Sulfametizol "Actavis"

tabletter 500 mg

Actavis Group

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Sulfametizol Actavis  

tabletter 500 mg  

Sulfamethizol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, før du begynder at tage medicinen

 • Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apotektet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Sulfametizol Actavis til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
 • Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Sulfametizol Actavis’ virkning og hvad du skal bruge det til
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sulfametizol Actavis
 3. Sådan skal du tage Sulfametizol Actavis
 4. Bivirkninger
 5. Sådan opbevarer du Sulfametizol Actavis
 6. Yderligere information

1. Sulfametizol Actavis’ virkning og hvad du skal bruge det til

Sulfametizol Actavis er et antibiotikum, som tilhører gruppen sulfonamider. Det hæmmer væksten af bakterier, der er følsomme over for sulfamethizol. 

  

Du kan bruge Sulfametizol Actavis til behandling af blærebetændelse og lignende former for betændelse i urinvejene. 

  

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sulfametizol Actavis

Tag ikke Sulfametizol Actavis, hvis:

 • du er overfølsom over for sulfamethizol eller ét eller flere af de øvrige indholdsstoffer
 • du er overfølsom over for:
  • sulfonamider, fx andre antibiotika
  • vanddrivende medicin, både stærkt virkende (furosemid) og thiazider (spørg lægen)
  • tabletter mod sukkersyge (sulfonylurinstofderivater)
  • tabletter mod grøn stær (carboanhydrasehæmmere) o visse konserveringsmidler (para-aminobenzosyre)
  • lokalbedøvende medicin (benzocain og prokain)
 • du er i behandling med ammoniumchlorid og methenamin
 • du er gravid, og der er 4 uger eller mindre til forventet fødsel.

Spørg lægen, hvis du mener, at noget af ovenstående kan gælde for dig.  

 

Spædbørn under 2 måneder og for tidligt fødte må ikke få Sulfametizol Actavis. 

Vær ekstra forsigtig med at bruge Sulfametizol Actavis

Tal med lægen, hvis: 

 • du har nedsat lever- eller nyrefunktion
 • du får allergiske hudreaktioner eller forandringer i blodet, da lægen så nok vil stoppe behandlingen
 • du får feber, hududslæt, hævede lymfekirtler, betændelse og smerter i leveren, bugspytkirtlen eller nyrerne, lungebetændelse og muskelsmerter.

Undgå direkte sol, solarier og anden UV-bestråling under behandlingen, da huden kan blive ekstra følsom over for lys.  

 

Drik rigeligt vand under behandlingen for at skylle nyrer og urinveje godt igennem. 

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler. 

 

Tal med lægen, hvis du tager: 

 • anden medicin mod blærebetændelse og andre former for betændelse i urinvejene (methenamin, ammoniumchlorid, trimethoprim)
 • medicin mod epilepsi (phenytoin)
 • blodfortyndende medicin (warfarin og lignende medicin)
 • tabletter mod sukkersyge (tolbutamid og lignende medicin)
 • medicin mod leddegigt, svær psoriasis og visse former for kræft (methotrexat)
 • medicin i forbindelse med UV-behandling af svær psoriasis (methoxalen).

Det kan være nødvendigt at ændre dosis.  

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Sulfametizol Actavis. 

Brug af Sulfametizol Actavis sammen med mad og drikke

Du kan tage Sulfametizol Actavis sammen med mad og drikke. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet 

Du kan tage Sulfametizol Actavis under graviditeten, men du må ikke tage det i de sidste 4 uger før forventet fødsel, da det kan skade barnet. Spørg altid lægen til råds. 

 

Amning 

Hvis du ammer, bør du ikke tage Sulfametizol Actavis. Spørg lægen. Sulfametizol Actavis bliver udskilt i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Sulfametizol Actavis påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Sulfametizol Actavis

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Du må kun ændre eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

 

Det er vigtigt at fortsætte med at tage medicinen, selv om du mærker en bedring. I modsat fald kan infektionen blusse op igen. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne 

Normaldosis: 2 tabletter (1 g) 2 gange dagligt. 

 

Ældre 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Børn 

Doseringen afhænger af barnets vægt. 

Dosering: 50 mg/kg/døgn fordelt på 2-4 doser. 

 

Normaldosis til et barn på 10 kg: ½ tablet 2 gange dagligt 

og til et barn på 20 kg: 1 tablet 2 gange dagligt eller ½ tablet 4 gange dagligt. 

 

Nedsat nyrefunktion 

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Tag tabletterne sammen med et glas vand, gerne i forbindelse med et måltid. 

Det normale er at synke tabletterne hele, men du kan dele eller knuse tabletterne. 

Hvis du har taget for mange Sulfametizol Actavis tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Sulfametizol Actavis tabletter, end der står her i indlægssedlen, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Symptomerne ved overdosering er: Utilpashed, opkastninger, blod i urinen, øget eller nedsat mængde urin. 

4. Bivirkninger

Sulfametizol Actavis kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 1000 behandlede): 

 • Alvorlige hudreaktioner med feber, blæreformet udslæt, særlig på hænder og fødder samt betændelse ved fx øjne, næse og mund (Stevens-Johnson syndrom). Kontakt lægen.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Alvorlige allergiske reaktioner med påvirkning af hud og organer, betændelse i bugspytkirtlen, nedsat leverfunktion, gulsot og nedsat nyrefunktion.
 • Ændringer i blodet med alvorlig blodmangel med bleghed, træthed, svimmelhed og åndenød ved let anstrengelse, hyppige infektioner og feber, tendens til blødninger og blå mærker. Kontakt straks lægen.

 

Hyppigheden er ikke kendt for følgende bivirkning: 

 • Alvorlig hudlidelse med kraftig afskalning og afstødning af huden. Kontakt straks lægen eller skadestuen. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 100 behandlede): 

 • Kvalme, diarré, opkastning.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 1000 behandlede): 

 • Hududslæt, nældefeber.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Feber på grund af medicinen (drug fever), småblødninger i hud og slimhinder.
 • Blåfarvning af læberne.
 • Krystaller i urinen, som kan give smerter ved vandladningen.

 

Hyppigheden er ikke kendt for følgende bivirkning: 

 • Lysudslæt (fototoksisk dermatitis).

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk, med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Sådan opbevarer du Sulfametizol Actavis

 • Opbevar Sulfametizol Actavis utilgængeligt for børn. 

 • Brug ikke Sulfametizol Actavis efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere information

Sulfametizol Actavis tabletter 500 mg indeholder

Det virksomme indholdsstof er sulfamethizol. 

De øvrige indholdsstoffer er: Mikrokrystallinsk cellulose, kartoffelstivelse, kolloid silica, povidon, glycerol 85 %, magnesiumstearat. 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Sulfametizol Actavis er en hvid, flad, cirkulær (diameter 13,5 mm) tablet med delekærv. 

  

Pakningsstørrelser 

12, 24 og 50 tabletter. 

  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf.  

Reykjavikurvegi 76-78  

220 Hafnarfjordur 

Island 

 

Repræsentant 

Teva Danmark A/S 

Vandtårnsvej 83A 

2860 Søborg 

Fremstiller

Actavis Group PTC ehf 

Reykjavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret i august 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...