Picoprep

pulver til oral opløsning 10 mg+3,5 g+12 g

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Picoprep® pulver til oral opløsning 

10 mg natriumpicosulfat, 3,5 g let magnesiumoxid, 12 g vandfri citronsyre 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Picoprep
 3. Sådan skal du tage Picoprep
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Picoprep er et pulver som indeholder natriumpicosulfat, der er et afføringsmiddel som virker ved at øge tarmaktiviteten. Picoprep indeholder ligeledes magnesiumcitrat, som er en anden type afføringsmiddel, der virker ved at tilbageholde væsken i tarmen og giver herved en udrensningseffekt.
Picoprep anvendes til voksne, unge og børn fra 1 års alderen til at rense tarmen inden røntgenundersøgelse, endoskopi (undersøgelse af tarmen) eller operation. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis ikke du får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Picoprep

Lægen kan have forskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Picoprep hvis

 • du er allergisk over for natriumpicosulfat, let magnesiumoxid og vandfri citronsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i Picoprep (angivet i afsnit 6).
 • din mave har en reduceret evne til at tømme sig (pga. ventrikelretention, en sygdom i maven).
 • du har sår i mave eller tarme.
 • du har alvorlige nyreproblemer.
 • du har en blokering eller perforation (revner) i dine tarme.
 • du i øjeblikket har følelse af kvalme eller kaster op.
 • du har en tilstand som kræver operation i maveregionen, såsom blind-tarmsbetændelse.
 • du har fået at vide af din læge at du har kongestiv hjertefejl (hjertet er ikke i stand til at pumpe blodet tilstrækkeligt rundt i kroppen).
 • du har en aktiv inflammatorisk tarmsygdom som: Colitis ulcerosa (kronisk, blødende betændelse i tyktarmen) eller Crohn’s sygdom.
 • du har fået at vide hos din læge at du har for meget magnesium i blodet.
 • du er meget tørstig eller er svært dehydreret.
 • du har fået at vide at du har skadede muskler, således at stoffer derfra lækker ud i blodet (rabdomyolyse).
 • du har en af følgende lidelser: tarmslyng (blokering i tarmene eller unormale tarmbevægelser), toksisk kolitis (ødelæggelse af tarmvæggen), toksisk megakolon (udvidelse af tyktarmen).

 

I disse tilfælde kan tarmindholdets bevægelser blive nedsat eller forhindret. Symptomerne inkluderer kvalme, opkastning, diarre (tynd mave), mavesmerter, ømhed, oppustethed eller koliklignende smerte og feber. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Picoprep, hvis du 

 • for nylig har fået foretaget en operation i maveregionen.
 • har en hjertesygdom eller nyreproblemer.
 • er på kontrolleret kaliumdiæt.
 • har en inflammatorisk tarmsygdom såsom ulcerative colitis eller Crohn’s sygdom (kroniske betændelsestilstande i tarmen).
 • har lav kropsvægt (BMI mindre end 18), er barn, ældre, handikappet eller har risiko for lavt kalium- eller natriumindhold i blodet. Vær påpasselig med at indtage tilstrækkelige mængder af væske og elektrolytter (sukker og salte) under behandlingen.
 • skal have foretaget en operation i tarmene.
 • anvender lægemidler, som har en effekt på vand og/eller elektrolytbalancen (diuretika, kortikosteroioder, lithium).
 • har epilepsi. Picoprep kan ændre optagelsen af antieileptika og medføre krampeanfald.

 

Hvis noget af det ovenstående gælder for dig eller hvis du ikke er sikker på om det gælder for dig, kontakt venligst din læge inden du tager Picoprep. 


Perioden med tarmudrensning bør ikke overstige 24 timer, da det kan forårsage forstyrrelser i væske- og saltbalancen. 


Picoprep bør ikke bruges som et rutine afføringsmiddel. 


Hvis undersøgelsen/operationen skal ske tidligt om morgenen, kan det være nødvendigt at tage den anden dosering i løbet af natten, hvilken kan give søvnforstyrrelser. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Picoprep. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Picoprep

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med din læge, hvis du tager 

 • Medicin mod epilepsi. (carbamazepin).
 • Præventionsmidler.
 • Medicin mod sukkersyge.
 • Medicin mod infektion.
 • Vanddrivende medicin.
 • Betændelses-dæmpende medicin.
 • Hjertemedicin.
 • Smertestillende produkter og gigtmedicin.
 • Medicin mod depression.
 • Medicin mod psykose.

 

Nedenstående lægemidler bør tages mindst 2 timer før eller mindst 6 timer efter indtagelsen af Picoprep: 

 • Visse typer af infektionsmedicin (tetracyklin og flourokinolon).
 • Jerntilskud.
 • Hjertemedicin (digoxin).
 • Medicin mod psykiatriske lidelser (chlorpromazin).
 • Medicin mod leddegigt (penicillamin).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Picoprep efter aftale med lægen. 

