Gabapenstad

hårde kapsler 300 mg og 400 mg

Stada

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Gabapenstad 100 mg hårde kapsler  

Gabapenstad 300 mg hårde kapsler  

Gabapenstad 400 mg hårde kapsler 

Gabapentin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
 • Lægen har ordineret Gabapenstad til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt 4.

 

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Gabapenstad
 3. Sådan skal du tage Gabapenstad
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Gabapenstad tilhører den gruppe medicin, der anvendes til behandling af epilepsi og perifere neurogene smerter. 

 

Det aktive lægemiddelstof i Gabapenstad er gabapentin. 

 

Epilepsi: Gabapenstad anvendes til behandling af visse former for epilepsi (kramper, der i starten er begrænset til visse dele af hjernen, hvad enten kramperne spreder sig til andre dele af hjernen eller ej). Din læge vil udskrive Gabapenstad til behandling af din epilepsi, hvis din nuværende behandling ikke kan kontrollere din tilstand. Du skal tage Gabapenstad sammen med din nuværende behandling, medmindre lægen har fortalt dig noget andet. Kombinationsbehandling med Gabapenstad og anden epilepsimedicin anvendes til behandling af voksne og børn over 6 år. Gabapenstad kan også bruges alene til at behandle voksne og børn over 12 år. 

 

Perifere neurogene smerter: Gabapenstad anvendes til behandling af langvarige smerter, som skyldes beskadigede nervebaner hos voksne. Flere forskellige sygdomme kan være årsag til disse perifere neurogene smerter (opstår hovedsageligt i arme og/eller ben), f.eks. diabetes eller helvedesild. 

Smertefornemmelsen kan beskrives som varm, brændende, dunkende, jagende, skærende, skarp, krampagtig, smertende, snurrende, følelsesløs, prikkende og stikkende osv. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Gabapenstad

Tag ikke Gabapenstad

 • hvis du er allergisk over for gabapentin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Gabapenstad (se pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket før du tager Gabapenstad  

 

Vær ekstra forsigtig med at tage Gabapenstad 

 • hvis du får tanker om selvmord eller om at gøre skade på dig selv. En lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin som for eksempel Gabapenstad har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv. Hvis du på noget tidspunkt får sådanne tanker, bør du straks kontakte din læge.
 • hvis du har nyreproblemer, kontakt din læge før du tager Gabapenstad.
 • hvis du er i dialysebehandling (anvendes til at fjerne affaldsstoffer ved nyresvigt), fortæl din læge hvis du oplever muskelsmerter- og/eller svaghed.
 • hvis du får vedvarende mavesmerter, får kvalme eller kaster op, skal du straks kontakte lægen, da dette kan være symptomer på akut pankreatitis (betændelse i bugspytkirtlen).

 

Vigtig information om mulig alvorlig allergisk reaktion
En lille andel personer der tager Gabapenstad får allergiske reaktioner eller muligvis alvorlige hudreaktioner, som kan udvikle sig til mere alvorlige problemer, hvis de ikke bliver behandlet. Du skal være opmærksom på følgende symptomer, mens du tager Gabapenstad.
Læs beskrivelsen af disse symptomer i afsnit 4 i indlægssedlen under ”Kontakt straks lægen hvis du får nogle af følgende symptomer, efter du har taget denne medicin, da disse kan være alvorlige”. 


Muskelsvaghed, ømhed eller smerte (især hvis du samtidigt føler dig utilpas eller har en høj temperatur), kan være forårsaget af en unormal muskelnedbrydning, som kan være livstruende og medføre nyreproblemer. Du kan også opleve misfarvning af urin, og en ændring i testresultater blod (især øget blod kreatinfosfokinase). Hvis du oplever nogen af disse tegn eller symptomer, skal du straks kontakte din læge. 

Brug af anden medicin sammen med Gabapenstad

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, har brugt det for nylig eller påtænker at gøre det.. 


Kontakt lægen eller apoteket, hvis du får medicin, der indeholder morfin. Morfin kan forstærke virkningen af Gabapenstad. 


Gabapenstad påvirker ikke virkningen af anden medicin mod epilepsi eller oral svangerskabsfore- byggende medicin (p-piller). 


Oplys altid ved urinprøvekontrol, at du er i behandling med Gabapenstad, da Gabapenstad kan påvirke visse laboratorieprøver. 


Hvis Gabapenstad og midler mod for meget mavesyre (f.eks. mod halsbrand eller dårlig fordøjelse), der indeholder aluminium og magnesium, tages på samme tid, kan optagelsen af Gabapenstad i maven blive nedsat. 

