Daivobet®

gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g

Orifarm

DAIVOBET®

Indlægsseddel: Information til brugeren

DAIVOBET® 

50 mikrogram/0,5 mg/g gel 

calcipotriol/betamethason 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Daivobet.
 3. Sådan skal du bruge Daivobet.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Daivobet indeholder calcipotriol og betamethason. Calcipotriol hjælper til at normalisere hudcellernes vækst, og betamethason mindsker vævsirritation (inflammation).
 • Daivobet kan bruges af voksne til lokal behandling af psoriasis i hårbunden og på huden af resten af kroppen, hvis du har mild til moderat plaque psoriasis (psoriasis vulgaris). Når du har psoriasis, sker celledelingen i din hud for hurtigt. Dette viser sig ved rødme, skæl og fortykkelse af huden.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Daivobet

Brug ikke Daivobet

 • hvis du er allergisk (overfølsom) over for calcipotriol, betamethason eller et af de øvrige indholdsstoffer i Daivobet (angivet i punkt 6).
 • hvis du har forstyrrelser i kalciumbalancen (spørg din læge).
 • hvis du har visse typer psoriasis, fx erytrodermisk, eksfoliativ og pustuløs (spørg din læge).

 

Daivobet indeholder et stærktvirkende steroid. Du må IKKE bruge gelen på hud angrebet af: 

 • betændelse forårsaget af virus (fx forkølelsessår eller skoldkopper)
 • betændelse forårsaget af svampe (fx fodsvamp eller ringorm)
 • betændelse forårsaget af bakterier
 • infektioner forårsaget af parasitter (fx fnat/scabies)
 • hudsygdomme relateret til tuberkulose
 • perioral dermatit (rødt udslæt omkring munden)
 • tynd hud, skørhed i hudens kar, strækmærker
 • ichthyosis (tør hud med fiskeskællignende afskalning)
 • acne (bumser)
 • rosacea. Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, med rødme, især på hage, næse, kinder og pande.
 • sår eller beskadiget hud.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Daivobet hvis 

 • du bruger anden medicin, der indeholder kortikosteroider, da du kan få bivirkninger.
 • du har brugt dette lægemiddel i lang tid og har tænkt dig at stoppe behandlingen (da pludselig afbrydelse af behandlingen med steroider kan medføre risiko for tilbagefald eller forværring af din psoriasis).
 • du har diabetes mellitus (sukkersyge), da dit blodsukker/blodglukoseniveau kan blive påvirket af steroid.
 • der går betændelse i din hud, da du kan blive nødt til at afbryde behandlingen.
 • du har psoriasis af typen guttat psoriasis.
 • du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

 

Særlige forsigtighedsregler 

 • Undgå at behandle mere end 30 % af din krop eller at bruge mere end 15 g om dagen.
 • Undgå brug under badehætte, bandage eller omslag, da det øger optagelsen af steroid.
 • Undgå brug på store områder med beskadiget hud eller i hudfolder (lyske, armhuler, under brysterne), da det øger optagelsen af steroid.
 • Undgå brug i ansigtet eller på kønsorganerne, da disse hudområder er meget følsomme over for steroider.
 • Undgå overdreven solbadning, overdreven brug af solarier eller andre former for lysbehandling.

Brug af anden medicin sammen med Daivobet

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
Spørg lægen eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Daivobet efter aftale med lægen.

 

Amning: 

 • Hvis du ammer, må du kun bruge Daivobet efter aftale med lægen. Undgå at smøre Daivobet på brystet, hvis du har aftalt med lægen at du kan amme under behandlingen.

 

Frugtbarhed:  

 • Der forelægger ingen undersøgelse der påviser nedsat fertilitet hos kvinder/mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Daivobet påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Daivobet

 • Daivobet indeholder butylhydroxytoluen E 321, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) eller irritation af øjne og slimhinder.

