Ibuprofen "Orion"

filmovertrukne tabletter 200 mg

Orion Corporation

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ibuprofen Orion 200 mg filmovertrukne tabletter 

Ibuprofen Orion 400 mg filmovertrukne tabletter 

Ibuprofen Orion 600 mg filmovertrukne tabletter 

ibuprofen 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ibuprofen Orion
 3. Sådan skal du tage Ibuprofen Orion
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ibuprofen Oriont tilhører en gruppe af lægemidler som kaldes NSAID'er (non-steroide anti-inflammatoriske stoffer), som virker ved at reducere smerter, betændelse og feber. 

 

Ibuprofen Orion 200 mg og 400 mg anvendes til korttidsbehandling af milde til moderate smerter såsom hovedpine (inklusive migræne), menstruationssmerter, tandpine og feber og smerter ved almindelig forkølelse. 

 

Ibuprofen Orion 400 mg og 600 mg anvendes til at lindre smerter og betændelse ved tilstande såsom slidgigt, leddegigt, ledbetændelse i rygsøjlen (ankyloserende spondylitis), hævede led, frossen skulder, slimsæksbetændelse, senebetændelse, seneskedehindebetændelse, lændesmerter, forstuvninger og forstrækninger. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ibuprofen Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Ibuprofen Orion:

 • hvis du er allergisk overfor ibuprofen eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ibuprofen Orion (angivet i pkt. 6).
 • hvis du har haft allergiske reaktioner såsom astma, løbende næse, kløende hududslæt eller hævelse af læber, ansigt, tunge eller hals efter du har taget medicin som indeholder acetylsalicylsyre (såsom aspirin) eller andre lægemidler mod smerte og betændelse (NSAID'er)
 • hvis du har haft mavesår eller blødninger i maven eller tolvfingertarmen på grund af tidligere anvendelse af lægemidler mod smerte og betændelse (NSAID'er)
 • hvis du har haft mavesår eller blødninger i maven eller tolvfingertarmen eller hvis du tidligere har haft to eller flere tilfælde med disse lidelser
 • hvis du lider af alvorlig lever-, nyre- eller hjertesvigt
 • hvis du lider af alvorlig dehydrering (forårsaget af opkast, diarré eller utilstrækkelig væskeindtag)
 • hvis du har aktiv blødning (inklusive hjerneblødning)
 • hvis du er i de sidste 3 måneder af din graviditet
 • hvis du lider af en tilstand af ukendt oprindelse, som medfører en unormal dannelse af blodceller
 • 200 mg og 400 mg tabletter: hvis patienten er et barn under 6 år (under 20 kg legemsvægt)
 • 600 mg tabletter: hvis patienten er et barn under 12 år (under 40 kg legemsvægt)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ibuprofen Orion. 

 • hvis du har systemisk lupus erythematosus (SLE) eller andre autoimmune lidelser
 • hvis du har arvet en sygdom af det røde blodpigment hæmoglobin (porfyri)
 • hvis du har kroniske inflammatoriske tarmsygdomme, såsom betændelse i tyktarmen med sår (ulcerativ colitis), betændelse som påvirker fordøjelseskanalen (Crohns sygdom), eller andre mave-tarm-sygdomme
 • hvis du har forstyrrelser i dannelsen af blodceller
 • hvis du har problemer med den normale blodstørkningsmekanisme
 • hvis du lider af allergier, høfeber, astma, kronisk hævelse af næseslimhinderne, bihuler
 • næsepolypper, eller kronisk obstruktive påvirkninger af luftvejene, fordi risikoen for at få forsnævring af luftvejene med åndedrætsbesvær (bronkospasme) er større
 • hvis du lider af kredsløbsforstyrrelser i arterierne i dine arme eller ben
 • hvis du lider af lever-, nyre-, hjerteproblemer eller højt blodtryk
 • hvis du for nylig har haft en større operation
 • hvis du er i de første 6 måneder af din graviditet
 • hvis du ammer
 • hvis du prøver på at blive gravid.

