Cifin

filmovertrukne tabletter 250 mg, 500 mg og 750 mg

Stada

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Cifin 100 mg, 250 mg, 500 mg og 750 mg filmovertrukne tabletter  

Ciprofloxacin 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Cifin til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her (se pkt. 4).

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cifin
 3. Sådan skal du tage Cifin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Cifin er et antibiotikum, som hører til quinolonfamilien. Det aktive stof er ciprofloxacin. Ciprofloxacin virker ved at dræbe de bakterier, som forårsager infektionerne. Det virker kun på visse bakterier. 

 

Voksne 

Cifin bruges til voksne til behandling af følgende infektioner, som skyldes bakterier: 

 • luftvejsinfektioner
 • kroniske eller tilbagevendende infektioner i ører og bihuler
 • urinvejsinfektioner
 • infektioner i testiklerne
 • underlivsinfektioner hos kvinder
 • infektioner i mave-tarm-kanal og bughule
 • hud- og bløddelsinfektioner
 • infektioner i knogler og led
 • behandling af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni)
 • forebyggelse af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni)
 • forebyggelse af infektioner, som skyldes bakterien Neisseria meningitidis
 • udsættelse for indånding af miltbrandbakterier

Hvis du har en svær infektion eller en infektion, som skyldes mere end en bakterie, skal du måske have anden antibiotisk behandling i tillæg til Cifin. 


Børn og unge
Cifin bruges til børn og unge til behandling af følgende bakterieinfektioner under nøje overvågning af en lægelig specialist: 

 • lungeinfektioner og infektioner i bronkierne hos børn og unge, som har cystisk fibrose
 • komplicerede urinvejsinfektioner, herunder infektioner som har nået nyrerne (pyelonephritis)
 • udsættelse for indånding af miltbrandbakterier

Cifin kan også anvendes til behandling af andre specielle, alvorlige infektioner hos børn og unge efter et lægeligt skøn. 


Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af nogle dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cifin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering and angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Cifin

 • hvis du er allergisk over for ciprofloxacin, over for anden bakteriedræbende medicin (quinoloner) eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (se pkt. 6).
 • hvis du tager tizanidin (se pkt. 2. Brug af anden medicin sammen med Cifin).

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med din læge eller apotekspersonalet før du tager Cifin, specielt  

 • hvis du nogensinde har haft problemer med nyrerne, da det så kan være nødvendigt at justere behandlingen
 • hvis du har epilepsi eller andre sygdomme i nervesystemet (neurologiske sygdomme)
 • hvis du har haft problemer med senerne under tidligere behandling med antibiotika som f.eks. Cifin
 • hvis du har myasthenia gravis (en slags muskelsvaghed)
 • hvis du har hjerteproblemer
  Vær forsigtig ved brug af denne type medicin, hvis du er født med eller har familiemedlemmer med forlænget QT- interval (ses på EKG, registrering af hjertets elektriske impulser), hvis du har ubalance i blodets saltindhold (især lavt kalium- og magnesiumniveau i blodet), hvis du har en meget langsomt hjerterytme (kaldes bradykardi), har et svagt hjerte (hjertesvigt), hvis du tidligere har haft hjerteanfald (myokardieinfarkt), hvis du er kvinde eller ældre eller hvis du tager anden medicin, som forårsager ualmindelige EKG ændringer (se ”Brug af anden medicin samme med Cifin”).

Under behandling med Cifin

Fortæl det omgående til din læge, hvis noget af følgende hænder, mens du tager Cifin. Lægen vil tage stilling til, om behandlingen med Cifin skal stoppes. 

