Montelukast "Accord"

tyggetabletter 5 mg

Accord

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Montelukast Accord 5 mg tyggetabletter  

Til børn i alderen 6 til 14 år  

 

Montelukast 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du/dit barn begynder at tage medicinen, da den indeholder vigtige oplysninger

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Montelukast Accord 5 mg til dig eller dit barn personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du eller dit barn har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du eller dit barn får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Den senest opdaterede indlægsseddel findes på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du eller dit barn begynder at tage Montelukast Accord 5 mg
 3. Sådan skal du eller dit barn tage Montelukast Accord 5 mg
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Montelukast Accord 5 mg er en såkaldt leukotrienreceptor-antagonist, som blokerer for nogle stoffer, der kaldes leukotriener. Leukotriener forårsager forsnævring og hævelse af luftvejene i lungerne. Ved at blokere for leukotrienerne, kan Montelukast Accord 5 mg mindske astmasymptomer og hjælpe med at kontrollere astmaen.
 

Din eller dit barns læge har ordineret Montelukast Accord 5 mg til behandling af din eller dit barns astma og til at forhindre astmasymptomer om dagen og natten. 

 

 • Montelukast Accord 5 mg anvendes til behandling af pædiatriske patienter i alderen 6 til 14 år, som har brug for yderligere behandling end den medicin, de allerede får.
 • Montelukast Accord 5 mg kan også anvendes som et alternativ til inhalerede kortikosteroider til patienter i alderen 6 til 14 år, der ikke for nylig har taget kortikosteroidtabletter mod deres astma, og som har vist, at de ikke kan anvende inhalerede kortikosteroider.
 • Montelukast Accord 5 mg hjælper også med at forebygge forsnævring af luftvejene udløst af fysisk aktivitet hos patienter i alderen 6 år og ældre.

 

Lægen vil beslutte, hvordan Montelukast Accord 5 mg skal anvendes, afhængigt af symptomerne og af, hvor alvorlig din eller dit barns astma er.
 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

Hvad er astma?

Astma er en kronisk sygdom.
Astma omfatter:  

 • vejrtrækningsbesvær forårsaget af forsnævring af luftvejene. Denne forsnævring forværres eller bedres som reaktion på forskellige forhold.
 • følsomme luftveje, der reagerer på mange ting, såsom cigaretrøg, pollen, kold luft eller fysisk aktivitet.
 • hævelse (betændelse) i slimhinderne i luftvejene.

 

Symptomer på astma er bl.a.: hoste, hvæsende vejrtrækning og trykken for brystet. 

2. Det skal du vide, før du eller dit barn begynder at tage Montelukast Accord 5 mg

Fortæl lægen om alle helbredsproblemer eller allergier, som du eller dit barn har nu eller har haft. 

Tag ikke/giv ikke dit barn Montelukast Accord 5 mg

 • hvis du eller dit barn er allergisk over for montelukast eller et af de øvrige indholdsstoffer i Montelukast Accord 5 mg (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

 • Fortæl det straks til lægen, hvis din eller dit barns astma eller vejrtrækningsproblemer forværres.
 • Montelukast Accord 5 mg er ikke beregnet til behandling af akutte astmaanfald. Hvis du eller dit barn får et astmaanfald, skal du følge de instruktioner, du har fået af lægen. Du skal altid have din/dit barns nødmedicin til astmaanfald med dig.
 • Det er vigtigt, at du/dit barn tager al den astmamedicin, som lægen har ordineret. Montelukast Accord 5 mg må ikke tages som erstatning for anden astmamedicin, som lægen har udskrevet til dig/dit barn.
 • Hvis du/dit barn tager medicin mod astma, skal du kontakte lægen, hvis du/barnet udvikler en kombination af influenzalignende symptomer, stikkende og prikkende fornemmelser eller følelsesløshed i arme eller ben, forværring af lungesymptomer og/eller udslæt.
 • Du/dit barn bør ikke tage acetylsalicylsyre (aspirin) eller medicin mod betændelse (såkaldt nonsteroid anti-inflammatorisk medicin eller NSAID), hvis din/dit barns astma forværres af dette.