Ældre

hvis du er ældre, vil du være mere tilbøjelig til at få bivirkninger, især blødning og perforering af fordøjelseskanalen, som kan være dødelige 

Sår, perforation og blødninger i maven eller tarmene

Hvis du tidligere har haft et sår i maven eller tarmene, især hvis dette er blevet værre på grund af perforering eller ledsaget af blødning, bør du holde øje med eventuelle usædvanlige symptomer i maveregionen, og straks rapportere dem til din læge, især hvis disse symptomer forekommer i begyndelsen af behandlingen. Dette skyldes, at risikoen for blødning eller sår i fordøjelseskanalen er højere i dette tilfælde, især hos ældre patienter. Hvis der opstår blødning eller sår i fordøjelseskanalen, skal behandlingen stoppes og straks søges lægehjælp. 


Blødning, sår eller perforation i maven eller tarmene kan opstå uden advarselstegn selv hos patienter, der aldrig har haft sådanne problemer før. Det kan også være dødeligt. 


Risikoen for mavesår, perforation eller blødning i maven eller tarmene stiger generelt med højere doser af ibuprofen. Risikoen øges også, hvis visse andre lægemidler tages på samme tid som ibuprofen (se ”Brug af anden medicin sammen med Ibuprofen Orion”). 

Hudreaktioner

Du skal stoppe med at tage ibuprofen og straks kontakte lægen ved de første tegn på hududslæt, læsioner i slimhinderne eller andre tegn på allergi, da dette kan være det første tegn på alvorlige hudreaktioner (eksfoliativ dermatitis, erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Lyells syndrom), undertiden med dødeligt udfald. Den største risiko for disse reaktioner er i den første måned af behandlingen. 

Virkninger på hjerte og hjerne

Anti-inflammatorisk/smertestillende medicin som ibuprofen kan være forbundet med en lille, øget risiko for hjerteanfald eller slagtilfælde, især når de anvendes i høje doser. Overskrid ikke den anbefalede dosis eller behandlingsvarighed.
Du bør tale om din behandling med din læge eller apotekspersonalet, før du tager ibuprofen, hvis du: 

 • har hjerteproblemer, herunder hjertesvigt, angina (brystsmerter), eller hvis du har haft et hjerteanfald, by-pass operation, perifer arteriesygdom (dårligt blodomløb i benene eller fødderne grundet indsnævrede eller blokerede arterier), eller nogen form for slagtilfælde (herunder "mini-slagtilfælde" eller forbigående iskæmiske anfald "TIA").
 • har højt blodtryk, diabetes, højt kolesteroltal, der har været hjertesygdomme eller slagtilfælde i din familie eller hvis du er ryger.

Virkninger på nyrerne

Ibuprofen kan give problemer med nyrefunktionen, selv hos patienter, der ikke har haft nyreproblemer før. Dette kan resultere i hævelse af benene og kan endda føre til hjertesvigt eller højt blodtryk hos prædisponerede individer. 


Ibuprofen kan forårsage nyreskader især hos patienter, der allerede har nyre, hjerte eller leverproblemer, eller tager vanddrivende lægemidler eller ACE-hæmmere samt hos ældre. Afbrydelse af behandlingen med ibuprofen medfører generelt forbedring. 

Andre forholdsregler

Generelt kan regelmæssig anvendelse af (flere slags) smertestillende medicin føre til varige alvorlige nyreproblemer. Denne risiko kan øges under fysisk belastning forbundet med tab af salt og dehydrering. Derfor bør dette undgås. 


Langvarig brug af enhver form for smertestillende medicin mod hovedpine kan gøre dem værre. Hvis denne situation opleves eller mistænkes, bør der søges lægelig rådgivning og behandlingen bør ophøre. 


Ibuprofen kan skjule symptomer eller tegn på en infektion (feber, smerte og hævelse) og midlertidigt forlænge blødningstiden. 


Kontakt lægen, hvis du får sløret syn eller andre øjenproblemer, vægtøgning eller hævelser. 