 • Svær, pludselig allergisk reaktion (en anafylaktisk reaktion/chok, angioødem). Selv efter den første dosis er der en lille risiko for, at du kan udvikle en svær allergisk reaktion med følgende symptomer: strammen om brystet, svimmelhed, almen utilpashed eller besvimelse, eller svimmelhed, når du rejser dig op. Hvis det sker, skal du omgående stoppe med at tage Cifin og straks kontakte lægen
 • Der kan af og til forekomme smerter og hævelse i leddene samt seneskedehindebetændelse (tendinitis), især hvis du er ældre og også behandles med binyrebarkhormon. Ved det første tegn på smerter eller betændelse skal du stoppe med at tage Cifin og holde det smertefulde område i ro. Undgå unødvendige bevægelser, da det kan øge risikoen for senebrud (seneruptur).
 • Hvis du har epilepsi eller andre neurologiske sygdomme som f.eks. nedsat ilttilførsel til hjernen (cerebral iskæmi) eller slagtilfælde, kan du få bivirkninger fra centralnervesystemet. Hvis det sker, skal du stoppe med at tage Cifin og omgående kontakte lægen.
 • Du kan få psykiske symptomer første gang, du tager Cifin. Hvis du har en depression eller psykose, kan symptomerne forværres under behandlingen med Cifin. I sjældne tilfælde kan du have tanker om at skade eller dræbe dig selv. Hvis du på noget tidspunkt har disse tanker, skal du omgående stoppe med at tage Cifin og kontakte din læge eller tage på hospitalet med det samme.
 • Du kan opleve symptomer på neuropati, som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, prikken og stikken, følelsesløshed og/eller slaphed. Hvis du får disse symptomer, skal du holde op med at tage Cifin og straks kontakte din læge.
 • Der kan komme diarré, mens du tager antibiotika, herunder Cifin, selv flere uger efter, at du er stoppet med at tage dem. Hvis diarréen bliver svær eller fortsætter, eller hvis du opdager, at der er blod eller slim i afføringen, skal du omgående stoppe med at tage Cifin, da det kan være livsfarligt. Tag ikke medicin, som stopper maven eller nedsætter tarmbevægelserne og kontakt lægen.
 • Hvis du skal have taget blod- eller urinprøve, skal du fortælle til lægen eller laboratorie- personalet, at du tager Cifin.
 • Cifin kan give leverskader. Hvis du får symptomer som f.eks. appetitløshed, gulfarvning af huden (gulsot), mørkfarvet urin, kløen eller spændinger i maven, skal du stoppe med at tage Cifin og omgående kontakte lægen.
 • Ciprofloxacin kan forårsage en nedsættelse af antallet af hvide blodlegemer og din modstandskraft over for infektioner kan være nedsat. Hvis du får en infektion med symptomer som f.eks. feber og alvorlig forværring af din almentilstand, eller feber med lokale symptomer på infektion som f.eks. ondt i halsen, svælget eller munden eller problemer med urinen, skal du omgående kontakte lægen. Der vil blive taget en blodprøve for at kontrollere, om antallet af hvide blodlegemer er nedsat (agranulocytose). Det er vigtigt, at du oplyser lægen om din medicin.
 • Fortæl det til din læge, hvis du eller et af dine familiemedlemmer har mangel på glucose-6- phosphate dehydrogenase (G6PD), da du kan have risiko for at få blodmangel (anæmi), når du tager ciprofloxacin.
 • Hvis du oplever synsforstyrrelser som nedsat syn eller andre synsforstyrrelser, skal du øjeblikkeligt kontakte en øjenlæge (se pkt. 4 ’Bivirkinger’.)
 • Huden bliver mere følsom over for sollys eller ultraviolet lys (UV-lys), når du tager Cifin. Undgå udsættelse for stærkt sollys eller kunstigt UV-lys som f.eks. solarier.

Brug af anden medicin sammen med Cifin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin, har brugt det for nylig eller planlægger at gøre det. 

 

Tag ikke Cifin sammen med tizanidin, da det kan give bivirkninger som f.eks. lavt blodtryk og søvnighed (se pkt. 2 "Tag ikke Cifin").  

 

Du skal fortælle det til lægen, hvis du tager anden medicin, der kan ændre hjerterytmen: 

 • medicin, der tilhører gruppen til behandling af rytmeforstyrrelser i hjertet (f.eks. quinidin, hydroquinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid)
 • tricykliske antidepressiva
 • nogle antimikrobielle stoffer (som tilhører gruppen af makrolider)
 • nogle antipsykotika

 

Medicinen på listen nedenfor kan have indvirkning på Cifin i kroppen. Hvis du tager Cifin sammen med en eller flere af disse slags medicin er der risiko for, at medicintyperne påvirker hinanden gensidigt. Samtidigt indtag kan også øge risikoen for bivirkninger. 

