Lomudal®

øjendråber, opløsning 20 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: InformatIon tIl brugeren 

  

lomudal® 20 mg/ml, øjendråber, opløsning

natriumcromoglicat 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt. den indeholder vigtige informationer.

 • Du kan få Lomudal® uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Lomudal®.
 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Lomudal®
 3. Sådan skal du bruge Lomudal®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lomudal® indeholder et stof (antihistamin), der lindrer symptomer på overfølsomhed (allergi) i øjnene.
Du kan bruge Lomudal® til behandling af allergisk øjenbetændelse, betændelse i øjets bindehinde og hornhinde og betændelse i øjet med små sår i øjets hornhinde.
 

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Lomudal® for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.
 

Vær opmærksom på, at betændelse i øjets hornhinde kan være alvorligt. Tal med lægen. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Lomudal®

Brug ikke Lomudal®

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for natriumcromoglicat eller et af de øvrige indholdsstoffer.

 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Hvis du bruger mere end et øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter mellem drypning med Lomudal® og det andet præparat. 

 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet 

Du kan bruge Lomudal® under graviditet. 

  

Amning 

Du kan bruge Lomudal®, selvom du ammer. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lomudal® kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen. 

 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Lomudal®

Lomudal® indeholder konserveringsmidlet benzalkoniumklorid, der kan give irritation af øjnene. Benzalkoniumklorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Undgå derfor kontakt med bløde kontaklinser. Tag kontaktlinserne ud, inden du bruger Lomudal® øjendråber, og vent mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen. 

3. Sådan skal du bruge Lomudal®


Hvis din læge har ordineret Lomudal® til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 7 år

1 dråbe i hvert øje 4 gange daglig. 

 

Børn under 7 år

Børn under 7 år må kun få Lomudal® øjendråber efter lægens anvisning. 

 

Før anvendelsen

 • Vask hænder.
 • Find den stilling, der passer dig bedst, mens du drypper øjet (du kan sidde, ligge på ryggen eller sidde foran spejlet).

 

 1. Åbn flasken. Spidsen af flasken må ikke røre noget, da indholdet så kan blive forurenet.
 2. Bøj hovedet bagover og hold flasken over øjet.

  Lomudal® 2care4 ApS, øjendråber, opløsning 20 mg/ml
 3. Træk det nederste øjenlåg nedad og kig opad. Tryk let på flasken og lad 1 dråbe falde ned i øjet.

  Lomudal® 2care4 ApS, øjendråber, opløsning 20 mg/ml
 4. Luk øjet og tryk i øjenkrogen ind mod næsen med pegefingeren i ca. 1 minut. På den måde kan du undgå, at øjendråben forsvinder ned i tårekanalen. Sæt låget på flasken igen.

  Lomudal® 2care4 ApS, øjendråber, opløsning 20 mg/ml

  Gentag dette i det andet øje.

 

Hvis du har brugt for mange Lomudal® øjendråber

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Lomudal® øjendråber, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Tag pakningen med. 

 

Hvis du har glemt at tage lomudal®

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

4. Bivirkninger

Lomudal® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter.

 • Forbigående svien.
 • Lokal irritation i øjet.

  

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

 • Overfølsomhedsreaktioner.

  

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

 • Brændende eller stikkende følelse efter drypning af øjet.

  

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. 

  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

  

Opbevar ikke Lomudal® ved temperaturer over 25ºC. 

  

Opbevares i original emballage. 

  

Brug ikke Lomudal® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Lomudal® øjendråber skal anvendes inden 1 måned efter åbningen. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Lomudal® 20 mg/ml, øjendråber, opløsning indeholder:

Aktivt stof: Natriumcromoglicat.
Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumklorid, natriumedetat og sterilt vand. 

 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Lomudal® øjendråber er en klar opløsning. 

  

Pakningsstørrelser 

Lomudal® fås i pakningsstørrelser á 5 ml og 13,5 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V. 

 

Ompakket og frigivet af

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V.
 

Lomudal® er et registreret varemærke, der tilhører Fisons Limited. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2013

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...