3. Sådan skal du bruge Daivobet

Brug altid Daivobet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

 

Brugsanvisning 

 • Brug kun gelen på psoriasis. Brug ikke gelen på hud, der ikke har psoriasis.
 • Omryst flasken inden brug og tag låget af.
 • Kom gelen på en ren finger eller direkte på området med psoriasis.
 • Påfør Daivobet på det angrebne sted med fingerspidserne og gnid den forsigtigt ind, indtil området med psoriasis er dækket af et tyndt lag gel.
 • Brug ikke tætsiddende bandager eller lignende.
 • Vask hænderne grundigt efter brug af Daivobet. Det vil forhindre uhensigtsmæssig overførsel af gelen til andre dele af din krop (specielt ansigt, mund og øjne).
 • Bliv ikke bekymret, hvis du ved et uheld kommer til at påføre gel på normal hud nær din psoriasis, men tør det af, hvis det kommer udenfor.
 • Daivobet gel virker bedst, hvis du ikke går i bad lige efter, du har påsmurt den.
 • Undgå kontakt med tekstiler, der let tager imod fedtpletter (fx silke), når du har smurt gelen på.

 

Hvis du har psoriasis i hårbunden 

 • Red håret og fjern løse skæl, før du kommer Daivobet i hårbunden. Bøj hovedet forover, så Daivobet ikke løber ned i ansigtet. Det er lettere at påføre gelen, hvis du deler håret inden påføringen. Påfør Daivobet på de angrebne steder med finger spidserne og gnid den forsigtigt ind.

 

Det er ikke nødvendigt at vaske håret, inden du påfører Daivobet. 

 

Daivobet® Orifarm A/S, gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g 

Daivobet® Orifarm A/S, gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g 

Daivobet® Orifarm A/S, gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g 

Ryst flasken inden brug. 

Påfør en dråbe af Daivobet på fingeren. 

Påfør direkte i hovedbunden, hvor du kan mærke der er psoriasis og gnid Daivobet gel ind i huden. 

 

Afhængigt af det berørte område 1-4 g (svarende til en teskefuld) normalt nok. 

 

For at opnå optimal effekt, anbefales det at undgå hårvask umiddelbart efter påføring af Daivobet. Lad Daivobet sidde i hårbunden natten over eller næste hele dag. Når du siden skal vaske håret, kan nedenstående instruktion være nyttig. 

 

Daivobet® Orifarm A/S, gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g 

Daivobet® Orifarm A/S, gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g 

Daivobet® Orifarm A/S, gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g 

Kom mild shampoo i det tørre hår, specielt i de områder hvor du har påført gelen.  

Las shampooen sidde i hårbunden et par minutter før du skyller ud. 

Vask håret som sædvanlig. 

 

Hvis det er nødvendigt, skal du gentage trin 1-3, en eller to gange. 

Behandlingsvarighed

 • Brug gelen én gang dagligt. Det kan være en fordel at anvende gelen om aftenen.
 • Den sædvanlige behandlingsvarighed er 4 uger ved behandling af hårbunden og 8 uger ved behandling af resten af kroppen.
 • Din læge kan bestemme en anden varighed.
 • Din læge kan bestemme, at behandlingen skal gentages.
 • Brug ikke mere end 15 g om dagen.

 

Hvis du bruger anden medicin, der indeholder calcipotriol, må den totale mængde af præparaterne, der indeholder calcipotriol, ikke overstige 15 g om dagen, og hele det behandlede område må ikke overstige 30 % af kroppens samlede overflade. 

 

Hvad kan jeg forvente, når jeg bruger Daivobet? 

De fleste patienter opnår tydelige resultater efter 2 uger, selv om deres psoriasis ikke er helt afglattet på den tid. 

 

Brug til børn og unge: 

Børn og unge under 18 år må normalt ikke bruge Daivobet. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Sikkerhed og virkning af Daivobet gel hos patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion eller alvorlige leversygdomme er ikke blevet undersøgt. 

