Citrafleet

pulver til oral opløsning, breve 0,01+3,5+10,97g

Casen

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Citrafleet  

Natriumpicosulfat, let magnesiumoxid, vandfri citronsyre  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholer vigtige oplysninger.

Du kan få Citrafleet uden recept. For at opnå de bedste resultater skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Citrafleet. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, eller apotekspersonalet ,hvis en bivirkning bliver værre ,eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Citrafleets virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Citrafleet
 3. Sådan skal du tage Citrafleet
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring Citrafleet
 6. Pakningsstørrelser ogyderligere oplysninger

1. Citrafleets virkning og anvendelse

Du tager Citrafleet for at udrense tarmen (også kaldet tarmen og tyktarmen), inden du skal have foretaget en diagnostisk procedure, som nødvendiggør en tømt tarm, f.eks. colonskopi (en undersøgelsesmetode, hvor man kan se ind i din tarm ved hjælp af et langt, fleksibelt instrument, som lægen fører ind gennem anus) eller en røntgenundersøgelse. Citrafleet er et pulver, der smager og dufter af citron. Hvert brev indeholder en blanding af to typer afføringsmidler, som, når den opløses i vand og drikkes, udrenser tarmen. Det er vigtigt, at tarmen er tom og ren, så lægen eller kirurgen kan se den tydeligt. 

 

Voksne (herunder ældre) fra 18 år. 

 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Citrafleet

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Citrafleet,

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for sodiumpicosulfat, magnesiumoxid, citronsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i (angivet i punkt 6).
 • hvis du har kongestiv hjerteinsufficiens (dit hjertes evne til at pumpe blodet rundt i kroppen er utilstrækkelig)
 • hvis du lider af en tilstand, der kaldes ventrikelretention (mavesækken tømmes ikke godt nok)
 • hvis du har mavesår (undertiden kaldet ulcus pepticum eller duodenalsår)
 • hvis du har en tilstopning i tarmen, eller normale afføringer mangler (undertiden kaldet ileus/tarmtilstopning)
 • hvis din læge har fortalt dig, at du har en beskadiget tarmvæg (også kaldet toksisk kolitis)
 • hvis du har en opsvulmet, stor tyktarm (også kaldet toksisk megacolon)
 • hvis du er dårlig eller har været dårlig for nylig (kvalme eller opkastning)
 • hvis du er meget tørstig eller tror, at du kan være alvorligt dehydreret
 • hvis din læge har fortalt dig, at din mave er opsvulmet på grund af ansamling af væske (kaldet ascites)
 • hvis du har fået en operation i maven for nylig, f.eks. pga. blindtarmsbetændelse
 • hvis du kan have en perforeret/beskadiget eller tilstoppet tarm
 • hvis din læge har fortalt dig, at du lider af aktiv inflammatorisk tarmsygdom (f.eks. Crohns sygdom eller ulcerøs kolitis)
 • hvis din læge har fortalt dig, at du har beskadigede muskler, som medfører lækage af indholdet ind i blodet (rabdomyolyse)
 • hvis du har alvorlige nyreproblemer, eller lægen har fortalt dig, at du har for meget magnesium i blodet (hypermagnesiæmi).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen,eller apotekspersonalet, før De du tager Citrafleet. 

 • hvis du for nylig har fået en operation i tarmen
 • hvis du har nyre- eller hjerteproblemer
 • hvis du har væske- og/eller elektrolytforstyrrelse (natrium eller kalium) eller tager medicin, der kan påvirke kroppens væske- og/eller elektrolytbalance (natrium eller kalium), f.eks. vanddrivende lægemidler, binyrebarkhormoner eller lithium (lægemiddel til behandling af maniodepressiv sygdom)
 • hvis du har epilepsi eller tidligere har haft anfald
 • hvis du har lavt blodtryk (hypotension)
 • hvis du er tørstig eller tror, at du kan være dehydreret i mild eller moderat grad
 • hvis du er ældre eller fysisk svag
 • hvis du nogensinde har lidt af lavt natriumindhold eller kaliumindhold i blodet (også kaldet hyponatriæmi eller hypokaliæmi)

Brug af anden medicin sammen med Citafleet

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Citrafleet kan påvirke eller blive påvirket af anden medicin, hvis du tager dem samtidigt. Hvis du tager nogen af de medicintyper, der er nævnt nedenfor, beslutter din læge muligvis, at du skal have et andet lægemiddel, eller at dosis skal justeres. Hvis du derfor ikke allerede har talt med lægen om det, skal du kontakte lægen igen og spørge, hvad du skal gøre: 

