Methotrexat "Orifarm"

tabletter 2,5 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

METHOTREXAT ORIFARM 2,5 mg filmovertrukne tabletter  

Methotrexat 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Methotrexat Orifarm til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Methotrexat Orifarm.
 3. Sådan skal du tage Methotrexat Orifarm.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Methotrexat Orifarm blokerer celledelinger og hæmmer immunforsvaret. Det virker især på celler, der vokser hurtigere end normalt.
 • Du kan tage Methotrexat Orifarm til behandling af:
  • leddegigt hos voksne.
  • svær psoriasis.
  • vedligeholdelsesbehandling ved akut lymfatisk leukæmi.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Methotrexat Orifarm

Tag ikke Methotrexat Orifarm:

 • hvis du er allergisk over for methotrexat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Methotrexat Orifarm (angivet i punkt 6).
 • hvis du er gravid.
 • hvis du ammer.
 • hvis du har svær nedsat leverfunktion (fibrose, skrumpelever, leverbetændelse).
 • hvis du drikker store mængder alkohol.
 • hvis du har svær nedsat nyrefunktion.
 • hvis du lider af en blodsygdom, herunder knoglemarvshypoplasi, mangel på hvide og røde blodlegemer (leukopeni/trombocytopeni), blodmangel.
 • hvis du lider af en betændelsessygdom.
 • hvis du har tegn på nedsat immunforsvar.
 • hvis du har dårlige lunger grundet behandling med methotrexat.
 • hvis du har mavesår.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Methotrexat Orifarm 

 • hvis du har nedsat funktion af knoglemarven.
 • hvis du har nedsat nyrefunktion.
 • hvis du har mavesår.
 • hvis du lider af kronisk betændelse i tyktarmen.
 • hvis du har sår og betændelse i munden.
 • hvis du er svækket pga. diarré.
 • hvis du er barn eller ældre.
 • hvis du har eller har haft en alvorlig leversygdom, eller nogen i din familie har en arvelig leversygdom.
 • hvis du har sukkersyge.
 • hvis du er overvægtig.
 • hvis du tidligere har været i behandling med medicin, der påvirker din lever.

 

Kontakt straks lægen: 

 • hvis du får hævede lymfeknuder.
 • hvis du får hoste eller åndenød, det kan være tegn på nedsat funktion af dine lunger.
 • hvis du spytter blod op.
 • hvis du får betændelse i munden,
 • hvis du oplever almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).
 • hvis du oplever blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).
 • hvis du får gulsot og hudkløe pga. skadelig påvirkning af leveren.

 

Vær opmærksom på følgende: 

 • Methotrexat Orifarm kan medføre nedsat fertilitet/nedsat sædkvalitet, menstruationsforstyrrelser herunder udebleven menstruation. Disse virkninger forsvinder som regel efter endt behandling.
 • Methotrexat Orifarm kan forårsage fosterskader. Både mænd og kvinder skal bruge sikker prævension under og mindst 3 måneder efter behandlingen. Tal med lægen.
 • Hvis du skal vaccineres, skal du fortælle lægen, at du er i behandling med Methotrexat Orifarm.
 • Din hud kan blive sensitiv overfor UV stråler, du bør derfor undgå sollys og solarium.
 • Hvis du samtidig med Methotrexat Orifarm får røntgenbehandling, er der øget risiko for celledød i væv og knogler.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Methotrexat Orifarm. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Methotrexat Orifarm

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • Infektioner ( antibiotika som chloramphenicol, sulfonamider, tetracyclliner, penicillin, trimethoprim, sulfamethoxazol).
  • Smerter eller betændelsestilstande (NSAID f.eks. Acetylsalicylsyre, ibuprofen).
  • Urinsyregigt (probenecid).
  • Epilepsi (phenytoin, barbiturater).
  • Kræft ( doxorubicin, cyclophosphamid, cisplatin, vincaalkaloider).
  • Astma eller lungesygdom (theophyllin).
  • Vitamin- og jernpræparater, som indeholder folinsyre.
  • Anden medicin mod gigt, psoriasis eller betændelse i tyktarmen (leflunomid, sulfasalazin).
  • Akne (bumser) og psoriasis (retinoider).
  • Medicin som hæmmer immunforsvaret (azathioprin).

Hvis du skal vaccineres, skal du fortælle lægen, at du er i behandling med Methotrexat Orifarm. 

 

Hvis du skal have røntgenbehandling, skal du fortælle lægen, at du er i behandling med Methotrexat Orifarm. 

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Methotrexat Orifarm sammen med mad, drikke og alkohol

Du skal undgå at drikke alkohol, så længe du tager Methotrexat Orifarm. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet: 

 • Du må ikke tage Methotrexat Orifarm, hvis du er gravid.
 • Methotrexat Orifarm kan give fosterskader. Både kvinder og mænd skal bruge sikker prævention, så længe de tager Methotrexat Orifarm og mindst 3 måneder efter behandlingen. Tal med lægen.

