Quetiapin "Accord"

filmovertrukne tabletter 25 mg, 100 mg, 200 mg og 300 mg

Accord

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Quetiapin Accord 25 mg filmovertrukne tabletter  

Quetiapin Accord 100 mg filmovertrukne tabletter  

Quetiapin Accord 200 mg filmovertrukne tabletter  

Quetiapin Accord 300 mg filmovertrukne tabletter  

quetiapin  

Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at tage medicinen, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Quetiapin Accord til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Quetiapin Accord
 3. Sådan skal De tage Quetiapin Accord
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Quetiapin Accord indeholder et stof, der hedder quetiapin. Det tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes antipsykotika. Disse lægemidler bruges mod lidelser, der forårsager symptomer som f.eks.: 

 • Skizofreni: hvor De ser, hører eller føler måske ting, der ikke er der, tror på ting, der ikke er sande, eller føler Dem usædvanligt mistænksom, angst, forvirret, skyldig, anspændt eller deprimeret.
 • Mani: hvor De kan føle Dem meget opstemt, opløftet, ophidset, begejstret eller hyperaktiv eller have dårlig dømmekraft, som omfatter aggressiv eller destruktiv opførsel.
 • Bipolar depression: hvor De føler Dem ked af det eller deprimeret, har skyldfølelse, mangler energi, mister appetitten og/eller har svært ved at sove.

 

Deres læge vil måske fortsætte med at ordinere Quetiapin Accord til Dem, selv om De får det bedre. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Quetiapin Accord

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Quetiapin Accord:

 • hvis De er allergisk over for quetiapin eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).
 • hvis De tager et af følgende lægemidler:
  • visse lægemidler mod HIV
  • lægemidler, der indeholder azoler (mod svampeinfektioner)
  • erythromycin eller clarithromycin (mod infektion) - nefazodon (mod depression).

Hvis De er usikker, så tal altid med Deres læge eller apoteket, inden De tager Quetiapin Accord. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med Deres læge eller apotekspersonalet, før De tager Quetiapin: 

 • hvis De eller nogen i Deres familie har eller har haft hjerteproblemer, for eksempel hjerterytmeforstyrrelser, svækket hjertemuskel eller betændelse i hjertet eller hvis De tager medicin, der kan have indvirkning på Deres hjerterytme.
 • hvis De har lavt blodtryk.
 • hvis De har haft et slagtilfælde, specielt hvis De er ældre.
 • hvis De har problemer med leveren.
 • hvis De har haft krampeanfald.
 • hvis De har sukkersyge eller har risiko for at få det. Hvis dette er tilfældet, kan det være, at Deres læge kontrollerer Deres blodsukkerniveau, mens De tager Quetiapin Accord.
 • hvis De ved, at De tidligere har haft et lavt antal hvide blodceller (som måske eller måske ikke har været forårsaget af andre lægemidler).
 • Hvis De er en ældre, dement person (nedsat hjernefunktion). Quetiapin-tabletter må ikke tages af ældre demente personer, fordi lægemiddelgruppen, som Quetiapintabletter tilhører, kan øge risikoen for slagtilfælde, og i nogle tilfælde dødsfald, hos ældre personer med demens.
 • hvis De eller nogen i Deres familie har haft blodpropper, da denne type medicin kan medføre dannelse af blodpropper.
 • Hvis De har eller har haft en tilstand hvor De stopper med at trække vejret i en kort periode under Deres normale nattesøvn (kaldet “søvnapnø") og tager medicin, som nedsætter den normale aktivitet af hjernen (“depressiva").
 • Hvis De har eller har haft, en tilstand hvor De ikke kan tømme Deres blære fuldstædigt (urinretention), har forstørret prostata, blokering i tarmene eller øget tryk inde i øjet. Disse tilstande er nogen gange forårsaget af medicin (kaldet “antikolinerg medicin"), som påvirker den måde nerveceller virker på for at behandle visse medicinske tilstande.
 • Hvis De har eller har haft problemer med alkohol- eller stofmisbrug

 

