Estrofem®

filmovertrukne tabletter 1 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Estrofem® 1 mg filmovertrukne tabletter  

estradiol 

 

Estrofem® er et registreret varemærke, der tilhører Novo Nordisk Health Care AG. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Estrofem® til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste udgave af indlægssedlen på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Estrofem®
 3. Sådan skal De tage Estrofem®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Estrofem® er en hormonsubstitutionsbehandling (HRT). Det indeholder det kvindelige kønshormon estradiol. Estrofem® ordineres specielt til postmenopausale kvinder, særligt kvinder som har fået fjernet livmoderen (hysterektomi) og derfor ikke behøver østrogen/gestagen behandling. 

 

Estrofem® anvendes til lindring af symptomer, der forekommer efter menopause. 

 

Ved ophør af menstruationen (menopause) kan den producerede østrogenmængde falde i kvinde-kroppen. Dette kan forårsage symptomer såsom varmt ansigt, nakke og brystkasse (hedeture). Estrofem® lindrer disse symptomer. 

De bør kun få ordineret Estrofem® hvis Deres symptomer er en alvorlig gene i Deres dagligdag.  

 

Erfaring med behandling af kvinder over 65 år med Estrofem® er begrænset. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Estrofem®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Sygehistorie og regelmæssig lægekontrol 

Brugen af HRT medfører en risiko, der bør vurderes inden behandlingens start, eller når det overvejes om behandlingen skal fortsætte. Erfaring med behandling af kvinder med tidlig menopause (ved svigt af æggestokkene eller operation) er begrænset. Hvis De har en tidlig menopause kan risikoen for brug af HRT være anderledes. Tal venligst med Deres læge. 

Før De starter (eller genstarter) med HRT, skal Deres læge spørge Dem, om Deres egen samt Deres families sygehistorie. Deres læge kan beslutte at udføre en fysisk undersøgelse. Dette kan inkludere en undersøgelse af Deres bryster og/eller en indvendig undersøgelse, hvis det er nødvendigt. Når De er startet med Estrofem®, skal De gå til regelmæssig lægekontrol (mindst én gang om året). Deres læge skal her drøfte med Dem om fordele og ulemper ved at fortsætte med at tage Estrofem®

Gå regelmæssigt til brystscreening som anbefalet af Deres læge. 

 

Tag ikke Estrofem®, hvis De har nogle af følgende tilstande. Hvis De er usikker på nogle af nedenstående tilstande, skal De tale med Deres læge inden De tager Estrofem®

Tag ikke Estrofem®, hvis De:

 • er allergisk over for estradiol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Estrofem® (angivet i punkt 6).
 • har eller har haft brystkræft eller har mistanke herom.
 • har, har haft eller har mistanke om, at De har en østrogenafhængig tumor, f.eks. kræft i livmoder-slimhinden (endometriekræft).
 • har blødninger fra skeden uden kendt årsag.
 • har fortykkelse af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi), og ikke bliver behandlet for det.
 • har eller har haft en blodprop i en vene (venøs tromboembolisme), såsom i benenes blodkar (dyb venetrombose) eller i lungerne (lungeemboli).
 • har en forstyrrelse, der hæmmer blodets evne til at størkne (såsom mangel på protein C, protein S eller antitrombin).
 • har eller for nylig har haft en sygdom, der skyldes blodpropper i arterierne, såsom et hjertetilfælde, slagtilfælde eller hjertekramper (angina).
 • har eller har haft en leversygdom og tests af Deres leverfunktion endnu ikke er normaliserede.
 • har en sjælden tilstand, porfyri, der nedarves i familier.

Kontakt straks lægen og stop behandlingen hvis nogle af ovenstående tilstande indtræder for første gang under behandlingen med Estrofem®.. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Estrofem®, hvis De har eller har haft nogle af følgende sygdomme, inden De begynder med behandlingen, da de kan vende tilbage eller forværres under behandling med Estrofem®. I så fald bør De få foretaget kontrol oftere hos lægen: 

