Grazax®

frysetørrede tabletter 75.000 SQ.T

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Grazax® 75 000 SQ-T frysetørrede tabletter  

Standardiseret allergenekstrakt af græspollen fra engrottehale (Phleum pratense) 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Grazax
 3. Sådan skal du tage Grazax
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Grazax indeholder et udtræk af det allergifremkaldende stof fra græspollen. Grazax anvendes til at behandle allergiske symptomer i næse (rhinitis) og øjne (conjunctivitis) forårsaget af græspollen hos voksne og børn fra 5 år. Grazax ændrer den allergiske sygdom ved at øge immunforsvarets tolerance overfor græspollen. 

 

Lægen vil vurdere dine allergi-symptomer og foretage en hudpriktest eller tage en blodprøve for at bestemme, om Grazax bør benyttes som behandling. 

 

Du bør tage din første frysetørrede tablet under overvågning af en læge. Dette er en sikkerhedsforanstaltning for at kunne vurdere den enkelte patients følsomhed over for behandlingen. Det giver dig mulighed for at drøfte mulige bivirkninger med lægen. 

 

Recept på Grazax udskrives af læger med erfaring inden for allergibehandling. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Grazax

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Grazax

 • Hvis du er allergisk over for nogle af indholdsstofferne i Grazax (angivet i afsnit 6).
 • Hvis du har en sygdom, som påvirker immunsystemet.
 • Hvis du har svær astma (vurderet af din egen læge).
 • Hvis du har kræft.
 • Hvis du har en svær inflammation i munden.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Grazax 

 • Hvis du for nylig har fået trukket en tand ud eller fået foretaget andre former for operationer i munden. I sådanne tilfælde skal behandlingen med Grazax ophøre i 7 dage for at tillade heling.
 • Hvis du er meget allergisk over for fisk.
 • Hvis du tidligere har haft en allergisk reaktion i forbindelse med injektion af allergenekstrakt af græspollen.

Visse bivirkninger kan være svære og behøve omgående lægebehandling. Se symptomer i pkt. 4

Børn

 • Hvis du taber en mælketand: Behandling med Grazax bør da ophøre i 7 dage for at give mundhulen tid til at hele.
 • Hvis du har astma og får en akut infektion i de øvre luftveje: Behandling med Grazax bør midlertidigt ophøre, indtil infektionen er overstået.

Du bør oplyse din læge, hvis nogle af ovenstående udsagn gælder for dig. 

Brug af anden medicin sammen med Grazax

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Hvis du tager anden medicin mod dine allergisymptomer, som f.eks. antihistaminer eller corticosteroider, skal din læge vurdere brugen af denne medicin. 

Brug af Grazax sammen med mad og drikke

Mad og drikkevarer bør ikke indtages i 5 minutter efter indtagelse af den frysetørrede tablet. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Der foreligger i øjeblikket ingen erfaring med brug af Grazax under graviditet. Behandling med Grazax bør ikke påbegyndes under graviditet. Hvis du bliver gravid under behandlingen: Spørg din læge, om det er tilrådeligt at fortsætte behandlingen. 

 

Amning  

Der foreligger ingen erfaring med brug af Grazax under amning. Der forventes ingen påvirkninger af børn, som ammes. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du alene er ansvarlig for, om du er i stand til at køre bil eller udføre præcisionsarbejde. Påvirkninger eller bivirkninger fra medicin kan påvirke denne evne. En beskrivelse af disse påvirkninger er tilgængelig andre steder i denne indlægsseddel, så husk at læse hele indlægssedlen. 


Spørg din læge eller på apoteket, hvis du er usikker. 


Behandling med Grazax har ingen eller ubetydelig virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

3. Sådan skal du tage Grazax

Tag altid Grazax nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 5 år 

Den normale dosis er én frysetørret tablet daglig. For at få den bedste virkning, bør du starte med at tage den frysetørrede tablet mindst 4 måneder før den forventede græspollensæson. Det anbefales at fortsætte behandlingen i 3 år. 

 

Brug til børn under 5 år 

Der er ingen erfaring med behandling med Grazax hos børn under 5 år. Følg lægens anvisninger. 

 

Ældre  

Der er ingen erfaring med behandling med Grazax hos ældre ≥ 65 år. Følg lægens anvisninger. 

 

Grazax er en frysetørret tablet. Sørg for, at dine hænder er tørre, før du rører ved den frysetørrede tablet. Den frysetørrede tablet tages således: 

 1. Riv strimlen af, som er markeret med trekanter øverst i blisterpakningen.
  Grazax 2care4 ApS frysetørret tablet 75.000 SQ.T
 2. Bræk en firkant af langs de perforerede linjer i blisterpakningen.
  Grazax 2care4 ApS frysetørret tablet 75.000 SQ.T
 3. Tving ikke den frysetørrede tablet igennem foliet. Det kan ødelægge den frysetørrede tablet, da den let går i stykker. Fold i stedet for det afmærkede foliehjørne tilbage og træk det af.
  Grazax 2care4 ApS frysetørret tablet 75.000 SQ.T
 4. Fjern den frysetørrede tablet forsigtigt ud af folien og tag den frysetørrede tablet straks.
  Grazax 2care4 ApS frysetørret tablet 75.000 SQ.T
 5. Placer den frysetørrede tablet under tungen. Lad den forblive der i nogle få sekunder, indtil den er opløst. Synkning bør undgås i 1 minut. Mad og drikkevarer bør ikke indtages i mindst 5 minutter.
  Grazax 2care4 ApS frysetørret tablet 75.000 SQ.T

Hvis du har taget for mange Grazax

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Grazax, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomer: 

Allergiske symptomer, såsom udslæt (nældefeber) og hævelser, synkebesvær, åndedrætsbesvær, stemmeændring eller tæthed i halsen. Hvis du oplever svære symptomer stoppe indtagelse af Grazax og straks kontakte din læge eller et hospital. 

