Rabeprazol "Medical Valley"

enterotabletter 10 mg

Medical Valley

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Rabeprazol Medical Valley 10 mg enterotabletter  

Rabeprazol Medical Valley 20 mg enterotabletter  

rabeprazolnatrium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Rabeprazol Medical Valley til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Rabeprazol Medical Valley
 3. Sådan skal De tage Rabeprazol Medical Valley
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Rabeprazol Medical Valley indeholder rabeprazol, som tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes protonpumpehæmmere. Bemærk, at styrken afspejler indholdet af rabeprazolnatrium. 

Rabeprazol Medical Valley virker ved at reducere produktionen af mavesyre. Dette forhindrer irritation af mavens slimhinde, så mavesåret kan heles. Dette lindrer smerter og ubehag forårsaget af mavesår. 

Rabeprazol Medical Valley anvendes til: 

 • sår i tolvfingertarmen
 • godartet sår i mavesækken
 • smerter eller ubehag forårsaget af mavesyre, som flyder tilbage i spiserøret (røret fra munden til maven). Denne aktivitet kan irritere spiserøret og forårsage halsbrand og andre symptomer.
 • når symptomerne forsvinder, kan Rabeprazol Medical Valley også bruges til at forebygge tilbagefald af sygdommen
 • behandling af infektioner, der er forårsaget af Helicobacter pylori (bakterie, der inficerer maven) hos patienter med godartet sår i mavesækken, når midlet kombineres med antibiotisk behandling
 • Zollinger-Ellison syndrom (sygdom, som forårsager tumorer i bugspytkirtlen og tolvfingertarmen og sår i maven og tolvfingertarmen).

Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Rabeprazol Medical Valley

Tag ikke Rabeprazol Medical Valley:

 • hvis De er allergisk over for rabeprazol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis De er gravid, planlægger at blive gravid eller ammer

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Rabeprazol Medical Valley. 

 • hvis De er allergisk over for andre protonpumpehæmmere eller såkaldt substituerede benzimidazoler (f.eks. pantoprazol, lansoprazol, omeprazol, esomeprazol).
 • hvis De har en alvorlig leversygdom.
 • hvis du tager azanavir (medicin til behandling af HIV, se pkt. 2 Brug af anden medicin sammen med Rabeprazol Medical Valley).
 • hvis du tager et immunosuppressivt lægemiddel kaldet methotrexat (se pkt. 2 Brug af anden medicin sammen med Rabeprazol Medical Valley).
 • hvis De har en svulst i maven eller spiserøret. Lægen kan udføre nogle undersøgelser for at udelukke kræft, før De starter behandlingen med rabeprazol.
 • hvis De er på langvarig behandling med rabeprazol og også tager lægemidler som digoxin (bruges til at behandle hjerteproblemer) eller vanddrivende tabletter som furosemid, spironolacton, hydrochlorothiazider (bruges til at behandle forhøjet blodtryk eller hjerteproblemer). I disse tilfælde kan lægen udføre hyppige kontroller under behandlingen.
 • hvis De har mangel på eller risikofaktorer for nedsat B12-vitamin og får langvarig behandling med rabeprazol. Rabeprazol kan som alle syrenedsættende stoffer føre til nedsat absorption af B12-vitamin.
 • hvis De nogensinde har haft en hudreaktion efter behandling med et lægemiddel som Rabeprazol Medical Valley, som reducerer mavesyre.
 • hvis du skal have taget en særlig blodprøve (chromogranin A).

Hvis De får udslæt på huden, især på steder, der er udsat for sollys, skal De fortælle det til lægen snarest muligt, da det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen med Rabeprazol Medical Valley. Husk også at nævne andre bivirkninger som ledsmerter. 


Under behandling
Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet: 

 • hvis De oplever kraftig eller vedvarende diarré (vandig eller blodig) med symptomer som feber, mavesmerter eller ømhed, da rabeprazol har været forbundet med en lille stigning i infektiøs diarré.
 • De lider af fald i en bestemt type blodceller med symptomer som hyppigere infektioner (f.eks. ondt i halsen og sår i munden) og feber eller har let ved at få blå mærker eller bløde.

