Angeliq

filmovertrukne tabletter 2+1 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

585261P001 

Indlægsseddel: Information til brugeren

Angeliq® svarer til lægemidlet Angemin®. Angeliq® og Angemin® er registrerede varemærker, 

der tilhører Bayer Intellectual Property GmbH. 

Angeliq® 1 mg + 2 mg filmovertrukne tabletter 

estradiol/drospirenon 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Angeliq til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Angeliq
 3. Sådan skal du tage Angeliq
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad Angeliq er
Angeliq er et hormonpræparat til kontinuerlig brug. Det indeholder en kombination af to forskellige hormoner, et østrogen og et gestagen (estradiol og drospirenon), og det anvendes til såkaldt hormonal substitutionsbehandling (hormonerstatning). Angeliq anvendes til kvinder efter overgangsalderen, når der er gået mindst 1 år efter den sidste naturlige menstruation.
 

Hvad Angeliq anvendes til Lindring af symptomer i overgangsalderen 

I overgangsalderen falder kvindens østrogenproduktion. Dette kan medføre symptomer som varme i ansigtet, på halsen og på brystet (hedeture). Angeliq mildner disse symptomer efter overgangsalderen. Lægen vil ordinere Angeliq til dig, hvis dine symptomer alvorligt hæmmer dig i din hverdag. 

 

Forebyggelse af knogleskørhed 

Efter overgangsalderen kan nogle kvinder udvikle skøre knogler (knogleskørhed). Du bør diskutere alle behandlingsmuligheder med din læge. Hvis du har øget risiko for knoglebrud på grund af knogleskørhed, eller ikke kan bruge anden medicin, kan du anvende Angeliq til at forebygge knogleskørhed efter overgangsalderen. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage ANGELIQ

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Sygehistorie og regelmæssige kontroller 

Hormonal substitutionsbehandling indebærer nogle risici, der skal overvejes, når det skal besluttes, om du skal begynde på behandlingen eller fortsætte med den. 

Erfaringerne med at behandle kvinder med for tidlig overgangsalder (pga. æggestokkesvigt eller operation) er begrænsede. Hvis du er kommet for tidligt i overgangsalderen, kan risikoen ved at anvende hormonal substitutionsbehandling være anderledes. Tal med din læge. 

 • Før du begynder eller genoptager en hormonal substitutionsbehandling, vil din læge gennemgå din og din families sygehistorie. Lægen vil måske beslutte at foretage en fysisk undersøgelse. Dette kan om nødvendigt omfatte en undersøgelse af dine bryster og/eller en gynækologisk undersøgelse.
 • Når du er startet med Angeliq, skal du komme til regelmæssig kontrol hos lægen (mindst én gang om året). Her kan du diskutere fordele og risici ved at fortsætte med Angeliq med lægen.

Efter lægens anvisning skal du regelmæssigt have undersøgt brysterne (brystscreening). 

Tag ikke Angeliq:

Hvis noget af det følgende gælder for dig. Hvis du ikke er sikker på nogle af punkterne nedenfor, skal du tale med din læge, før du tager Angeliq. Tag ikke Angeliq: 

 • hvis du er allergisk over for estradiol (østrogener), drospirenon (gestagener) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Angeliq (angivet i punkt 6).
 • hvis du har eller har haft brystkræft eller har mistanke om, at du har brystkræft.
 • hvis du har kræft, der er følsom over for østrogener som f.eks. kræft i livmoderslimhinden, eller der er mistanke om, at du har det.
 • hvis du har blødninger fra skeden og ikke kender årsagen.
 • hvis du har overdreven vækst af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi).
 • hvis du har eller har haft en blodprop i en blodåre (dyb venetrombose) f.eks. i benet (dyb venetrombose) eller i lungerne (lungeemboli).
 • hvis du har en forstyrrelse i blodets størkningsevne (som f.eks. protein C-, protein S- eller antitrombin-mangel).
 • hvis du har eller for nyligt har haft en sygdom pga. blodpropper i blodårerne, som f.eks. et hjerteslag, et slagtilfælde eller hjertekrampe (angina pectoris).
 • hvis du har eller har haft en leversygdom, og dine leverprøver ikke er blevet normale igen.
 • hvis du har en sjælden blodsygdom, der kaldes ”porfyri”, som er arvelig.
 • hvis du har en alvorlig nyresygdom eller lider af akut nyresvigt.