Derfor anbefales det, at Gabapenstad tages mindst 2 timer efter indtagelse af disse. 

Brug af Gabapenstad sammen med mad og drikke

Gabapenstad kan tages sammen med mad eller uden mad. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Du må ikke tage Gabapenstad under graviditet, medmindre lægen har fortalt dig noget andet. Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention. 


Der er ikke udført særlige undersøgelser vedrørende brugen af gabapentin under graviditet. Anden medicin mod behandling af anfald har vist en øget risiko for at skade fosteret, især hvis der tages mere end en type medicin mod anfald på samme tid. Derfor skal du, så snart det er muligt og kun efter aftale med lægen, kun tage et middel mod kramper under graviditet. 


Du må ikke pludselig stoppe med at tage denne medicin. Ved for hurtigt ophør af behandlingen kan der opstå gennembrudsanfald, der kan være farlige for både mor og barn. 


Kontakt straks lægen, hvis du bliver gravid; hvis du har en formodning om, at du er gravid, eller hvis du ønsker at blive gravid, mens du tager Gabapenstad. 


Amning
Gabapentin, der er det aktive stof i Gabapenstad, bliver udskilt i modermælken.
Virkningen på det ammede barn kendes ikke. Du bør derfor ikke tage Gabapenstad, hvis du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Gabapenstad kan give bivirkninger, der kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Gabapenstad kan give bivirkninger i form af svimmelhed, døsighed og træthed. Du bør ikke køre bil, betjene indviklede maskiner eller foretage andre mulige farlige aktiviteter, før du ved, hvordan denne medicin påvirker din evne til at udføre disse aktiviteter. 

Gabapenstad indeholder laktose

Kapslerne indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

3. Sådan skal du tage Gabapenstad

Tag altid Gabapenstad nøjagtig efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Din læge vil fastsætte, hvilken dosis, der passer til dig. 

 

Hvis du har indtryk af, at virkningen af Gabapenstad er for stærk eller alt for svag, skal du tale med din læge eller apotek. 

 

Hvis du er ældre (over 65 år), skal du tage Gabapenstad som normalt, medmindre du har nyreproblemer. Din læge kan have anvist en anden doseringsvejledning og/eller dosis, hvis du har nyreproblemer. 

 

Du skal fortsætte med at tage Gabapenstad, indtil din læge beder dig om at stoppe. 

Metode og indgivelsesvej

Gabapenstad er til oral anvendelse. Kapslerne skal sluges hele og indtages med rigeligt vand. 

 

Perifere neurogene smerter, den sædvanlige dosering er: 

Voksne: 

Tag det antal kapsler, som lægen har ordineret. Din dosis vil gradvist blive øget. 

Startdosis er normalt 300-900 mg daglig. Derefter kan dosis øges trinvist op til højst 3600 mg dagligt. Dosis skal fordeles på i alt 3 doser dagligt: 1 dosis om morgenen, 1 dosis om eftermiddagen og 1 dosis om aftenen. 

 

Epilepsi, den sædvanlige dosering er: 

Voksne og unge: 

Tag det antal kapsler, som lægen har ordineret. Din dosis vil gradvist blive øget. 

Startdosis er normalt 300-900 mg daglig. Derefter vil dosis øges trinvis op til højst 3600 mg dagligt. Dosis skal fordeles på i alt 3 doser dagligt: 1 dosis om morgenen, 1 dosis om eftermiddagen og 1 dosis om aftenen. 

 

Den maksimale tid mellem hver dosis bør ikke overstige 12 timer, for at forhindre gennembrud af kramper. 

 

Børn på 6 år og derover: 

Lægen vil fastsætte dit barns dosis på baggrund af barnets vægt. Behandlingen vil starte med en lav startdosis, som gradvist vil blive øget over en periode på cirka 3 dage. Den normale dosis til kontrol af epilepsi er 25-35 mg/kg dagligt. Denne dosis skal fordeles på i alt 3 doser dagligt: 1 dosis om morgenen, 1 dosis om eftermiddagen og 1 dosis om aftenen. 

 

Den maksimale tid mellem hver dosis bør ikke overstige 12 timer, for at forhindre gennembrud af kramper. 

 

Gabapenstad bør ikke anvendes hos børn under 6 år. 

 

Hvis du har nyreproblemer eller er i dialysebehandling 

Din læge kan ordinere en anden doseringsplan og/eller dosering hvis du har nyreproblemer eller er i dialysebehandling. 