 

Ibuprofen kan nedsætte din chance for at blive gravid. 


Du bør informere din læge, hvis du planlægger at blive gravid, eller hvis du har problemer med at blive gravid. 


Søg læge, før du bruger Ibuprofen Orion, hvis nogen af de ovennævnte betingelser gælder for dig. 

Børn og unge

200 mg og 400 mg tabletter: Du må ikke give denne medicin til børn under 6 år (under 20 kg legemsvægt)
600 mg tabletter: Du må ikke give denne medicin til børn under 12 år (under 40 kg legemsvægt) 


Der er risiko for nedsat nyrefunktion i dehydrerede børn og unge. 

Brug af anden medicin sammen med Ibuprofen Orion

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, har gjort det for nylig eller planlægger at tage anden medicin. Ibuprofen kan påvirke eller påvirkes af anden medicin. For eksempel: 

 • medicin som er antikoagulerende (dvs. blodfortyndende/forebyggelse af blodpropper såsom aspirin/acetylsalicylsyre, warfarin, heparin, clopidogrel, ticlopidin)
 • methotrexat, som anvendes til behandling af cancer og autoimmune sygdomme
 • andre NSAID'er
 • digoxin (til behandling af forskellige hjertelidelser)
 • phenytoin (til behandling af forekomsten af epileptiske anfald)
 • lithium (til behandling af depression og mani)
 • diuretika (vanddrivende medicin), inklusive kaliumbesparende diuretika
 • medicin til at reducere højt blodtryk
  • ACE-hæmmere som f.eks. captopril
  • betablokkere som f.eks. medicinen atenolol
  • angiotensin-II-receptor antagonister som f.eks. losartan
 • cholestyramin (til behandling af højt kolesteroltal)
 • aminoglykosider (medicin mod visse typer bakterier)
 • SSRI'er (medicin mod depression) som f.eks. paroxetin, sertralin, citalopram
 • moclobemid ( en medicin til behandling af depression eller social fobi)
 • ciclosporin, tacrolimus (til at undertrykke immunsystemet efter organtransplantation)
 • zidovudin eller ritanovir (til behandling af patienter med HIV)
 • mifepriston
 • probenecid eller sulfinpyrazon (mod urinsur gigt)
 • quinolon antibiotika
 • sulphonylurea (til behandling af type 2-diabetes)
 • kortikosteroider (mod betændelse)
 • bisfosfonater (bruges til behandling af osteoporose, Pagets sygdom og til at reducere høje niveauer af calcium i blodet)
 • oxpentifyllin ((pentoxifylline) bruges til behandling af kredsløbssygdomme i arterier i ben eller arme)
 • baclofen (et muskelafslappende middel)
 • voriconazol og fluconazol (medicin som anvendes til behandling af svampeinfektioner).

Andre lægemidler kan også påvirke eller blive påvirket under behandlingen med Ibuprofen Orion. Du bør derfor altid søge råd hos din læge eller apoteket, før du bruger Ibuprofen Orion med andre lægemidler. 

Brug af Ibuprofen Orion sammen med mad, drikke og alkohol

Ibuprofen Orion kan tages sammen med mad for at undgå mave-tarm problemer. 


Undgå alkohol, da det kan forstærke bivirkningerne af ibuprofen, især dem, der påvirker maven, tarmene eller hjernen. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Ibuprofen må ikke tages i de sidste 3 måneder af graviditeten, da det kan forårsage alvorlige hjerte-, lunge- og nyrelidelser i det ufødte barn. 


Hvis det bruges i slutningen af graviditeten, kan det forårsage blødningstendenser i både mor og barn og svække styrken af livmodersammentrækninger og dermed forsinke påbegyndelsen af fødslen. 


Du bør kun bruge ibuprofen i de første 6 måneder af graviditeten efter aftale med din læge og kun når det er strengt nødvendigt. 