Hvis du har brugt for meget Daivobet

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Daivobet, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Kontakt din læge, hvis du har anvendt mere end 15 g på en dag eller mere end 100 g på en uge, eller hvis du har brugt gelen på mere end 30 % af kroppens overflade. 

 

Overdreven lang tids brug af Daivobet kan give problemer med kalciumkoncentrationen i dit blod, men den vil sædvanligvis blive normal igen, når du stopper behandlingen.
Din læge kan være nødt til at tage nogle blodprøver for at sikre sig, at den overdrevne brug af gelen ikke har medført problemer med kalciumindholdet i dit blod.
Overdreven lang tids brug kan også medføre, at dine binyrer holder op med at fungere normalt (binyrerne sidder i nærheden af dine nyrer og producerer hormoner). 

Hvis du har glemt at bruge Daivobet

 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Daivobet

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Du skal stoppe behandlingen med Daivobet på den måde, som din læge har fortalt dig. Det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen gradvist, specielt hvis behandlingen har varet i lang tid. 

 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Kontakt din læge øjeblikkeligt eller så hurtigt som muligt, hvis du får nogen af følgende bivirkninger. Du skal måske stoppe behandlingen. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Forværring af psoriasis. Kontakt lægen.
 • Udslæt med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppent. Kontakt læge eller skadestue.

 

Sjældne bivirkninger ved Betamethason 

Det er kendt, at det ene af indholdsstofferne i Daivobet, betamethason, (et stærktvirkende steroid) kan give alvorlige bivirkninger. Du skal kontakte din læge så hurtigt som muligt, hvis du får alvorlige bivirkninger. Sandsynligheden for, at du får disse bivirkninger, er større efter lang tids brug, eller hvis du bruger gelen under tætsiddende bandager og ved anvendelse på store hudområder.  

Følgende bivirkninger kan forekomme: 

 • Dine binyrer kan holde op med at fungere normalt. Tegn herpå er træthed, depression og angst.
 • Grå stær (tegn herpå er uklart og tåget syn, besvær med at se om natten og følsomhed over for lys). Kontakt lægen.
 • Infektioner (dit immunsystem, som bekæmper infektioner, kan blive undertrykt eller svækket).
 • Hvis du har diabetes, kan der forekomme svingninger i dit blodsukkerniveau.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.

 

Meget sjældne bivirkninger ved calcipotriol: 

 • Tørst, nedsat kraft i arme og ben, træthed og forstoppelse pga. for højt kalk i blodet. Forhøjet kalk i blodet kan medføre beskadigelse af nyrerne. Tal med lægen.
 • Forhøjet kalk i urinen.
 • Overfølsomhedsreaktioner med hævelse i ansigtet og andre dele af kroppen, fx hænder og fødder. Der kan forekomme hævelse i mund og hals og besvær med at trække vejret. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Kløe.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • infektioner i huden.
 • Betændelse i hårsække.
 • Irritation i øjnene.
 • Eksem eller irritation af huden / udslæt.
 • Rødmen af huden.
 • Uren hud / akne (bumser).
 • Brændende fornemmelse og smerter i huden, hvor gelen er anvendt.
 • Hudirritation.
 • Tør hud.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Overfølsomhed.
 • Strækmærker i huden.
 • Afskalning af hud.
 • Psoriasis sygdommen kommer igen eller blusser op, når du stopper behandlingen.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Hårfarveændringer. Forbigående misfarvning af hår fra hvidt eller gråt til gult.
 • Sløret syn.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

Bivirkninger der kan forekomme på grund af lang tids brug af betamethason. 

 • Tynd hud, der let går i stykker/skør hud.
 • Tydelige små blodkar i huden.
 • Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst / tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.
 • Irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • Allergisk kontakteksem.
 • Små hvide pletter (colloid milium).
 • Afblegning af huden (depigmentering).

