked på at stoppe behandlingen. 

 

Kontaktlinsebrugere 

Hvis du eller dit barn bruger kontaktlinser, skal disse tages ud, inden du drypper øjnene med Latanoprost Sandoz. Efter drypning skal du vente 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen. 

Brugsvejledning

DROP-TAINER® flasken er designet til at sikre, at der afgives en præcis dosis af lægemidlet. Læs hele vejledningen grundigt, før du bruger din DROP-TAINER® flaske. 

Latanoprost "Sandoz" Sandoz A/S, øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml 

 1. Hvis du bruger anden medicin i øjnene, skal du tage den mindst 5 minutter før eller efter Latanoprost Sandoz.
 2. Vask hænder før og efter hver brug.
 3. Kontroller, at sikkerhedsforseglingen ikke er brudt, før du anvender medicinen første gang.
 4. Træk sikkerhedsforseglingen af for at bryde forseglingen.
 5. Omryst flasken en gang inden hver brug, og fjern skruelåget.
 6. Vend flasken på hovedet, og hold den mellem tommel- og langfingeren, så fingerspidserne peger mod dig selv.
  Latanoprost "Sandoz" Sandoz A/S, øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml
 7. Læg hovedet tilbage, og placer flasken over det berørte øje.
 8. Læg en finger under øjet med den anden hånd. Træk forsigtigt ned, indtil der dannes en ”V”- formet lomme mellem øjet og det nedre øjenlåg. Spidsen af beholderen må ikke komme i kontakt med øjet.
 9. Placer pegefingeren på den hånd, der holder flasken, på bunden af flasken. Tryk på bunden af flasken for at afgive en dråbe af medicinen. Tryk ikke på flaskens sider. Fortsæt med at holde hovedet tilbage, og luk øjnene, så medicinen bliver absorberet i øjet.
 10. Gentag trin 6 til 9 i det andet øje, hvis lægen har anvist det.
 11. Sæt skruelåget på igen ved at dreje det godt fast på flasken.

Hvis du bruger Latanoprost Sandoz sammen med andre øjendråber

Vent mindst 5 minutter efter du har brugt Latanoprost Sandoz, inden du bruger andre øjendråber. 

Hvis du har brugt for meget Latanoprost Sandoz

Hvis du drypper for mange dråber i øjet, kan der opstå mindre irritation af øjet, og øjnene kan løbe i vand og blive røde. Dette forsvinder igen, men hvis du er bekymret, skal du kontakte lægen eller den læge, som behandler dit barn. 

 

Kontakt lægen så hurtigt som muligt, hvis du eller dit barn ved et uheld har drukket Latanoprost Sandoz. 

 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Latanoprost Sandoz, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at bruge Latanoprost Sandoz

Fortsæt med den sædvanlige dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du holder op med at bruge Latanoprost Sandoz

Kontakt lægen eller den læge, som behandler dit barn, hvis du ønsker at stoppe behandlingen med Latanoprost Sandoz. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Der er set følgende bivirkninger ved brug af Latanoprost Sandoz:  

 

Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end l ud af 10 behandlede 

 • En gradvis ændring i din øjenfarve på grund af øget mængde brunt pigment i den farvede del af øjet, også kaldet iris. Det er mere sandsynligt, at denne farveændring forekommer, hvis du har blandet øjenfarve (blå-brun, grå-brun, gul-brun eller grøn-brun), end hvis du har ensfarvede øjne (blå, grå, grønne eller brune). Ændringen i din øjenfarve kan tage flere år, men den ses typisk inden for de første 8 måneder af behandlingen. Farveændringen kan være permanent og kan være mere tydelig, hvis du kun anvender Latanoprost Sandoz i det ene øje. Der er intet, der tyder på, at den ændrede øjenfarve giver problemer. Når behandling med Latanoprost Sandoz er stoppet, stopper ændringen i øjenfarve også.
 • Mild til moderat rødme i øjet.
 • Brændende følelse, følelse af at have sand i øjet, kløe, stikken og følelse af at have fået noget i øjet.
 • Forandrede øjenvipper og vellushår (de fine hår på kroppen), f.eks. øget længde, tykkelse, pigmentering og antal (gælder især for patienter af japansk afstamning).