Tal med Deres læge med det samme, hvis De får følgende efter at have taget Quetiapin-tabletter: 

 • En kombination af feber, alvorlig muskelstivhed, sveder meget eller har nedsat bevidsthed (en tilstand, der klades "malignt neuroleptikasyndrom"). Øjeblikkelig medicinsk behandling kan være nødvendig.
 • Ufrivillige bevægelser, specielt i ansigtet eller tungen.
 • Bliver svimmel eller pludselig føler Dem træt. Dette kan forøge risikoen for ulykker (fald) for ældre patienter.
 • Krampeanfald.
 • Langvarig og smertefuld erektion (priapismus).

 

Disse tilstande kan skyldes denne type lægemidler. 

 

Tal med Deres læge hurtigst muligt, hvis De har: 

 • feber, influenzalignende symptomer, ondt i halsen, eller enhver anden infektion, da dette kan resultere i et meget lavt antal hvide blodceller. Dette kan medføre behandlingsstop med Quetiapin og/eller at der skal gives behandling
 • forstoppelse sammen med vedholdende mavesmerter, eller forstoppelse, som ikke har reageret på behandling, da dette kan medføre en mere alvorlig blokering af tarmene.

Selvmordstanker og forværring af Deres depression

Hvis De er deprimeret, har De måske nogle gange tanker om at skade Dem selv eller begå selvmord. Disse tanker kan øges, når De begynder på at tage Deres medicin, da der går noget tid, inden denne type lægemidler virker, normalt omkring to uger, men nogle gange længere tid. Disse tanker kan også forværres, hvis De pludselig stopper med at tage Deres medicin. Det er sandsynligt, at De vil have lettere ved at få sådanne tanker, hvis De er en ung, voksen person. Information fra kliniske forsøg viser, at der er en øget risiko for selvmordstanker og/eller selvmordsadfærd hos yngre voksne under 25 år med depression. 

 

Hvis De på noget tidspunkt har tanker om at skade Dem selv eller begå selvmord, skal De straks kontakte Deres læge eller tage på hospitalet. Det kan være en hjælp at fortælle en slægtning eller en god ven, at De er deprimeret, og bede dem læse denne indlægsseddel. Bed dem sige til, hvis de mener, symptomerne bliver værre, eller de er bekymret over andre ændringer i Deres adfærd. 

Vægtøgning

Der er set vægtforøgelser hos patienter, der tager Quetiapin Accord. De og Deres læge skal kontrollere Deres vægt regelmæssigt. 

Børn og unge

Quetiapin er ikke til brug hos børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Quetiapin-tabletter:

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De tager anden medicin eller har taget det for nylig eller overvejer at tage det. 


De må ikke tage Quetiapin Accord, hvis De tager et af følgende lægemidler: 

 • visse lægemidler mod HIV.
 • lægemidler, der indeholder azoler (mod svampeinfektioner)
 • medicin mod infektioner (som f.eks. erythromycin eller clarithromycin)
 • nefazodon (mod depression).

 

Fortæl det til lægen, hvis De tager et af følgende lægemidler: 

 • lægemidler mod epilepsi (f.eks. phenytoin eller carbamazepin).
 • lægemidler mod forhøjet blodtryk.
 • barbiturater (mod søvnbesvær).
 • Thioridazin eller lithium (andet antipsykotika).
 • lægemidler, der påvirker hjerterytmen, f.eks. lægemidler, der skaber en ubalance i elektrolytterne (lave niveauer af kalium eller magnesium i blodet, såsom vanddrivende midler (diuretika) eller visse former for antibiotika (medicin mod infektioner).
 • medicin, der kan medføre forstoppelse.
 • medicin (kaldet “antikolinerg medicin"), der påvirker den måde nerveceller virker på for at behandle visse medicinske tilstande.

 

Tal med Deres læge, før De stopper med at tage Deres medicin. 