Hvis du har glemt at tage Grazax

Hvis du har glemt at tage den frysetørrede tablet: Tag den senere på dagen.Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Grazax

Hvis du ikke tager medicinen som foreskrevet, kan virkningen udeblive. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Der kan opstå bivirkninger i form af en allergisk reaktion som følge af det allergifremkaldende stof, du bliver behandlet med. I de fleste tilfælde varer bivirkningerne fra minutter til timer efter indtagelse af den frysetørrede tablet og er i de fleste tilfælde faldet til ro en uge efter påbegyndt behandling. 

 

Ophør med at tage Grazax og kontakt omgående din læge eller et hospital, hvis du oplever nogen af følgende symptomer: 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Synkebesvær.
 • Vejrtrækningsproblemer.
 • Stemmeforandringer.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Tæthed i halsen.

 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer): 

 • Forkølelse.
 • Irritation i halsen.
 • Kløe i mund/svælg.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer): 

 • Betændelse i svælget.
 • Tilstoppet næse, kløe i næsen.
 • Forkølelse med rindende næse, nysen og eller kløe.
 • Betændelse i de øvre luftveje (næse, næsehule og næse/mund-svælget).
 • Synkebesvær, ubehag, smerter i mund og svælg.
 • Hævelser i mund, svælg og af tunge, læber.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i mund og svælg.
 • Betændelse i munden.
 • Allergisk snue, Kløe, nældefeber, eksem, udslæt.
 • Hovedpine.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Kløe i øjnene.
 • Øjenbetændelse (conjunctivitis).
 • Kløe i ørene.
 • Nysen.
 • Træthed, ubehag og smerter i brystet, feber.
 • Astma, hoste og halstørhed.
 • Svimmelhed.
 • Tæthed i halsen.
 • Pibende vejrtrækning.
 • Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Mave-tarmproblemer så som smerter, kvalme og sure opstød/halsbrand, diarré, opkastning.
 • Rødmen i munden.
 • Sår i munden.
 • Smerter i tungen.
 • Tungekløe.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 personer): 

 • Betændelse i strubehovedet.
 • Talebesvær.
 • Smerter ved synkning.
 • Fornemmelse af fremmedlegeme i halsen.
 • Blærer i mund, svælg og på tungen.
 • Betændelse i tungen, tungeproblemer, sårdannelse på tungen.
 • Rødme i mund.
 • Hævelse af ganen.
 • Ubehag i svælg.
 • Ubehag i næsen.
 • Blister på læben, læbebetændelse
 • Forstørrede spytkirtler eller overdreven spytdannelse.
 • Hævelse eller smerter i gummerne.
 • Nedsat følesans i halsen/struben.
 • Hævede lymfekirtler.
 • Hævede mandler.
 • Smagsforstyrrelser, nedsat appetit.
 • Smerter og ubehag i munden, betændelse i munden.
 • Mundtørhed.
 • Røde øjne, irritation i øjnene, øget tåreflåd, hævede øjne og øjenlåg.
 • Hjertebanken.
 • Ubehag og smerter i ørerne.
 • Brystsmerter.
 • Mavekatar, ubehag i maven, sure opstød/ halsbrand.
 • Hedeture, utilpashed.
 • Hævelse i ansigtet, ansigtsrødme, eksem.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer): 

 • Betændelse i spiserøret.
 • Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hoste, smerter i ørene, betændelse i munden, rødme i halsen og eksem forekommer hyppigere hos børn end hos voksne.

Hvis du har generende bivirkninger, bør du kontakt din læge, som vil beslutte, hvilken allergimedicin du har behov for, fx antihistaminer. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Grazax utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen specielle opbevaringsbetingelser. 

 

Tag ikke Grazax efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Grazax indeholder:

 • Aktivt stof: SQ standardiseret udtræk af allergifremkaldende stof af græspollenet fra engrottehale (Phleum pratense). Virkningen per frysetørret tablet er udtrykt ved brug af enheden SQ-T*. Virkningen af en frysetørret tablet er 75.000 SQ-T.
  * (Standardised Quality units Tablet (SQ-T)
 • Øvrige indholdsstoffer: gelatine (af fisk), mannitol og natriumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Grazax er en hvid til flødefarvet, rund frysetørret tablet mærket med en cirkel på den ene side. Grazax kommer i et aluminium blisterkort med aftagelig aluminiumsfolie og yderæske af pap. 

 

Pakningsstørrelser  

Grazax fås i pakningsstørrelser á 30 og 100 frysetørrede tabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Grazax® er et registreret varemærke, der tilhører ALK-Abelló A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2018.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...