Hvis du oplever en af ovennævnte tilstande for første gang under behandling med Angeliq, skal du omgående holde op med at tage tabletterne og kontakte din læge. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Angeliq. Fortæl det til lægen, hvis du tidligere har haft et af nedenstående problemer, da disse kan vende tilbage eller blive værre under behandlingen med Angeliq. I bekræftende fald skal du konsultere lægen oftere for at blive checket: 

 • godartede muskelknuder i livmoderen.
 • vækst af livmoderslimhinden uden for livmoderen (endometriose) eller tidligere har haft overdreven vækst af livmoderslimhinden (endometrie- hyperplasi).
 • øget risiko for at udvikle blodpropper (se ”Blodpropper i en blodåre (trombose))”.
 • øget risiko for at få østrogenfølsom brystkræft (hvis du f.eks. har en moder, en søster eller mormor, der har haft brystkræft).
 • forhøjet blodtryk.
 • en leversygdom som f.eks. en godartet leversvulst.
 • sukkersyge.
 • galdesten.
 • migræne eller kraftig hovedpine.
 • en sygdom i immunsystemet, der påvirker mange af kroppens organer (systemisk lupus erythematosus, SLE).
 • epilepsi.
 • astma.
 • en sygdom, der påvirker trommehinden og hørelsen (otosklerose).
 • et meget højt fedtindhold i blodet (triglycerider).
 • væskeophobning pga. hjerte- eller nyreproblemer.

 

Hold op med at tage Angeliq og kontakt øjeblikkeligt lægen
Hvis du oplever noget af følgende, når du får hormonal substitutionsbehandling: 

 • en af de tilstande, der er nævnt i punktet “Tag ikke Angeliq”.
 • en gulfarvning af din hud eller af det hvide i dine øjne (gulsot). Det kan være tegn på en leversygdom.
 • en stor stigning i dit blodtryk (symptomer kan være hovedpine, træthed, svimmelhed).
 • migræneagtig hovedpine for første gang.
 • hvis du bliver gravid.
 • hvis du har tegn på en blodprop, som f.eks.
  • smertefulde hævelser og rødme på benene.
  • pludselig smerte i brystet.
  • vejrtrækningsbesvær.

Se yderligere under “Blodprop i en blodåre (trombose)”.
Bemærk: Angeliq er ikke en p-pille. Hvis det er mindre end 12 måneder siden, du havde din sidste menstruation, eller du er under 50 år, kan du stadig være nødt til at anvende yderligere prævention for at undgå graviditet. Bed din læge om råd. 

Hormonal substitutionsbehandling og kræft

Overdreven vækst af livmoderslimhinden (endo-metriehyperplasi) og kræft i livmoderslimhinden (endometriecancer)
Hvis du får hormonal substitutionsbehandling kun med østrogener, vil det øge risikoen for overdreven vækst af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi) og kræft i livmoderslimhinden (endometriecancer). Gestagenet i Angeliq beskytter dig mod denne ekstra risiko.
Uregelmæssig blødning
Du kan få uregelmæssig blødning eller pletblødning i de første 3-6 måneder, hvor du tager Angeliq. Men hvis den uregelmæssige blødning: 

 • fortsætter i mere end de første 6 måneder
 • begynder efter at du har taget Angeliq i mere end 6 måneder
 • fortsætter efter at du er stoppet med at tage Angeliq

skal du så hurtigt som muligt tale med din læge. 


