Imacillin®

granulat til oral suspension 50 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Imacillin® 50 mg/ml granulat til oral suspension 

Amoxicillin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Imacillin
 3. Sådan skal du tage Imacillin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad er Imacillin?

Imacillin er et antibiotikum. Det aktive stof er amoxicillin. Det tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes penicilliner. 

Hvad anvendes Imacillin til?

Imacillin anvendes til at behandle infektioner, der er forårsaget af bakterier, forskellige steder i kroppen. Sammen med andre lægemidler kan Imacillin også anvendes til at behandle mavesår. Imacillin kan også forebygge betændelse i hjertets indre hinde. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Imacillin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Imacillin:

 • hvis du er allergisk over for amoxicillin, penicilliner eller et af de øvrige ndholdsstoffer i Imacillin (angivet i afsnit 6).
 • hvis du tidligere har haft en allergisk reaktion over for et andet antibiotikum (f.eks. cefalosporin, carbapenem eller monobactam). Dette kunne være et hududslæt eller hævelse af ansigtet eller halsen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Imacillin, hvis du 

 • har mononukleose (kyssesyge), (feber, ondt i halsen, hævede kirtler og ekstrem træthed).
 • har nedsat nyrefunktion.
 • har nedsat urinproduktion eller blærekateter.
 • oplever krampeanfald, da behandling med Imacillin kan forværre dette.

Blod- og urinprøver

Fortæl lægen eller sundhedspersonalet, at du tager Imacillin, da Imacillin kan påvirke
resultatet af disse analyser, hvis du skal have taget: 

 • urinprøver (glucose) eller blodprøver for at få undersøgt leverfunktionen.
 • prøver for estriol (anvendes under graviditet for at måle estriolniveauet for at undersøge, om barnet udvikler sig normalt).

Brug af anden medicin sammen med Imacillin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 • Hvis du tager allopurinol (anvendes til behandling af urinsyregigt) samtidig med Imacillin, kan risikoen for, at du får en allergisk hudreaktion, blive større.
 • Hvis du tager probenecid (anvendes til behandling af urinsyregigt), kan lægen vælge at ændre din dosis af Imacillin.
 • Hvis du tager lægemidler mod blodpropper (f.eks. warfarin), kan det være nødvendigt at tage ekstra blodprøver.
 • Hvis du tager andre antibiotika (f.eks. tetracyklin), kan virkningen af Imacillin blive nedsat.
 • Hvis du tager methotrexat (anvendes til behandling af kræft og svær psoriasis), kan Imacillin medføre flere bivirkninger.

Brug af Imacillin sammen med mad og drikke

Du kan tage Imacillin sammen med mad og drikke. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet
Du må kun tage Imacillin efter aftale med lægen.
 

Amning
Tal med lægen inden du tager Imacillin, hvis du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Imacillin kan give bivirkninger (såsom allergiske reaktioner, svimmelhed og kramper) hvilket kan gøre dig uegnet til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Imacillin indeholder saccharose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Kan være skadelig for tænderne. Indeholder 330 mg saccharose pr. dosis. Diabetespatienter skal tage hensyn til dette. 

3. Sådan skal du tage Imacillin

Tag altid Imacillin nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

 • Omryst flasken godt inden hver brug.
 • Fordel doserne ligeligt over dagen og med mindst 4 timer mellem hver dosis.

 

Inden færdigblanding (opløsning i vand) på apoteket er Imacillin et pulver. Du skal ryste flasken grundigt inden brug, så du er sikker på, at suspensionen er godt blandet. 44 g renset vand tilsættes af apotekspersonalet ved 60 ml og 93 g renset vand tilsættes af apotekspersonalet ved 125 ml. 

Den sædvanlige dosis er

Den korrekte dosis Imacillin til dig vil blive bestemt af lægen og afhænger af: 

 • hvor alvorlig din infektion er og hvilken type
 • om du får andre antibiotika
 • din alder og vægt
 • hvor godt dine nyrer og lever fungerer.

Hvis du har taget for meget Imacillin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Imacillin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Hvis du har taget for meget Imacillin, kan tegnene være maveubehag (kvalme, opkastning eller diarré) eller krystaller i urinen, hvilket kan ses som uklar urin eller opleves som problemer med at lade vandet. Patienter med nedsat nyrefunktion, patienter der får høje doser og patienter med epilepsi eller meningeale forstyrrelser kan få kramper med behandling af Imacillin. 

Hvis du har glemt at tage Imacillin

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 • Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det.
 • Tag ikke den næste dosis for hurtigt, men vent ca. 4 timer, før du tager den.

Så længe skal du tage Imacillin?

 • Selvom du får det bedre, skal du blive ved med at tage Imacillin i så lang tid, som lægen har anvist. Du har brug for alle doser til at bekæmpe infektionen. Hvis nogle bakterier overlever, kan de få infektionen til at komme igen.
 • Hvis du stadig ikke har det godt, når behandlingen er slut, skal du gå til lægen igen.

 

Der kan udvikles svampeinfektion (en infektion med gærsvamp på fugtige områder af kroppen, hvilket kan forårsage ømhed, kløe og hvidt udflåd/hvide belægninger), hvis Imacillin anvendes i lang tid. Hvis det sker, så fortæl det til lægen. 

Hvis du tager Imacillin i lang tid, vil lægen måske foretage yderligere undersøgelser for at holde øje med, at dine nyrer, din lever og dit blod fungerer normalt. 