 

Fortæl det til din læge, hvis du tager:  

 • warfarin eller andre blodfortyndingsmidler (orale antikoagulantia)
 • probenecid (mod urinsyregigt)
 • methotrexat (mod visse kræftformer, psoriasis, leddegigt (rheumatoid arthritis))
 • teofyllin (mod åndedrætsbesvær)
 • tizanidin (mod muskelspasticitet ved dissemineret sklerose)
 • clozapin (mod psykoser)
 • ropinirol (mod Parkinson’s sygdom)
 • phenytoin (mod epilepsi)
 • metoclopramid (mod kvalme og opkastning)
 • omeprazol (til reduktion af mavesyre)
 • cyclosporin (til at dæmpe kroppens immunforsvar)
 • glibenclamid (til behandling af diabetes)
 • duloxetin (til behandling af stress urin-inkontinens (SUI))
 • lidocain (til behandling af mild inflammation)
 • sildenafil (mod impotens)
 • medicin der resulterer i abnorme EKG forandringer så som:
  • Klasse IA og III anti-arytmika (til behandling af abnorm hjerterytme)
  • Tricykliske antidepressiva (til behandling af depression)
  • Macrolider (til behandling af infektioner)
  • Antipsykotika (til behandling af psykoser)

Cifin kan øge koncentrationen i blodet af følgende stoffer: 

 • pentoxifyllin (forstyrrelser i blodomløbet)
 • koffein
 • agomelatin
 • zolpidem

 

Nogen slags medicin nedsætter virkningen af Cifin. Fortæl det til din læge, hvis du tager eller ønsker at tage: 

 • syreneutraliserende midler (antacida)
 • mineraltilskud
 • sukralfat (slimhindebeskyttende lægemiddel)
 • en polymerisk fosfatbinder (f.eks. sevelamer)
 • medicin eller kosttilskud, som indeholder calcium, magnesium, aluminium eller jern

 

Hvis det er vigtigt, at du tager disse præparater, skal du tage dem omkring to timer før eller tidligst fire timer efter, at du har taget Cifin. 

Brug af Cifin sammen med mad og drikke

Medmindre du tager Cifin under et måltid, må du ikke spise eller drikke mejeriprodukter (f.eks. mælk eller yoghurt) eller indtage drikke, som er tilsat calcium, når du tager tabletterne, da det kan påvirke optagelsen af det virksomme stof. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Det er bedst at undgå brugen af Cifin under graviditet. 


Du må ikke tage Cifin, hvis du ammer, fordi ciprofloxacin udskilles i modermælken og kan være skadeligt for dit barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Cifin kan få dig til at føle dig mindre opmærksom. Du kan opleve forstyrrelser i nervesystemet. Vær derfor sikker på, hvordan du reagerer på Cifin, før du kører bil, motorcykel, cykel eller betjener maskiner. Hvis du er i tvivl om noget, skal du spørge din læge. 

3. Sådan skal du tage Cifin

Tag altid Cifin nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

 

Din læge vil forklare dig nøjagtigt, hvor meget Cifin, du skal tage, samt hvor tit og hvor længe. Det afhænger af hvilken infektion, du har, og hvor svær den er. 

 

Fortæl det til din læge, hvis du har problemer med nyrerne, da det kan kræve, at dosis skal justeres. Behandlingen varer normalt fra 5 til 21 dage, men kan vare længere i tilfælde af svære infektioner. 

 

 1. Slug tabletterne med masser af væske. Lad være med at tygge tabletterne. De smager ikke godt.
 2. Prøv at tage tabletterne på samme tid hver dag.
 3. Du kan tage tabletterne til måltiderne eller mellem måltiderne. Hvis du tager calcium som en del af et måltid, vil det ikke påvirke optagelsen væsentligt. Du må dog ikke tage Cifin tabletterne sammen med mælkeprodukter, som f.eks. mælk eller yoghurt, eller sammen med beriget frugtjuice (f.eks. calciumberiget orangejuice).

 

Husk at drikke masser af væske, mens du tager Cifin. 

Hvis du har taget for meget Cifin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Cifin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag om muligt tabletterne eller pakningen med til lægen. 

Hvis du har glemt at tage Cifin

Tag den normale dosis så hurtigt som muligt og fortsæt derefter som anvist. Hvis det imidlertid er lige før, du skal tage næste dosis, skal du ikke tage den glemte dosis, men fortsætte som sædvanligt. Tag ikke en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Sørg for at gennemføre hele behandlingsforløbet. 

