Estrofem®

filmovertrukne tabletter 1 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Estrofem® 1 mg filmovertrukne tabletter  

estradiolhemihydrat 

Estrofem® er et registreret varemærke, som tilhører Novo Nordisk Health Care AG. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Estrofem til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Estrofem
 3. Sådan skal du tage Estrofem
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Estrofem er en hormonsubstitutionsbehandling (HRT). Det indeholder det kvindelige kønshormon estradiol. Estrofem ordineres specielt til postmenopausale kvinder, særligt kvinder som har fået fjernet livmoderen (hysterektomi) og derfor ikke behøver østrogen/gestagen behandling. 

 

Estrofem anvendes til: 

Lindring af symptomer, der forekommer efter menopause 

Ved ophør af menstruationen (menopause) kan den producerede østrogenmængde falde i kvindekroppen. Dette kan forårsage symptomer såsom varmt ansigt, nakke og brystkasse (hedeture). Estrofem lindrer disse symptomer efter menopausen. Du bør kun få ordineret Estrofem, hvis dine symptomer er en alvorlig gene i din dagligdag. 

 

Erfaring med behandling af kvinder over 65 år med Estrofem er begrænset. 

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ESTROFEM

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Sygehistorie og regelmæssig lægekontrol 

Brugen af HRT medfører risici, der bør vurderes inden behandlingens start, eller når det overvejes om behandlingen skal fortsætte. 

 

Erfaring med behandling af kvinder med tidlig menopause (ved svigt af æggestokkene eller operation) er begrænset. Hvis du har en tidlig menopause kan risici for brug af HRT være anderledes. Tal venligst med din læge. 

 

Før du starter (eller genstarter) med HRT, skal din læge spørge dig om din egen samt din families sygehistorie. Din læge kan beslutte at udføre en fysisk undersøgelse. Dette kan inkludere en undersøgelse af dine bryster og/eller en indvendig undersøgelse, hvis det er nødvendigt. 

 

Når du er startet med Estrofem, skal du gå til regelmæssig lægekontrol (mindst én gang om året). Din læge skal her drøfte med dig om fordele og ulemper ved at fortsætte med at tage Estrofem. 

 

Gå regelmæssigt til brystscreening som anbefalet af din læge. 

 

Tag ikke Estrofem, hvis du har nogle af følgende tilstande. Hvis du er usikker på nogle af nedenstående tilstande, skal du tale med din læge inden du tager Estrofem. 

Tag ikke Estrofem, hvis du:

er allergisk over for estradiol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Estrofem (angivet i punkt 6). 

 • har eller har haft brystkræft eller har mistanke herom.
 • har, har haft eller har mistanke om, at du har en østrogenafhængig tumor, f.eks. kræft i livmoderslimhinden (endometriekræft).
 • har blødninger fra skeden uden kendt årsag.
 • har fortykkelse af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi), og ikke bliver behandlet for det.
 • har eller har haft en blodprop i en vene (venøs tromboembolisme), såsom i benenes blodkar (dyb venetrombose) eller i lungerne (lungeemboli).
 • har en forstyrrelse, der hæmmer blodets evne til at størkne (såsom mangel på protein C, protein S eller antitrombin).
 • har eller for nylig har haft en sygdom, der skyldes blodpropper i arterierne, såsom et hjertetilfælde, slagtilfælde eller hjertekramper (angina).
 • har eller har haft en leversygdom og prøver af din leverfunktion endnu ikke er normaliserede.
 • har en sjælden blodsygdom, porfyri, der nedarves i familier.

Kontakt straks lægen og stop behandlingen hvis nogle af ovenstående tilstande indtræder for første gang under behandlingen med Estrofem. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Estrofem, hvis du har eller har haft nogle af følgende sygdomme, inden du begynder med behandlingen, da de kan vende tilbage eller forværres under behandling med Estrofem. I så fald bør du få foretaget kontrol oftere hos lægen: 

 • Godartede knuder i livmoderen (uterusfibromer).
 • Vækst af livmoderslimhinden uden for livmoderen (endometriose) eller tidligere fortykkelse af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi).
 • Øget risiko for dannelse af blodpropper (se ”Blodpropper i en vene (venøs tromboemboli)”).
 • Øget risiko for udvikling af østrogenafhængige tumorer (som f.eks. hvis du har en mor, søster, mormor eller farmor som har haft brystkræft).
 • Forhøjet blodtryk.
 • En leversygdom, såsom godartet svulst i leveren (leveradenom).
 • Diabetes (sukkersyge).
 • Galdesten.
 • Migræne eller stærk hovedpine.
 • En autoimmun bindevævssygdom, der påvirker mange af kroppens organer (systemisk lupus erythematosus, SLE).
 • Epilepsi.
 • Astma.
 • En sygdom der påvirker trommehinden og hørelsen (otosklerose).
 • Et meget højt fedtindhold i blodet (triglycerider).
 • Væskeophobning som skyldes hjerte- eller nyreproblemer.