Når du tager protonpumpehaemmere som Rabeprazol Medical Valley kan din risiko for brud på hofte, håndled og ryg vaere øget en smule, isaer i en periode over et år. Fortael det til din læge hvis du har osteoporose eller hvis du tager kortikosteroider (hvilket kan øge risikoen for osteoporose).
Hvis De er i langtidsbehandling (især hvis efter mere end 1 års behandling) med Rabeprazol Medical Valley bør De kontrolleres regelmæssigt. 

Børn

Anvendelse af Rabeprazol Medical Valley til børn anbefales ikke. 

Brug af anden medicin sammen med Rabeprazol Medical Valley

Fortæl altid det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Rabeprazol Medical Valley kan interagere med visse andre lægemidler, såsom følgende: 

 • ketoconazoleller itraconazol (lægemidler til behandling af svampeinfektioner)
 • atazanavir (medicin til behandling af HIV)
 • methotrexat (et kemomiddel, der anvendes i høje doser til behandling af kræft og betændelsestilstande) - hvis De tager en høj dosis methotrexat, kan lægen midlertidigt standse behandlingen med rabeprazol.

Hvis De tager noget af ovenstående, behøver Deres dosis muligvis justeres. 

Graviditet, amning og fertilitet

Tag ikke Rabeprazol Medical Valley, hvis De er gravid, planlægger at blive gravid eller ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Rabeprazol Medical Valley vil forringe Deres evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Kør ikke bil, lad være med at cykle og lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner, hvis De føler Dem døsig. 

3. Sådan skal De tage Rabeprazol Medical Valley

Tag brug altid Rabeprazol Medical Valley lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Sådan tages medicinen

Rabeprazol Medical Valley enterotabletter må ikke tygges, deles eller knuses. De skal synkes hele sammen med vand. 

Når Rabeprazol Medical Valley administreres en gang dagligt, skal den helst tages om morgenen før morgenmaden. 

Dosering:

 • For sår i tolvfingertarmen eller godartet sår i mavesækken: Den anbefalede dosis er 20 mg en gang dagligt.
 • For smerter eller ubehag forårsaget af mavesyre, som flyder tilbage i spiserøret (røret fra munden til maven). Denne aktivitet kan irritere spiserøret og give halsbrand og andre symptomer. Sommetider vil der ydeligere værre et aktivt sår, sommetider vil der intet aktivt sår være.
 • Når der er et aktivt sår: Den anbefalede dosis er 20 mg en gang dagligt i 4-8 uger.
 • Når der intet aktivt sår er: Den anbefalede dosis er 10 mg en gang dagligt. Hvis symptomerne varer ved ud over fire uger, kan lægen udføre nogle undersøgelser. Når symptomerne er væk, kan eventuelle tilbagevendende symptomer kontrolleres ved at tage 10 mg en gang om dagen efter behov.
 • For at forebygge tilbagefald af sygdommen: Deres læge vil ordinere 10 mg eller 20 mg en gang dagligt afhængigt af Deres personlige behov.
 • For behandling af infektion med Helicobacter pylori: Den anbefalede dosis er 20 mg Rabeprazol ”Medical Valley” to gange daglig sammen med 500 mg clarithromycin to gange daglig og 1000 mg amoxicillin to gange daglig. Behandlingen vil sædvanligvis skulle ske hver dag i 7 dage.
 • Til Zollinger-Ellison syndrom: den anbefalede dosis er 60 mg en gang dagligt. Dosen kan øges til 60 mg to gange dagligt. Der kan gives daglige enkeltdoser på op til 100 mg/dag.