 • Godartede knuder i livmoderen (uterusfibromer).
 • Vækst af livmoderslimhinden uden for livmoderen (endometriose) eller tidligere fortykkelse af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi).
 • Øget risiko for dannelse af blodpropper (se ”Blodpropper i en vene (venøs tromboemboli)”).
 • Øget risiko for udvikling af østrogenafhængige tumorer (som f.eks. hvis De har en mor, søster, mormor eller farmor som har haft brystkræft).
 • Forhøjet blodtryk.
 • En leversygdom, såsom godartet svulst i leveren (leveradenom).
 • Diabetes (sukkersyge).
 • Galdesten.
 • Migræne eller stærk hovedpine.
 • En autoimmun bindevævssygdom, der påvirker mange af kroppens organer (systemisk lupus erythematosus, SLE).
 • Epilepsi.
 • Astma.
 • En sygdom der påvirker trommehinden og hørelsen (otosklerose).
 • Et meget højt fedt-indhold i blodet (triglycerider).
 • Væskeophobning som skyldes hjerte- eller nyreproblemer.

 

Stop med at tage Estrofem® og kontakt straks lægen, hvis De oplever nogle af følgende bivirkninger ved brug af HRT: 

 • Hvis De oplever nogle af tilstandene anført under afsnittet ’Tag ikke Estrofem®’.
 • Hvis De bliver gul i øjnene eller huden (gulsot). Dette kan være tegn på leverproblemer.
 • En markant forhøjelse af Deres blodtryk (symptomerne kan være hovedpine, træthed, svimmelhed).
 • Migræne-lignende hovedpine for første gang.
 • Hvis De bliver gravid.
 • Hvis De bemærker tegn på en blodprop, såsom:
  • smertefuld hævelse og rødmen af benene
  • pludselige brystsmerter
  • vejrtrækningsbesvær.

For yderligere oplysninger se ”Blodpropper i en vene (venøs tromboemboli)”. 

 

Vær opmærksom på følgende 

Estrofem® er ikke et præventionsmiddel. Hvis der er gået mindre end 12 måneder siden Deres sidste menstruation eller De er under 50 år, bør De stadig benytte yderligere prævention for at forhindre graviditet. Tal med lægen for at få rådgivning. 


Hvis De har brug for en blodprøve, skal De fortælle Deres læge eller sundhedspersonalet, at De tager Estrofem®, da dette lægemiddel kan have ind-flydelse på resultaterne af nogle prøver. 


HRT og kræft 

Øget vækst af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi) og kræft i livmoderslimhinden (endometriekræft) 

Behandling med HRT med østrogen alene, kan øge risikoen for øget vækst af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi) og kræft i livmoderslimhinden (endometriekræft). 


Behandling med gestagen supplerende med østrogen i minimum 12 dage for hver 28 dages cyklus beskytter Dem mod denne ekstra risiko. Deres læge vil ordinere gestagen separat, hvis De stadig har Deres livmoder. Hvis Deres livmoder er blevet fjernet (hysteretomi), drøft da med lægen om De sikkert kan tage dette produkt uden gestagen. 


Sammenligning 

Hos kvinder i alderen 50 til 65 år, der stadig har en livmoder og som ikke tager HRT, vil i gennemsnit 5 ud af 1.000 blive diagnosticeret med endometriekræft. Hos kvinder i alderen 50 til 65 år, der stadig har en livmoder og som tager HRT med østrogen alene, vil mellem 10 og 60 kvinder ud af 1.000 blive diagnosticeret med endometriekræft (dvs. mellem 5 til 55 ekstra tilfælde), afhængig af dosis og behandlingsperiode. 


Uventet blødning 

De vil få en månedlig blødning (en såkaldt tilbagetrækningsblødning) under behandling med Estrofem®. Kontakt Deres læge hurtigst muligt, hvis De får uventede blødninger eller pletblødninger udover Deres månedlige blødning, som: 

 • forekommer efter de første 6 måneder.
 • starter efter De har taget Estrofem® i mere end 6 måneder.
 • forekommer efter De er stoppet med at tage Estrofem®.

Brystkræft 

Data fra kliniske studier tyder på, at behandling med kombineret østrogen-gestagen og muligvis også behandling med HRT med østrogen alene øger risikoen for brystkræft. Den ekstra risiko afhænger af, hvor længe De tager HRT, og er synlig efter få års behandling. Risikoen vender dog tilbage til udgangspunktet inden for få år (højst 5) efter ophør af behandlingen.
Hos kvinder der har fået fjernet livmoderen og som tager HRT med østrogen alene i 5 år, er der påvist en lille eller ingen stigning i risikoen for brystkræft. 