 

Stop med at tage Estrofem og kontakt straks lægen, hvis du oplever nogle af følgende bivirkninger ved brug af HRT: 

 • Hvis du oplever nogle af tilstandene anført under afsnittet ”Tag ikke Estrofem”.
 • Hvis du bliver gul i huden eller i det hvide af øjnene (gulsot). Dette kan være tegn på leverproblemer.
 • En markant forhøjelse af dit blodtryk (symptomerne kan være hovedpine, træthed, svimmelhed).
 • Migræne-lignende hovedpine for første gang.
 • Hvis du bliver gravid.
 • Hvis du bemærker tegn på en blodprop, såsom:
  • smertefuld hævelse og rødmen af benene.
  • pludselige brystsmerter.
  • vejrtrækningsbesvær.

For yderligere oplysninger se "Blodpropper i en vene (venøs tromboemboli)".
 

Vær opmærksom på følgende:  

Estrofem er ikke et præventionsmiddel. Hvis der er gået mindre end 12 måneder siden din sidste menstruation eller du er under 50 år, bør du stadig benytte yderligere prævention for at forhindre graviditet. Tal med lægen for at få rådgivning. 

HRT og kræft

Øget fortykkelse af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi) og kræft i livmoderslimhinden (endometriekræft) Behandling med HRT med østrogen alene, kan øge risikoen for øget vækst af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi) og kræft i livmoderslimhinden (endometriekræft). 


Behandling med gestagen supplerende med østrogen i minimum 12 dage for hver 28 dages cyklus beskytter dig mod denne ekstra risiko. Din læge vil ordinere gestagen separat, hvis du stadig har din livmoder. Hvis din livmoder er blevet fjernet (hysteretomi), drøft da med lægen, om du sikkert kan tage dette produkt uden gestagen. 


Sammenligning  

Hos kvinder i alderen 50 til 65 år, der stadig har en livmoder, og som ikke tager HRT, vil i gennemsnit 5 ud af 1.000 blive diagnosticeret med endometriekræft. 


Hos kvinder i alderen 50 til 65 år, der stadig har en livmoder, og som tager HRT med østrogen alene, vil mellem 10 og 60 kvinder ud af 1.000 blive diagnosticeret med endometriekræft (dvs. mellem 5 til 55 ekstra tilfælde), afhængig af dosis og behandlingsperiode. 

 

Uventet blødning  

Du vil få en månedlig blødning (en såkaldt tilbagetrækningsblødning) under behandling med Estrofem. Kontakt din læge hurtigst muligt, hvis du får uventede blødninger eller pletblødninger udover din månedlige blødning, som:  

 • forekommer efter de første 6 måneder.
 • starter efter du har taget Estrofem i mere end 6 måneder.
 • forekommer efter du er stoppet med at tage Estrofem.

 

Brystkræft  

Data fra kliniske studier tyder på, at behandling med kombineret østrogen-gestagen og muligvis også behandling med HRT med østrogen alene øger risikoen for brystkræft. Denne ekstra risiko afhænger af, hvor længe du tager HRT, og er synlig efter få års behandling. Risikoen vender dog tilbage til udgangspunktet inden for få år (højst 5) efter ophør af behandlingen.
Hos kvinder der har fået fjernet livmoderen og som tager HRT med østrogen alene i 5 år, er der påvist en lille eller ingen stigning i risikoen for brystkræft. 

Sammenligning  

Blandt kvinder i alderen 50 til 79 år, som ikke tager HRT, vil i gennemsnit 9 til 17 ud af 1.000 blive diagnosticeret med brystkræft over en 5-års periode.
Blandt kvinder i alderen 50 til 79 år, som tager østrogen-gestagen HRT over en 5-års periode, vil antallet af tilfælde være 13 til 23 ud af 1.000 behandlede (dvs. mellem 4 til 6 ekstra tilfælde). 


