Zemplar

bløde kapsler 1 mikrogram

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

ZEMPLAR 1 mikrogram bløde kapsler 

Paricalcitol  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide om Zemplar.
 3. Sådan bliver du behandlet med Zemplar.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Zemplar er et vitamin D-analog og indeholder en syntetisk form for aktiv D-vitamin.
 • Zemplar virker ved forebygge konsekvenserne af lave niveauer af aktivt D-vitamin ved at hjælpe kroppens væv til at fungere normalt fx biskjoldbruskkirtlerne, nyrerne og knoglerne.
 • Du kan få Zemplar til behandling ved nyresygdom (stadium 3, 4 og 5).

2. Det skal du vide om Zemplar

Du må ikke få Zemplar:

 • hvis du er allergisk over for paricalcitol, eller et af de øvrige indholdsstoffer angivet i punkt 6.
 • hvis du har et meget højt niveau af calcium eller vitamin-D i blodet.

 

Din læge vil kontrollere dine blodprøver og fortælle dig, om det gælder for dig. 


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Spørg lægen. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller sundhedspersonalet, før du tager Zemplar  

 • hvis din kost indeholder meget fosfat.
 • hvis du tager fosfat- eller vitamin D-relaterede lægemidler.
 • hvis du tager calciumbaserede fosfatbindere.
 • Hos nogle patienter med kronisk nyresygdom i 3. og 4. stadium, er der set forhøjet koncentration af stoffet kreatinin i blodet. Denne stigning er ikke udtryk for nedsat nyrefunktion.
 • Din læge vil ordinere blodprøver for at overvåge behandlingen.
 • Tal med lægen, inden du tager Zemplar, hvis du:
  • er i behandling for svamp eller trøske.
  • er i behandling for en hjertesygdom.
 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Zemplar. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Zemplar

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • Svampeinfektioner som candida eller trøske (ketoconazol).
  • Hjertet (digitalis præparater fx digoxin)
  • Blodtrykket (vanddrivende lægemidler)
  • Forhøjet kolesterolniveau (colestyramin)
 • hvis du tager medicin der indeholder:
  • høje calciumniveauer.
  • Magnesium (antacida)
  • Aluminium (antacid, fosfatbindere)

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tager/bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

Brug af Zemplar sammen med mad og drikke

 • Du kan tage Zemplar i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

 • Du vil normalt ikke blive behandlet med Zemplar, hvis du er gravid. Lægen vil vurdere det for hver enkelt.

 

Amning:  

 • Det vides ikke, om paricalcitol udskilles i modermælk. Du bør infor- mere lægen, før du begynder at amme, mens du tager Zemplar.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zemplar påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Zemplar indeholder Alkohol (ethanol)

 • Dette lægemiddel indeholder en lille mængde ethanol (en alkohol), mindre end 100 mg pr. kapsel, og det kan ændre eller øge virkningen af anden medicin. Dette kan være skadeligt for mennesker, som lider af leversygdomme, alkoholisme, epilepsi, hjerneskade eller -sygdom såvel som for gravide og ammende kvinder samt børn.

3. Sådan bliver du behandlet med Zemplar

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen der kan ændre dosis. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne:  

 

Kronisk nyresygdom i 3. og 4. stadium:  

Zemplar tages en gang dagligt eller 3 gange i ugentligt hver anden dag. Lægen anvender resultater fra laboratorieanalyser til at ordinere den rette dosis for dig. Når behandlingen er begyndt skal behandlingen sandsynligvis justeres, afhængigt af hvordan du reagerer på behandlingen. Lægen vil hjælpe med at finde den korrekte dosis for dig. 

 

Kronisk nyresygdom i 5. stadium:  

Zemplar tages 3 gange ugentligt hver anden dag. 

Lægen anvender resultater fra laboratorieanalyser til at ordinere den rette dosis for dig. Når behandlingen er begyndt skal behandlingen sandsynligvis justeres, afhængigt af hvordan du reagerer på behandlingen. Lægen vil hjælpe med at finde den korrekte dosis for dig. 

 

Ældre:  

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Brug til børn:  

Der er ingen information om brug af Zemplar til børn. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat leverfunktion:  

Mild til moderat grad: 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Svær grad: 

Der er ingen erfaringer med patienter med svære leversygdomme. 