Amning
Ibuprofen udskilles i modermælk i en meget lille mængde og det vil normalt ikke være nødvendigt at stoppe amningen under kortvarige behandlinger. Hvis langvarig behandling ordineres, bør tidlig fravænning overvejes. 


Frugtbarhed
Dette lægemiddel tilhører en gruppe af NSAID'er, som kan nedsætte fertiliteten hos kvinder. Effekten er reversibel når man stopper med medicinen. Det anbefales ikke at tage ibuprofen, hvis du planlægger at blive gravid, eller hvis du har problemer med at blive gravid. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ibuprofen har generelt ingen negative virkninger på evnen til at køre bil eller betjene maskiner. Da der ved høje doser kan forekomme bivirkninger såsom træthed, søvnighed, svimmelhed og synsforstyrrelser kan evnen til at køre bil eller betjene maskiner være nedsat i enkelte tilfælde. Denne effekt forstærkes ved samtidig indtagelse af alkohol. 

Ibuprofen Orion indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Ibuprofen Orion

Tag altid Ibuprofen Orion nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Tabletten bør sluges med et glas vand. Det anbefales at patienter med en følsom mave tager Ibuprofen Orion sammen med mad. 

 

Bivirkninger kan mindskes ved at anvende den lavest mulige effektive dosis og i så kort tid som muligt for at kontrollere symptomerne. 

 

Dosis af ibuprofen afhænger af patientens alder og vægt. 

Ikke alle doseringer er mulige med tabletstyrkerne 400 mg og 600 mg, da tabletten ikke kan deles i to lige store dele. 

Milde til moderate smerte og feber

Børn 6-9 år (20-29 kg): 

Den anbefalede dosis er én 200 mg tablet, 1-3 gange dagligt i intervaller på 4-6 timer, hvis nødvendigt. Den højeste daglige dosis bør ikke overstige 600 mg. 

 

Børn 10-12 år (30-40 kg): 

Den anbefalede dosis er én 200 mg tablet, 1-4 gange dagligt i intervaller på 4-6 timer, hvis nødvendigt. Den højeste daglige dosis bør ikke overstige 800 mg. 

 

Voksne og unge over 12 år (med en vægt på mindst 40 kg): 

Den anbefalede dosis er 200-400 mg som en enkelt dosis eller 3 gange dagligt i intervaller på 4- 6 timer. Den højeste daglige dosis bør ikke overstige 1200 mg. 

Menstruationssmerter

Voksne og unge over 12 år (med en vægt på mindst 40 kg): 

Den anbefalede dosis er 200-400 mg 1-3 gange dagligt i intervaller på 4-6 timer. Den højeste daglige dosis bør ikke overstige 1200 mg. 

Migræne

Voksne og unge over 12 år (med en vægt på mindst 40 kg): 

Den anbefalede dosis er 400 mg som en enkelt dosis i intervaller på 4-6 timer, hvis nødvendigt. Den højeste daglige dosis bør ikke overstige 1200 mg. 

Gigt sygdomme

Unge over 12 år (over 40 kg): 

Den anbefalede dosis er 20 mg/kg op til 40 mg/kg legemsvægt pr. dag i 3-4 doser. 

 

Voksne: 

Den anbefalede dosis er 400-600 mg tre gange dagligt. Hos nogle patienter er vedligeholdelsesdoser på 600 mg-1200 mg om dagen effektive. Ved akut og alvorlig sygdom kan dosis øges til maksimalt 2400 mg pr. dag i 3 eller 4 doser. 

 

Ældre  

Hvis du er ældre, bør du altid konsultere din læge, før du bruger Ibuprofen Orion, da du vil være mere tilbøjelig til at få bivirkninger, især blødning og perforation i fordøjelseskanalen, som kan være dødeligt. Din læge vil rådgive dig herom. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion  

Kontakt altid din læge, inden du begynder at tage Ibuprofen Orion, hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion. Din læge vil rådgive dig herom. 

 

Din læge vil fortælle dig den korrekte dosis, som er den laveste mulige dosis, hvis du har alvorlig nyre- eller leversygdom eller er ældre. 