 • Oral prævention, da effekten kan nedsættes
 • Diabetesmedicin eller medicin brugt til at behandle epilepsi (krampeanfald), da effekten kan nedsættes
 • Antibiotisk medicin, da effekten kan nedsættes
 • Andre afføringsmidler, herunder klid
 • Vanddrivende lægemidler, f.eks. furosemid brugt til kontrol af væskeophobning i kroppen
 • Binyrebarkhormoner, f.eks. prednison brugt til at behandle betændelse i sygdomme som ledbetændelse, astma, høfeber, betændelse i huden og inflammatorisk tarmsygdom
 • Digoxin, brugt til at behandle hjertesvigt
 • Non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID'er), f.eks. aspirin og ibuprofen brugt til at behandle smerter og betændelse
 • Tricykliske antidepressive midler, f.eks. imipramin og amitriptylin, og selektiveserotoningenoptagshæmmere (SSRI'er), f.eks fluoxetin, paroxetin og citalopram brugt til at behandle depression og angst
 • Antipsykotika, f.eks. haloperidol, klozapin og risperidon brugt til at behandle skizofreni
 • Lithium brugt til at behandle maniodepressiv sygdom (bipolar lidelse)
 • Carbamazepin brugt til at behandle epilepsi
 • Penicillamin brugt til at behandle kronisk leddegigt og andre tilstande

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Citrafleet. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det betyder, at Citrafleet kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Du må ikke køre bil eller arbejde med værktøj eller maskiner, hvis du begynder at føle dig træt eller svimmel, efter du har taget Citrafleet. 

Citrafleet indeholder kalium

Citrafleet indeholder 5 mmol (eller 195 mg) kalium. Tal med lægen, hvis du har nyreproblemer, eller hvis du er på en diæt med lavt kalium. 

3. Sådan skal du tage Citrafleet

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning, da hospitalsproceduren muligvis skal gentages, hvis tarmudskylningen ikke var effektiv nok. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Vær forberedt på at forvente hyppig løs afføring når som helst efter en dosis af Citrafleet. Dette er normalt og viser, at medicinen virker. Sørg for at have adgang til et toilet, indtil effekten har fortaget sig.  

 

Det er vigtigt at følge en særlig diæt (kun lidt fast føde) på dagen før undersøgelsen. Når du begynder at tage brevene med denne medicin, bør du ikke spise fast føde, før din undersøgelse er afsluttet. Følg altid din læges anvisninger om kost. Hvis du har spørgsmål kan du kontakte din læge eller apotek 

 

Medmindre det er efter lægens anvisning, skal du ikke tage mere end den anbefalede dosis inden for en hvilken som helst periode på 24 timer. 

Behandlingsplan

Du har fået 2 breve Citrafleet. Hvert brev indeholder en voksendosis.  

 

Behandlingen kan tages på en af følgende måder: 

 • Et brev om aftenen før undersøgelsen og det andet brev om morgenen på dagen for undersøgelsen eller
 • Et brev om eftermiddagen og det andet brev om aftenen før undersøgelsen. Denne behandlingsplan anbefales, når undersøgelsen skal foregå tidligt om morgenen.

Der skal gå mindst 5 timer imellem de to breve. 

 

Hvert brev skal røres ud i ett glas vand. Produktet må ikke fortyndes yderligere ved at drikke væske umiddelbart efter indtagelse af hvert brev. 

 

Vent cirka ti minutter efter indtagelse af hvert brev, og drik så cirka 1,5-2 liter forskellige klare væsker med en hastighed på cirka 250 ml (et lille glas) til 400 ml (et stort glas) hver time. Klare supper og/eller afbalancerede elektrolytopløsninger anbefales for at undgå dehydrering. Det tilrådes ikke kun at drikke vand. 

 

Når du har taget det andet brev og har drukket 1,5-2 liter væske, må du ikke spise eller drikke andet i mindst 2 timer før undersøgelsen eller følg din læges anvisninger. 

BRUGSANVISNING:

Voksne (herunder ældre) fra 18 år:  

 • Trin 1 - Bland indholdet af 1 brev i en kop koldt postevand (ca. 150 ml).
 • Trin 2 - Rør i 2-3 minutter. Hvis væsken bliver varm, mens du rører i den, skal du vente, indtil den er kølet ned, før du drikker hele opløsningen. Når opløsningen er klar, skal du drikke den med det samme. Opløsningen er en uklar væske.

Hvis du har taget for meget Citrafleet,

kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mereaf Citrafleet, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).  

