Questran®

pulver til oral suspension, endosis 4 g

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Questran® 4 g pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder  

colestyramin 

 

Questran® er et registreret varemærke, der tilhører E.R. Squibb & Sons, L.L.C., a corporation of the State of Delaware. 

Questran® svarer til lægemidlet Questran® Loc. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Questran® til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen findes på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Questran®
 3. Sådan skal De tage Questran®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Questran® binder tarmens galdesyre, som fjernes med afføringen. Kroppen bruger galdesyrer til at danne kolesterol. Derfor nedsættes kolesterol i blodet. 

De kan tage Questran® til at sænke blodets indhold af kolesterol, hvis diæt ikke har haft tilstrækkelig virkning. De kan også tage Questran® mod hudkløe, ved galdevejssygdomme og mod diarré som skyldes for meget galdesyre i tarmen. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage QUESTRAN®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Questran®, hvis De:

 • er allergisk over for colestyramin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Questran® (angivet i punkt 6).
 • har fuldstændig blokering af galdevejene (med meget alvorlig gulsot).
 • har sivende eller blodig diarré.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Questran®, hvis De: 

 • har diabetes (sukkersyge).
 • har nedsat stofskifte.
 • har leverproblemer.
 • har dårlige nyrer.
 • lider af forstoppelse.
 • lider af åreforkalkning i hjertet.

 

Vær opmærksom på følgende: 

 • Questran® kan gøre, at De får for lidt A-, D-, E- og K-vitamin, samt folinsyre. Tal med Deres læge om tilskud af folinsyre og vitaminer.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Questran®. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Questran®

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med Deres læge, hvis De tager: 

 • Blodfortyndende medicin.
 • Medicin mod depression (tricykliske antidepressive midler som doxepin).
 • Vanddrivende medicin (chlorthiazid).
 • Anden medicin mod forhøjet kolesterol (nikotinsyre).
 • Medicin mod infektion (tetracyclin, penicillin).
 • Epilepsimedicin (phenobarbital).
 • Medicin mod for lavt stofskifte (thyroideahormoner).
 • Hjertemedicin (digoxin).

De skal tage anden medicin mindst en time før eller 4-6 timer efter Questran®

Brug af Questran® sammen med mad og drikke

De skal udrøre Questran® i vand, saft, juice eller anden væske inden indtagelse. De kan også blande Questran® i mad (f.eks. suppe eller frugtmos). 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis De er gravid, må De kun tage Questran® efter aftale med lægen. 


Amning
Hvis De ammer, må De kun tage Questran® efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Questran® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Questran® indeholder aspartam

Aspartam er en fenylalaninkilde. Kan være skadelig for patienter med fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom). 

3. Sådan skal De tage QUESTRAN®

Tag altid Questran® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

De må ikke tage Questran® tørt. De skal udrøre pulveret i vand, saft, juice eller anden væske inden indtagelse. De kan også blande pulveret i mad (f.eks. suppe eller frugtmos). 

 

De skal tage anden medicin mindst 1 time før eller 4-6 timer efter Questran®

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 1-2 breve (4-8 g) 3 gange daglig. 

 

Brug til børn: ½ brev (2 g) 2 gange dagligt, evt. stigende til voksendosis. 

Hvis De har taget for meget Questran®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere Questran®, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). Tag pakningen med. 

 

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af Questran®

Hvis De har glemt at tage Questran®

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis De holder op med at tage Questran®

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Allergisk reaktion med vand i kroppen. Kan være alvorligt. Tal med lægen, hvis der er hævelse af tunge, læber og ansigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Voldsomme anfald af smerter i maven, stop for luftafgang og afføring pga. stop for tarmpassagen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos mere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Forstoppelse.

 

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hovedpine.
 • Sure opstød/halsbrand, luftafgang fra tarmen, kvalme, diarré, mavesmerter.

 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis De får pludselige smerter i ryggen.
 • Øget blødningstendens (pga. K-vitaminmangel). Tal med lægen.
 • Natteblindhed (pga. A-vitaminmangel).
 • D-vitaminmangel.
 • Madlede.
 • Opkastning, fedtdiarré (ved høje doser), huller i tænderne, synkebesvær, opstød, hæmorideblødning, jagende smerter i den nederste del af endetarmen, smagsforstyrrelser.
 • Udslæt, irritation af hud og slimhindeoverflader f.eks. tunge og hudområde omkring endetarmen, allergisk reaktion, som f.eks. nældefeber.
 • Påvirkning af leverens funktion.
 • Vægtstigning.
 • Smerter i leddene, muskelsmerter.
 • Svimmelhed, prikkende snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Fald i mængden af folinsyre i blodet hos børn.

 

Questran® kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver herunder leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Questran® utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Questran® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Questran® 4 g pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder, indeholder:

 • Aktivt stof: Colestyramin 4 g som cholestyraminchlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Vandfri citronsyre (E 330), kolloid silica, kelcoloid (E 405), xanthangummi (E 415), appelsinsmagsstof, aspartam (E 951).

Udseende og pakningsstørrelser:

Questran® 4 g pulver til oral suspension fås i pakninger med 50 enkeltdosisbeholdere. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og frigiver

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S 

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad 

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2016.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...