 

Bivirkninger for Calcipotriol 

 • Lysfølsomhed

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder: 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Daivobet utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Daivobet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Daivobet i køleskab.
 • Opbevar Daivobet i ydre karton, da det er følsomt for lys.
 • Flasken skal kasseres 3 måneder efter åbning.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Daivobet, 50 mikrogram/0,5 mg/g, 1 g gel indeholder:

Aktivt stof:
50 mikrogram calcipotriol (som monohydrat) og 0,5 mg betamethason (som dipropionat). 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Paraffinolie, polyoxypropylen-stearylether, ricinusolie (hydrogeneret), butylhydroxytoluen (E321) og all-rac-ɑ-tocopherol. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Daivobet er en næsten klar, farveløs til off-white gel i en hård plastflaske med en spids tud.
Daivobet fås i: 

Daivobet 50 mikrogram/0,5 mg/g i pakninger med 60 g gel. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

DAIVOBET® GEL, APPLIKATOR

Indlægsseddel: Information til brugeren

Daivobet®50 mikrogram/0,5 mg/g gel 

calcipotriol/betamethason 

Applikator 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Daivobet.
 3. Sådan skal du bruge Daivobet.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Daivobet indeholder calcipotriol og betamethason. Calcipotriol hjælper til at normalisere hudcellernes vækst, og betamethason mindsker vævsirritation (inflammation).
 • Daivobet kan bruges af voksne til lokal behandling af psoriasis i hårbunden og på huden af resten af kroppen, hvis du har mild til moderat plaque psoriasis (psoriasis vulgaris). Når du har psoriasis, sker celledelingen i din hud for hurtigt. Dette viser sig ved rødme, skæl og fortykkelse af huden.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Daivobet

Brug ikke Daivobet

 • hvis du er allergisk (overfølsom) over for calcipotriol, betamethason eller et af de øvrige indholdsstoffer i Daivobet (angivet i punkt 6).
 • hvis du har forstyrrelser i kalciumbalancen (spørg din læge).
 • hvis du har visse typer psoriasis, fx erytrodermisk, eksfoliativ og pustuløs (spørg din læge).

 

Daivobet indeholder et stærktvirkende steroid. Du må IKKE bruge gelen på hud angrebet af: 

 • betændelse forårsaget af virus (fx forkølelsessår eller skoldkopper)
 • betændelse forårsaget af svampe (fx fodsvamp eller ringorm)
 • betændelse forårsaget af bakterier
 • infektioner forårsaget af parasitter (fx fnat/scabies)
 • hudsygdomme relateret til tuberkulose
 • perioral dermatit (rødt udslæt omkring munden)
 • tynd hud, skørhed i hudens kar, strækmærker
 • ichthyosis (tør hud med fiskeskællignende afskalning)
 • acne (bumser)
 • rosacea. Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, med rødme, især på hage, næse, kinder og pande.
 • sår eller beskadiget hud.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Daivobet hvis 

 • du bruger anden medicin, der indeholder kortikosteroider, da du kan få bivirkninger.
 • du har brugt dette lægemiddel i lang tid og har tænkt dig at stoppe behandlingen (da pludselig afbrydelse af behandlingen med steroider kan medføre risiko for tilbagefald eller forværring af din psoriasis).
 • du har diabetes mellitus (sukkersyge), da dit blodsukker/blodglukoseniveau kan blive påvirket af steroid.
 • der går betændelse i din hud, da du kan blive nødt til at afbryde behandlingen.
 • du har psoriasis af typen guttat psoriasis.
 • du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

 

Hvis der går betændelse i din hud, da du kan blive nødt til at afbryde behandlingen. 