Sammenligning 

Blandt kvinder i alderen 50 til 79 år, som ikke tager HRT, vil i gennemsnit 9 til 17 ud af 1.000 blive diagnosticeret med brystkræft over en 5-års periode.
Blandt kvinder i alderen 50 til 79 år, som tager østrogen-gestagen HRT over en 5-års periode, vil antallet af tilfælde være 13 til 23 ud af 1.000 behandlede (dvs. mellem 4 til 6 ekstra tilfælde). 


Undersøg regelmæssigt Deres bryster. Tal med Deres læge, hvis De opdager nogle ændringer såsom: 

 • forhøjninger eller fordybninger i huden.
 • ændringer af brystvorten.
 • knuder, som De kan se eller føle.

Kræft i æggestokkene 

Kræft i æggestokkene er sjælden. En svagt øget risiko for kræft i æggestokkene er blevet rapporteret hos kvinder, der har taget HRT i mindst 5 til 10 år.
Blandt kvinder i alderen 50 til 69 år, der ikke tager HRT, vil i gennemsnit ca. 2 ud af 1.000 blive diagnosticeret med kræft i æggestokkene over en 5-års periode.
For kvinder der tager HRT i 5 år, vil der være mellem 2 og 3 tilfælde ud af 1.000 brugere (dvs. op til 1 ekstra tilfælde). 


Virkning af HRT på hjerte og kredsløb 

Blodpropper i en vene (venøs tromboemboli) 

HRT øger risikoen for blodpropper i venerne 1,3 til 3 gange, især i det første behandlingsår.
Blodpropper kan være alvorlige, og hvis en blodprop sætter sig i lungerne, kan den forårsage brystsmerter, stakåndethed, besvimelse og i værste fald død.
De har generelt større risiko for at få en blodprop i venerne jo ældre De er, samt hvis en eller flere af følgende tilstande er gældende for Dem.
Kontakt lægen, hvis De har en af nedenstående tilstande: 

 • De ikke er i stand til at gå eller stå i længere tid pga. en større operation, tilskadekomst eller sygdom (se også punkt 3: Hvis De har brug for en operation).
 • De er svært overvægtig (BMI>30 kg/m2).
 • De har problemer med blodpropdannelse, som skal langtidsbehandles med medicin, der anvendes til at forebygge blodpropper.
 • Nogle af Deres nære slægtninge tidligere har haft en blodprop i benet, lungen eller et andet organ.
 • De har systemisk lupus erythematosus (SLE).
 • De har kræft.

For tegn på blodpropdannelse se “Stop med at bruge Estrofem® og kontakt straks lægen". 


Sammenligning 

Blandt kvinder i 50’erne, som ikke tager HRT, forventes i gennemsnit 4 til 7 ud af 1.000 at få en blodprop i en vene over en 5-års periode. 


Blandt kvinder i 50’erne, som har taget østrogen/gestagen HRT i over 5 år, vil der være mellem 9 og 12 ud af 1.000 behandlede (dvs. 5 ekstra tilfælde).
Blandt kvinder i 50’erne, der har fået fjernet livmoderen og som har taget HRT med østrogen alene i over 5 år, vil der være mellem 5 og 8 tilfælde ud af 1.000 behandlede (dvs. 1 ekstra tilfælde). 


Hjerte-karsygdom 

Der er ingen beviser for, at HRT vil hjælpe med at forebygge en hjertesygdom.
Kvinder i alderen 60 år og derover, der tager østrogen-gestagen HRT, vil med en lidt større sandsynlighed udvikle en hjertesygdom end dem, der ikke tager HRT.
Blandt kvinder, der har fået fjernet livmoderen og som tager HRT med østrogen alene, er der ingen forøget risiko for at udvikle en hjertesygdom. 


Slagtilfælde
 

For kvinder, der tager HRT er risikoen for slagtilfælde 1,5 gange højere end hos kvinder, der ikke tager HRT. Antallet af ekstra tilfælde af slagtilfælde, der skyldes brugen af HRT, vil stige med alderen. 


Sammenligning 

Blandt kvinder i 50’erne, som ikke tager HRT, vil i gennemsnit 8 ud af 1.000 forventes at få et slagtilfælde over en 5-års periode.
Blandt kvinder i 50’erne, som tager HRT, vil antallet af tilfælde være 11 ud af 1.000 behandlede over 5 år (dvs. 3 ekstra tilfælde). 