 

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede 

 • Forbigående punktformige ændringer i hornhindevævet (normalt uden ubehag).
 • Øjenlågsbetændelse (blepharitis).
 • Irritation eller ødelæggelse af øjets overflade.
 • Øjensmerter.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede 

 • Hævede øjenlåg.
 • Tørre øjne.
 • Betændelse eller irritation i øjets overflade (keratitis).
 • Rindende øje ledsaget af smerter.
 • Sløret syn.
 • Udflåd fra øjet ledsaget af kløe, hævelse og rødme.
 • Hududslæt.
 • Bindehindebetændelse (konjunktivitis).

 

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede 

 • Ubehagelig overfølsomhed over for lys eller smertende rødme i øjet.
 • Betændelse i regnbuehinden, den farvede del af øjet (iritis/uveitis).
 • Symptomer på hævelse eller ridser/skade i øjets overflade.
 • Væskeophobning i det bageste af øjet (makulært ødem).
 • Symptomgivende hornhindeødemer og -erosioner.
 • Hævelse omkring øjet.
 • Vækst af øjenvipper i den "forkerte" retning, hvilket kan give øjenirritation.
 • Dannelse af en ekstra række øjenvipper.
 • Lokal hudreaktion på øjenlåget.
 • Mørkfarvning af øjenlågshuden.
 • Lysfølsomhed (fotofobi).
 • Astma, forværring af astmasymptomer, åndenød (dyspnø).

 

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede 

 • Forværring af symptomer på angina pectoris.
 • Indsunkne øjne.
 • Smerter i brystkassen.

 

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data) 

 • Hovedpine.
 • Svimmelhed.
 • Hjertebanken (hurtige eller kraftige hjerteslag).
 • Muskelsmerter.
 • Ledsmerter.
 • Væskefyldt område i den farvede del af øjet (iriscyste).
 • Udvikling af en virusinfektion i øjet forårsaget af herpes simplex-virus (HSV).

 

Bivirkningerne løbende og kløende næse samt feber ses oftere hos børn end hos voksne. 

 

I meget sjældne tilfælde har nogle patienter med alvorlig beskadigelse af det klare, yderste lag af øjet (hornhinden) udviklet uklare pletter på hornhinden. Dette skyldes ophobning af calcium (forkalkning) under behandlingen. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og beholderen efter udløbsdato eller EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). 

Opbevar beholderen i den ydre æske for at beskytte mod lys. 

Efter første åbning: Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 

 

Efter første åbning af beholderen må Latanoprost Sandoz kun bruges i 4 uger, men ikke efter udløbsdatoen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Latanoprost Sandoz indeholder:

 • Aktivt stof: latanoprost.
  1 ml opløsning indeholder 50 mikrogram latanoprost (svarende til en vægt/volumen-% på 0,005). Én dråbe indeholder ca. 1,5 mikrogram latanoprost.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Benzalkoniumchlorid
  Natriumdihydrogenphosphatmonohydrat (E 339)
  Natriumchlorid
  Vandfrit dinatriumphosphat (E 339)
  Vand til injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

Øjendråber, opløsning. 

Latanoprost Sandoz er en klar, farveløs opløsning. 

 

4 ml naturfarvet LDPE DROP-TAINER®-beholder med en naturfarvet LDPE-dråbeapplikator, et turkist skruelåg af polypropylen (PP) og PVC-krympebånd rundt om halsen og skruelåget på DROP-TAINER®-beholderen. 

 

Pakningsstørrelser: 

1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml og 6 x 2,5 ml opløsning. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark 

Fremstiller:

S.A.Alcon-Couvreur N.V., Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgium 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 21. december 2017  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...