Voltaren®

gel 11,6 mg/g

GlaxoSmithKline Consumer

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Voltaren 11,6 mg/g, gel  

diclofenacdiethylamin 

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Voltaren uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Voltaren. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 7 dage.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

 

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Voltaren
 3. Sådan skal du bruge Voltaren
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Voltaren tilhører gruppen af non-steroide antiinflamatoriske stoffer (NSAID). Voltaren dæmper betændelse og er smertestillende. 

Du kan bruge Voltaren til behandling af smerter, ømhed og hævelser i led og muskler pga. betændelse.  

 

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Voltaren for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Voltaren

Brug ikke Voltaren, hvis du

 • er overfølsom (allergisk) over for diclofenac eller et af de øvrige indholdsstoffer
 • tidligere har haft vejrtrækningsbesvær, astma, nældefeber eller snue efter behandling med acetylsalicylsyre eller anden smertestillende medicin (NSAID)
 • er gravid i 7.-9. måned.
 • er under 14 år

Vær ekstra forsigtig med at bruge Voltaren

Vær opmærksom på, at  

 • du ikke må bruge Voltaren på beskadiget hud, på åbne sår eller på eksem
 • Voltaren ikke må komme i kontakt med øjne eller slimhinder. Hvis du ved et uheld får gel i øjnene, så skyl omhyggeligt med rent vand og kontakt lægen
 • hvis du får udslæt, skal du stoppe behandlingen med Voltaren
 • Voltaren kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen
 • du ikke må tage solbad, og du ikke må opholde dig længe i solen, mens du bruger Voltaren
 • du ikke må bruge Voltaren under tætsluttende forbinding
 • hvis du har eller har haft astma eller allergi, kan Voltaren udløse astmalignende anfald
 • ældre oftere får bivirkninger af Voltaren og anden smertestillende medicin (NSAID)
 • hvis du tager anden medicin mod smerter (NSAID), er risikoen for bivirkninger større
 • du ikke må bruge Voltaren på store hudområder og i længere tid
 • Voltaren kan påvirke dine nyrer, selvom det smøres på huden
 • Voltaren indeholder propylenglycol og benzylbenzoat, der kan irritere huden.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Du kan få flere bivirkninger, hvis du samtidig bruger medicin mod smerter og betændelsestilstande (Acetylsalicylsyre og andre NSAID). 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, inden du bruger nogen form for medicin. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun bruge Voltaren efter aftale med lægen. Du skal holde dosis så lav som muligt og bruge Voltaren i så kort tid som muligt. Du må ikke bruge Voltaren de sidste 3 måneder af graviditeten. 

 

Amning  

Hvis du ammer, må du kun bruge Voltaren efter aftale med lægen. Du må ikke bruge Voltaren på brysterne eller på store hudområder, og du skal bruge det så kort tid som muligt. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Voltaren påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Voltaren gel

Voltaren indeholder propylenglycol og benzylbenzoat, som kan irritere huden og give allergiske reaktioner. 

3. Sådan skal du bruge Voltaren

Voltaren må kun anvendes til udvortes brug. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og unge over 14 år:  

Smør gel svarende til en mængde på en størrelse fra et kirsebær til en valnød (svarer til 2-4 g) på huden 3-4 gange daglig. 

Brugsanvisning:

Tuber uden applikator 

1) Inden første anvendelse: 

 • Aluminiumstube: Lav hul på forseglingen ved hjælp af spidsen på tubens skruelåg.
 • Plasttube: Fjern forseglingen ved hælp af den prægede overflade på bagsiden af skruelåget.

2) Massér forsigtigt gelen ind i huden på det ømme eller betændte område. Du kan opleve en svagt kølende fornemmelse, når gelen masseres ind.
3) Vask hænder efter påsmøringen, medmindre du behandler hænderne. 

 

Tube med applikator (Se figur 1) 

1) Inden første anvendelse: 

 • Fjern den gennemsigtige beskyttelseshætte og skru applikatoren af. Bryd forseglingen ved hjælp af den stjerneformede åbning på applikatorens side. Skru appliktoren på tuben igen inden du trykker gel ud.