 

Nyretransplantation:  

Den normale dosis er en kapsel dagligt eller hver anden dag op til tre gange ugentligt. Lægen anvender resultater fra laboratorieanalyser til at ordinere den rette dosis for dig. Når behandlingen er begyndt skal behandlingen sansynligvis justeres, afhængigt af hvordan du rea- gerer på behandlingen. Lægen vil hjælpe med at finde den korrekte dosis for dig. 

Hvis du har fået for meget Zemplar

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror du har fået for meget Zemplar. 

 

Symptomer der hurtigt viser sig ved overdosering:  

 • følelse af svaghed og/eller døsighed.
 • hovedpine.
 • kvalme.
 • opkastninger.
 • mundtørhed.
 • forstoppelse.
 • muskelsmerter.
 • knoglesmerter.
 • metalsmag i munden.

 

Symptomer der udvikles over en længere periode ved overdosering:  

 • appetitmangel/madlede.
 • vægttab.
 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.
 • Lysfølsomme øjne.
 • løbende næse.
 • kløe.
 • følelse af at være varm og at have feber.
 • nedsat sexlyst.
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen.
 • Øget risiko for åreforkalkning pga. forhøjet kolesterol i blodet.
 • For højt blodtryk.
 • uregelmæssig puls.
 • søvntrang.
 • psykoser/sindslidelser (sjældent åbenlyse).
 • død.

 

Resultaterne af blod- og urinprøver kan vise høje kolesteroltal, højt urinstof- og kvælstofniveau og forhøjede leverenzymtal. 

Hvis en dosis er glemt

 • Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det.
 • Du må ikke tage en dobbeltdosis for at kompensere for en glemt dosis.

Hvis behandlingen bliver stoppet

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om eller følger dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Lungebetændelse. Kontakt lægen.
 • kramper, muskelkaramper, følelsesløshed, lammelser grundet lavt niveau af biskjoldbruskirtelhormon (Hypoparatyroidisme). Kontakt lægen eller ring 112.

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Hævelse af strubehovedet med hæshed, hoste, synkebesvær og åndedrætsbesvær. Hvis der kommer svær hævelse i svælget, er der alvorlig risiko for kvælning. Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Øget calcium/ fosfatniveau i blodet.
 • Tørst, nedsat kraft i arme og ben, træthed og forstoppelse pga. for højt kalk i blodet. Forhøjet kalk i blodet kan medføre beskadigelse af nyrerne. Tal med lægen.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Ændringer i leverfunktionstest.
 • Svimmelhed.
 • Smagsforstyrrelser.
 • Kløe.
 • Nældefeber.
 • Muskelkramper.
 • Overfølsomhed.
 • Mavesmerter/ ubehag i maven.
 • forstoppelse.
 • diarré.
 • mundtørhed.
 • Nedsat appetit.
 • Ømhed i brystet.
 • Uren hud / akne (bumser).
 • Brændende eller sviende fornemmelse bag brystbenet og sure opstød pga. tilbageløb af mavesyre til spiserøret. Tal med lægen.
 • Kvalme og opkastning.
 • Muskelsmerter.
 • Hjertepåvirkning med lavt blodtryk og tendens til besvimelse, forkalkninger i hud og underhud samt langs randen af hornhinden pga. for højt fosfat i blodet. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Hævede fødder, ankler og hænder.
 • smerter.
 • Kraftesløshed og svaghed.
 • Utilpashed.
 • udslæt.
 • Hjertebanken.
 • Kramper i hænderne, prikken i hænder og fødder og muskelsvaghed pga. for lavt kalk i blodet. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Forhøjet kreatinin i blodet.

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Zemplar utilgængeligt for børn
 • Tag ikke Zemplar efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Du kan opbevare Zemplar ved almindelig temperatur.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zemplar, 1 mikrogram, bløde kapsler indeholder:

Aktivt stof: 

1 mikrogram paricalcitol. 

 

Øvrige indholdsstoffer i  

 • Kapselindhold: Mellemkædede triglycerider, ethanol 96 %, butylhydroxytoluen.
 • Kapselskal: Gelatine, glycerol, renset vand, titandioxid (E171) og sort jernoxid (E172).
 • Sort blæk: propylenglycol, sort jernoxid (E172), polyvinylacetatphthalat, macrogol 400, ammoniumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser:

Zemplar 1 mikrogram er en grå oval, blød kapsel med et sort logo og skriften ZA. 

 

Zemplar fås i: 

Zemplar 1 mikrogram i pakninger med 28 bløde kapsler. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2018.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...