Doxazosin "Sandoz"

depottabletter 4 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Doxazosin Sandoz, 4 mg, depottabletter  

Doxazosin  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Doxazosin Sandoz til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Doxazosin Sandoz
 3. Sådan skal du tage Doxazosin Sandoz
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Doxazosin Sandoz depottabletter tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes alfablokkere. 

Det anvendes til behandling af: 

 • højt blodtryk
 • symptomer, der skyldes forstørret prostata hos mænd.

Hos patienter, der tager dette lægemiddel til behandling af højt blodtryk (hypertension), fungerer det ved at afslappe blodkarrene, således at blodet nemmere kan løbe igennem dem. Dette er med til at sænke blodtrykket. 


Hos patienter med forstørret prostata anvendes dette lægemiddel til behandling af vandladningsproblemer og/eller hyppig vandladning. Dette er almindeligt hos patienter med forstørret prostata (benign prostatahyperplasi). Lægemidlet fungerer ved at afslappe musklen omkring blæreåbningen og prostata, således at urinen lettere kan løbe igennem. 


Lægen kan have givet dig Doxazosin Sandoz for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Doxazosin Sandoz

Tag ikke Doxazosin Sandoz:

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for doxazosin, beslægtede quinazoliner som f.eks. prazosin eller terazosin, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Doxazosin Sandoz depottabletter (se pkt. 6).
 • hvis du tidligere har haft en form for blokering af fordøjelseskanalen.
 • hvis du har forstørret prostata i kombination med tilstopning af de øvre urinveje, kroniske urinvejsinfektioner eller blæresten.
 • hvis du lider af manglende blærekontrol (udspilet blære), manglende urinproduktion eller nyresvigt.
 • hvis du ammer.
 • hvis du bliver behandlet for forstørret prostata og har lavt blodtryk.
 • hvis du har eller har haft et fald i blodtrykket, når du rejser dig op, hvilket medfører svimmelhed, svaghed eller besvimelse, eller hvis dette tidligere har været tilfældet for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med din læge, før du tager dette lægemiddel: 

 • hvis du lider af en leversygdom.
 • hvis du lider af en hjertesygdom.
 • hvis du skal opereres for grå stær (uklar øjenlinse).
 • hvis du er gravid eller forsøger at blive det.
 • hvis du tager anden medicin

Der kan forekomme svimmelhed, svaghed og i sjældne tilfælde besvimelse, især når du lige er begyndt at tage dette lægemiddel. Du bør derfor være forsigtig i begyndelsen af behandlingen og undgå situationer, som kan medføre skader, hvis disse symptomer opstår. 


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug af anden medicin sammen med Doxazosin Sandoz

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Inden du begynder at tage dette lægemiddel, er det særligt vigtigt at nævne følgende: 

 • Lægemidler, der anvendes mod rejsningsproblemer (f.eks. sildenafil, tadalafil eller vardenafil). Hvis du tager disse lægemidler sammen med Doxazosin Sandoz, kan dit blodtryk falde.
 • Lægemidler mod højt blodtryk (antihypertensiva).

Brug af alfablokkere mod forhøjet blodtryk eller forstørret prostata kan i nogle tilfælde medføre svimmelhed eller ørhed, hvilket kan skyldes, at blodtrykket falder, når du rejser dig for hurtigt. Disse symptomer er også set hos nogle patienter, der har fået alfablokkere mod impotens (erektil dysfunktion). Du skal have regelmæssig daglig behandling med alfablokkere, før du kan begynde at få andre lægemidler mod impotens, for at nedsætte risikoen for sådanne symptomer. 

Graviditet og amning

 • Hvis du er gravid, må du kun tage Doxazosin Sandoz efter aftale med lægen. Lægemidlets sikkerhed under graviditet er ikke undersøgt i tilstrækkelig grad.
 • Du må ikke tage Doxazosin Sandoz, hvis du ammer (se pkt. 2 "Tag ikke Doxazosin Sandoz").

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Vær forsigtig, hvis du kører bil eller betjener maskiner. Tabletterne kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken, især i starten af behandlingen. De kan medføre svaghed eller svimmelhed. Hvis tabletterne påvirker dig, skal du undlade at køre bil eller betjene maskiner, og du skal straks kontakte din læge. 

3. Sådan skal du tage Doxazosin Sandoz

Tag altid Doxazosin Sandoz nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den anbefalede dosis er 4 mg, der tages som en enkelt daglig dosis. 

Din læge øger muligvis dosis til 8 mg én gang dagligt. Dette er maksimumdosis af Doxazosin Sandoz 4 mg depottabletter. 

 

Doxazosin Sandoz er en depottablet. Det aktive stof er indeholdt i en ikke-absorberbar skal, som er specielt udviklet til at frigive det aktive stof over en længere periode. Når tabletten er slugt, frigives doxazosin langsomt fra tabletten i kroppen, indtil tabletten er tom. 

 

Da den tomme tablet udskilles fra kroppen med afføringen, kan du lejlighedsvis se noget i afføringen, der ligner en tablet. Dette må forventes, og du skal ikke blive bekymret. 

 

Indgivelsesmåde:  

 • Tabletterne må ikke tygges, deles eller knuses.
 • Tabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne kan tages sammen med eller uden mad.

Børn og unge:

Dette lægemiddel anbefales ikke til patienter under 18 år. 