Hvis du holder op med at tage Cifin

Det er vigtigt, at du gennemfører hele behandlingsforløbet, også selv om du begynder at føle dig bedre efter nogle dage. Hvis du stopper med at tage medicinen for hurtigt, er infektionen måske ikke forsvundet helt, og symptomerne kan vende tilbage eller forværres. Du kan også udvikle resistens over for antibiotikummet. 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Cifin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis du har tanker om at skade dig selv eller begå selvmord på noget tidspunkt, skal du med det samme stoppe med at tage Cifin og kontakte din læge eller tage på hospitalet med det samme. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):  

 • kvalme, diarré
 • ledsmerter hos børn

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):  

 • svampeinfektioner
 • høj koncentration af en bestemt slags hvide blodlegemer (eosinofili)
 • appetitløshed (anoreksi)
 • hyperaktivitet eller rastløs uro (agitation)
 • hovedpine, svimmelhed, søvnforstyrrelser, smagsforstyrrelser
 • opkastning, mavesmerter, fordøjelsesforstyrrelser som f.eks. mavebesvær (fordøjelsesbesvær/ halsbrand) eller luftafgang fra tarmen
 • øgede mængder af visse stoffer i blodet (transaminaser og/eller bilirubin)
 • udslæt, kløe eller nældefeber
 • ledsmerter hos voksne
 • nedsat nyrefunktion
 • smerter i muskler og knogler, almen utilpashed (asteni) eller feber
 • øget mængde af et bestemt stof i blodet (basisk fosfatase)

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 patienter):  

 • tarmbetændelse (colitis) relateret til brug af antibiotika (kan i sjældne tilfælde være dødelig) (se pkt 2. Advarsler og forsigtighedsregler)
 • ændringer i blodtal (leukopeni, leukocytose, neutropeni, anæmi), øget eller nedsat mængde af en bestemt blodstørkningsfaktor (trombocytter)
 • allergisk reaktion, hævelser (ødemer) eller hurtig hævelse i hud og slimhinder (angioødem)
 • øget blodsukker (hyperglykæmi)
 • forvirring, desorientering, angst, mærkelige drømme, depression eller hallucinationer
 • stikken og prikken, usædvanlig følsomhed over for sanseindtryk, nedsat hudfølsomhed, rysten, krampeanfald (se pkt 2. Advarsler og forsigtighedsregler) eller overstadighed
 • synsforstyrrelser
 • øresusen (tinnitus) eller tab af hørelse/nedsat hørelse
 • hurtige hjerteslag (takykardi)
 • udvidelse af blodkarrene (vasodilation), lavt blodtryk eller besvimelse
 • åndenød, herunder astmasymptomer
 • leversygdom, gulsot (cholestatisk icterus) eller ikke-smitsom leverbetændelse
 • lysfølsomhed (se pkt. 2 Advarsler og forsigtighedsregler)
 • muskelsmerter, betændelse i leddene (inflammation), øget spænding i en muskel eller kramper
 • nyresvigt, blod eller krystaller i urinen (Se pkt. 2. Advarsler og forsigtighedsregler) urinvejsinfektion
 • ophobning af væske i kroppen (væskeretention) eller stærk svedtendens
 • øget koncentration af enzymet amylase

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):  

 • en speciel situation med et nedsat antal røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi), et farligt fald i antallet af en speciel type hvide blodlegemer (agranulocytose), et fald i antallet af røde og hvide blodlegemer samt blodplader (pancytopeni), som kan være dødelig, og en hæmning af knoglemarven (knoglemarvsdepression), som også kan være dødelig (se pkt. 2. Advarsler og forsigtighedsregler.
 • svære allergiske reaktioner (anafylaktisk reaktion eller anafylaktisk chok, som kan være dødelig - serumsygdom) (se pkt. 2. Advarsler og forsigtighedsregler)
 • psykiske forstyrrelser (psykotiske reaktioner) (se pkt. 2. Advarsler og forsigtighedsregler)
 • migræne, besvær med at styre bevægelser, usikker gang, forøget følsomhed over for lugte (olfaktorisk sygdom), tryk på hjernen (forhøjet intrakranielt tryk)
 • forvrænget farvesyn
 • betændelse i blodkarrenes væg (vasculitis)
 • betændelse i bugspytkirtlen
 • levercelledød (levernekrose), som meget sjældent kan medføre livsfarligt leversvigt
 • små punktformede blødninger under huden (petekkier), forskellige hududbrud eller udslæt (f.eks. det potentielt dødelige Stevens-Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse)
 • muskelsvaghed, betændelse i en sene (inflammation), senebrud - især i den store sene på bagsiden af anklen (akillessenen) (se pkt. 2. Advarsler og forsigtighedsregler); forværring af symptomer på myasthenia gravis (se pkt. 2. Advarsler og forsigtighedsregler)

