Eltroxin®

tabletter 100 mikrogram

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Eltroxin® 100 mikrogram tabletter  

Levothyroxinnatrium 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Eltroxin til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Eltroxin.
 3. Sådan skal du tage Eltroxin.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Thyroxin er et hormon, der dannes i skjoldbruskkirtlen (thyroidea), og som regulerer stofskiftet.
 • Eltroxin indeholder levothyroxin, der er er et syntetisk fremstillet skjoldbruskkirtelhormon med samme effekt som naturligt thyroxin.
 • Du kan tage Eltroxin til behandling ved nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (myksødem), og ved nogle tilfælde af forstørret skjoldbruskkirtel (struma).

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Eltroxin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Eltroxin

 • hvis du er allergisk over for levothyroxinnatrium, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Eltroxin (angivet i punkt 6).
 • hvis har nedsat funktion af binyrerne eller hypofysen og ikke er i behandling herfor.
 • hvis du har øget stofskifte og ikke er i behandling herfor.
 • hvis du har forhøjet blodtryk og ikke er i behandling herfor.
 • hvis du har akut blodprop i hjertet (myocardieinfarkt) eller betændelse i hjertemusklen/ hjertevæg (myocarditis/pancarditis).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Eltroxin 

 • hvis du er ældre.
 • hvis du har en hjertesygdom eller har hjertekramper.
 • hvis du har diabetes (mellitus eller insipidus).
 • hvis du har symptomerne træthed, kuldskærhed, tør og fortykket hud, hårtab, langsom puls (symptomer på hypotyreose).
 • hvis du har nedsat stofskifte som led i en anden hormonsygdom.
 • hvis du har myksødem (hvidlig hud og blød hævelse af hud og underhudsvæv.
 • hvis du har nedsat optagelse af næringstoffer fra tarmen (malabsorption). Denne bør behandles, for at sikre effektiv behandling med Eltroxin.
 • hvis du er gravid. TSH bør måles hyppigere, og dosis reduceres ved forhøjet niveau.
 • hvis du er i overgangsalderen og har forøget risiko for osteoporose.
 • hvis du er i behandling med Orlistat (vægttabsmedicin). Orlistat og Eltroxin skal indtages med mindst 4 timers mellemrum.

 

Vær også opmærksom på at:
Eltroxin har en lille øvre såvel som nedre grænseværdi for bedste dosis. For at minimere symptomerne for over/under-behandling vil lægen ændre dosis med forsigtighed. For høj startdosis eller øgning i dosis kan medføre eller forværre symptomer på hjertekrampe, uregelmæssig puls, hjerteanfald, nedsat hjertefunktion eller pludselig blodtryksstigning. Tal med lægen. 


Eltroxin bør ikke anvendes til behandling af fedme eller vægttab. Anbefalet dosis vil ikke medføre vægttab. Højere doser kan medføre alvorlige og endda livstruende symptomer, særligt hvis du samtidig er i behandling med sympatomimetika (se afsnit Brug af anden medicin). 

Brug af anden medicin sammen med Eltroxin

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • Forhøjet kolesterol (colestyramin, colestipol, simvastatin, lovastatin).
  • Mineralmangel (calcium, aluminium, magnesium, jern, iod-tilskud).
  • Forhøjet kalk i blodet (polystyrensulfonat).
  • Forhøjet fosfat i blodet (lanthanum).
  • Fedme (Orlistat).
  • Mavesår og spiserørskatar (sukralfat, protonpumpehæmmer).
  • Kramper (carbamazepin, phenytoin).
  • Tuberkulose (rifampicin).
  • Epilepsi eller alkoholabstinenser (barbiturater).
  • Forhøjet stofskifte (propyltiouracil).
  • Mangel på produktion af binyrebarkhormon fx. ved astma, allergi, gigt, eksem mv. (glukokortikoider).
  • Væskeophobning og/eller for højt blodtryk (furosemid i høj dosis (>250 mg), betablokker, clofibrat).
  • Uregelmæssig hjerterytme (amiodaron, hjerteglykosider).
  • Mani, depression evt. bipolar depression (lithium, sertralin, tricykliske antidepressiva).
  • Kræft (imatinib, sunitinib, tamoxifen, 5-fluoruracil, clofarabin, androgen).
  • Malaria og gigt (proguanil, chloroquin).
  • Hormonforstyrrelser i.f.m. overgangsalder eller svangerskabsforebyggende hormontilskud (østrogen).
  • Smerter (salisylater, metadon).
  • Diabetes.
  • Blodfortyndende (coumarinderivater).
  • Hormontilskud eller medicin med indhold af testosteron (androgener, anabolske steroider).
  • HIV/aids (ritonavir).

Jodholdigt kontrastmiddel, som anvendes i forbindelse med røntgenundersøgelse kan påvirke optagelse af Eltroxin. Fortæl altid til læge eller sundhedspersonale, at du er i behandling med Eltroxin. 


Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

Brug af Eltroxin sammen med mad og drikke og alkohol

 • Eltroxin bør tages på tom mave.
 • Kost med soja eller højt fiberindhold kan påvirke optagelsen af Eltroxin. Det kan være nødvendigt at justere dosis af Eltroxin, især i begyndelsen eller efter afsluttet tillægsernæring med sojaprodukter.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet:
 

 • Hvis du er gravid, må du kun tage Eltroxin efter aftale med lægen.
 • Udtalt høje dose af Eltroxin, indtaget under graviditet, kan påvirke foster og den nyfødtes udvikling. Behandling under graviditet kræver tæt kontrol. Tal med lægen.
 • Under graviditet bør du ikke tage anden medicin for nedsat funktion af skjoldbruskkirtel.