Brystkræft
Oplysninger tyder på, at hvis man får hormonal substitutionsbehandling med en kombination af østrogen-gestagen eller måske kun med østrogen, så stiger risikoen for brystkræft.
Denne ekstra risiko afhænger af hvor lang tid, du får hormonal substitutionsbehandling. Den yderligere risiko bliver tydelig inden for få år. Men den vender tilbage til det normale niveau inden for få år (højst
5 år) efter ophør med behandlingen. 


Sammenligning
Hos kvinder mellem 50 og 79 år, der ikke får hormonal substitutionsbehandling, vil gennemsnitligt 9-17 ud af 1000 kvinder få diagnosen brystkræft over en 5-årig periode. Hos kvinder mellem 50 og 79 år, der får hormonal substitutionsbehandling med østrogen-gestagen i en 5-årig periode, vil der være 13-23 tilfælde hos 1000 brugere (dvs. yderligere 4-6 tilfælde).
Tjek dine bryster regelmæssigt. Kontakt lægen, hvis du mærker forandringer som f.eks.: 

 • indtrækning af huden
 • ændringer af brystvorterne
 • knuder, som kan ses eller føles

Desuden anbefales det, at du deltager i mammografi-undersøgelser, når du får det tilbudt. Ved en mammografiundersøgelse er det vigtigt, at du fortæller det til den sygeplejerske/sundhedsperson, der tager røntgenbilledet, at du anvender hormonal substitutionsbehandling, da lægemidlet kan øge tætheden i dine bryster, hvilket kan påvirke resultatet af mammografibilledet. Hvis der er en større tæthed i brystet, opdager mammografien måske ikke alle knuder. 


Kræft i æggestokkene
Kræft i æggestokkene (ovariecancer) ses sjældent - langt sjældnere end brystkræft. HRT-behandling med østrogen alene eller med kombineret østrogen og gestagen er blevet forbundet med en let øget risiko for kræft i æggestokkene.
Risikoen for kræft i æggestokkene afhænger af kvindens alder. Eksempel: Blandt kvinder i alderen 50-54 år, som ikke tager HRT, diagnosticeres kræft i æggestokkene hos ca. 2 ud af 2.000 kvinder i løbet af en periode på 5 år. Blandt kvinder, som har taget HRT i 5 år, vil der være ca. 3 tilfælde for hver 2.000 brugere (dvs. ca. 1 yderligere tilfælde). 

Virkning af hormonal substitutionsbehandling på hjerte og kredsløb

Blodpropper i en blodåre (trombose)
Risikoen for en blodprop i en blodåre er omkring 1,3 til 3 gange højere hos kvinder, der får hormonal substitutionsbehandling end hos kvinder, der ikke får det, især i det første år.
Blodpropper kan være alvorlige, og hvis en blodprop når lungerne, kan den forårsage brystsmerter, åndenød, besvimelse eller endog død.
Du har større risiko for at få en blodprop, efterhånden som du bliver ældre, og hvis noget af følgende gælder for dig. Fortæl det til lægen, hvis noget af følgende gælder for dig: 

 • du ikke kan gå i længere tid på grund af en større operation, tilskadekomst eller sygdom (se også punkt 3 ”Hvis du skal opereres”).
 • du er svært overvægtig (BMI > 30 kg/m2).
 • du har problemer med blodets størkning, som kræver langtidsbehandling med medicin, der anvendes til at forebygge blodpropper.
 • hvis en af dine nære slægtninge har haft en blodprop i ben, lunger eller i et andet organ.
 • du har systemisk lupus erythematosus (SLE).
 • du har kræft.

Vedrørende tegn på en blodprop se ”Hold op med at tage Angeliq og kontakt øjeblikkeligt lægen”. 

Sammenligning
Hos kvinder i 50erne, der ikke får hormonal substitutionsbehandling, kan i gennemsnit 4-7 ud af 1000 kvinder forventes at få en blodprop i en blodåre i løbet af en 5-årig periode.
Hos kvinder i 50erne, der har fået hormonal substitutionsbehandling med østrogen-gestagen i mere end 5 år, vil der være 9-12 tilfælde hos 1000 brugere (dvs. 5 ekstra tilfælde). 

