Airflusan

inhalationspulver 50+500 mikrogram

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Airflusan Forspiro 50 mikrogram/500 mikrogram inhalationspulver, afdelt 

Salmeterol/fluticasonpropionat  

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Airflusan Forspiro.
 3. Sådan skal du bruge Airflusan Forspiro.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Airflusan Forspiro er et kombinationspræparat, der indeholder salmeterol og fluticasonpropionat.
 • Salmeterol er et langtidsvirkende stof, der virker ved at udvide lufvejene, hvorved luftpassagen lettes.
 • Fluticasonpropionat er et steroidhormon, der mindsker irritation og hævelse i lungerne.
 • Du kan bruge Airflusan Forspiro til behandling af astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Airflusan Forspiro

Brug ikke Airflusan Forspiro

 • hvis du er allergisk over for salmeterol/fluticasonpropionat, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Airflusan Forspiro (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Airflusan Forspiro:  

 • hvis du lider af en alvorlig hjertesygdom, herunder uregelmæssig hjerterytme.
 • hvis du har diabetes.
 • hvis du har forhøjet aktivitet i din skjoldbruskirtel.
 • hvis du har eller har haft lungetuberkulose.
 • hvis du har eller har haft en svampeinfektion, virusinfektion eller anden infektion i luftvejene.
 • hvis du har eller har risiko for et lavt kalium indhold i blodet.
 • hvis du er af afrikansk eller afro-caribisk afstamning.
 • hvis du skal opereres.

 

Kontakt straks din læge, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser, som kan medføre gråstær, grønstær, eller andre sjældne sygdomme såsom central serøs korioretinopati (CSCR). Du bør henvises til en øjenlæge. 


Patienter med KOL har større risiko for at udvikle lungebetændelse, hvis de får Airflusan Forspiro. Der er en større risiko for at få lungebetændelse, hvis du ryger, er ældre, er undervægtig eller har svær KOL. 


Airflusan Forspiro bør ikke anvendes til akutte astmasymptomer, såsom pludselig åndenød eller hvæsende/pipende vejrtrækning. Hvis du får anfald med åndenød, skal du bruge en korttidsvirkende atsma medicin. Kontakt lægen. 

Kontakt omgående lægen, hvis din astma/ KOL eller vejrtrækning bliver værre.

Lægen vil regelmæssig vurdere din dosis, så du kun bruger den laveste dosis, der opretholder effektiv astmakontrol. 


Behandlingen med Airflusan Forspiro bør ikke stoppes brat, da det kan medføre forværring af symptomerne. 

Børn og unge

Børn og unge som er i langvarig behandling med Airflusin Forspiro bør regelmæssig få målt deres højde hos lægen, og dosis bør reduceres til den laveste dosis, der opretholder effektiv symptomkontrol. 

Doping:

Der kræves en særlig dispensation, Therapeutic Use Exemption (TUE), ved behandling med Airflusal Forspiro. TUE skal anmeldes til stævneledelsen før konkurrencer. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Airflusan Forspiro. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Airflusan Forspiro

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • virus/HIV (ritonavir).
 • inflammation (en betændelseslignende tilstand) eller til foreby gelse af afstødning af et transplanteret organ (telithromycin).
 • svampeinfektioner (ketoconazol og itraconazol).
 • blodtrykket, en alvorlig hjertesygdom, uregelmæssig hjerterytme, grøn stær, migræne eller for højt stofskifte (β-blokkere, diuretika).
 • akut svær astma (xanthinderivater).
 • andre bronkodilatorer.

Fortæl det altid til lægen eller på apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Airflusan Forspiro efter aftale med lægen.

 

Amning:  

 • Hvis du ammer, må du kun bruge Airflusan Forspiro efter aftale med lægen.

 

Frugtbarhed:  

 • Du kan bruge Airflusan Forspiro, selv om du planlægger graviditet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Airflusan Forspiro påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Airflusan Forspiro indeholder lactosemonohydrat

Denne medicin indeholder lactosemonohydrat (11,95 mg/dosis). Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Airflusan Forspiro. 

3. Sådan skal du bruge Airflusan Forspiro

Brug altid Airflusan Forspiro nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

 • Tag Airflusan Forspiro dagligt, for at få den optimale virkning, også selvom du ikke har symptomer.
 • Du bør gå til regelmæssig kontrol hos din læge, så du altid for de optimale dosis af Airflusan Forspiro.

Den sædvanlige dosis er

Astma 

Voksne og unge (fra 12 år)  

1 inhalation 2 gange dagligt. 

 

Børn (under 12 år):  

Airflusan Forspiro bør ikke anvendes til børn.
Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) 

 

Voksne:  

1 inhalation 2 gange dagligt. 