Børn og unge

Giv ikke dette lægemiddel til børn under 6 år.
Til børn i alderen 6 til 14 år fås Montelukast Accord 5 mg tyggetabletter.
Til børn i alderen 2 til 5 år fås Montelukast Accord 4 mg tyggetabletter. Montelukast Accord 4 mg tyggetabletter anbefales ikke til børn under 2 år. 

Brug af anden medicin sammen med Montelukast Accord 5 mg tyggetabletter

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du/dit barn bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
 

Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Montelukast Accord 5 mg, og Montelukast Accord 5 mg kan påvirke andre lægemidlers virkning.
 

Fortæl det til lægen, hvis du/dit barn tager følgende medicin, før du begynder at tage Montelukast Accord 5 mg/give dit barn Montelukast Accord 5 mg:  

 • phenobarbital (bruges til behandling af epilepsi)
 • phenytoin (bruges til behandling af epilepsi)
 • rifampicin (bruges til behandling af tuberkulose og visse andre infektioner)

Brug af Montelukast Accord 5 mg sammen med mad og drikke

Montelukast Accord 5 mg må ikke indtages samtidig med mad, men skal tages mindst 1 time før eller to timer efter et måltid. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Montelukast Accord 5 mg. 


Graviditet  

Lægen vil vurdere, om de kan tage Montelukast Accord 5 mg. 


Amning
 

Det vides ikke, om Montelukast udskilles i modermælk. Du skal kontakte din læge, før du tager Montelukast Accord 5 mg, hvis du ammer eller planlægger at amme. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke sandsynligt, at Montelukast Accord 5 mg vil påvirke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. Dog er det forskelligt, hvordan man reagerer på medicin. Visse bivirkninger (såsom svimmelhed og døsighed), som i meget sjældne tilfælde er set i forbindelse med brug af Montelukast Accord 5 mg, kan påvirke evnen til at køre bil eller betjene maskiner. 

Montelukast Accord 5 mg indeholder aspartam

Montelukast Accord 5 mg indeholder aspartam, en kilde til fenylalanin. Det kan være skadeligt for børn med fenylketonuri (en sjælden, arvelig stofskiftelidelse). Hvis du/dit barn lider af fenylketonuri, skal du tage i betragtning, at hver Montelukast tyggetablet indeholder fenylalanin (svarende til 0,842 mg fenylalanin per 5 mg tyggetablet). 

3. Sådan skal du eller dit barn tage Montelukast Accord 5 mg

Du/dit barn skal altid tage lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 • Du eller dit barn må kun tage én Montelukast tyggetablet dagligt som foreskrevet af lægen.
 • Tabletterne skal også tages, selvom du/dit barn ikke har symptomer, eller hvis du/dit barn har et akut astmaanfald.
 • Tabletten tages gennem munden.

 

Børn i alderen 6 til 14 år  

Den anbefalede dosis er én Montelukast Accord 5 mg tyggetablet dagligt taget om aftenen. Montelukast Accord 5 mg tyggetablet bør ikke indtages samtidig med mad. De bør tages mindst 1 time før eller 2 timer efter et måltid. Tabletterne skal tygges, før de synkes. 


Hvis du/dit barn tager Montelukast Accord 5 mg, skal du sikre dig, at du/dit barn ikke også tager anden medicin, som indeholder det samme aktive indholdsstof, montelukast. 

Hvis du/dit barn har taget for mange Montelukast Accord 5 mg

Kontakt straks lægen.
I de fleste tilfælde med overdosering er der ikke rapporteret om bivirkninger. De mest almindelige symptomer, der er set i forbindelse med overdosering hos voksne og børn, er mavesmerter, søvnighed, tørst, hovedpine, opkastning og hyperaktivitet. 

Hvis du har glemt at give Montelukast Accord 5 mg til dit barn

Giv Montelukast tabletter som foreskrevet af lægen. Hvis du har glemt at tage/har glemt at give dit barn en dosis, skal du genoptage behandlingen og fortsætte med én tablet én gang dagligt.
Giv ikke en dobbelt dosis som erstatning for en glemt dosis. 

