Augmentin Forte

pulver til oral suspension 50 mg/ml+12,5 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Augmentin® Forte 50 mg/ml + 12,5 mg/ml, pulver til oral suspension 

Amoxicillin/clavulansyre 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Augmentin Forte
 3. Sådan skal du tage Augmentin Forte
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Augmentin Forte er et antibiotikum, der virker ved at dræbe bakterier der forårsager infektioner. Det indeholder 2 forskellige lægemiddelstoffer, som hedder amoxicillin og clavulansyre. Amoxicillin tilhører gruppen af lægemidler kaldet penicilliner, som nogen gange kan stoppe med at virke (bliver inaktive). Det andet aktive stof (clavulansyre) forhindrer dette. 

 

Augmentin Forte anvendes af voksne og børn til behandling af følgende sygdomme: 

 • Mellemørebetændelse og bihulebetændelse.
 • Infektioner i luftvejene.
 • Urinvejsinfektioner.
 • Infektioner i hud og bløddele.
 • Tandinfektioner.
 • Infektioner i knogler og led.

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Augmentin Forte

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Augmentin Forte hvis du er eller dit barn:

 • er allergisk over for amoxicillin, clavulansyre, penicillin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Augmentin Forte (angivet i afsnit 6).
 • har haft en allergisk reaktion over for andre antibiotika. Det kan være hududslæt eller hævelse af ansigt eller hals.
 • tidligere har fået dårlig lever eller gulsot (huden bliver gul) under behandling med amoxicillin eller clavulansyre.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Augmentin Forte, hvis du eller dit barn 

 • er overfølsom over for anden medicin mod infektioner (cefalosporiner, penicilliner eller andre betalaktamantibiotika).
 • har mononukleose (kyssesyge).
 • er i behandling for lever- eller nyreproblemer.
 • har nedsat urinmængde.

 

Hvis du er i tvivl, om et af ovenstående punkter gælder for dig eller dit barn, skal du kontakte lægen eller apoteket, før du begynder at tage Augmentin Forte. 

 

I nogle tilfælde vil din læge undersøge nærmere hvilken type bakterie der er årsag til infektionen. 

 

Afhængigt af resultatet kan det medføre, at dit barn får en anden styrke af Augmentin Forte eller et andet lægemiddel. 

Vær opmærksom på følgende

Augmentin Forte kan nogle gange gøre den allerede eksisterende sygdom værre eller være årsag til alvorlige bivirkninger. Disse inkluderer allergiske reaktioner, kramper og betændelse i tyktarmen. Du skal være særligt opmærksom på visse symptomer, mens du eller dit barn tager Augmentin Forte for at nedsætte risikoen for problemer. 

Blod- og urinprøver

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du eller dit barn er i behandling med Augmentin Forte.
Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Augmentin Forte

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tal med din læge, hvis du eller dit barn tager medicin: 

 • Mod gigt (probenecid).
 • For at forebygge blodpropper (warfarin).
 • Mod kræft- eller gigtsygdomme (methotrexat).

Brug af Augmentin Forte sammen med mad og drikke

Augmentin Forte bør tages i starten af et måltid. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Augmentin Forte. Tal med lægen. 

 

Amning 

Hvis du ammer, må du ikke tage Augmentin Forte, da Augmentin Forte går over i modermælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Augmentin Forte kan give bivirkninger som allergiske reaktioner, svimmelhed og kramper, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Augmentin Forte indeholder aspartam

Augmentin Forte indeholder aspartam (E 951) som er en fenylalaninkilde. Kan være skadelig for patienter med fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom). 

3. Sådan skal du tage Augmentin Forte

Tag altid Augmentin Forte nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Augmentin Forte er kun til oralt brug (gennem munden). Augmentin Forte tages i starten af et måltid.
Husk at ryste flasken hver gang før brug. 

Den sædvanlige dosering er

Den daglige dosis afhænger af din alder, vægt, nyrefunktion og hvor svær betændelsen er. Følg lægens anvisning. 

 

Voksne og unge, der vejer over 40 kg 

500 mg/125 mg 3 gange daglig. 

 

Den sædvanlige dosering til børn, der vejer under 40 kg 

20 mg/5 mg op til 60 mg/15 mg pr kg kropsvægt pr. dag fordelt på 3 doser. 

 

Ældre 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 

Sådan skal du tage Augmentin Forte

 • Flasken skal omrystes grundigt hver gang før brug.
 • Anvend miksturen i starten af eller lige før et måltid.
 • Fordel doserne ligeligt over dagen med mindst 4 timer mellem hver dosis. De må ikke give 2 doser inden for 1 time.
 • De må ikke tage Augmentin Forte til i mere end 14 dage. Hvis du eller dit barn stadig føler utilpashed, skal du kontakte lægen igen.

Hvis du eller dit barn har taget for meget Augmentin Forte

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du eller dit barn har taget mere af Augmentin Forte, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du eller dit barn føler utilpashed). 

 

Symptomer på overdosering kan være kvalme, opkastning, diarré eller kramper. Kontakt omgående din læge. Medbring medicinflasken til lægen. 