Hvis du holder op med at tage Imacillin

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Stop med at tage Imacillin og gå til lægen med det samme, hvis du bemærker nogen af nedenstående alvorlige bivirkninger - du kan have behov for omgående behandling. 

 

Følgende bivirkninger er meget sjældne (forekommer hos op til 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Allergiske reaktioner; tegnene kan omfatte: hudkløe eller udslæt, hævelse af ansigtet, læberne, tungen eller andre steder af kroppen, eller vejrtrækningsbesvær. Disse kan være alvorlige, og ved enkelte lejligheder er der sket dødsfald.
 • Udslæt eller bittesmå flade, røde, runde pletter under hudens overflade eller blå mærker i huden. Dette skyldes en betændelseslignende reaktion (inflammation) i blodkarrenes vægge på grund af en allergisk reaktion. Det kan være forbundet med ledsmerter (gigt, også kaldet arthritis) og nyreproblemer.
 • En forsinket allergisk reaktion, der normalt kan komme 7-12 dage efter indtagelse af Imacillin; nogle af tegnene er udslæt, feber, ledsmerter og hævede lymfeknuder, særligt under armene.
 • En hudreaktion kendt som erythema multiforme, hvor der kan komme kløende, rødlilla pletter på huden især på håndfladerne eller fodsålerne, nældefeberagtige, forhøjede, hævede områder på huden, ømme områder på overfladen af munden, øjnene og kønsdelene. Du kan få feber og blive meget træt.
 • Andre alvorlige hudreaktioner, der kan omfatte ændringer i hudfarven, buler under huden, blærer, pusfyldte blærer, hudafskalning, rødme, smerter, kløe. Disse kan være forbundet med feber, hovedpine og smerter i kroppen.
 • Feber, kulderystelser, ondt i halsen eller andre tegn på en infektion, eller blå mærker, der kommer let. Disse kan være tegn på et problem med dine blodlegemer.
 • Jarisch-Herxheimers reaktion, som kan forekomme under behandling med Imacillin mod Lymesygdom, og som forårsager feber, kulderystelser, hovedpine, muskelsmerter og hududslæt.
 • Betændelse i tyktarmen (colon) med diarré (sommetider med blod), smerter og feber.
 • Alvorlige bivirkninger relateret til leveren. De ses primært hos personer, der har fået behandling over en lang periode, hos mænd/drenge og hos ældre. Du skal straks fortælle lægen, hvis du får:
  • Voldsom diarré med blødning
  • Blærer, hudrødme eller blå mærker i huden
  • Mørkere urin eller lysere afføring
  • Gulfarvning af huden eller af det hvide i øjnene (gulsot). Se også anæmi nedenfor, som også kan resultere i gulsot.
 • Ufrivillige bevægelser. Forsvinder ikke efter du er stoppet med behandlingen. Kontakt lægen.

 

Disse bivirkninger kan forekomme under eller op til flere uger efter behandlingen.
Nogle gange kan du få hudreaktioner, der er mindre alvorlige f.eks.: 

 • Et let kløende udslæt (runde, lyserøde til røde pletter), nældefeberagtige, hævede områder på underarme, ben, håndflader, hænder eller fødder. Dette er ikke almindeligt (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede).

 

Hvis du får nogle af disse bivirkninger, så tal med lægen, da det vil være nødvendigt at stoppe behandlingen med Imacillin.
 

Øvrige bivirkninger, der kan forekomme, er:
 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10 behandlede): 

 • hududslæt
 • kvalme
 • diarré.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 100 behandlede): 

 • opkastning.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • svampeinfektion (en infektion med gærsvamp i skede, mund eller hudfolder). Du kan få medicin mod svampeinfektion hos lægen eller på apoteket.
 • nyreproblemer.
 • krampeanfald, hvilket kan ses hos patienter, der får høje doser, eller hos patienter med nyreproblemer.
 • svimmelhed.
 • krystaller i urinen, hvilket kan ses som uklar urin eller opleves som ubehag under vandladning. Sørg for at drikke rigeligt med væske for at nedsætte risikoen for disse symptomer.
 • ændret udseende af tungen; den kan blive gul, brun eller sort, og den kan få belægninger.
 • overdreven nedbrydning af de røde blodlegemer, hvilket kan give en form for anæmi (blodmangel). Tegnene omfatter træthed, hovedpine, åndenød, svimmelhed, bleghed og gulfarvning af huden og det hvide i øjnene (gulsot).
 • lavt antal hvide blodlegemer.
 • lavt antal af de celler, der er med til at få blodet til at størkne. Blodet størkner langsommere end normalt. Du kan se det, hvis du har næseblod eller har skåret dig.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til 

Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Imacillin utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 

 

Den brugsfærdige oral suspension er holdbar i 10 dage, eller 2 uger i køleskab. 

 

Brug ikke Imacillin efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Imacillin indeholder:

 • Aktivt stof: Amoxicillin 50 mg/ml som amoxicillintrihydrat.
 • Øvrige indholdsstoffer: Silica, kolloid vandfri; natriumcitrat, vandfri; citronsyre, vandfri; natriumbenzoat (E211); citronessens; jordbæressens; xanthangummi; magnesiumstearat; 330 mg/ml saccharose.

Udseende og pakningsstørrelser

Imacillin fås i pakningsstørrelser á 60 ml og 125 ml som færdigblandede suspensioner. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Imacillin® er et registreret varemærke, der tilhører Meda AB. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...