 

Amning: 

 • Hvis du ammer, må du ikke tage Methotrexat Orifarm, da det går over i mælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Methotrexat Orifarm kan give bivirkninger (svimmelhed, døsighed), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Methotrexat Orifarm indeholder laktose

Denne medicin indeholder laktose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Methotrexat Orifarm. 

3. Sådan skal du bruge Methrotrexat Orifarm

Tag altid Methotrexat Orifarm nøjagtigt efter lægens og apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.  

 

Du skal tage tabletterne 1 time før eller 1,5-2 timer efter et måltid. 

Tabletterne bør indtages sammen med en rigelig mængde vand (1½ dl), tabletterne skal synkes hele. 

Den sædvanlige dosis er

Psoriasis 

 

Voksne: 

Startdosis: 1 tablet 3 gange om ugen med 12 timers interval eller 3 tabletter 1 gang om ugen (i alt 7,5 mg). Din læge kan øge dosis, hvis der ikke er opnået respons efter 6-8 uger. Dosis bør ikke overstige 30 mg/uge. 

 

Leddegigt 

 

Tag Methotrexat Orifarm én gang ugentligt. 

 

Voksne: 

Startdosis: 6 tabletter 1 gang om ugen (i alt 15 mg). Din læge kan øge dosis, hvis der ikke er opnået respons efter 6-8 uger. Dosis bør ikke overstige 30 mg/uge. 

 

Lymfatisk leukæmi 

Lægen vil justere din dosis. 

 

Børn: 

Børn må kun tage Methotrexat Orifarm efter aftale med lægen. 

 

Ældre: 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyrefunktion: 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Methotrexat Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvid du har taget flere Methotrexat Orifarm, end der står i denne information, eller flere ned lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Symptomer: 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).
 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader).
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).
 • Træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber pga. forandringer i blodet.
 • Blodmangel.
 • Mundbetændelse med hvide belægninger.
 • Betændelse i munden med sår.
 • Kvalme, opkastninger
 • Smerter opadtil i maven og bag nederste del af brystbenet pga. sår i mavesæk eller tovlfingertarm. Tal med lægen. Kan i nogle tilfælde udvikle sig til blødende mavesår med blodig eller sort stinkende afføring, hul i mavesæk eller tarm med meget voldsomme mavesmerter og meget dårlig almentilstand.

 

Der er rapporteret dødsfald efter en overdosis. I disse tilfælde er der også rapporteret om:  

 • Høj feber, kulderystelser, almen sløjhed, evt. kolde arme og ben pga. Blodforgiftning.
 • Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet.
 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt.

Hvis du har glemt at tage Methotrexat Orifarm

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Methotrexat Orifarm

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Tør hoste uden slim pga. betændelse i lungernes bindevæv, associeret med død. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Tiltagende åndenød pga. dannelse af bindevæv i lungerne. Kontakt læge eller skadestue.
 • Henfald af væv (nekrose).