Behandlingens varighed:

 • For sår i tolvfingertarmen: Sædvanligvis 4 uger, men efterfølgende kan Deres læge beslutte at fortsætte behandlingen i yderligere 4 uger.
 • For godartede sår i mavesækken: Sædvanligvis 6 uger, men efterfølgende kan Deres læge beslutte at fortsætte behandlingen i yderligere 6 uger.
 • For smerter eller ubehag forårsaget af mavesyre, som flyder tilbage i spiserøret med et aktivt sår: 4 - 8 uger.
 • For smerter eller ubehag forårsaget af mavesyre, som flyder tilbage i spiserøret uden et aktivt sår: Sædvanligvis 4 uger.
 • For at forebygge tilbagefald af sygdommen: Deres læge vil fortælle Dem, hvor længe tabletterne skal tages.
 • For behandling af infektion med Helicobacter pylori: Sædvanligvis 7 dage.
 • For Zollinger-Ellison syndrom: Så længe tilstanden kræver behandling.

Hvis De har taget for mange Rabeprazol Medical Valley

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Rabeprazol Medical Valley end der står i denne information eller mere end lægen har forskrevet. 

Hvis De har glemt at tage Rabeprazol Medical Valley

Hvis De har glemt at tage en dosis, skal De tage den, så snart De kommer i tanke om det. Men hvis det næsten er tid for den næste dosis, skal De springe den glemte dosis over. De må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis De holder op med at tage Rabeprazol Medical Valley

Du må ikke ændre dosis eller stoppe med medicinen uden først at tale med lægen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Følgende er alvorlige bivirkninger. Kontakt omgående Deres læge, hvis De oplever nogen af dem:

Ikke almindelige (forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter):  

 • Brud på hofte, håndled eller rygsøjle

Sjældne (forekommer hos op til 1 ud af 1.000 patienter):  

 • Alvorlig allergisk reaktion - De kan opleve et pludseligt kløende udslæt (nældefeber), opsvulmen af hænder, fødder, ankler, ansigt, læber, mund eller hals (hvilket kan give synke- eller vejrtrækningsbesvær), lavt blodtryk, og De kan føle, De er ved at besvime.
 • En stigning i infektioner eller feber, f.eks. ondt i halsen eller sår i munden, som kan skyldes et fald i en bestemt type hvide blodceller
 • Betændelse i leveren, som kan omfatte symptomer som gulfarvning af hud eller øjne, bleg afføring eller mavesmerter, patienter, som tidligere har haft leverproblemer, kan få hjerneskade på grund af leversygdom (hepatisk encefalopati)

Meget sjældne (forekommer hos op til 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Alvorlige hudreaktioner, herunder rødmen i huden over hele kroppen, intenst hududslip, blærer på læberne, i øjnene, i munde eller på kønsdelene, afskalning af huden, betændelse i slimhinden og feber.
 • Andre mulige bivirkninger:

Almindelig (forekommer op til 1 ud af 10 patienter):  

 • Hovedpine
 • Diarré
 • Kvalme
 • Opkastning
 • Mavesmerter
 • Forstoppelse
 • Svimmelhed
 • Hoste
 • Løbende næse
 • Inflammation i halsen
 • Infektion
 • Søvnbesvær
 • Flatulens (luft i maven)
 • Smerter uden kendt årsag, rygsmerter
 • Influenzalignende symptomer
 • Mundtørhed
 • Asteni (usædvanlig træthed)
 • Godartede polypper i mavesækken

Ikke almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter):  

 • Forhøjede leverenzymer
 • Fordøjelsesproblemer
 • Bøvsen
 • Nervøsitet
 • Søvnighed
 • Kramper i benene
 • Brystsmerter
 • Kuldegysninger
 • Feber
 • Urinvejsinfektion
 • Muskelsmerter
 • Ledsmerter
 • Bronkitis (betændelse i luftrøret)
 • Bihulebetændelse (med symptomer som kraftig hovedpine, tilstoppet næse, hoste og tillukkede luftveje)
 • Rødmen af huden
 • Udslæt
 • Mundtørhed

Sjælden (forekommer hos mellem 1 ud af 1.000 patienter):  