Hvis du har taget for mange Doxazosin Sandoz depottabletter

Kontakt lægen, skadestuen, eller apoteket, hvis du har taget mere af Doxazosin Sandoz, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 


Hvis du tager for mange tabletter på én gang, kan du blive dårlig. Det kan være farligt at tage mange tabletter på én gang. Søg øjeblikkeligt læge eller tag ind på den nærmeste skadestue. 

Hvis du har glemt at tage Doxazosin Sandoz

Der er ingen grund til bekymring. Hvis du glemmer at tage en tablet, skal du blot springe den pågældende dosis over. Fortsæt derefter med at tage tabletterne som normalt. 

Hvis du holder op med at tage Doxazosin Sandoz

Det er vigtigt at blive ved med at tage tabletterne. Du må kun ændre dosis eller holde op med at tage tabletterne efter aftale med lægen.
Vent ikke med at gå til lægen, til alle tabletterne er brugt. 


Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Doxazosin Sandoz kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Nogle af disse bivirkninger kan være alvorlige:

Hvis noget af følgende forekommer, skal du holde op med at tage lægemidlet og øjeblikkeligt søge læge eller tage ind på den nærmeste skadestue: 

 • allergiske reaktioner som f.eks. hiven efter vejret, åndenød, ekstrem svimmelhed eller kollaps, hævelser i ansigt eller svælg eller alvorligt udslæt med røde pletter eller blærer
 • smerter i brystet, høj eller uregelmæssig puls, hjertetilfælde eller slagtilfælde
 • gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene og kløe som følge af leverproblemer
 • usædvanlige blå mærker eller blødninger som følge af et lavt antal blodplader.

Disse bivirkninger er ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede) eller sjældne (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede). 

Andre bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):  

 • luftvejs- og urinvejsinfektioner
 • svimmelhed, hovedpine, søvnighed
 • kraftig eller hurtig puls
 • lavt blodtryk
 • fald i blodtrykket, når personen rejser sig op, hvilket kan medføre svimmelhed, svaghed eller besvimelse
 • en snurrende fornemmelse
 • kløe
 • åndenød, tilstoppet eller løbende næse (rhinitis)
 • bronkitis, hoste
 • mavesmerter, fordøjelsesbesvær, mundtørhed, kvalme/opkastning
 • rygsmerter, muskelsmerter
 • smertefuld og hyppig vandladning, manglende kontrol over vandladningen (inkontinens)
 • svaghed, brystsmerter, influenzalignende symptomer, hævede hænder, ankler eller fødder.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

 • appetitløshed, øget appetit
 • urinsyregigt
 • angst, depression, søvnbesvær
 • nedsat følsomhed i huden, besvimelse, rystelser (tremor)
 • ringen eller støj for ørerne
 • næseblod
 • forstoppelse, diarré, luft i maven, opkastning, mave-tarm-katar
 • unormale leverværdier
 • hududslæt
 • ledsmerter
 • blodholdig urin, besværet eller smertefuld vandladning, ændret vandladningshyppighed
 • svigtende/manglende evne til at opnå penisrejsning
 • smerter
 • vægtøgning.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • lavt antal hvide blodlegemer
 • uro, nervøsitet
 • snurren eller ændret følsomhed i hænder og fødder
 • tågesyn
 • nedsat puls
 • rødme
 • åndedrætsbesvær eller hiven efter vejret
 • hårtab, violette pletter på huden, kløende hududslæt
 • muskelkramper, muskelsvaghed
 • vandladningsforstyrrelser, hyppig vandladning, øget urinproduktion, natlig vandladning (nykturi)
 • brystforstørrelse hos mænd
 • vedvarende smertefuld rejsning af penis. Søg omgående lægehjælp.
 • træthed, almen utilpashed, hævelse af huden.

 

Hyppighed ikke kendt:  

 • smagsforstyrrelser
 • bagvendt sædafgang, hvor sæden føres tilbage i blæren i stedet for ud igennem urinrøret (retrograd ejakulation)
 • en bestemt komplikation, som kan opstå under operation mod grå stær (Intraoperative Floppy Iris Syndrome, se også pkt. 2 "Vær ekstra forsigtig med at tage Doxazosin Sandoz").

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Doxazosin Sandoz utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Doxazosin Sandoz efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Doxazosin Sandoz 4 mg depottabletter indeholder:

 • Aktivt stof: doxazosin. Hver tablet indeholder 4 mg doxazosin (som mesilat).
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne:
  Macrogol 200
  Macrogol 900
  Butylhydroxytoluen (E 321)
  Mikrokrystallinsk cellulose
  Povidon K 30
  α-Tocopherol (E 307)
  Kolloid vandfri silica
  Natriumstearylfumarat.

  Overtræk:
  Metacrylsyreethylacrylatcopolymer (1:1), dispersion 30 %
  Kolloid silica
  Macrogol (1300-1600)
  Titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Doxazosin Sandoz 4 mg depottabletter er hvide, runde, bikonvekse tabletter mærket "DL".  

Doxazosin Sandoz 4 mg depottabletter er pakket i blisterpakninger. 

 

Blisterpakningerne er pakket i æsker med 14, 28, 30, 56, 98, 100 eller 500 tabletter (kun til hospitalsbrug). 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S. 

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke- Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 8. januar 2019
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...