Monoprost

øjendråber, endosis 50 mikrogram/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Monoprost® 50 mikrogram/ml øjendråber, opløsning i enkeltdosisbeholder 

Latanoprost 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Monoprost
 3. Sådan skal du bruge Monoprost
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Monoprost hører til en gruppe medicin, der kaldes prostaglandiner. Det nedsætter trykket i dit øje ved at øge den naturlige udstrømning af væske inde fra øjet til blodet. 

 

Monoprost bruges til at behandle lidelser, der er kendt som åbenvinklet glaukom og okulær hypertension. Begge disse tilstande er forbundet med et forhøjet tryk i øjet, der i sidste ende kan påvirke dit syn. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Monoprost

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Monoprost

 • Hvis du er allergisk over for latanoprost eller et af de øvrige indholdsstoffer i Monoprost (angivet i afsnit 6).
 • Hvis du er gravid eller forsøger at blive gravid.
 • Hvis du ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Monoprost hvis du mener noget af følgende gælder for dig: 

 • Hvis du skal have foretaget eller har fået foretaget en øjenoperation (herunder operation for grå stær).
 • Hvis du har problemer med øjnene (f.eks. øjensmerter, øjenirritation eller -betændelse eller uklart syn).
 • Hvis du har alvorlig astma eller astma, som ikke er velbehandlet.
 • Hvis du bruger kontaktlinser. Du kan stadig bruge Monoprost, men du skal følge vejledningen for kontaktlinsebrugere i afsnit 3.
 • Hvis du har haft eller har en virusinfektion i øjet forårsaget af herpes simplex-virus (HSV).
 • Hvis du mangler linsen på det ene øje (afaki) eller har en delvist eller fuldstændig uklar linse på det ene eller begge øjne, som kan nedsætte synet eller medføre blindhed (pseudofaki).

 

Vær opmærksom på, at hvis dine øjne er flerfarvede, f.eks. gule og brune, grå og brune, blå og brune eller grønne og brune kan Monoprost gøre din øjenfarve mere brun. Farveændringer forekommer ikke i klare blå øjne og meget sjældent i ensfarvede grå, grønne eller brune øjne. Ændringerne sker sædvanligvis gradvist i løbet af de første 8 måneders behandling eller måske senere. Du kan fortsætte behandlingen, selvom du får farveændringer, da Monoprost virker alligevel. 

 

Tal med lægen, før du starter på behandlingen, så han eller hun kan følge forløbet. Hvis du kun skal behandle det ene øje, kan der opstå en forskel i øjnenes farve.  

 

Monoprost kan ændre øjenvippernes tykkelse, længde og farve. Dette vil dog forsvinde efter ophør af behandling med Monoprost.  

Børn

Monoprost er ikke undersøgt hos børn (under 18 år). 

Brug af anden medicin sammen med Monoprost

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Monoprost kan muligvis reagere med andre former for medicin: Effekten af prostaglandiner eller prostaglandinderivater (bruges ved øget tryk i øjet) kan påvirkes af Monoprost.
Det frarådes at tage disse sammen med Monoprost, idet trykket i øjet kan stige. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet
Du må ikke anvende Monoprost, hvis du er gravid. 

 

Amning
Du må ikke anvende Monoprost, hvis du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan få uklart syn i en kort periode, når du bruger Monoprost. Hvis det sker, må du ikke føre motorkøretøjer og du må ikke arbejde med værktøj eller maskiner indtil dit syn er klart igen. 

Monoprost indeholder macrogolglycerolhydroxystearat

Monoprost indeholder macrogolglycerolhydroxystearat (udvundet af ricinusolie). Kan medføre hudreaktioner. 

3. Sådan skal du bruge Monoprost

Brug Monoprost nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

 • Den sædvanlige dosis til voksne (herunder ældre) er 1 dråbe én gang dagligt i det/de angrebne øje/øjne. Det er bedst at dryppe øjnene om aftenen.
 • Brug ikke Monoprost mere end 1 gang dagligt, da hyppigere drypning kan nedsætte virkningen af behandlingen.
 • Brug altid Monoprost, nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel, eller som din læge har anvist, indtil du får besked på at ophøre med behandlingen. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

 

Kontaktlinsebrugere
Hvis du bruger kontaktlinser, skal disse tages ud, inden du drypper øjnene med Monoprost. Efter drypning med Monoprost skal du vente 15 minutter, inden du sætter kontaktlinserne i igen. 

Brugsanvisning

Dråberne findes i enkeltdosisbeholdere. Opløsningen fra en enkeltdosisbeholder Monoprost skal anvendes straks efter anbrud til inddrypning i det/de berørte øje/øjne. Da sterilitet ikke kan opretholdes, efter at enkeltdosisbeholderen er åbnet, skal der anvendes en ny enkeltdosisbeholder før hver anvendelse og enkeltdosisbeholderen skal bortskaffes straks efter brug.  