 

Ældre:  

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyrefunktion:  

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Børn (under 12 år):  

Airflusan Forspiro bør ikke anvendes til børn. 


Airflusan Forspiro inhalationspulver fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dit inhalationspulver til alle de anførte doseringer. 

Brugervejledning

Lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet vil vise dig, hvordan du skal bruge inhalatoren, og regelmæssigt kontrollere, at du bruger den korrekt.
Inhalatoren indeholder 60 doser med medicin i pulverform i en sammenrullet foliestrip. Inhalatoren har en dosistæller, der viser, hvor mange doser du har tilbage, og som tæller ned fra 60 til 0. Når du når til de sidste 10 doser, vises tallene på en rød baggrund.
Inhalatoren kan ikke genfyldes. Når den er tom, skal du bortskaffe den og erstatte den med en ny. 

Airflusan Forspiro Orifarm A/S inhalationspulver, afdelt 50+500 mikrogram 

Inden brug af inhalatoren  

 • Åbn den gennemsigtige låge til kammeret på siden af inhalatoren.
 • Fjern foliestrippen fra kammeret: Riv forsigtigt hele foliestrippen af mod ’tænderne’ ved kammeret, som vist nedenfor. Undgå at trække eller hive i strippen.
  Airflusan Forspiro Orifarm A/S inhalationspulver, afdelt 50+500 mikrogram
 • Luk lågen til kammeret og bortskaf strippen.

 

Vigtigt:  

Efterhånden som du bruger inhalatoren, vil kammeret gradvist blive fyldt op med brugte strips. Det stykke af foliestrippen, der har sorte streger, indeholder ikke medicin. På et tidspunkt vil de nummererede dele af strippen komme til syne i kammeret på siden af inhalatoren. 

Lad ikke mere end 3 stykker af foliestrippen samle sig i kammeret, da det kan blokere inhalatoren. Riv forsigtigt strippen af, som vist ovenfor, og bortskaf den på sikker vis.  

Brug af inhalatoren

Hold inhalatoren i hænderne, som vist på billederne. 

1. Åbn
Airflusan Forspiro Orifarm A/S inhalationspulver, afdelt 50+500 mikrogram 

 • Åbn beskyttelseshætten i nedadgående retning, så mundstykket kommer til syne
 • Tjek hvor mange doser, der er tilbage på dosistælleren.

 

2. Klargør dosis 

Airflusan Forspiro Orifarm A/S inhalationspulver, afdelt 50+500 mikrogram 

 • Løft kanten af det hvide topstykke op. Sørg for, at sidekammeret er lukket.

Airflusan Forspiro Orifarm A/S inhalationspulver, afdelt 50+500 mikrogram 

Husk: Du skal først løfte det hvide topstykke op, når du er klar til at inhalere en dosis af medicinen. Hvis du klargør en dosis uden at inhalere, kan dosis gå tabt. 

Airflusan Forspiro Orifarm A/S inhalationspulver, afdelt 50+500 mikrogram 

 

 • Åbn:Før det hvide topstykke helt til siden, indtil du hører et klik. Denne bevægelse sætter en ny dosis på plads med et nyt tal på toppen.
 • Luk: Luk det hvide topstykke helt, så det klikkes tilbage til udgangspositionen. Inhalatoren er nu klar til øjeblikkelig brug.

  3. Inhalér 

  • Hold inhalatorens mundstykke på afstand af munden, og pust ud, så meget du kan, uden ubehag. Pust aldrig direkte ind i inhalatoren, da det kan påvirke dosis.
  • Hold inhalatoren vandret med beskyttelseshætten pegende nedad.
  • Luk læberne godt sammen om mundstykket.
  • Tag en jævn og dyb indånding gennem inhalatoren, ikke gennem næsen.
   Airflusan Forspiro Orifarm A/S inhalationspulver, afdelt 50+500 mikrogram
  • Fjern inhalatoren fra munden og hold vejret i 5-10 sekunder, eller så længe du kan uden ubehag.
  • Ånd så langsomt ud, men ikke ind i inhalatoren.
  • Luk beskyttelseshætten over mundstykket.
  • Skyl munden med vand, og spyt det ud. Dette kan være med til at forebygge hæshed og svampeinfektion i mund og svælg.

   

  Rengøring  

  • Tør om nødvendigt ydersiden af mundstykket af med en ren og tør serviet.
  • Forsøg ikke at skille inhalatoren ad for at rengøre den eller af nogen anden årsag!
  • Brug ikke vand eller vådservietter til at rengøre inhalatorens dele, da fugt kan påvirke dosis!
  • Indfør aldrig nåle eller andre skarpe genstande i mundstykket eller nogen anden del, da det kan beskadige inhalatoren.