 

Amning: 

 • Du kan tage Eltroxin, selvom du ammer.
 • Små mængder af det aktive stof udskilles i modermælken, og du skal derfor fortælle, at du tager Eltroxin, hvis barnet skal have taget blodprøver i ammeperioden.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Eltroxin påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Eltroxin

Tag altid Eltroxin nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Eltroxin bør tages på tom mave med et glas vand. Eltroxin må ikke deles eller knuses, og Eltroxin uden delekærv må ikke halveres. 

 

Hvis din dosis øges for hurtigt kan der opstå symptomer såsom diaré, nervøsitet, høj hjertepuls, søvnløshed, rysten og sommetider smerter i hjertet, ved manglende ilt til hjertet. I det tilfælde vil din læge reducere dosis, eller udelade behandling i 1-2 dage, hvorefter behandling vil fortsætte med lavere dosis. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

Start behandling med 50-100 mikrogram dagligt. Øg dosis med 50 mikrogram efter hver 4-6 uger, indtil passende dosis er opnået. Det kan kræve doser på 100-200 mikrogram dagligt. 

Det er vigtigt, at din dosis øges langsomt for at undgå bivirkninger. 

 

Hvis du er over 50 år, har en hjertesygdom eller alvorlig eller langvarig nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (hypotyreose), vil lægen være ekstra opmærksom. 

 

Hvis du har en hjertesygdom er 50 mikrogram hver 2. dag passende, hvor dosis kan øges med 50 mikrogram hver 4. uge. 

 

Ældre: 

Hvis du er over 50 år bør du ikke tage mere end 50 mikrogram dagligt. 

 

Brug til børn: 

Ved medfødt nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen eller ved sygdom opdaget i ungdomsårerne gives den største mulige dosis. Denne dosis gives efter en vurdering af vækst og relevante blodprøver. 

 

Spædbørn med medfødt sygdom: 50 mikrogram hver 2. dag. Dosis med 50 mikrogram hver 2. dag, efter hver 2.-4. uge, indtil milde bivirkninger opnås. Herefter nedsættes dosis en anelse. 

 

Startdosis for børn over 1 år: 2,5-5 mikrogram/ kg/dag, hvorefter dosis reguleres som for spædbørn. 

 

Eltroxin tabletter fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine tabletter til alle de anførte doseringer. 

Hvis du har taget for mange Eltroxin

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket, hvis du har taget mere Eltroxin, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.  

 

Symptomer: 

 • Hurtig puls.
 • Angst, rastløs, uro, irritabilitet, ophidselse, forvirring.
 • Ufrivillige bevægelser. Forsvinder ikke efter at du er stoppet med behandlingen.
 • Svedtendens.
 • Uregelmæssig puls.
 • Store pupiller.
 • Feber, kramper, og hovedpine.

 

Symptomerne kan være forsinket med op til 5 dage. Ved langtidsoverdosering ses symptomer på påvirkning af abnormt store mængder skjoldbruskkirtelhormon. 

Hvis du har glemt at tage Eltroxin

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Eltroxin

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.  

 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Forhøjet tryk i hjernen (hovedpine, kvalme, opkastninger, smerter bag øjnene, synsforstyrrelser). Udbuling af de bløde partier i kraniet hos spædbørn (Spændte fontaneller). Set især hos børn. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet/ hjertesvigt. Ring 112.
 • Pludselige smerter i ryggen og tendens til knoglebrud pga. knogleskørhed. Kontakt lægen.
 • Nedsat vækst pga. for tidlig lukning af epifysen hos børn, pga. overdosering under graviditet.
 • Rundt hoved evt. skævt kranium pga. for tidlig lukning af knoglesømme hos spædbarn, pga. overdosering under graviditet.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • For højt stofskifte (hvis dosis ved start af behandlingen øges for hurtigt).
 • Hurtig puls (takykardi). Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Uregelmæssig puls (hjertearytmi). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Åndenød/Åndedrætsbesvær (dyspnø). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Muskelsvaghed, muskelkramper.
 • Irritabilitet.
 • Angst, svingende stemningsleje, nervøsitet, rastløshed, uro, søvnløshed.
 • Rysten, anfald (muskeltrækninger, skælven), hovedpine (cefalalgi) med pressende smerte.
 • Hjertebanken (palpitationer).
 • Rødme, hedeture.
 • Kraftig sveden, hårtab.
 • Forøget appetit, overdrevet vægttab.
 • Mavesmerter, kvalme, diaré, opkastning
 • Overfølsomhedsreaktioner i form af hududslæt og kløe.
 • Uregelmæssig menstruation, ufrivillig barnløshed (infertilitet).
 • Træthed.
 • Kulde/varmeintolerance, feber.

 

Bivirkningerne forsvinder ofte når dosis nedsættes, eller når behandling afsluttes. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Eltroxin utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Eltroxin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Eltroxin ved temperaturer over 30 °C.
 • Opbevar Eltroxin i original beholder, tæt tillukket, for at beskytte mod lys og fugt.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Eltroxin indeholder:

Aktivt stof:  

Levothyroxinnatrium 100 mikrogram.
Øvrige indholdsstoffer:
 

Mikrokrystallinsk cellulose, pregelatineret stivelse, talcum, kolloid vandfri silica og magnesiumstearat. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Eltroxin er en rund, hvid tablet (uden delekærv), præget med 100 på den ene side og G S 21C på den anden. 


Eltroxin fås i:  

Eltroxin 100 mikrogram i pakninger med 100 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com  

Tlf.: +45 6395 2700  

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ  

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 05/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...