Undersøg regelmæssigt dine bryster. Tal med din læge, hvis du opdager nogle ændringer såsom:
 

 • forhøjninger eller fordybninger i huden.
 • ændringer af brystvorten.
 • knuder, som du kan se eller føle.

Du anbefales desuden at deltage i mammografiscreeningsprogrammer, hvis du får det tilbudt. I forbindelse med mammografiscreening, er det vigtigt, at du oplyser sygeplejersken eller sundhedspersonalet, som foretager røntgenundersøgelsen, at du tager HRT, da denne medicin kan påvirke resultatet af mammografien ved at øge vævstætheden i dine bryster. Der, hvor tætheden af vævet i brystet er forøget, kan mammografien måske ikke påvise alle knuder. 

 

Kræft i æggestokkene  

Kræft i æggestokkene er sjældent - meget sjældnere end brystkræft. Behandling med HRT med østrogen alene eller med kombineret østrogengestagen er forbundet med en let øget risiko for kræft i æggestokkene. 


Risikoen for kræft i æggestokkene afhænger af kvindens alder. Eksempel: blandt kvinder i alderen 50 til 54 år, som ikke tager HRT, vil i gennemsnit 2 ud af 2.000 blive diagnosticeret med kræft i æggestokkene over en 5-årig periode. Blandt kvinder, som har taget HRT i 5 år, vil i gennemsnit 3 ud af 2.000 blive diagnosticeret med kræft i æggestokkene over en 5-årig periode (dvs. 1 ekstra tilfælde). 

Virkning af HRT på hjerte og kredsløb

Blodpropper i en vene (venøs tromboemboli)  

HRT øger risikoen for blodpropper i venerne 1,3 til 3 gange, især i det første behandlings år. 


Blodpropper kan være alvorlige, og hvis en blodprop sætter sig i lungerne, kan den forårsage brystsmerter, vejrtrækningsbesvær, bevidstløshed og i værste fald død. 


Du har generelt større risiko for at få en blodprop i venerne jo ældre du er, samt hvis en eller flere af følgende tilstande er gældende for dig. Kontakt lægen, hvis du har en af nedenstående tilstande:  

 • Du ikke er i stand til at gå eller stå i længere tid pga. en større operation, tilskadekomst eller sygdom (se også punkt 3, hvis du har brug for en operation).
 • Du er svært overvægtig (BMI>30 kg/m2).
 • Du har problemer med blodpropdannelse, som skal langtidsbehandles med medicin, der anvendes til at forebygge blodpropper.
 • Hvis en nær slægtning tidligere har haft en blodprop i benet, lungen eller et andet organ.
 • Du har systemisk lupus erythematosus (SLE).
 • Du har kræft.

For tegn på blodpropdannelse se “Stop med at bruge Estrofem og kontakt straks lægen". 

 

Sammenligning  

Blandt kvinder i 50’erne, som ikke tager HRT, forventes i gennemsnit 4 til 7 ud af 1.000 at få en blodprop i en vene over en 5-års periode.
Blandt kvinder i 50’erne, som har taget østrogen/gestagen HRT i over 5 år, vil der være mellem 9 og 12 ud af 1.000 behandlede (dvs. 5 ekstra tilfælde). 


Blandt kvinder i 50’erne, der har fået fjernet livmoderen, og som har taget HRT med østrogen alene i over 5 år, vil der være mellem 5 og 8 tilfælde ud af 1.000 behandlede (dvs. 1 ekstra tilfælde). 

 

Hjerte-karsygdom 

Der er ingen beviser for, at HRT vil hjælpe med at forebygge et hjerteanfald. 


Kvinder i alderen 60 år og derover, der tager østrogen-gestagen HRT, vil med en lidt større sandsynlighed udvikle en hjertesygdom end dem, der ikke tager HRT.
Blandt kvinder, der har fået fjernet livmoderen, og som tager HRT med østrogen alene, er der ingen forøget risiko for at udvikle en hjertesygdom. 

 

Slagtilfælde  

For kvinder, der tager HRT, er risikoen for slagtilfælde 1,5 gange højere end hos kvinder, der ikke tager HRT. Antallet af ekstra tilfælde af slagtilfælde, der skyldes brugen af HRT, vil stige med alderen. 


Sammenligning  

Blandt kvinder i 50’erne, som ikke tager HRT, vil i gennemsnit 8 ud af 1.000 forventes at få et slagtilfælde over en 5-års periode.
Blandt kvinder i 50’erne, som tager HRT, vil antallet af tilfælde være 11 ud af 1.000 behandlede over 5 år (dvs. 3 ekstra tilfælde). 