 

Særlige forsigtighedsregler 

 • Undgå at behandle mere end 30 % af din krop eller at bruge mere end 15 g om dagen.
 • Undgå brug under badehætte, bandage eller omslag, da det øger optagelsen af steroid.
 • Undgå brug på store områder med beskadiget hud eller i hudfolder (lyske, armhuler, under brysterne), da det øger optagelsen af steroid.
 • Undgå brug i ansigtet eller på kønsorganerne, da disse hudområder er meget følsomme over for steroider.
 • Undgå overdreven solbadning, overdreven brug af solarier eller andre former for lysbehandling.

Brug af anden medicin sammen med Daivobet

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
Spørg lægen eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Daivobet efter aftale med lægen.

 

Amning: 

 • Hvis du ammer, må du kun bruge Daivobet efter aftale med lægen. Undgå at smøre Daivobet på brystet, hvis du har aftalt med lægen at du kan amme under behandlingen.

 

Frugtbarhed:  

 • Der forelægger ingen undersøgelse der påviser nedsat fertilitet hos kvinder/mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Daivobet påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Daivobet indeholder butylhydroxytoluen E 321

 • Daivobet indeholder butylhydroxytoluen E 321, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) eller irritation af øjne og slimhinder.

3. Sådan skal du bruge Daivobet

Brug altid Daivobet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Læs brugsanvisningen, for Daivobet gel Applikator, inkluderet i slutningen af denne indlægsseddel, grundigt inden brug. 

 

Daivobet gel Applikator er følgende benævnt "Applikator" i denne indlægsseddel. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

 

Brugsanvisning 

 • Brug kun gelen på psoriasis. Brug ikke gelen på hud, der ikke har psoriasis.
 • Påfør Daivobet på det angrebne område med applikatoren og gnid den forsigtigt ind, indtil området med psoriasis er dækket af et tyndt lag gel.
 • Brug ikke tætsiddende bandager eller lignende.
 • Vask hænderne grundigt efter brug af Daivobet. Det vil forhindre uhensigtsmæssig overførsel af gelen til andre dele af din krop (specielt ansigt, mund og øjne).
 • Bliv ikke bekymret, hvis du ved et uheld kommer til at påføre gel på normal hud nær din psoriasis, men tør det af, hvis det kommer udenfor.
 • Daivobet gel virker bedst, hvis du ikke går i bad lige efter, du har påsmurt den.
 • Undgå kontakt med tekstiler, der let tager imod fedtpletter (fx silke), når du har smurt gelen på.
 • Det er ikke nødvendigt at vaske håret, inden du påfører Daivobet.
 • For at opnå optimal effekt, anbefales det, at håret ikke vaskes umiddelbart efter påføring af Daivobet. Lad Daivobet forblive på hårbunden i løbet af natten eller i løbet af dagen.

 

Det er ikke nødvendigt at vaske håret, inden du påfører Daivobet. 

 

For at opnå den bedste effekt skal du undgå hårvask umiddelbart efter påføring af Daivobet. Lad Daivobet sidde i hårbunden natten over eller hele dagen. Når du siden skal vaske håret, kan nedenstående instruktion være nyttig. 

 

Daivobet® Orifarm A/S, gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g 

Daivobet® Orifarm A/S, gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g 

Daivobet® Orifarm A/S, gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g 

Kom mild shampoo i det tørre hår, specielt i de områder hvor du har påført gelen. 

Lad shampooen sidde i hårbunden et par minutter før du skyller ud. 

Vask håret som sædvanlig. 

 

Hvis det er nødvendigt, skal du gentage trin 1-3, en eller to gange. 

Behandlingsvarighed

 • Brug gelen én gang dagligt. Det kan være en fordel at anvende gelen om aftenen.
 • Den sædvanlige behandlingsvarighed er 4 uger ved behandling af hårbunden og 8 uger ved behandling af resten af kroppen.
 • Din læge kan bestemme en anden varighed.
 • Din læge kan bestemme, at behandlingen skal gentages.
 • Brug ikke mere end 15 g om dagen (svarende til 300 tryk).
 • Til behandling af hårbunden er en mængde på 1-4 g om dagen normalt nok (svarende til 20 til 80 tryk).