 

Ukendt hyppighed (frekvens kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige oplysninger)  

 • problemer i forbindelse med nervesystemet som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, stikken og prikken, følelsesløshed og/eller slaphed i arme/ben.
 • Ualmindelig hurtig hjerterytme, livstruende irregulær hjerterytme, ændringer i hjerterytmen (kaldes QT-forlængelse, ses på EKG, elektrisk hjerteaktivitet)
 • hududslæt med mange små pustler
 • øgning af protrombintiden (laboratorietest der kontrollerer blodets evne til at størkne ordentligt)
 • føle sig meget opstemt (mani), eller at føle sig meget optimistisk og overaktiv (hypomani).
 • overfølsomhedsreaktioner kaldes DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på blisterkortet eller pakningen efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cifin indeholder:

Det aktive stof er ciprofloxacin som ciprofloxacinhydrochlorid monohydrat. 1 tablet indeholder henholdsvis 100 mg, 250 mg, 500 mg eller 750 mg ciprofloxacin. 

De øvrige indholdsstoffer er: Mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, vandfri, kolloid silica, magnesiumstearat, hypromellose, macrogol 400, titandioxid (E171). 

Udseende og pakningsstørrelser

Cifin 100 mg: Hvide til gullige, 8 mm runde, buede, filmovertrukne tabletter, mærket C100 på den ene side. 

Cifin 250 mg: Hvide eller gullige, 11 mm runde, buede, filmovertrukne tabletter med delekærv, mærket C250 på den ene side. 

Cifin 500 mg: Hvide eller gullige, 8,2 x 17 mm ovale, buede, filmovertrukne tabletter med delekærv, mærket C500 på den ene side. 

Cifin 750 mg: Hvide eller gullige, 10 x 19 mm ovale, buede, filmovertrukne tabletter med delekærv, mærket C750 på den ene side. 

 

Pakningsstørrelser: 

Cifin 100 mg: 6, 10, 20, 30 og 50 stk. 

Cifin 250 mg: 10, 12, 20, 30, 50, 60, 90 og 100 stk. 

Cifin 500 mg: 10, 12, 16, 20, 30, 50, 60, 90 og 100 stk. 

Cifin 750 mg: 10, 12, 20, 30, 50, 60, 90 og 100 stk. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis blive markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

STADA Arzneimittel AG 

Stadastrasse 2-18 

61118 Bad Vilbel 

Tyskland 

 

Dansk Repræsentant 

STADA Nordic ApS 

Marielundvej 46 A 

2730 Herlev 

Fremstiller:

STADA Arzneimittel AG 

Stadastrasse 2-18 

61118 Bad Vilbel 

Tyskland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien: 

Ciprofloxacine EG 250 mg/500 mg/750 mg filmomhulde tabletten 

Holland: 

Ciprofloxacine CF 100 mg/250 mg/500 mg/750 mg 

Luxembourg: 

Ciprofloxacine EG 

Tyskland: 

Ciprofloxacin STADA 100 mg/250 mg/500 mg/750 mg Filmtabletten 

Østrig: 

Ciprostad 250 mg/500 mg/750 mg - Filmtabletten 

 

Råd/medicinsk information

Antibiotika anvendes for at helbrede bakterielle infektioner. De har ingen virkning mod virusinfektioner.
Hvis din læge har ordineret antibiotika, så behøver du dem præcist for denne sygdom.
Visse bakterier kan overleve eller formere sig på trods af behandling med antibiotika. Dette kaldes resistens: visse behandlinger med antibiotika virker ikke.
Misbrug af antibiotika øger resistensen. Hvis du ikke tager hensyn til følgende, kan du til og med hjælpe bakterierne med at blive resistente og dermed forsinke helbredelsen: 

 • dosis
 • hvor ofte dosis skal tages
 • behandlingens varighed

 

For at bevare virkningen af denne medicin skal du derfor: 

 1. Kun bruge antibiotika, når det er ordineret
 2. Følge doseringen nøje
 3. Ikke anvende antibiotika igen, hvis ikke lægen har ordineret det, heller ikke hvis du ønsker at behandle en lignende sygdom
 4. Aldrig give din antibiotika til en anden person; den egner sig måske ikke til hans/hendes sygdom.
  Når behandlingen er afsluttet, skal du aflevere al ubrugt medicin på apoteket for at være sikker på, at det bliver korrekt destrueret.

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret Februar 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...