Andre tilstande

HRT vil ikke forebygge tab af hukommelsen. Risikoen for mulig tab af hukommelsen er muligvis lidt højere hos kvinder, der starter med at tage enhver form for HRT efter 65-års alderen. Få rådgivning hos din læge. 

Brug af anden medicin sammen med Estrofem

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler. 


Noget medicin kan interagere med virkningen af Estrofem. Dette kan føre til uregelmæssig blødning. Dette gælder følgende medicin:  

 • Medicin mod epilepsi (f.eks. barbiturater, phenytoin og carbamazepin).
 • Medicin mod tuberkulose (f.eks. rifampicin, rifabutin).
 • Medicin mod HIV-infektion (f.eks. nevirapin, efavirenz, ritonavir og nelfinavir).
 • Naturlægemidler, som indeholder perikum (Hypericum perforatum).

Brug af Estrofem sammen med mad og drikke

Tabletterne kan tages med eller uden mad og drikke. 

Laboratorietest

Hvis du har brug for en blodprøve, skal du fortælle din læge eller sundhedspersonalet, at du tager Estrofem, da dette lægemiddel kan have indflydelse på resultaterne af nogle prøver. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet  

Estrofem benyttes kun til behandling af postmenopausale kvinder. Stop behandlingen med Estrofem, hvis du bliver gravid og kontakt din læge.
 

Amning  

De må ikke tage Estrofem, hvis du ammer. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Estrofem påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Estrofem indeholder lactosemonohydrat

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. SÅDAN SKAL DU TAGE ESTROFEM

Tag altid Estrofem nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Hvis du har fået din livmoder fjernet, eller hvis du ikke har vaginale blødninger, og du ikke tager andre HRT produkter, kan du starte behandlingen med Estrofem når som helst. 

Den sædvanlige dosis er

Tag én tablet dagligt fortrinsvis på samme tidspunkt hver dag. Når alle 28 tabletter i kalenderpakningen er taget, fortsættes behandlingen næste dag med en ny kalenderpakning. 

BRUGERVEJLEDNING

Sådan bruges kalenderpakningen. 

Estrofem Paranova Danmark A/S filmovertrukne tabletter 1 mg 

Estrofem Paranova Danmark A/S filmovertrukne tabletter 1 mg 

Estrofem Paranova Danmark A/S filmovertrukne tabletter 1 mg 

 

Din læge vil ordinere så lav en dosis som muligt i den kortest mulige periode, som giver dig symptomlindring. Tal med din læge, hvis du tror din dosis er for stærk eller ikke stærk nok. 

 

Hvis du har fået fjernet livmoderen, udskriver lægen ikke gestagen (et andet kvindeligt kønshormon), medmindre du har endometriose (en tilstand, hvor væv fra livmoderslimhinden findes uden for livmoderen). 

 

Hvis du har taget et andet HRT-produkt indtil nu, bør du spørge lægen eller på apoteket, hvornår du skal starte din behandling med Estrofem. 

Hvis du oplever gennembrudsblødninger eller pletblødninger, er det normalt ikke noget at være bekymret over, særligt under de første par måneder af behandlingen med HRT (se også punkt 2, "HRT og kræft", "Øget fortykkelse af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi)" og "kræft i livmoderslimhinden (endometriekræft)" for mere information). 

Hvis du har taget for mange Estrofem

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har taget flere Estrofem, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. En overdosis 

af Estrofem kan medføre, at du føler dig syg eller kaster op. 

Hvis du har glemt at tage Estrofem

Hvis du har glemt at tage en tablet på det sædvanlige tidspunkt, tag den da inden for de næste 12 timer. Hvis der er gået mere end 12 timer, springes den glemte tablet over, og behandlingen fortsættes som sædvanlig næste dag. Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte tablet. 

At glemme en dosis kan øge sandsynligheden for gennembrudsblødning og pletblødning, hvis du stadig har en livmoder. 

Hvis du holder op med at tage Estrofem

Hvis du ønsker at stoppe behandlingen med Estrofem, skal du først tale med din læge. Lægen vil forklare virkningen af at stoppe behandlingen og tale med dig om andre muligheder. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du har brug for en operation

Hvis du skal have en operation, skal du fortælle lægen, at du tager Estrofem. Du skal måske stoppe Estrofem behandlingen omkring 4 til 6 uger inden operationen for at reducere risikoen for en blodprop (se punkt 2, "Blodpropper i en vene (venøs- tromboemboli))". Spørg lægen hvornår du kan påbegynde din Estrofem behandling igen. 