Hvis du/dit barn holder op med at tage Montelukast Accord 5 mg

Montelukast Accord 5 mg kan kun behandle din/dit barns astma, hvis du/dit barn fortsætter med at tage dem. Det er vigtigt at fortsætte med at tage Montelukast Accord 5 mg, så længe lægen foreskriver det. Det vil hjælpe med at kontrollere din/dit barns astma.
Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


I kliniske studier med Montelukast Accord 5 mg har de mest almindeligt rapporterede bivirkninger (forekommende hos mindst 1 ud af 100 patienter og hos færre end 1 ud af 10 behandlede pædiatriske patienter), som menes at være forbundet med Montelukast Accord 5 mg, været:  

 • hovedpine

Desuden er følgende bivirkning indberettet i kliniske studier med Montelukast Accord 10 mg filmovertrukne tyggetabletter:  

 • mavesmerter

 

Disse bivirkninger var som regel milde og forekom mere hyppigt hos patienter, der blev behandlet med Montelukast, end hos patienter, der fik placebopiller (piller, der ikke indeholder medicin).
 

Desuden er de følgende bivirkninger blevet indberettet, mens lægemidlet har været på markedet:  

 

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)  

 • betændelse i de øvre luftveje

 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)  

 • diarré, kvalme, opkastning
 • udslæt
 • feber

 

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)  

 • allergiske reaktioner, herunder udslæt, hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg, der kan give vejrtræknings- eller synkebesvær
 • ændringer i opførsel eller sindsstemning [abnorme drømme, herunder mareridt, søvnbesvær, søvngængeri, irritabilitet, ængstelse, rastløshed, ophidselse med aggressiv adfærd eller fjendtlighed, depression]
 • svimmelhed, døsighed, stikkende og prikkende fornemmelser/følelsesløshed, krampeanfald
 • næseblod
 • tør mund, fordøjelsesbesvær
 • blå mærker, kløe, nældefeber
 • smerter i led eller muskler, muskelkramper
 • svaghed/træthed, utilpashed, hævelser

 

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)  

 • øget tendens til blødning
 • rysten, opmærksomhedsforstyrrelser, nedsat hukommelse
 • hjertebanken

 

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)  

 • hallucinationer, desorientering, selvmordstanker og selvmordshandlinger
 • hævelse (betændelse) i lungerne
 • leverbetændelse
 • ømme røde knuder under huden, oftest på skinnebenene (erythema nodosum), alvorlige hudreaktioner (erythema multiforme), der kan forkomme uden varsel

 

Hos astmatiske patienter, der er blevet behandlet med montelukast, er der i meget sjældne tilfælde rapporteret om en kombination af symptomer med influenzalignende sygdom, stikkende og prikkende fornemmelse eller følelsesløshed i arme og ben, forværring af lungesymptomer og/eller udslæt (Churg-Strauss’ syndrom). Kontakt straks lægen, hvis du/dit barn får et eller flere af disse symptomer. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via  

 

Danmark  

Sundhedsstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: sst@sst.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Montelukast Accord 5 mg efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt og lys.
 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Montelukast Accord 5 mg indeholder:

 • Det aktive stof er montelukast. Hver tyggetablet indeholder montelukastnatrium svarende til 5 mg montelukast.
 • De øvrige indholdsstoffer er: mannitol(E421) (SD 200), mikrokrystallinsk cellulose (PH 112), croscarmellosenatrium, kirsebæraroma (501027 AP0551), rød jernoxid (E172), aspartam (E951), magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser:

Lyserøde, spættede, ovale, bikonvekse tabletter præget “M5" på den ene side, flade på den anden.
Pakket i OPA-al-PVC/al-blisterpakninger.
Pakningsstørrelser: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 100, 140 og 200 tabletter. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200 

3526 KV Utrecht 

Holland 

Fremstiller

Accord Healthcare Limited,  

Sage House, 319, Pinner Road,  

North Harrow, Middlesex,  

HA1 4HF, 

Storbritannien 

 

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,  

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...