 • Alvorlige nyreproblemer (interstitiel nefrit. Når De lader vandet, kommer der kun lidt eller slet ingen urin, urinen er uklar, der er blod i urinen, eller De har smerter i lænden
 • Tab af appetit (anoreksi)
 • Får lettere blå mærker eller bløder uden grund. Det kan skyldes et fald i visse blodceller kaldet blodplader (trombocytopeni)
 • Øget antal hvide blodceller, som kan ses i blodprøver
 • Sveden
 • Vægtøgning
 • Depression
 • Synsforstyrrelser
 • Mundinflammation, inkl. mund og læber
 • Smagsforstyrreler
 • Betændelse i maveslimhinden (gastritis)
 • Kløe
 • Subepidermal vabler

Meget sjælden (forekommer hos op til 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Et udslæt med mæslingelignende runde pletter (erythema multiforme)

Ikke kendte (kan ikke estimeres ud fra de forhåndenværende data):  

 • Hyponatriæmi (lave niveauer af natrium, som kan give træthed og forvirring, muskelkramper, krampeanfald og koma
 • Forvirring
 • Udvikling af bryster hos mænd
 • Opsvulmen af ankler, fødder, ben
 • Hvis du tager Rabeprazol Medical Valley i mere end tre måneder kan koncentrationen af magnesium i dit blod falde. Lav magnesiumkoncentration kan ses som traethed, ufrivillige muskelsammentraekninger, desorientering, kramper, svimmelhed og øget puls. Hvis du får nogen af disse symptomer skal du omgående kontakte din Iaege. Lav magnesiumkoncentration kan også føre ti1 en reduktion i kalium- eller calcium koncentrationen i blodet. Det kan vaere, at din Iaege vil tage regelmaessige blodprøver på dig for at holde øje med magnesiumkoncentrationen
 • Udslæt, muligvis med ledsmerter
 • Betændelse i tarmen (fører til diarré)

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til: 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

5. Opbevaring

Opbevar utilgængeligt for børn. 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned. 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C. Opbevares i den originale yderpakning. 

Brug ikke Rabeprazol Medical Valley hvis, pakning som er beskadiget eller viser tegn på, at der er pillet ved den. 

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet eller toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Rabeprazol Medical Valley indeholder

Aktivt stof: rabeprazolnatrium. 

Hver Rabeprazol Medical Valley 10 mg enterotablet indeholder 10 mg rabeprazolnatrium.  

Hver Rabeprazol Medical Valley 20 mg enterotablet indeholder 20 mg rabeprazolnatrium. 

Øvrige indholdsstoffer: 

 • Tabletkerne: Mannitol, tungt magnesiumoxid, hydroxypropylcellulose, magnesiumstearat.
 • Mellemlag: Ethylcellulose, tungt magnesiumoxid.
 • Tabletovertræk: Hypromellosephthalat, dibutylsebacat, gul jernoxid (kun Rabeprazol Medical Valley 20 mg enterotabletter), rød jernoxid (kun Rabeprazol Medical Valley 10 mg enterotabletter), titaniumdioxid, talkum.

Udseende og pakningsstørrelser

Rabeprazol Medical Valley 10 mg enterotabletter: Lyserøde, filmovertrukne bikonvekse tabletter.  

Rabeprazol Medical Valley 20 mg enterotabletter: Gule, filmovertrukne, bikonvekse tabletter. 

Tabletterne leveres i blisterpakninger med 1, 5, 7, 14, 15, 25, 28, 30, 50, 56, 75, 98 eller 120 tabletter.  

Ikke alle pakningsstørrelser eller tabletstyrker er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Medical Valley Invest AB  

Brädgårdsvägen 28 

236 32 Höllviken  

Sverige 

Fremstiller

Laboratorios LICONSA, S.A. 

Avda. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo  

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) 

Spanien 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark Rabeprazol Medical Valley 10 mg / 20 mg enterotablett  

Bulgari Rabioxin 20 mg gastro-resistant tablets 

Рабиоксин 20 mg стомашно-устойчиви таблетки  

Grækenland RABEREN/IASIS 10 mg / 20 mg γαστροανθεκτικά δισκία 

Ungarn Rabeprazole LICONSA 10 mg / 20 mg gyomornedv-ellenálló tabletta  

Portugal Rabeprazol Mylan 

Island Rabeprazol Medical Valley 10 mg / 20 mg magasýruþolnar töflur 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2018
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...