 

Hvis du bruger anden medicin, der indeholder calcipotriol, må den totale mængde af præparaterne, der indeholder calcipotriol, ikke overstige 15 g om dagen, og hele det behandlede område må ikke overstige 30 % af kroppens samlede overflade. 

 

Hvad kan jeg forvente, når jeg bruger Daivobet? 

De fleste patienter opnår tydelige resultater efter 2 uger, selv om deres psoriasis ikke er helt afglattet på den tid. 

 

Brug til børn og unge: 

Børn og unge under 18 år må normalt ikke bruge Daivobet. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Sikkerhed og virkning af Daivobet gel hos patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion eller alvorlige leversygdomme er ikke blevet undersøgt. 

Hvis du har brugt for meget Daivobet

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Daivobet, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Kontakt din læge, hvis du har anvendt mere end 15 g på en dag eller mere end 100 g på en uge, eller hvis du har brugt gelen på mere end 30 % af kroppens overflade. 

 

Overdreven langvarig brug af Daivobet kan medføre forhøjet kalciumkoncentration i dit blod, men den vil sædvanligvis blive normal igen, når du stopper behandlingen. Forhøjet kaliumkoncentration i blodet kan give symptomer som øget urinmængde, forstoppelse, muskelsvaghed, forvirring og koma.
Din læge kan være nødt til at tage nogle blodprøver for at sikre sig, at den overdrevne brug af gelen ikke har medført problemer med kalciumindholdet i dit blod.
Overdreven langvarig brug kan også medføre, at dine binyrer holder op med at fungere normalt (binyrernes produktions af binyrebarkhormoner vil blive utilstrækkelig, og derved ikke dække kroppens behov). 

Hvis du har glemt at bruge Daivobet

 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Daivobet

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Du skal stoppe behandlingen med Daivobet på den måde, som din læge har fortalt dig. Det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen gradvist, specielt hvis behandlingen har varet i lang tid. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Kontakt din læge øjeblikkeligt eller så hurtigt som muligt, hvis du får nogen af følgende bivirkninger. Du skal måske stoppe behandlingen. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Forværring af psoriasis. Kontakt lægen.
 • Udslæt med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

 

Sjældne bivirkninger ved Betamethason 

Det er kendt, at det ene af indholdsstofferne i Daivobet, betamethason, (et stærktvirkende steroid) kan give alvorlige bivirkninger. Du skal kontakte din læge så hurtigt som muligt, hvis du får alvorlige bivirkninger. Sandsynligheden for, at du får disse bivirkninger, er større efter lang tids brug, eller hvis du bruger gelen under tætsiddende bandager og ved anvendelse på store hudområder. Følgende bivirkninger kan forekomme: 

 • Dine binyrer kan holde op med at fungere normalt. Tegn herpå er træthed, depression og angst.
 • Grå stær (tegn herpå er uklart og tåget syn, besvær med at se om natten og følsomhed over for lys). Kontakt lægen.
 • Infektioner (dit immunsystem, som bekæmper infektioner, kan blive undertrykt eller svækket).
 • Hvis du har diabetes, kan der forekomme svingninger i dit blodsukkerniveau.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.

 

Meget sjældne bivirkninger ved calcipotriol: 

 • Tørst, nedsat kraft i arme og ben, træthed og forstoppelse pga. for højt kalk i blodet. Forhøjet kalk i blodet kan medføre beskadigelse af nyrerne. Tal med lægen.
 • Forhøjet kalk i urinen.
 • Overfølsomhedsreaktioner med hævelse i ansigtet og andre dele af kroppen, fx hænder og fødder. Der kan forekomme hævelse i mund og hals og besvær med at trække vejret. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Kløe.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • infektioner i huden.
 • Betændelse i hårsække.
 • Irritation i øjnene.
 • Eksem eller irritation af huden / udslæt.
 • Rødmen af huden.
 • Uren hud / akne (bumser).
 • Brændende fornemmelse og smerter i huden, hvor gelen er anvendt.
 • Hudirritation.
 • Tør hud.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Overfølsomhed.
 • Strækmærker i huden.
 • Afskalning af hud.
 • Psoriasis sygdommen kommer igen eller blusser op, når du stopper behandlingen.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Hårfarveændringer. Forbigående misfarvning af hår fra hvidt eller gråt til gult.
 • Sløret syn.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

Bivirkninger der kan forekomme på grund af lang tids brug af betamethason. 