Hvis du har taget for meget Ibuprofen Orion

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Ibuprofen Orion end du skulle, eller hvis et barn har indtaget Ibuprofen Orion. Så vil risikoen blive vurderet, og du får råd om de foranstaltninger, der skal træffes. 

 

Symptomerne kan inkludere kvalme, mavesmerter, opkastning (kan indeholde blod), hovedpine, øresusen, forvirring og ufrivillige øjenbevægelser. Ved høje doser er sløvhed, brystsmerter, hjertebanken, tab af bevidsthed, kramper (hovedsageligt hos børn), svaghed og svimmelhed, blod i urinen, en følelse af at være kold samt åndedrætsbesvær blevet rapporteret. 

Det kan også forekomme diarré, vertigo, ophidselse, desorientering, koma, sløret syn og øjenlidelser, nyresvigt, leverskade, lavt blodtryk, blåfarvning af læber, tunge og fingre samt øget blødningstendens. Forværring af astma kan også forekomme hos patienter med astma. 

Hvis du har glemt at tage Ibuprofen Orion

Hvis du glemmer at tage en dosis, så tag den så snart du kan, medmindre der er under fire timer tilbage til næste dosis. 

 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af dette produkt. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Bivirkninger er mere sandsynligt ved højere doser og længere varighed af behandling. 

 

Lægemidler såsom Ibuprofen Orion kan være forbundet med en let øget risiko for hjerteanfald (myokardieinfarkt) eller slagtilfælde. Væskeophobning (ødemer), forhøjet blodtryk og hjertesvigt er rapporteret i forbindelse med NSAID'er. 

Følgende bivirkninger er vigtige og vil kræve øjeblikkelig handling, hvis du oplever dem. Du bør stoppe med at tage Ibuprofen Orion og straks kontakte din læge, hvis følgende symptomer forekommer:

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): 

 • sort, tjæret afføring eller blodfarvet opkast (sår i fordøjelseskanalen med blødning).

 

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter): 

 • hævelse af ansigt, tunge eller svælg (strubehovedet), som kan forårsage alvorlige vejrtrækningsproblemer (angioødem), hurtig hjertebanken, alvorligt blodtryksfald eller livstruende chok
 • en pludselig allergisk reaktion med åndenød, hvæsende vejrtrækning og blodtryksfald
 • alvorligt udslæt med blærer på huden, især på benene, armene, hænderne og fødderne, som også kan involvere ansigtet og læberne (erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom). Dette kan blive endnu mere alvorligt. Blærerne bliver større og spredes og dele af huden kan skifte ham (Lyells syndrom). Der kan også opstå alvorlig infektion med ødelæggelse (nekrose) af huden, subkutane væv og muskler.

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • en alvorlig hudreaktion kendt som DRESS-syndrom kan forekomme. Symptomer på DRESS kan være udslæt, feber, hævede lymfeknuder og stigning i antallet af eosinofile granulocytter (en type hvide blodlegemer).

Du bør stoppe med at tage medicinen og hurtigst muligt kontakte din læge, hvis du udvikler følgende bivirkninger:

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • halsbrand, mavesmerter, fordøjelsesbesvær.

 

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • sløret syn eller andre øjenlidelser som f.eks. lysfølsomhed
 • overfølsomhedsreaktioner, som f.eks. hududslæt, kløe, astmaanfald (undertiden med lavt blodtryk).

 

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter): 

 • synstab.

 

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter): 

 • pludselig ansamling af vand i lungerne, som medfører vejrtrækningsbesvær, højt blodtryk, væskeophobning og vægtøgning.

Andre mulige bivirkninger med Ibuprofen Orion er:

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • forstyrrelser i fordøjelseskanalen, som f.eks. diarré, kvalme, opkastning, luftafgang fra tarmen, forstoppelse.