Amning
Hvis du ammer, må du kun tage Picoprep efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Picoprep påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Picoprep indeholder kalium og lactose

Hvert brev indeholder 5 mmol (eller 195 mg) kalium.
Du bør tale med din læge hvis du har problemer med nyrerne eller hvis du følger en kontrolleret kaliumdiæt.
Picoprep indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Picoprep

Tag altid Picoprep nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Dagen før undersøgelse/operation anbefales en kost med lavt indhold af fibre. For at undgå dehydrering under behandling med Picoprep, anbefales det at drikke omkring 250 ml vand eller anden klar væske hver time, så længe udrensningen foregår. Klare væsker bør omfatte en variation af frugtjuice uden frugtkød, læskedrikke, klar suppe, te eller kaffe (uden mælk, soyamælk eller fløde) og vand. Drik ikke alene/kun vand. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne (inkl. ældre) og børn fra 9 år  

Du skal tage 2 breve (2 doseringer) Picoprep afhængigt af tidspunkt for din undersøgelse/operation på følgende måde: 

 • Det første brev tages 10 til 18 timer før din undersøgelse/operation, efterfulgt af mindst 5 glas klar væske á 250 ml fordelt over flere timer.
 • Det næste brev tages 4 til 6 timer før din undersøgelse/operation, efterfulgt af mindst 3 glas klar væske á 250 ml fordelt over flere timer.
 • Den klare væske må indtages indtil 2 timer før din undersøgelse/operation.

 

Et brev Picoprep pulver opløses i en kop koldt vand (omkring 150 ml). Rør rundt i 2-3 minutter, opløsningen burde nu blive til en råhvid, uklar væske med en svag duft af appelsin. Drik herefter opløsningen.
Nogle gange bliver opløsningen varm når Picoprep opløses. Hvis dette sker, så vent indtil opløsningen er tilpas afkølet inden du drikker den. Resterende pulver fra brevet kasseres. 

 

Lav kropsvægt  

Patienter med lav kropsvægt (BMI mindre end 18), vil blive overvåget nøje for at undgå dehydrering. 


Brug til børn (under 9 år)
 

En måleske til børnedosering er vedlagt pakningen.
Det anbefales at bruge en tynd flad kant, f.eks. den flade side af et knivblad, til at stryge henover kanten af en toppet måleske, for at opnå en jævn og flad overflade på måleskeen. Dette giver ¼ del af et brev (4 g pulver) pr. måleskefuld. 

 

Børn fra 1-2 år: Første dosis er 1 måleskefuld, anden dosis er 1 måleskefuld.
Børn fra 2-4 år: Første dosis er 2 måleskefulde, anden dosis er 2 måleskefulde.
Børn fra 4-9 år: Første dosis er 1 brev, anden dosis er 2 måleskefulde. 

 

For tidspunkt for dosering hos børn, henvises der til anvisningerne for voksne. 

 

Bland den nødvendige mængde pulver i en kop, som indeholder ca. 150 ml vand pr. måleskefuld. Rør rundt i 2-3 minutter, opløsningen bliver nu til en råhvid, uklar væske med en svag duft af appelsin. Derefter drikkes opløsningen. Hvis opløsningen er blevet varm, så vent indtil opløsningen er tilpas afkølet, inden du drikker den. Resterende pulver fra brevet bortskaffes. 

 

Du bør forvente at hyppige, vandige afføringer kan starte når som helst efter at du har taget en dosis Picoprep. Vær venligst sikker på at du har adgang til et toilet på alle tidspunkter efter hver dosis, indtil produktet har nået at virke. 

 

En vellykket tarmundersøgelse/operation afhænger af at din tarm er så veludrenset som muligt. Hvis tarmen ikke er tilstrækkeligt ren, kan det være at undersøgelsen/indgrebet skal gentages. 

 

Følg venligst altid den instruktion vedrørende fødeindtagelse som lægen giver dig. 

Hvis du har taget for meget Picoprep

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Picoprep, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Symptomer på overdosering er voldsom diarré. 

Hvis du har glemt at tage Picoprep

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Picoprep

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Hovedpine.
 • Kvalme.
 • Smerter i endetarmen og/eller anus.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Overfølsomhed.
 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertes rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Epilepsi.
 • Forvirring.
 • Opkast, mavesmerter.
 • Blister og sårdannelse i tyndtarmen.
 • Udslæt med rødme og pletter, nældefeber, mindre blødning i hud og slimhinder.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Lægemidlets effekt medfører regelmæsssige, løse afføringer eller diarré (tynd mave). Hvis afføringerne bliver generende eller vækker bekymring, bør du kontakte lægen.
 • Ufrivillig afføring.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.
Brevets indhold skal bruges umiddelbart efter åbning og resterende pulver og blanding bortskaffes.
Tag ikke Picoprep efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Picoprep indeholder:

 • Aktive stoffer: Natriumpicosulfat 10 mg, let magnesiumoxid 3,5 g og vandfri citronsyre 12 g.
 • Øvrige indholdsstoffer: Kaliumhydrogencarbonat, saccharinnatrium, naturlig og spraytørret appelsinsmag, akaciegummi, lactose, ascorbinsyre og butyleret hydroxyanisol.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Hvidt, krystallinsk pulver i breve til oral opløsning. 

 

Pakningsstørrelser 

Picoprep fås i en pakningsstørrelse á 2 breve samt en måleske til børnedosering. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Picoprep® er et registreret varemærke, der tilhører Ferring B.V. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...