Hjertesygdom (hjerteanfald)
Der er ingen beviser for, at hormonal substitutions-behandling vil forebygge hjerteanfald.
Kvinder over 60 år, der får hormonal substitutionsbehandling med østrogen-gestagen, har en lidt større sandsynlighed for at få en hjertesygdom end kvinder, der ikke får hormonal substitutionsbehandling. 

Slagtilfælde
Risikoen for at få et slagtilfælde er omkring 1,5 gange større hos kvinder, der får hormonal substitutionsbehandling, end hos kvinder, der ikke gør. Antallet af ekstra tilfælde med slagtilfælde på grund af hormonal substitutionsbehandling stiger med alderen. 

Sammenligning
Hos kvinder i 50erne, der ikke får hormonal substitutionsbehandling, kan i gennemsnit 8 ud af 1000 kvinder forvente at få et slagtilfælde i løbet af en 5-årig periode.
Hos kvinder i 50erne, der får hormonal substitutionsbehandling, vil der være 11 tilfælde ud af 1000 kvinder i løbet af 5 år (dvs. 3 ekstra tilfælde). 

Andre tilstande 

 • Hormonal substitutionsbehandling forebygger ikke hukommelsestab. Der er nogen tegn på, at der er et større hukommelsestab hos kvinder, der begynder med at få hormonal substitutionsbehandling efter de 65 år. Bed din læge om råd.
 • Hvis du har en nyresygdom og har et højt serum-kalium-indhold i blodet, især hvis du tager anden medicin, som øger serum-kalium, kontrollerer lægen måske dit kaliumindhold i blodet i den første behandlingsmåned.
 • Hvis du har for højt blodtryk, kan behandlingen med Angeliq nedsætte det. Angeliq må ikke bruges til behandling af for højt blodtryk.
 • Hvis du har en tendens til at få misfarvede pletter (chloasma) i ansigtet, bør du undgå at udsætte dig for sol eller ultraviolet lys, mens du bruger Angeliq.

Brug af anden medicin sammen med Angeliq

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Noget medicin kan påvirke virkningen af Angeliq.
Dette kan medføre uregelmæssig blødning. Det gælder følgende medicin: 

 • medicin til behandling af epilepsi (som f.eks. barbiturater, phenytoin, primidon, carbamazepin, oxcarbazepin, topiramat og felbamat).
 • medicin til behandling af tuberkulose (som f.eks. rifamipicin og rifabutin).
 • medicin til behandling af HIV-infektioner og Hepatitis C-virusinfektioner (såkaldte proteasehæmmere og non-nucleosid reverse transcriptase- hæmmere som f.eks. nevirapin, efavirenz, nelfinavir og ritonavir).
 • naturlægemidlet prikbladet perikon (Hypericum perforatum).
 • medicin til behandling af svampeinfektioner (som f.eks. griseofulvin, itraconazol, ketoconazol, voriconazol, fluconazol).
 • medicin til behandling af bakterielle infektioner (som f.eks. clarithromycin, erythromycin).
 • medicin til behandling af visse hjertelidelser, højt blodtryk (som f.eks. verapamil, diltiazem).
 • grapefrugtjuice.

 

Følgende medicin kan forårsage små stigninger i serum-kalium: 

 • medicin til behandling af:
  • betændelse eller smerter (f.eks. acetylsalicylsyre (aspirin), ibuprofen).
  • visse hjertesygdomme eller forhøjet blodtryk (f.eks. vanddrivende tabletter (diuretika),

ACE-hæmmere (f.eks. enalapril), angiotensin II-receptorantagonister (f.eks. losartan)). Hvis du er i behandling for forhøjet blodtryk og tager Angeliq, kan der komme en yderligere sænkning i blodtrykket. 