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

De følgende sygdomme er oftere rapporteret hos kvinder, der tager HRT end hos kvinder, der ikke tager HRT: 

 • Brystkræft.
 • Unormal vækst eller kræft i livmoderslimhinden (endometriehyperplasi eller endometriekræft).
 • Kræft i æggestokkene.
 • Blodpropper i venerne i benene eller lungerne (venøs tromboemboli/tromboembolisme).
 • Hjerte-kar sygdom.
 • Slagtilfælde.
 • Mulighed for hukommelsestab hvis HRT behandling er påbegyndt efter 65-års alderen. For mere information om disse bivirkninger se punkt 2.

 

Hypersensitivitet/allergi (Ikke almindelige bivirkninger - kan forekomme hos færre end 1 ud af 100 behandlede). Selv om det er sjældent, kan hypersensitivitet/allergi forekomme. Tegn på hypersensitivitet/allergi kan inkludere et eller flere af de følgende symptomer: Udslæt, kløe, hævelse, åndedrætsbesvær, lavt blodtryk (huden bliver bleg og kold, hurtige hjerteslag), svimmelhed og svedeture. Disse symptomer kan være tegn på en anafylaktisk reaktion/chok. Hvis et af de nævnte symptomer forekommer, skal du stoppe med at tage Estrofem og straks søge lægehjælp. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Blodpropper i venerne (venøs emboli). Kontakt læge eller skadestue. Ring 112.
 • Pludselige, kraftige smerter i mellemgulvet eller under ribbenene på højre side pga. galdesten. Kontakt læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter) 

 • Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring 112.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk chok). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Depression. Kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Hovedpine.
 • Mavesmerter, kvalme.
 • Kramper i benene.
 • Smerter i brystet, spænding i brystet eller forstørrelse af brystet.
 • Væskeansamling (ødem).
 • Vægtøgning.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter) 

 • Synsforstyrrelser.
 • Halsbrand (dyspepsi).
 • Opkastning.
 • Luft i maven eller oppustethed.
 • Kløen eller udslæt (urticaria).

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter) 

 • Uregelmæssige underlivsblødninger, hvis ordineret til kvinder med livmoder.
 • Migræne eller forværret migræne.
 • Svimmelhed.
 • Diarré.
 • Hårtab (alopeci).
 • Forhøjet blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

 

Følgende bivirkninger er rapporteret med andre HRT præparater: 

 • Galdeblæresygdom.
 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.
 • Epilepsi.
 • Forværring af astma.
 • Mindre blødning i hud og slimhinder.
 • Kløe.
 • Søvnløshed.
 • Ændring i spontandrift, fortrinsvis det seksuelle (libido).
 • Øget vækst eller kræft i livmoderslimhinden (endometriehyperplasi, endometriekræft og forstørrede knuder i livmoderen*).
 • Infektion i underlivet forårsaget af svamp.
 • Mulig demens.
 • Pludselige smerter i brystet, smerter ved vejrtrækning, hoste og åndenød pga. blodprop i lungen (lungemboli). Ring 112.
 • Smertende og hævede arme eller ben pga. blodprop (venøs tromboembolisme). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Forskellige hudsygdomme:
  • Misfarvning af huden, især på ansigtet og nakken, også kendt som ”graviditets pletter” (chloasma).
  • Smertefulde rødlige knuder i huden (erythema nodosum).
  • Skydeskivet rødligt udslæt eller sår (erythema multiforme).

*hvis ordineret til kvinder med livmoder. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. OPBEVARING

 • Opbevar Estrofem utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares koldt.
 • Må ikke opbevares over 25 °C.
 • Opbevares i den originale emballage.
 • Brug ikke Estrofem efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Estrofem 1 mg indeholder:

 • Aktivt stof: Estradiol 1 mg (som estradiolhemihydrat)
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: Lactosemonohydrat, majsstivelse, hydroxypropylcellulose, talkum og magnesiumstearat.
  Filmovertræk: Hypromellose, talkum, titandioxid (E171), propylenglycol og rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser:

Estrofem 1 mg filmovertrukne tabletter er røde og runde med en diameter på 6 mm. Tabletterne er præget med NOVO 282 på den ene side. 


Estrofem 1 mg filmovertrukne tabletter findes i pakningsstørrelsen 3 x 28 filmovertrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev  

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.
Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juli 2016.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...