Hvis du eller dit barn har glemt at tage Augmentin Forte

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du eller dit barn holder op med at tage Augmentin Forte

Du skal tage Augmentin Forte indtil behandlingen er afsluttet, også selv om du føler dig bedre. Du har brug for hver eneste dosis for at bekæmpe infektionen. Hvis nogle bakterier overlever, kan infektionen vende tilbage. 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga.
  forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Ring 112. Kan være livsfarligt.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Diarré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller blodig urin pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.
 • Krystaludfældning i urinen.
 • Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og evt. feber pga. meningitislignende tilstand (aseptisk meningitis).

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter. 

 • Diarré.

 

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Svamp (candida - en svampeinfektion på hud og slimhinder).
 • Kvalme, især ved høje doser. Hvis du får kvalme, skal du tage Augmentin Forte før et måltid.
 • Opkastning.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Svimmelhed.
 • Hovedpine.
 • Fordøjelsesbesvær.
 • Hududslæt.
 • Kløe.
 • Nældefeber.

 

Ikke almindelige bivirkninger, der kan vise sig i blodprøver: 

 • Forhøjede værdier af stoffer (enzymer), produceret i leveren.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du kontakte læge eller skadestue.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Overvækst af ikke-følsomme mikroorganismer.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Overfølsomhedsreaktion i form af utilpashed, feber, udslæt og smerter.
 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar.
 • Uro og rastløshed.
 • Sort behåret tunge.
 • Misfarvning af tænder. Det kan normalt fjernes ved tandbørstning.
 • Omfattende rødt udslæt med små pusholdige blærer (bulløs eksfoliativ dermatits).
 • Rødt, skælagtigt udslæt med hævelser under huden og blærer (eksantematøs postulose).
 • Forlænget blødningstid, forlænget protrombintid.

 

Augmentin Forte kan herudover give bivirkninger, som du eller dit barn normalt ikke mærker noget til.
Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. forandringer i blodet, som igen bliver normale når behandlingen med Augmentin Forte ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Pulver til oral suspension: Må ikke opbevares over 25 °C.
Brugsfærdig oral suspension: Opbevares ved 2-8 °C.
Brugsfærdig oral suspension: 7 dage. 

 

Tag ikke Augmentin Forte efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Augmentin Forte indeholder:

Aktive stoffer: Amoxicillintrihydrat svarende til 50 mg amoxicillin, kaliumclavulanat svarende til 12,5 mg clavulansyre 

Øvrige indholdstoffer: Hypromellose, ravsyre, silicone dioxid, kolloid vandfri silica, xanthangummi, aspartam (E951), hindbær-essens, orange-essens 1 og 2 og lys sirupessens. 

Udseende og pakningsstørrelse

Hvidt pulver.
Pulveret tilsættes renset vand på apoteket. 

 

Augmentin Forte fås i en pakningsstørrelse á 100 ml pulver til oral suspension. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Augmentin® er et registreret varemærke, der tilhører Glaxo Group Limited. 

Råd/lægelig anvisning

Antibiotika bruges til behandling af infektioner forårsaget af bakterier. De har ingen effekt på infektioner forårsaget af virus. 

 

Nogle gange reagerer en bakteriel infektion ikke på en behandling med antibiotika. En af de mest almindelige årsager til dette er, at bakterien, som er skyld i infektionen, er modstandsdygtig over for det antibiotikum, der tages. Dette betyder, at bakterierne kan overleve og endda formere sig på trods af antibiotikummet. 

 

Bakterier kan blive modstandsdygtige over for antibiotika af mange grunde. Omhyggelig brug af antibiotika kan hjælpe med til at nedsætte risikoen for, at bakterier bliver modstandsdygtige. 

 

Når din læge udskriver en antibiotikakur, er den kun beregnet til at, behandle din aktuelle sygdom. Vær opmærksom på følgende råd, som kan hjælpe med at forebygge udvikling af modstandsdygtige bakterier, der stopper virkningen af antibiotikummet. 

 

 1. Det er meget vigtigt, at du tager antibiotikummet i den rigtige dosis, på det rette tidspunkt og i det rette antal dage. Læs instruktionen i indlægssedlen. Hvis der er noget du ikke forstår, så spørg din læge eller på apoteket.
 2. Du skal ikke tage antibiotikum medmindre det er udskrevet personligt til dig, og du skal kun tage det til behandling af den infektion, for hvilket det er udskrevet.
 3. Du skal ikke tage antibiotikum, der er udskrevet til andre, selvom de har haft en infektion, som minder om din.
 4. Du skal ikke give antibiotikum, der er udskrevet til dig, til andre mennesker
 5. Hvis du har antibiotikum tilovers, når den kur, der er forskrevet af din læge, er slut, skal du aflevere resterne på apoteket til korrekt bortskaffelse.

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Vejledning for rekonstitution

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:  

Ryst for at løsne pulveret  

 

Augmentin Forte 50 mg/ml + 12,5 mg/ml pulver til oral suspension  

Tilsæt 90 ml vand  

Vend, og ryst godt. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst ændret marts 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...