4. Bivirkinger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De kendte bivirkninger ved Citrafleet beskrives nedenfor og er opført i henhold til den hyppighed, hvormed de forekommer: 

 

Meget almindelig (kan påvirke mere end 1 ud af 10 personer):  

Mavesmerter. 

 

Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):  

Oppustethed (oppustet mave), tørst, gener og smerter ved endetarmsåbningen eller i endetarmen, træthed, søvnbesvær, hovedpine, mundtørhed, kvalme. 

 

Ikke almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer):  

Svimmelhed, opkatning, manglende evne til at holde på afføringen (fækal inkontinens). 

 

Andre bivirkninger, hvor hyppigheden af forekomsten er ukendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

Anafylaksi eller overfølsomhed, som er alvorlige allergiske reaktioner. Du skal straks på hospitalet, hvis du har svært ved at trække vejret, begynder at få rødme i huden eller får andre symptomer, som du tror, kan betyde, at du har fået en alvorlig allergisk reaktion. 

 

Hyponatriæmi (lave natriumniveauer i blodet), epilepsi, krampeanfald, ortostatisk hypotension (lavt blodtryk, når du rejser dig op, hvilket kan forårsage svimmelhed), forvirring, udslæt herunder nældefeber, pruritus (kløe) og purpura (blødning under huden). 

 

Luft og smerter i maven 

 

Denne medicin giver dig meget regelmæssig løs afføring, lig diaré. Men hvis du får problemer eller besvær med afføringen, efter at du er startet på medicinen, skal du kontakte lægen. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med Deres læge, eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne lndlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring Citrafleet

OpbevarCitrafleet utilgængeligt for børn. 

Må ikke opbevares over 25°C. 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbeteller, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Citrafleet indeholder:

 • Aktive stoffer: natriumpicosulfat 10.0 mg, let magnesiumoxid 3.5 g, vandfri citronsyre 10.97 g pr.brev
 • Øvrige indholdsstoffer: kaliumhydrogenkarbonat, saccharinnatrium, citronsmag (citronsmag, maltodekstrin, tokoferol E307). Se punkt 2.

Citrafleets udseende og pakningstørrelse

Citrafleet er et pulver til oral opløsning. Pulveret ligger i et brev i pakninger med 2, 50, 50 (25x2),100, 100 (50x2), 200, 200 (100x2), 500, 500 (250x2) eller 1000 breve med hvidt krystallinsk pulver. Hvert brev indeholder en voksendosis på 15,08 g. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Casen Recordati, S.L 

Autovía de Logroňo Km 13,300 

50180 UTEBO 

Zaragoza 

Spanien 

 

Dansk repræsentant: 

Recordati AB, Sverige 

Tlf: +46 8 545 80 230  

 

Yderligere oplysninger om Citrafleet kan fås ved at skrive til denne email-adresse:  

info@casenrecordati.com 

Dette lægemiddel er godkendt inden for det europæiske økonomiske samarbejdsområde under følgende navne:

Medlemslandets navn 

Lægemidlets navn 

Danmark 

Citrafleet 

Finland 

CitraFleet, Jauhe oraaliliuosta varten, annospussi 

Frankrig 

CitraFleet, Poudre pour solution buvable en sachet-dose 

Tyskland 

CitraFleet Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen in einem Beutel 

Storbritannien/Irland 

CitraFleet, Powder for oral solution in sachet 

Italien 

CitraFleet Polvere per soluzione orale in bustina 

Norge 

Citrafleet, pulver til mikstur, oppløsning i dosepose 

Portugal 

CitraFleet, Pó para solução oral em saqueta 

Spanien 

CitraFleet, Polvo para solución oral 

Sverige 

CitraFleet, Pulver till oral lösning i dospåse 

Østrig 

CitraFleet Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen 

Belgien 

CitraFleet, poeder voor drank 

Holland 

CitraFleet, poeder voor drank 

Ungarn 

CitraFleet, Por belsőleges oldathoz 

Island 

CitraFleet, mixtúruduft, lausn í skammtapoka 

Luxembourg 

CitraFleet, poudre pour solution buvable 

Polen 

CitraFleet, (0,01 g + 3,50 g + 10,97 g)/saszetkę, proszek do sporządzania roztworu doustnego 

Tjekkiet 

Citrafleet prášek pro perorální roztok 

Rumænien 

CitraFleet pulbere pentru soluţie orală 

Slovakiet 

CitraFleet, prášok na perorálny roztok vo vrecku 

Grækenland 

CitraFleet, Κόνις για πόσιμο διάλυμα σε φακελίσκο 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 05/2018.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...