 • Tynd hud, der let går i stykker/skør hud.
 • Tydelige små blodkar i huden.
 • Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst / tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.
 • Irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • Allergisk kontakteksem.
 • Små hvide pletter (colloid milium).
 • Afblegning af huden (depigmentering).

 

Bivirkninger for Calcipotriol 

 • Lysfølsomhed

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder: 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Daivobet utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Daivobet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Daivobet i køleskab.
 • Applikatoren skal kasseres 6 måneder efter åbning.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Daivobet, 50 mikrogram/0,5 mg/g, gel indeholder:

Aktivt stof: 

50 mikrogram calcipotriol (som monohydrat) og 0,5 mg betamethason (som dipropionat). 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Paraffinolie, polyoxypropylen-stearylether, ricinusolie (hydrogeneret), butylhydroxytoluen (E321) og all-rac-ɑ-tocopherol. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Daivobet er en næsten klar, farveløs til off-white gel i en polypropylen patron (med stempel og skruelåg af hård polyethylen). Applikatorhovedet (ydre beklædning af hård polypropylen, greb af polyoxymethylen, termoplast elastomer dyse, hætte af polypropylen). Hætten er til opbevaring.
Patron, applikatorhoved og hætte er anbragt i æsken, og samles forud for brug. 

 

Pakningsstørrelser: 60 g (svarende til 68 ml). 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Brugsanvisning

Brugsanvisning Daivobet gel Applikator

Før brug, bør du læse hele indlægssedlen og brugsanvisningen omhyggeligt igennem - også selvom du har brugt Daivobet gel før. 

 

Daivobet gel Applikator er designet for at påføre Daivobet gel på hud og hårbund med plaque psoriasis. Ved at anvende Daivobet gel Applikator, kan du påføre Daivobet gel uden at få gel på fingrene.
Følg altid lægens instruktioner for behandlingen af din psoriasis.
Del ikke Daivobet gel eller Applikatoren med andre.
Opbevares utilgængeligt for børn. 

Din Daivobet gel Applikator

Daivobet® Orifarm A/S, gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g 

Forbered din Daivobet gel Applikator

A) Kontroller udløbsdatoen på patronen 

Kontroller udløbsdatoen på patronmærkatet.
Må ikke anvendes hvis udløbet.
Udløbsdatoen på patronen refererer til den sidste dag i den nævnte måned.
Skriv den dato, du samler applikatoren på patronmærkatet. Brug ikke applikatoren mere end 6 måneder efter denne dato. 

Daivobet® Orifarm A/S, gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g 

 

B) Fjern patronlåget 

Hold patronen opretstående, vrid låget mod uret for at fjerne den. Undgå at vippe patronen, da dette kan resultere i at spilde gelen.
Kassér låget efter fjernelse. 

Daivobet® Orifarm A/S, gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g 

 

C) Skru applikatorhovedet fast 

Hold patronen opretstående og tilpas applikatorhovedet.
Skru applikatorhovedet med uret, indtil applikatorhovedet føles tæt forseglet.
Kliklyde høres, indtil den er tæt forseglet.
Bemærk: Skil ikke applikatoren ad.
Forsøg på at gøre det, kan ødelægge applikatoren.
 

Daivobet® Orifarm A/S, gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g 

 

D) Aktiver før første anvendelse 

For aktivering: Sørg for, at applikatorhoved og patron er skruet stramt sammen. 