2) Applikatoren åbnes ved at trække i den hvide del. Tryk forsigtigt på tuben for at trykke gel ud i applikatoren. Brug applikatoren til forsigtigt at massere/gnide gelen ind i det ømme eller hævede område ligesom du ville gøre, hvis det var med fingrene. Når du masserer gelen ind i huden, vil trykket på applikatoren automatisk få den til at lukke.
3) Efter brug, tøres applikatoren af med et håndklæde eller papir indtil den er tør og ren. Skyl eller dyp ikke applikatoren i vand. Brug ikke sæbe eller rengøringsmidler til at vaske overfladen af applikatoren. Efter rengøring, sættes den gennemsigtige beskyttelseshætte tilbage på tuben. Genbrug ikke applikatoren med en anden tube, men kassér den sammen med tuben, når du afleverer dine medicinrester på apoteket. 

 

Figur 1 

Voltaren GlaxoSmithKline Consumer gel 11,6 mg/g 

Træk den gennemsigtige beskyttelseshætte af 

 

Voltaren GlaxoSmithKline Consumer gel 11,6 mg/g 

Skru applikatoren af 

 

Voltaren GlaxoSmithKline Consumer gel 11,6 mg/g 

Bryd forseglingen ved hjælp af den stjerneformede åbning på applikatorens side 

 

Voltaren GlaxoSmithKline Consumer gel 11,6 mg/g 

Skru applikatoren på tuben igen 

 

Voltaren GlaxoSmithKline Consumer gel 11,6 mg/g 

Træk i den hvide del for at åbne applikatoren 

 

Voltaren GlaxoSmithKline Consumer gel 11,6 mg/g 

Tryk forsigtigt på tuben for at trykke gel ud 

 

Voltaren GlaxoSmithKline Consumer gel 11,6 mg/g 

Brug applikatoren til at massere gelen ind i huden.
Applikatoren lukker sig automatisk 

 

Voltaren GlaxoSmithKline Consumer gel 11,6 mg/g 

Tør applikatoren af med et håndklæde eller papir indtil den er tør og ren. 

 

Behandler du akutte, mindre skader som f.eks. forstuvninger med Voltaren, må du ikke bruge Voltaren i mere end 7 dage uden at tale med lægen. 

 

Kontakt din læge, hvis dine symptomer bliver værre eller ikke forbedres indenfor 7 dages behandling med Voltaren gel. 

 

Hvis din læge har ordineret Voltaren til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Du må ikke dække den påsmurte hud med tætsluttende forbindinger. 

 

Børn og unge under 14 år: 

Der er ikke tilstrækkelig dokumentation for brug af Voltaren gel hos børn og unge under 14 år. 

Hvis du har brugt for meget Voltaren gel

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Voltaren, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at bruge Voltaren

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart, du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Voltaren

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Voltaren kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede.  

 • Vejrtrækningsbesvær, åndenød, astma. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede.  

 • Hududslæt, eksem, kontakteksem, kløe, rødmen og irritation af huden.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede.  

 • Rødme, punktformede blødninger i huden, allergisk eksem.
 • Brændende fornemmelse på den behandlede hud.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede.  

 • Betændelse i huden med blærer.

 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede.  

 • Nældefeber, hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Øget følsomhed af huden for lys.

 

Afbryd behandlingen med Voltaren, hvis du får hududslæt af enhver art. 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

 

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk. 

5. Opbevaring

 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Opbevar ikke Voltaren ved temperaturer over 30 ºC.
 • Brug ikke Voltaren efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Voltaren 11,6 mg/g, gel indeholder

 • Aktivt stof: Diclofenacdiethylamin 11,6 mg/g svarende til diclofenacnatrium 10 mg/g.
 • Øvrige indholdsstoffer: carbomer, macrogolcetostearylether, cocoylcaprylcarprat, isopropanol, diethylamin, propylenglycol, paraffinolie, Parfume Creme 45 (indeholder benzylbenzoat) og renset vand.

Udseende og pakningstørrelse

Voltaren gel findes i pakninger af 50 g, 75 g, 100 g eller 150 g.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S  

Nykær 68 

2605 Brøndby  

Danmark 

Telefon: 80 25 16 27 

E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com 

Fremstiller

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S  

Nykær 68 

2605 Brøndby 

 

Purna Pharmaceuticals NV  

Rijksweg 17, 

B-2870 Puurs  

Belgium 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 03/2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...