Følg brugsanvisningen for øjendråberne:  

 1. Vask hænderne og sid ned eller stå behageligt.
 2. Brug din finger til forsigtigt at trække ned i det nederste øjenlåg på det berørte øje.
 3. Før spidsen af enkeltdosisbeholderen tæt til øjet uden at berøre øjet.
 4. Tryk let på enkeltdosisbeholderen, så der kun dryppes én dråbe i øjet. Slip det nedre øjenlåg.
  Monoprost 2care4 ApS, øjendråber, endosis 50 mikrogram/ml
 5. Tryk en finger mod øjenkrogen af det berørte øje ind mod næsen. Hold i 1 minut, mens du holder øjet lukket.
  Monoprost 2care4 ApS, øjendråber, endosis 50 mikrogram/ml
 6. Gentag for det andet øje, hvis din læge har sagt det.
 7. Bortskaf enkeltdosisbeholderen efter brug. Må ikke opbevares til senere brug.

Hvis du bruger Monoprost sammen med andre øjendråber

Vent mindst 5 minutter, efter at du har brugt Monoprost, inden du bruger andre øjendråber. 

Hvis du har brugt for meget Monoprost

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Monoprost, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 

 

Hvis du drypper for mange dråber Monoprost i øjet, kan der opstå let irritation i øjet, og øjnene kan løbe i vand og blive røde. Hvis du er bekymret for dette, skal du kontakte din læge for at få vejledning.  

Hvis du har glemt at bruge Monoprost

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.  

 

Fortsæt med den sædvanlige dosis til det sædvanlige tidspunkt.  

Hvis du holder op med at bruge Monoprost

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Meget almindelige bivirkninger: forekommer hos mere end 1 ud af 10 behandlede 

 • En gradvis ændring i din øjenfarve på grund af øget mængde brunt pigment i den farvede del af øjet, også kaldet regnbuehinden.
  • Hvis du har blandet øjenfarve (blå-brun, grå-brun, gulbrun eller grøn-brun), er det mere sandsynligt, at denne farveændring forekommer end hvis du har enkelt-farvede øjne (blå, grå, grønne eller brune).
  • Ændringen i din øjenfarve kan tage flere år, men det ses typisk inden for de første 8 måneder af behandlingen.
  • Farveændringen kan være permanent og kan være mere tydelig, hvis du kun anvender Monoprost i det ene øje.
  • Der er intet der tyder på, at den ændrede øjenfarve giver problemer.
  • Når behandling med Monoprost er stoppet, stopper ændringen i øjenfarve også.
 • Røde øjne.
 • Øjenirritation (brændende fornemmelse, følelse af sandkorn i øjet, kløe, sviende fornemmelse eller følelsen af et fremmedlegeme i øjet).
 • Gradvis ændring af øjenvipper af det behandlede øje og de fine hår omkring øjet, hvilket oftest ses hos personer af japansk oprindelse. Disse ændringer indebærer en forøgelse af farven (mørkere), længden, tykkelsen og antallet af dine øjenvipper.

 

Almindelige bivirkninger: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede 

 • Irritation eller ødelæggelse af øjets overflade, betændelse i øjenlågsranden (blepharitis), øjensmerter og lysfølsomhed (fotofobi).

 

Ikke almindelige bivirkninger: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede 

 • Hævelse af øjenlåg, øjentørhed, betændelse eller irritation i øjets overflade (keratitis), uklart syn og bindehindebetændelse.
 • Hududslæt.

 

Sjældne bivirkninger: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede 

 • Betændelse i den farvede del af øjet (iritis/uveitis), hævelse af nethinden (makulært ødem), symptomer på hævelse eller kradsning/skade i øjets overflade, hævelse omkring øjet (periorbitalt ødem), øjenvipper der vender i forkert retning eller en ekstra række af øjenvipper.
 • Hudreaktioner på øjenlågene, mørkfarvning af huden på øjenlågene.
 • Astma, forværring af astma eller åndenød (dyspnø).

 

Meget sjældne bivirkninger: forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede 

 • Forværring af angina pectoris hos patienter med hjertesygdom.
 • Smerter i brystet.
 • Indsunken øjne

 

Patienter har også indberettet følgende bivirkninger: væskefyldt område i den farvede del af øjet (iriscyste), hovedpine, svimmelhed, hjertebanken, smerter i muskler og led. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Monoprost utilgængeligt for børn.  

Opbevares ved temperaturer under 25 °C. 

Efter åbning af brevet: anvend enkeltdosisbeholderen inden for 7 dage. 

Efter åbning af enkeltdosis beholderen: anvendes straks og bortskaf enkeltdosisbeholderen efter brug. 

Brug Monoprost efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. 

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Monoprost indeholder:

 • Aktivt stof: Latanoprost. 1 ml øjendråber indeholder 50 mikrogram latanoprost.
 • Øvrige indholdsstoffer: macrogolglycerolhydroxystearat 40, sorbitol, carbomer 974P, macrogoler 4000, dinatriumedetat, natriumhydroxid (pH-justering), vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Dette lægemiddel fås som øjendråber, opløsning i enkeltdosisbeholder. Opløsningen er en svagt gul og opalescerende opløsning uden konserveringsmiddel i enkeltdosisbeholdere i breve med 5 enheder: Hver enkeltdosisbeholder indeholder 0,2 ml af produktet. 

 

En pakningsstørrelse indeholder 30 (6x5) eller 90 (18x5) enkeltdosisbeholdere. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Monoprost® er et registreret varemærke, der tilhører Laboratoires Théa. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...