Hvis du har taget for mange Gabapenstad kapsler

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Gabapenstad, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Hvis du eller en anden ved et uheld tager for mange kapsler, eller hvis du tror at et barn har slugt nogle, skal du kontakte din læge eller tage til den nærmeste skadestue med det samme. Gabapenstad kapsler kan gøre dig døsig, og det anbefales, at du beder en anden om at køre dig til lægen eller på skadestuen, eller at du tilkalder en ambulance. Symptomer på overdosis er svimmelhed, dobbeltsyn, sløret tale, bevidsthedstab, døsighed og mild diarré. 

Hvis du glemmer at tage Gabapenstad

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den straks, du kommer i tanke det, med mindre det er tid til næste dosis. Du må ikke tage dobbelt dosis, som erstatning for en glemt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Gabapenstad

Du må ikke stoppe med at tage Gabapenstad, medmindre din læge har bedt dig herom. Ophør af behandlingen skal ske gradvist over mindst 1 uge. Hvis du pludseligt stopper med at tage Gabapenstad, eller før lægen fortæller dig, at du skal stoppe behandlingen, er der en øget risiko for anfald. 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Kontakt straks lægen, hvis du får nogle af følgende symptomer, efter du har taget denne medicin, da disse kan være alvorlige.

 • hvis du får alvorlige hudreaktioner såsom hævelse af læber og ansigt, hududslæt og rødmen (dette kan være symptomer på en alvorlig allergisk reaktion)
 • hvis du får tegn på vedvarende mavesmerter, kvalme og opkastning (symptomer på betændelse i bugspytkirtlen)
 • hvis du er i dialysebehandling, fortæl din læge hvis du får muskelsmerter og/eller svaghed

 

Gabapenstad kan give alvorlige eller livstruende allergiske reaktioner, som kan påvirke din hud eller andre dele af kroppen, f.eks. lever eller blodceller. Du kan måske få udslæt, hvis du får denne type reaktion. Du skal muligvis på hospitalet eller stoppe behandlingen med Gabapenstad. 


Kontakt straks lægen, hvis du får en af følgende symptomer:
 

 • Hududslæt
 • Nældefeber
 • Feber
 • Hævede kirtler som ikke forsvinder
 • Hævelse af læber og tunge
 • Gulfarvning af huden eller det hvide i dine øjne
 • Usædvanlige blå mærker eller blødning
 • Stærk træthed eller svaghed
 • Uventet muskelsmerte
 • Hyppige infektioner

 

Disse symptomer kan være det første tegn på en alvorlig reaktion. Lægen bør undersøge dig, og bestemme om du stadig skal behandles med Gabapentin. 

De følgende frekvenser anvendes til evaluering af bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter) 

 • Virusinfektion
 • Følelse af døsighed, svimmelhed, manglende koordination
 • Følelse af træthed, feber

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) 

 • Lungebetændelse, luftvejsinfektion, urinvejsinfektion, betændelse i øret eller andre infektioner
 • Lavt antal hvide blodlegemer
 • Anoreksi, øget appetit
 • Vrede over for andre, forvirring, humørsvingninger, depression, angst, nervøsitet, vanskelighed ved at tænke
 • Krampetrækninger, rykvise bevægelser, taleproblemer, hukommelsestab, rysten, søvnforstyrrelser, hovedpine, følsom hud, nedsat berøringsfølelse (følelsesløshed), koordinationsforstyrrelser, usædvanlige øjenbevægelser, forstærkede, nedsatte eller fraværende reflekser
 • Sløret syn, dobbeltsyn
 • Svimmelhed (vertigo)
 • Højt blodtryk, pludselig varmefølelse som skyldes udvidelse af blodkar i huden
 • Vejrtrækningsbesvær, bronkitis, øm hals, hoste, tør eller løbende næse
 • Opkastning, kvalme, tandproblemer, tandkødsbetændelse, diarré, mavesmerter, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, tør mund eller hals, luft i tarmen
 • Hævelser i ansigt, blå mærker, udslæt, kløe, bumser
 • Ledsmerter, muskelsmerter, rygsmerter, muskeltrækninger
 • Inkontinens
 • Rejsningsproblemer (impotens)
 • Hævede ben og arme, gangforstyrrelser, svaghed, smerter, følelse af at være utilpas, influenzalignende symptomer
 • Fald i antal hvide blodlegemer, vægtøgning
 • Hændeligt uheld, knoglebrud, hudafskrabning

Derudover er der i kliniske undersøgelser hos børn set aggressiv opførsel og rykvise bevægelser, som betegnes som almindelige. 


Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • Allergiske reaktioner som f.eks. nældefeber
 • Nedsat bevægelighed
 • Hjertebanken
 • Opsvulmning af ansigt, krop, arme og ben
 • Abnorme blodprøveresultater, som tyder påleverproblemer.
 • Fald
 • Svært ved at tænke
 • Højt blodsukker (oftest set hos patienter med diabetes)

 

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 patienter): 

 • Lavt blodsukker (oftest set hos patienter med diabetes)
 • Bevidsthedstab

 

Efter markedsføring af lægemidlet har de følgende bivirkninger været rapporteret:  

 

Ikke kendt (hyppighed kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data): 

 • Fald i antal røde blodlegemer
 • Hallucinationer
 • Problemer med abnorme bevægelser, såsom vridninger, rykvise bevægelser og stivhed
 • Ringen for ørene
 • Betændelse i bugspytkirtlen
 • Leverbetændelse, gulfarvning af hud og øjne
 • Alvorlige hud reaktioner, som straks kræver lægehjælp, opsvulmning af læber og ansigt, hududslæt og rødmen, hårtab
 • Akut nyresvigt
 • Bivirkninger, der skyldes pludselig stop i behandling med gabapentin (angst, søvnforstyrrelser, kvalme, smerter, svedtendens), brystsmerter
 • Øget brystvæv, større bryster
 • Pludselig uforklarlige livstruende tilstande har været rapporteret, men det er ikke klart om det skyldes behandling med gabapentin
 • Svingende blodsukkerniveau hos diabetikere, abnorme blodprøveresultater som tyder på leverproblemer
 • Nedbrydning af muskelfibre (rhabdomyolyse)
 • Ændringer i blod prøve resultater (øget kreatinfosfokinase)
 • Lav natriumindhold i blodet (hyponatræmi).

 

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får bivirkninger som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 

 

Anvend ikke Gabapenstad efter udløbsdatoen, som står på kartonen. Udløbsdatoen (Exp) referer til den sidste dag i den pågældende måned. 

 

Må ikke opbevares over 25 ºC. 

 

HDPE beholder: Opbevares i original emballage, tæt tillukket. 

Kapslerne i beholderen kan anvendes op til 12 uger efter første åbning af beholderen.  

PVC/Alu blister: Opbevares i original emballage. Opbevar blistrene i yderkartonen. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Gabapenstad indeholder:

 • Det aktive stof er gabapentin. 1 hård kapsel indeholder 100 mg, 300 mg eller 400 mg gabapentin.

 

De øvrige indholdsstoffer i Gabapenstad kapsler er: lactose vandfrit, majsstivelse, talkum og gelatine, endvidere titandioxid (E 171). 

 

300 mg kapsler indeholder endvidere jernoxid gul (E 172). 

400 mg kapsler indeholder endvidere jernoxid gul (E 172) og jernoxid rød (E 172). 

Udseende og pakningsstørrelser

Hårde kapsler 

 

Gabapenstad 100 mg hård kapsel 

Hård gelatine kapsel (størrelse 3), kapslen er hvid opaque. 

 

Gabapenstad 300 mg hård kapsel 

Hård gelatine kapsel (størrelse 1), kapslen er gul opaque. 

 

Gabapenstad 300 mg hård kapsel 

Hård gelatine kapsel (størrelse 0), kapslen er orange opaque. 

 

PVC/Alu blister eller HDPE beholder med PP låg. 

Foringen er fremstillet af polystyren skum, der på den ene side er coatet med et EvaWax trykfølsomt klæbestof. 

 

PVC/Alu blister: 

5, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 42, 50, 56, 60, 70, 84, 90, 98, 100, 112, 120, 140, 150, 200 (2x100), 210, 250, 300, 400, 500, 1000 kapsler. 

Hospitalspakning: 500 (5x100), 1000 (10x100) kapsler.  

Unit dose: 20x1, 60x1, 100x1 kapsler. 

HDPE beholder: 

50, 100, 200, 250 kapsler. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

PharmaCoDane ApS  

Marielundvej 46 A  

2730 Herlev  

Fremstiller:

STADA Arzneimittel AG  

Stadastr. 2-18, D-61118 Bad Vilbel  

Tyskland  

 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:  

 

Danmark: Gabapenstad 100 mg, 300 mg, 400 mg  

Tyskland: Gabapentin AL 100 mg, 300 mg, 400 mg Hartkapseln 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret september 2015.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...