Laboratorieprøver
Hvis du skal have taget en blodprøve, skal du fortælle lægen eller laboratoriepersonalet, at du tager Angeliq, da Angeliq kan påvirke resultaterne fra visse prøver. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Graviditet
Angeliq er til brug for kvinder i overgangsalderen.
Hvis du bliver gravid, skal du straks stoppe med at tage Angeliq og kontakte din læge.
Amning
Du må ikke tage Angeliq, hvis du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er intet, som tyder på, at brug af Angeliq påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Angeliq indeholder lactose

Angeliq indeholder lactose (en slags sukker).
Kontakt lægen, før du tager Angeliq, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage ANGELIQ

Tag altid Angeliq nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den sædvanlige dosis er én tablet om dagen. Tabletten bør synkes hel med lidt vand. Du kan tage Angeliq med eller uden mad. Start med den næste kalenderpakning dagen efter, at du har sluttet med den sidste pakning. 

Hold ikke pause mellem pakningerne. Lægen vil tage stilling til, hvor længe du skal tage Angeliq. 

 

Hvis du har fået anden hormonal substitutions-behandling: Fortsæt hermed, indtil du har tømt den nuværende pakning og har taget alle tabletter for den pågældende måned. Tag din første Angeliq dagen efter. Hold ikke pause mellem de gamle tabletter og Angeliq-tabletterne. 

 

Hvis dette er din første hormonale substitutions-behandling: Du kan begynde med Angeliq på en hvilken som helst dag. 

Hvis du har taget for mange Angeliq

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Angeliq, end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Du kan føle dig dårlig, kaste op eller få menstruationsagtig blødning. Behandling er ikke nødvendig, men du kan kontakte din læge eller apoteket, hvis du er bekymret. Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at tage Angeliq

Hvis du har glemt at tage en tablet for mindre end 24 timer siden, skal du tage den snarest muligt. Tag den næste tablet til sædvanlig tid. 

Hvis der er gået over 24 timer, skal du lade den glemte tablet blive i pakningen. Fortsæt med at tage resten af tabletterne hver dag til sædvanlig tid. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du glemmer at tage tabletterne i flere dage, kan du få uregelmæssige blødninger. 

Hvis du holder op med at tage Angeliq

Du kan begynde at få de sædvanlige symptomer på overgangsalderen igen. De kan omfatte hedeture, søvnbesvær, nervøsitet, svimmelhed eller tørhed i skeden. Du vil også begynde at miste knoglemasse, hvis du stopper med at tage Angeliq. 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du ønsker at stoppe med at tage Anqelic, eller hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du skal opereres

Hvis du skal opereres, skal du fortælle kirurgen, at du tager Angeliq. Måske skal du stoppe med at tage Angeliq 4 til 6 uger før operationen for at nedsætte risikoen for en blodprop (se punkt 2 ”Blodpropper i en blodåre”). Spørg lægen om, hvornår du kan begynde at tage Angeliq igen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Følgende sygdomme ses hyppigere hos kvinder, der får hormonal substitutionsbehandling sammenlignet med kvinder, der ikke får det: 

Alvorlige bivirkninger i forbindelse med hormonal substitutionsbehandling:

 • Brystkræft.
 • Overdreven vækst af livmoderslimhinden eller kræft i livmoderslimhinden (endometriehyperplasi eller -cancer).
 • Kræft i æggestokkene.
 • Blodpropper i en blodåre i benene eller lungerne (venøs tromboemboli).
 • Hjertesygdom.
 • Slagtilfælde.
 • Muligt hukommelsestab, hvis hormonal substitutionsbehandling påbegyndes efter 65-årsalderen. Se punkt 2 for yderligere oplysninger om disse bivirkninger.

 

Af det følgende fremgår de bivirkninger, som er sat i forbindelse med Angeliq.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Uventet menstruationslignende blødning (se også punkt 2 ” Hormonal substitutionsbehandling og kræft”).
 • Spænding i brysterne.
 • Smerter i brysterne.