Andre tilstande 

HRT vil ikke forebygge tab af hukommelsen. Risikoen for mulig tab af hukommelsen er muligvis lidt højere hos kvinder, der starter med at tage enhver form for HRT efter 65-års alderen. Få rådgivning hos Deres læge. 

Brug af anden medicin sammen med Estrofem®

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med Deres læge hvis De tager: 

 • Medicin mod epilepsi (f.eks. barbiturater, phenytoin og carbamazepin).
 • Medicin mod tuberkulose (f.eks. rifampicin, rifabutin).
 • Medicin mod HIV-infektion (f.eks. nevirapin, efavirenz, ritonavir og nelfinavir).
 • Naturlægemidler, som indeholder perikum (Hypericum perforatum).

Brug af Estrofem® sammen med mad og drikke

Tabletterne kan tages med eller uden mad og drikke. 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel. 


Graviditet  

Estrofem® benyttes kun til behandling af postmenopausale kvinder. Stop behandlingen med Estrofem®, hvis De bliver gravid og kontakt Deres læge. 


Amning  

De må ikke tage Estrofem®, hvis De ammer. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Estrofem® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Estrofem® indeholder laktose

Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter. 

 

3. Sådan skal de tage Estrofem®

Tag altid Estrofem® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Hvis De har fået Deres livmoder fjernet, eller hvis De ikke har vaginale blødninger og De ikke tager andre HRT produkter, kan De starte behandlingen med Estrofem® når som helst. 

Den sædvanlige dosis er

Tag én tablet dagligt fortrinsvis på samme tidspunkt hver dag. Når alle 28 tabletter i kalenderpakningen er taget, fortsættes behandlingen næste dag med en ny kalenderpakning. 

BRUGERVEJLEDNING

Sådan bruges kalenderpakningen. 

 

Estrofem Paranova Danmark A/S filmovertrukne tabletter 1 mg 

1. Sådan sætter De ugedagsskiven 

Drej midterskiven, således at ugedagen står ud for den lille plastikspids. 

 

Estrofem Paranova Danmark A/S filmovertrukne tabletter 1 mg 

2. Sådan tager De den første tablet ud  

Knæk plastikspidsen af og vip den første tablet ud. 

 

Estrofem Paranova Danmark A/S filmovertrukne tabletter 1 mg 

3. Ugedagsskiven drejes hver dag 

Drej den gennemsigtige skive med uret i pilens retning frem til næste ugedag. vip næste tablet ud.
Husk at tage en tablet hver dag.
De kan først dreje den gennemsigtige skive, når De har fjernet tabletten i åbningen. 

 

Deres læge vil ordinere så lav en dosis som muligt i den kortest mulige periode, som giver Dem symptomlindring. Tal med Deres læge, hvis De tror Deres dosis er for stærk eller ikke stærk nok. 

Hvis De har fået fjernet livmoderen, udskriver lægen ikke gestagen (et andet kvindeligt kønshormon), medmindre De har endometriose (en tilstand, 

hvor væv fra livmoderslimhinden findes uden for livmoderen). 

Hvis De har taget et andet HRT-produkt indtil nu, bør De spørge lægen eller på apoteket, hvornår De skal starte Deres behandling med Estrofem®. Hvis De oplever gennembrudsblødninger eller pletblødninger, er det normalt ikke noget at være bekymret over, særligt under de første par måneder af behandlingen med HRT (se også punkt 2, HRT og kræft, Øget vækst af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi) og kræft i livmoderslimhinden (endometriekræft) for mere information). 

Hvis De har taget for meget Estrofem®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Estrofem®, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). Tag pakningen med. 

 

Symptomer på overdosering kan være kvalme og opkastning. 

Hvis De har glemt at tage Estrofem®

Hvis De har glemt at tage en tablet på det sædvanlige tidspunkt, tag den da inden for de næste 12 timer. Hvis der er gået mere end 12 timer, springes den glemte tablet over, og behandlingen fortsættes som sædvanlig næste dag. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. At glemme en dosis kan øge sandsynligheden for gennembrudsblødning og pletblødning, hvis De stadig har en livmoder. 