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Infektioner, som kun forekommer undersærlige gunstige forhold, f.eks. Ved nedsat immunforsvar. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Nedsat dannelse af blodceller og knoglemarvsdannelse. Kontakt læge eller skadestue.
 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blodig diaré pga. betændelse i tarmen. Kontakt lægen.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • Fosterskade. Du må ikke tage Methotrexat orifarm, hvis du er gravid. Tal med lægen.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Høj feber, kulderystelser, almen sløjhed, evt. kolde arme og ben pga. blodforgiftning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hoste, opspyt, åndenød og feber pga. lungebetændelse. Kontakt læge eller skadestue.
 • Smerter i maven, opkastninger, evt. sort, blodig afføring pga. sårdannelse og forsnævringer af den nederste del af mave eller af tolvfingertarmen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Nedsat immunforsvar, tendens til infektioner. Kontakt lægen.
 • Tab af evne til at tale eller opfatte tale. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring 112.
 • Smerter i brystet, åndenød, hoste og hævede ben, evt. feber pga. væske i hjertesækken. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Smerter og hævelse i ben eller arme pga. årebetændelse med dannelse af blodprop. Kontakt læge eller skadestue.
 • Smertende og hævede arme eller ben pga. blodprop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Pludselige smerter i brystet, smerter ved vejrtrækning, hoste og åndenød pga. blodprop i lungen. Ring 112.
 • Smerter i brystet, åndenød, hoste og feber pga. væske i lungehinden. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Smerter, forstoppelse, opkastninger og almen utilpashed pga. tyktarmslidelse med alvorlig tarmslyng. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Gulsot og hudkløe pga. skadelig påvirkning af leveren. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kvalme, evt. opkastninger, aftagende eller ophørt urinproduktion pga. nedsat nyrefunktion. Kontakt snarest lægen.
 • Abort. Du må ikke tage Methotrexat orifarm, hvis du er gravid. Tal med lægen.
 • Feber, smerter i brystet, åndenød, hoste og hævede ben pga. betændelse i hjertesækken. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber pga. forandringer i blodet. Kontakt læge eller skadestue.
 • Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen.
 • Hævede kirtler, træthed, vægttab og feber pga. ondartede knuder eller sygdomme i lymfesystemet. Kontakt læge eller skadestue.
 • Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og evt. feber pga. meningitislignende tilstand. Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112, hvis De bliver alment sløj med hovedpine og nakkestivhed.
 • Nedsat syn pga. ændringer i nethinden, forbigående blindhed/synstab. Kontakt lægen.
 • Smerter i brystet, åndenød, hoste og feber (pga. væske i lungehinden). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød/.Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludselig død.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Lammelser, talebesvær, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen. Ring 112.
 • Ophostning af blod pga. blødning i lungerne. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Lungesmerter og fortykkelse af lungehinderne (efter høje doser).
 • Astma.
 • Kronisk obstruktiv lungesygdom.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Appetitmangel/madlede.
 • Kvalme, opkastning, mavesmerter.
 • Mundbetændelse.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Infektion.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Hovedpine, svimmelhed, døsighed.
 • Næseblod.
 • Hoste.
 • Diarré (især de første 24-48 timer efter indtagelse af Methotrexat Orifarm).
 • Hårtab.
 • Udslæt / hududslæt.
 • Kløe.
 • Træthed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Helvedesild.
 • Hævede lymfekirtler (forsvinder i nogle tilfælde efter endt behandling).
 • Tørst, træthed, øget vandladning pga. sukkersyge. Øget sukker (glukose) i blodet (både hos diabetikere og ikke-diabetikere). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Forvirring.
 • Feber, træthed, sløjhed, blødning i huden pga. betændelse i blodkar. Kontakt lægen.
 • Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Svælgkatar / Irritation i svælget.
 • Smerter opadtil i maven og bag nederste del af brystbenet pga. sår i mavesæk eller tovlfingertarm. Tal med lægen. Kan i nogle tilfælde udvikle sig til blødende mavesår med blodig eller sort stinkende afføring, hul i mavesæk eller tarm med meget voldsomme mavesmerter og meget dårlig almentilstand. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Leverpåvirkninger (fedtlever, skrumpelever, danelse af bindevæv (fibrose)).
 • Nældefeber.
 • Øget følsomhed af huden for lys.
 • Pigmentering.
 • Smertefulde sår på huden hos psoriasispatienter (kan forværres af sollys/UV-stråler).
 • Forkølelsessårslignende udbrud i huden.
 • Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen.
 • Smerter i leddene.
 • Muskelsmerter.
 • Forværring af gigtsygdom.
 • Urinvejsinfektion.
 • Blod i urinen. Kontakt lægen.
 • Smerter og svien ved vandladningen.
 • Problemer med vandladningen.
 • Betændelse og sårdannelse i skeden.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Betændelse i hårsække.
 • Svampe/bakterie-infektion.
 • Nedsat sexlyst.
 • Humørsvingninger.
 • Talebesvær.
 • Alvorlige synsforstyrrelser, sløret syn.
 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Nedsat optagelse af næringsstoffer fra tarmen. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Tandkødsbetændelse.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
 • Blødninger i huden.
 • Uren hud / akne (bumser).
 • Punktformede blødninger i huden.
 • Nedsat vandladning (mindre urin).
 • (Rejsningsbesvær) Impotens.
 • Nedsat sædkvalitet.
 • Menstruationsforstyrrelser.
 • Feber.
 • Opblussen af hudforandringer efter tidligere strålebehandling eller solskade.
 • Besvær med at opfatte eller reagere på hvad der foregår.
 • Usædvanlige fornemmelser i kraniet.
 • Belastningsfraktur.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Søvnløshed.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Smagsforstyrrelser (metallisk).
 • Sår i ansigtet eller på kønsorgangerne (herpes simplex).
 • Betændelse i neglene.
 • Tydelige små blodkar i huden.
 • Skummende urin, pga. æggehvidestof i urinen.
 • Hæmmet sæd- og æg dannelse.
 • Ufrugtbarhed (sterilitet). Tal med lægen.
 • Udflåd fra skeden.
 • Udvikling af bryster hos mænd.
 • Dårlig sårheling.
 • Betændelsesfyldte ansamlinger (bylder).
 • Hævede lymfekirtler.
 • Pigmentmangel i huden.

 

Methotrexat Orifarm kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverenzymer, leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Methotrexat Orifarm utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Methotrexat Orifarm efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Methotrexat Orifarm ved temperaturer over 30 °C.
 • Opbevar Methotrexat Orifarm i original emballage, da det er følsomt for lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Methotrexat Orifarm, 2,5 mg, tabletter indeholder:

Aktivt stof: 

Methotrexat svarende til Methotrexatdinatrium 2,5 mg. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Lactosemonohydrat, cellulose, mikrokrystallinsk, stivelse, pregelatineret, sillica, kolloidvandfri, magnesiumstearat. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Tabletterne er runde, gule med delekræv. 

Tabletten kan ikke deles i to lige store doser. Tabletten har kun delekræv, for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at sluge. 

 

Methotrexat Orifarm fås i: 

Methotrexat Orifarm 2,5 mg i pakninger med 100 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...