  Hvis du har brugt for meget Airflusan Forspiro

  Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Airflusan Forspiro, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

  Symptomer:  

  • Rysten, hovedpine, hurtig puls, svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet.

  Hvis du har glemt at bruge Airflusan Forspiro

  Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

  Hvis du holder op med at bruge Airflusan Forspiro

  Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om. 


  Du må ikke pludseligt stoppe med at anvende Airflusan Forspiro eller nedsætte dosis uden lægens tilladelse, da det kan medføre akut forværring af dine astma eller KOL symptomerne. Behandlingen bør nedtrappes under lægeligt opsyn. 

  4. Bivirkninger

  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  Alvorlige bivirkninger

  Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

  • Lungebetændelse hos KOL-patienter. Kontakt lægen, hvis du oplever nogle af følgende symptomer, mens du tager Airflusan Forspiro. Det kan være tegn på lungebetændelse.
  • feber eller kulderystelser.
  • øget slimproduktion, ændring i slimens farve.
  • tiltagende hoste eller vejrtrækningsproblemer.

   

  Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

  • Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.
  • Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
  • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.

   

  Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

  • Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
  • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
  • Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Kontakt lægen.
  • Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller alvorlig betændelse (f.eks. lungebetændelse). Ved akut, alvorlig sygdom, skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
  • Pludselige smerter i ryggen og tendens til knoglebrud pga. knogleskørhed. Kontakt lægen.
  • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.

  Ikke alvorlige bivirkninger

  Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

  • Hovedpine.
  • Irritation i næsen/svælget.

   

  Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

  • Svamp/svampeinfektion i mund eller svælg.
  • Betændelse i luftvejene (bronkitis). Kontakt lægen.
  • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
  • Irritation i svælget.
  • Hæshed/talebesvær.
  • Bihulebetændelse.
  • Skader på huden.
  • Muskelkramper.
  • Knoglebrud.
  • Smerter i leddene.
  • Muskelsmerter.

   

  Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

  • Overfølsomhed af huden.
  • Åndenød / åndedrætsbesvær.
  • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose).
  • Angst.
  • Søvnforstyrrelser.
  • Rysten.
  • Hjertebanken.
  • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

   

  Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

  • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
  • Adfærdsændringer, hyperaktivitet og irritabel adfærd (primært hos børn).
  • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
  • Ekstra hjerteslag.
  • Nedsat vækst hos børn og unge.
  • Svamp/svampeinfektion i spiserøret.

   

  Hyppigheden er ikke kendt:  

  • Depression.
  • Truende, evt. voldelig adfærd (primært hos børn). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
  • Sløret syn. Kontakt lægen medhenblik på en henvisning til en øjenlæge.

  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


  Lægemiddelstyrelsen 

  Axel Heides Gade 1 

  DK-2300 København S
  Websted: www.meldenbivirkning.dk. 

  E-mail: dkma@dkma.dk. 


  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

  5. Opbevaring

  • Opbevar Airflusan Forspiro utilgængeligt for børn.
  • Brug ikke Airflusan Forspiro efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
  • Opbevar ikke Airflusan Forspiro ved temperaturer over 25 °C.

  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

  6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

  Airflusan Forspiro indeholder:

  Aktivt stof:  

  50 mikrogram/500 mikrogram salmeterol/fluticasonpropionat. 

   

  Hver afmålt dosis af Airflusan Forspiro afgiver salmeterolxinafoat svarende til salmeterol 50 mikrogram og 500 mikrogram fluticasonpropionat. 

  Den frigivne dosis (den dosis, som går ud af mundstykket på inhalatoren) er 45 mikrogram salmeterol og 465 mikrogram fluticasonpropionat. 

   

  Øvrige indholdsstoffer:  

  Lactosemonohydrat. 

  Udseende og pakningsstørrelser:

  Lilla plasinhalator indeholdende aluminiumblister med 60 afdelt doser af hvidt homogent pulverblanding. 

   

  Airflusan Forspiro fås i: 

  Airflusan Forspiro 50mikrogram/500 mikrogram i pakninger med 60 doser og 3 x 60 doser. 

   

  Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

  Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

  Indehaver af markedsføringstilladelsen

  Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

  Mail: info@orifarm.com 

  Fremstiller

  Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

   

  I Danmark markedsføres Airflusan Forspiro også som Airflusal Forspiro. 

   

  For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.  

  Revisionsdato

  Denne indlægsseddel blev sidst revideret 09/2018.1 

   
   
   
   
  Gå til toppen af siden...