Daivobet® Orifarm A/S, gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g 

 

Skub forsigtigtmidten af stemplet, og klem samtidig på håndtaget, indtil du ser gel ved dysespidsen.
Hvis du flyver med din Daivobet gel Applikator samlet kan det være nødvendig at pumpe håndtaget et par gange for at aktivere igen før påføring. 

Påfør Daivobet gel på behandlingsområdet

E) Påfør på det angrebne område
Placer påføringsdyse tæt på det ramte område og tryk på grebet én eller flere gange for at dispensere Daivobet gel.
Slip grebet helt mellem hvert tryk for at få en fuld dispensering. Et komplet tryk leverer 0,05 g Daivobet gel. 

Daivobet® Orifarm A/S, gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g 

 

F) Brug sprede-fladen til at fordele Daivobet gel 

Brug sprede-fladen til forsigtigt at fordele Daivobet gel ind i den afficerede hud.
Vær forsigtig med ikke at trykke på grebet ved spredning. 

Daivobet® Orifarm A/S, gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g 

 

G) Hvis du vil anvende til hårbund og hårgrænse 

Før du anvender Daivobet til hårbunden, red håret for at fjerne eventuelle løse skæl.
Bøj hovedet for at undgå Daivobet løber ned i dit ansigt. Det kan hjælpe at dele håret, før du bruger Daivobet.
Find området der skal behandles ved hjælp af fingrene og skil dit hår. Brug dysen direkte på hårbunden til at dispensere og massere ind Daivobet gel. 

Daivobet® Orifarm A/S, gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g 

 

H) Efter påføring 

Kontroller, at de behandlede områder er tilstrækkeligt dækket. Hvis det er nødvendigt, så bed nogen at hjælpe dig anvende Daivobet gel til områder, du ikke kan nå eller se.
Vask hænderne efter brug, hvis du, eller en som hjælper dig, får Daivobet gel på fingrene. Dette vil modvirke ved et uheld at sprede gelen til andre dele af kroppen (specielt ansigt, mund og øjne). 

Efter brug

I) Rengør altid din Daivobet gel Applikator efter brug 

Efter brug tørres applikatorhovedet med en ren, tør klud. Undgå at pumpe under rengøring. 

Daivobet® Orifarm A/S, gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g
Bemærk: 

 • Vask ikke applikatoren med vand, rengøringsmidler eller andre væsker.
 • Brug ikke fugtige eller våde materialer til at aftørre applikatoren.

 

J) Beskyt applikatoren 

Påsæt hætten efter brug for at holde applikatorhovedet rent. Sørg altid for, at hætten er klikket på plads for at forhindre dispensering af Daivobet gel under opbevaring og transport. 

Daivobet® Orifarm A/S, gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g 

 

K) Vurdere restmængde Daivobet gel 

For at estimere den resterende mængde Daivobet gel, kig i bunden af patronen for at se stemplets position.
Stemplet bevæger sig opad efterhånden som gelen anvendes. 

Daivobet® Orifarm A/S, gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g 

Ved almindelig brug

L) Kontroller udløbsdato 

Kontroller altid udløbsdatoen på patronmærkatet før brug.
Må ikke anvendes hvis udløbsdato er overskredet eller 6 måneder efter åbning af patronen.
Udløbsdatoen på patronen refererer til den sidste dag i måneden. 

Daivobet® Orifarm A/S, gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g 

 

M) Fjern hætten 

Fjern hætten ved at løfte fanen bagtil. 

Daivobet® Orifarm A/S, gel 50 mikrog/g+0,5 mg/g 

Opbevaring

Sørg altid for, at hætten er klikket på plads for at forhindre at dispensere gelen under opbevaring og transport.
Se yderligere information om opbevaring i afsnit 5, Opbevaring.
Bortskaffelse  

Se oplysninger om bortskaffelse i afsnit 5, Opbevaring. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...