Vepicombin Novum

filmovertrukne tabletter 1 Mill. IE og 1,5 Mill. IE

Takeda Pharma A/S

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Vepicombin® Novum  

500.000 IE, 1.000.000 IE, eller 1.500.000 IE filmovertrukne tabletter  

Phenoxymethylpenicillinkalium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Vepicombin Novum til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
 • Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vepicombin Novum
 3. Sådan skal du tage Vepicombin Novum
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Vepicombin Novum er et antibiotikum af penicillintypen. Medicinen virker ødelæggende på de bakterier, der forårsager betændelse. Du kan få Vepicombin Novum mod betændelse i f.eks. bihuler, ører, hals, bronkier og lunger.  

 

Lægen kan have givet dig Vepicombin Novum for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vepicombin Novum

Tag ikke Vepicombin Novum hvis du:

 • er overfølsom over for phenoxymethylpenicillinkalium eller et af de øvrige indholdsstoffer
 • er overfølsom over for penicillin

Vær ekstra forsigtig med at tage Vepicombin Novum

Tal med lægen inden du tager Vepicombin Novum, hvis du: 

 • lider af allergi eller har astma
 • er overfølsom over for anden medicin mod betændelse (cefalosporiner)

 

Kontakt straks lægen, hvis du får: 

 • pludselige overfølsomhedsreaktioner f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals eller du besvimer. Opstår symptomerne inden for minutter til timer skal du straks ringe 112. Det kan være livsfarligt
 • langvarig eller blodig diaré. Dette kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis)

 

Vær opmærksom på følgende: 

 

Hvis du har vedvarende diaré eller opkastninger, får du nedsat eller ingen virkning af Vepicombin Novum. Tal med din læge. 

 

Vepicombin Novum kan påvirke resultatet af en blod- eller urinprøvekontrol. 

 

Ved længere tids behandling bør din læge kontrollere din lever- og nyrefunktion samt ved blodprøvekontrol undersøge, om der er ændringer i blodets sammensætning. 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • medicin mod urinsyregigt (probenecid)
 • medicin mod psoriasis, leddegigt og visse typer kræft (methotrexat)

Brug af Vepicombin Novum sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Vepicombin Novum i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet 

Du kan tage Vepicombin Novum under graviditet. 

 

Amning 

Du kan tage Vepicombin Novum, selv om du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Vepicombin Novum påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Vepicombin Novum

Vepicombin Novum 500.000 IE indeholder 0,9 mmol (33 mg) kalium pr. tablet.  

Vepicombin Novum 1.000.000 IE indeholder 1,7 mmol (66 mg) kalium pr. tablet.  

Vepicombin Novum 1.500.000 IE indeholder 2,6 mmol (100 mg) kalium pr. tablet. 

 

Hvis du har nedsat nyrefunktion og/eller får kaliumfattig diæt, skal du tage hensyn hertil. 

3. Sådan skal du tage Vepicombin Novum

Tag altid Vepicombin Novum nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Tag tabletterne med rigelig væske. 

Lægen fastsætter en behandling til dig. Selvom du får det bedre, er det vigtigt at tage medicinen i den aftalte periode. 

Den sædvanlige dosis er

Vepicombin Novum 500.000 IE (330 mg) filmovertrukne tabletter:  

Voksne: 1 - 2 tabletter 2 - 3 gange daglig. 

 

Vepicombin Novum 1.000.000 IE (660 mg) filmovertrukne tabletter:  

Voksne: 1 tablet 2 - 3 gange daglig. 

 

Vepicombin Novum 1.500.000 IE (990 mg) filmovertrukne tabletter:  

Voksne: 1 tablet 2 gange daglig. 

 

Børn: Dosis afhænger af barnets vægt og fastsættes af lægen. Til børn under 4 år bør tabletterne knuses før indtagelse. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion: Følg lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Vepicombin Novum

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Vepicombin Novum, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Tegn på at du har taget for mange Vepicombin Novum kan være kvalme, opkastning, diaré, forstyrrelser i saltbalancen, bevidsthedsændring, små hurtige eller rykvise muskelsammentrækninger, kramper, koma, nyresvigt og ændringer i blodets sammensætning og surhedsgrad. 

Hvis du har glemt at tage Vepicombin Novum

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Vepicombin Novum

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Kontakt straks lægen, hvis du igen føler dig syg, efter behandlingen med Vepicombin Novum er stoppet. 

4. Bivirkninger

Vepicombin Novum kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger. 

 

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 behandlede): 

Ikke alvorlige: Kvalme, diaré, hududslæt. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):  

Alvorlige: Allergisk reaktion med væskeophobning i slimhinder og hud især ved læber og hals. 

Ikke alvorlige: Opkastning, nældefeber. 

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

Alvorlige: Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock), alvorlig blodmangel med gulsot, almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer), blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader), forhøjet tryk i hjernen (hovedpine, kvalme, opkastninger, smerter bag øjnene, synsforstyrrelser), meningitis, gulsot og hudkløe pga. skadelig påvirkning af leveren, alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. 

Ikke alvorlige: Muskelsammentrækninger, usædvanlig høj kropstemperatur, mundbetændelse, betændelse i tungen, fordøjelsesbesvær, feber, udslæt i ansigt og på arme og ben, smerter i leddene. 

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

Alvorlig: Kraftig diaré pga. betændelse i tyktarmen. 

 

Vepicombin Novum kan give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver og ændringer i blodets sammensætning. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til  

 

Lægemiddelstyrelsen,  

Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk,  

Email: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Vepicombin Novum utilgængeligt for børn. 

Opbevar ikke Vepicombin Novum ved temperaturer over 25 °C. Opbevares i original emballage. 

Brug ikke medicinen efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller i skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Vepicombin Novum 500.000 IE, 1.000.000 IE eller 1.500.000 IE filmovertrukne tabletter indeholder

Det virksomme indholdsstof er phenoxymethylpenicillinkalium. De øvrige indholdsstoffer er hypromellose (E 464), macrogol 6000 (E 1521), magnesiumstearat (E 470b), maltodextrin, povidon (E 1201), talcum (E 553b). 

Farvestof: Titandioxid (E 171).  

Smagsstof: Pebermynteolie.  

Sødestof: Saccharinnatrium (E 954). 

Udseende og pakningsstørrelser

Vepicombin Novum 500.000 IE er cremefarvede, runde, filmovertrukne tabletter uden delekærv. 

Vepicombin Novum 1.000.000 IE og 1.500.000 IE er cremefarvede, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv. 

 

Vepicombin Novum 500.000 IE findes i pakningsstørrelser à 20 og 30 stk.  

Vepicombin Novum 1.000.000 IE findes i pakningsstørrelser à 10, 20, 30 og 100 stk.  

Vepicombin Novum 1.500.000 IE findes i pakningsstørrelser à 20 stk. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Takeda Pharma A/S  

Dybendal Alle 10  

DK-2630 Taastrup 

Fremstiller

Sandoz GmbH  

Biochemiestrasse 10  

A-6250 Kundl, Østrig 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...