Hvis De holder op med at tage Estrofem®

Hvis De ønsker at stoppe behandlingen med Estrofem®, skal De først tale med Deres læge. Lægen vil forklare virkningen af at stoppe behandlingen og tale om andre muligheder med Dem. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

 

Hvis De har brug for en operation 

Hvis De skal have en operation, skal De fortælle kirurgen, at De tager Estrofem®. De skal måske stoppe Estrofem® behandlingen omkring 4 til 6 uger inden operationen for at reducere risikoen for en blodprop (se punkt 2, Blodpropper i en vene (venøs tromboemboli)). Spørg lægen hvornår De kan påbegynde Deres Estrofem® behandling igen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

De følgende sygdomme er oftere rapporteret hos kvinder, der tager HRT end hos kvinder, der ikke tager HRT: 

 • Brystkræft.
 • Øget vækst eller kræft i livmoderslimhinden (endometriehyperplasi eller endometriekræft).
 • Kræft i æggestokkene.
 • Blodpropper i venerne i benene eller lungerne (venøs tromboemboli).
 • Hjerte-karsygdom.
 • Slagtilfælde.
 • Sandsynlighed for hukommelsestab hvis HRT behandling er påbegyndt efter 65-års alderen.
 • For mere information om disse bivirkninger se punkt 2.

 

Hypersensitivitet/allergi (Ikke almindelige bivirkninger - forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede). Selv om det er sjældent, kan hypersensitivitet/allergi forekomme. Tegn på hypersensitivitet/allergi kan inkludere et eller flere af de følgende symptomer: Udslæt, kløe, hævelse, besværet vejrtrækning, lavt blodtryk (huden bliver bleg og kold, hurtige hjerteslag), svimmelhed og svedeture. Disse symptomer kan være tegn på en anafylaktisk reaktion/chok. Hvis et af de nævnte symptomer forekommer, skal De stoppe med at tage Estrofem® og straks søge lægehjælp. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter) 

 • Blodpropper i venerne (venøs emboli). Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludselige, kraftige smerter i mellemgulvet eller under ribbenene på højre side pga. gladesten.

 

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter) 

 • Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring 112.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk chok). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Epilepsi.
 • Forværring af astma.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Depression. Kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Hovedpine.
 • Mavesmerter, kvalme.
 • Kramper i benene.
 • Smerter i brystet, spænding i brystet eller forstørrelse af brystet.
 • Væskeansamling (ødem).
 • Vægtøgning.

 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter) 

 • Synsforstyrrelser.
 • Halsbrand (dyspepsi).
 • Opkastning.
 • Luft i maven eller oppustethed.
 • Kløen eller udslæt (urticaria).

 

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter) 

 • Uregelmæssige underlivsblødninger, hvis ordineret til kvinder med livmoder.
 • Migræne eller forværret migræne.
 • Søvnløshed.
 • Ændring i spontandrift, fortrinsvis det seksuelle (libido).
 • Infektion i underlivet forårsaget af svamp.
 • Svimmelhed.
 • Diarré.
 • Hårtab (alopeci).
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

 

Følgende bivirkninger er rapporteret med andre HRT præparater: 

 • Galdeblæresygdom
 • Forskellige hudsygdomme:
  • Misfarvning af huden, især på ansigtet og nakken, også kendt som ‘graviditets pletter’ (chloasma).
  • Smertefulde rødlige knuder i huden (erythema nodosum).
  • Skydeskivet rødligt udslæt eller sår (erythema multiforme).

 

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelsstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelsstyrelsen  

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Estrofem® utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares koldt.
 • Må ikke opbevares over 25 °C.
 • Opbevares i den orignale emballage.
 • Brug ikke Estrofem® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Estrofem® 1 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: Estradiol 1 mg (som estradiolhemihydrat)  

Øvrige indholdsstoffer: 

 • Tabletkerne: Lactosemonohydrat, majsstivelse, hydroxypropylcellulose, talkum og magnesiumstearat.
 • Filmovertræk: Hypromellose, talkum, titandioxid (E171), propylenglycol, rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser:

Estrofem® 1 mg filmovertrukne tabletter er røde og runde med en diameter på 6 mm. Tabletterne er præget med NOVO 282 på den ene side.
Estrofem® 1 mg filmovertrukne tabletter findes i pakningsstørrelsen 3 x 28 filmovertrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad, Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juli 2016
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...