 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): 

 • sår i fordøjelseskanalen med eller uden perforering
 • tarmbetændelse og forværring af betændelse i tyktarmen (colitis) og fordøjelseskanalen (Crohns sygdom) og komplikationer på grund af udposninger i tyktarmen (perforation eller fistel)
 • mikroskopiske blødninger fra tarmen, som kan medføre blodmangel
 • sår i munden og betændelse
 • hovedpine, søvnighed, vertigo, svimmelhed, træthed, ophidselse, søvnløshed og irritabilitet.

 

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • betændelse i maveslimhinden
 • nyreproblemer herunder udvikling af ødemer, betændelse i nyrerne og nyresvigt
 • løbende næse
 • åndedrætsbesvær (bronkospasmer).

 

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter): 

 • depression, forvirring, hallucinationer
 • lupus erythematosus syndrom
 • stigning af urinstof i blodet og andre leverenzymer, fald i hæmoglobin og hæmatokritværdier, hæmning af samlingen af blodplader og forlænget blødningstid, fald i calciumkoncentrationen i blodet og stigning i urinsyreværdier i blodet.

 

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter): 

 • ubehagelig følelse af hjerterytme, hjertesvigt, hjerteanfald eller forhøjet blodtryk
 • forstyrrelser i dannelsen af blodceller (med symptomer som: feber, ondt i halsen, sår i mundoverfladen, influenzalignende symptomer, alvorlig træthed, næseblod og blødninger i huden)
 • ringen eller susen for ørene
 • betændelse i spiserøret eller bugspytkirtlen
 • forsnævring af tarmen
 • akut leverbetændelse, gullig misfarvning af huden eller det hvide i øjnene, leverproblemer, leverskade eller leversvigt
 • betændelse af hjernen (uden bakteriel infektion)
 • skader på nyrevævet
 • hårtab.

 

Ibuprofen Orion kan medføre en reduktion i antallet af hvide blodlegemer og din modstandskraft mod infektioner kan nedsættes. Kontakt straks lægen, hvis du oplever infektion med symptomer som f.eks. feber og alvorlig forværring af din generelle tilstand, eller feber med lokale symptomer på infektion såsom ondt i hals/svælg/mund eller vandladningsproblemer. Der vil blive taget en blodprøve for at kontrollere reduktionen af de hvide blodlegemer (agranulocytose). Det er vigtigt at informere din læge om din medicin. 


Nogle tilfælde af meningitis (som viser sig som stiv nakke, hovedpine, kvalme, opkastning, feber eller desorientering) er blevet observeret hos patienter med eksisterende autoimmune sygdomme, såsom systemisk lupus erythematosus eller blandet bindevævssygdom, under behandling med ibuprofen. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisteren, etiketten og pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ibuprofen Orion indeholder:

 • Det aktive stof er ibuprofen. Hver filmovertrukken tablet indeholder 200, 400 eller 600 mg ibuprofen.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: lactosemonohydrat, majsstivelse croscarmellosenatrium, hypromellose, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, silica, kolloid, vandfrit.
  Filmovertræk: hypromellose, titaniumdioxid (E171), macrogol.

Udseende og pakningsstørrelser

200 mg: Hvid, filmovertrukken, pudeformet tablet, præget med ”235” på den ene side og almindelig på den anden side. Tabletstørrelsen er 13 mm × 6 mm. 

 

400 mg: Hvid, filmovertrukken, pudeformet tablet, præget med ”236” på den ene side og almindelig på den anden side. Tabletstørrelsen er 17 mm × 8 mm. 

 

600 mg: Hvid, filmovertrukken, pudeformet tablet, præget med ”237” på den ene side og almindelig på den anden side. Tabletstørrelsen er 19 mm × 9 mm. 

 

Tabletterne er tilgængelig i blisterpakninger på 30, 50 ,60, 100 og 250 tabletter og i beholdere på 100 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation 

Orionintie 1 

FI-02200 Espoo 

Finland 

Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma 

Orionintie 1 

FI-02200 Espoo 

Finland 

 

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant: 

 

Orion Pharma A/S 

medinfo@orionpharma.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst ændret 04/2018
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...