Uventet menstruationslignende blødning optræder i de første måneder under behandlingen med Angeliq. Den er normalt forbigående og forsvinder under fortsat behandling. Hvis det ikke sker, skal du kontakte lægen.
Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Depression, humørsvingninger, nervøsitet.
 • Hovedpine.
 • Mavesmerter, kvalme, oppustethed.
 • Godartede brystknuder (benign brystneoplasme), hævede bryster.
 • Forstørrede muskelknuder i livmoderen.
 • Godartet vækst af celler i livmoderhalsen (benign vækst af cervix).
 • Menstruationsforstyrrelser.
 • Udflåd fra skeden.
 • Tab af energi, lokaliserede væskeansamlinger.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Vægtstigning eller vægttab, tab eller øgning af appetit, forhøjet fedtindhold i blodet.
 • Søvnbesvær, angst, nedsat seksuallyst.
 • Brændende eller prikkende fornemmelser, nedsat koncentrationsevne, svimmelhed.
 • Øjenproblemer (f.eks. røde øjne), synsforstyrrelser (f.eks. sløret syn).
 • Hjertebanken.
 • Blodpropper, blodprop i blodåre (venøs trombose) (se også punkt 2 ”Blodpropper i en blodåre (trombose)”), forhøjet blodtryk, migræne, årebetændelse, åreknuder.
 • Åndenød.
 • Mavebesvær, diarré, forstoppelse, opkastning, mundtørhed, luftafgang, smagsforandringer.
 • Forhøjede levertal (viser sig i blodprøverne).
 • Hudproblemer, akne, hårtab, hudkløe, øget behåring.
 • Rygsmerter, ledsmerter, smerter i benene, muskelkramper.
 • Urinvejsbesvær og urinvejsinfektioner.
 • Brystkræft, fortykkelse af livmoderslimhinden, godartet unormal vækst i livmoderen, svamp i skeden, tørhed og kløen i skeden.
 • Godartede brystknuder (fibrocystisk bryst), sygdomme i æggestokkene, livmoderhalsen og livmoderen, underlivssmerter.
 • Væskeansamlinger i kroppen, brystsmerter, almindelig utilpashed, øget svedtendens.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Blodmangel.
 • Svimmelhed (vertigo).
 • Øresusen.
 • Galdesten.
 • Muskelsmerter.
 • Underlivsbetændelse (betændelse i æggelederne).
 • Mælkeflåd fra brystvorterne uden for en amme-periode.
 • Kulderystelser.

 

Følgende bivirkninger er forekommet i kliniske forsøg hos kvinder med forhøjet blodtryk: 

 • For højt indhold af kalium i blodet (hyperkaliæmi), som nogle gange har forårsaget muskelkramper, diarré, kvalme, svimmelhed eller hovedpine.
 • Hjertesvigt, forstørrelse af hjertet, hjerteflimmer, påvirkning af hjerterytmen.
 • Øgning af hormonet aldosteron i blodet.

 

Følgende bivirkninger er set med anden hormonal substitutionsbehandling: 

 • galdeblæresygdom.
 • forskellige hudsygdomme:
  • Misfarvning af huden, især i ansigtet eller på halsen, kendt som ”graviditetspletter” (chloasma).
  • Smertefulde rødlige hudknuder (erytema nodosum).
  • Udslæt med velafgrænset rødmen eller sår (erytema multiforme).
 • Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Angeliq utilgængeligt for børn.
 • Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
 • Brug ikke Angeliq efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Angeliq indeholder:

 • Aktivt stof: Estradiol (som estradiolhemihydrat) 1 mg og drospirenon 2 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, majsstivelse, prægelatiniseret majsstivelse, povidon og magnesiumstearat (E470b).

Tabletovertrækket indeholder: Hypromellose (E464), makrogol 6000, talcum (E553b), titandioxid (E171) og rød jernoxid (E172). 

Udseende og pakningsstørrelser:

Angeliq er filmovertrukne tabletter. Det betyder, at tabletten er dækket af et ydre lag. 

Tabletterne er røde, runde og har konvekse sider. På den ene side er præget bogstaverne DL i en ligesidet sekskant. 

Angeliq findes i en blisterpakning med 28 tabletter med ugedagene påtrykt på blisteren. Angeliq findes i pakningsstørrelsen 3 x 28 filmovertrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2018.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...