Brug af Quetiapin Accord sammen med mad, drikke og alkohol:

 • Quetiapin kan tages med eller uden mad.
 • Pas på med hvor meget alkohol De indtager. Dette skyldes, at den kombinerede virkning af Quetiapin Accord og alkohol kan gøre Dem søvnig.
 • Drik ikke grapefrugtjuice, når De tager Quetiapin Accord, da det kan påvirke virkningen af lægemidlet.

Graviditet og amning:

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge til råds, før De tager dette lægemiddel. De bør ikke tage Quetiapin-tabletter under graviditet, medmindre De har aftalt det med Deres læge. De må ikke tage Quetiapin-tabletter, hvis De ammer. 

 

De følgende abstinenssymptomerkan forekomme hos nyfødte, hvis moderen har taget quetiapin-tabletter i det sidste trimester (de sidste tre måneder af graviditeten): rysten, muskelstivhed og/eller -svaghed, døsighed, ophidselse, vejrtrækningsproblemer og spiseproblemer. Hvis Deres barn får et eller flere af disse symptomer, skal De kontakte lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed:

Deres tabletter kan gøre Dem søvnig. De må ikke køre bil eller arbejde med maskiner, før De ved, hvordan tabletterne påvirker Dem. 

Quetiapin Accord indeholder lactose

Quetiapin Accord indeholder lactose, der er en sukkerart. Hvis Deres læge har fortalt Dem, at De ikke kan tåle visse sukkerarter, skal De tale med lægen, før De tager dette lægemiddel. 

Indvirkning på narkotikatestning af urin

Hvis De skal havet taget en urinprøve til narkotikatestning, kan behandling med Quetiapin Accord kombineret med bestemte testmetoder medføre, at prøven testes positiv for metadon samt nogle stoffer til behandling af depression, som hedder tricykliske antidepressiva (TCA), selvom De hverken tager metadon eller TCA’er.
Skulle dette ske, kan der foretages en mere specifik test. 

3. Sådan skal De tage Quetiapin Accord

Tag altid Quetiapin Accord nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Deres læge vil bestemme, hvilken dosis De skal starte med.
Vedligeholdelsesdosis (daglig dosis) vil afhænge af Deres sygdom og behov, men vil normalt være mellem 150 mg og 800 mg. 

 

 • De skal tage tabletten én gang dagligt ved sengetid eller to gange dagligt afhængig af Deres sygdom.
 • Synk tabletterne hele med et glas vand.
 • De kan tage tabletterne med eller uden mad.
 • Drik ikke grapefrugtjuice, når De tager Quetiapin Accord. Det kan påvirke lægemidlets effekt.
 • Stop ikke med at tage tabletterne, selvom De føler, at De har det bedre, medmindre Deres læge siger, De skal stoppe.

 

Leverproblemer  

Deres læge vil muligvis ændre Deres dosis, hvis De har problemer med leveren. 


Ældre  

Deres læge vil muligvis ændre Deres dosis, hvis De er en ældre person. 


Brug til børn og unge under 18 år  

Quetiapin Accord må ikke tages af børn og unge under 18 år. 

Hvis De har taget for mange Quetiapin Accord

Hvis De tager flere, end Deres læge har ordineret, kan De blive søvnig, svimmel og få uregelmæssig hjertebanken.
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Quetiapin Accord, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). 

Hvis De har glemt at tage Quetiapin Accord

Hvis De glemmer at tage en dosis, så tag den, så snart De kommer i tanke om det.
Hvis det er tæt på at være tid til den næste dosis, så vent bare indtil da. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis De holder op med at tage Quetiapin Accord

Hvis De pludselig stopper med at tage Quetapin tabletter, kan det være, at De får svært ved at sove, får kvalme eller hovedpine, diarré, opkastning, bliver svimmel eller irritabel. Deres læge kan derfor foreslå at mindske Deres dosis gradvist, før De stopper behandlingen. 


Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Quetiapin Accord kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):
 

 • Svimmelhed (kan medføre fald), hovedpine, tør mund, anæmi.
 • Søvnighed (forsvinder oftest med tiden, når De fortsætter med at tage Quetiapin Accord) (kan føre til faldulykker).
 • Seponeringssymptomer (symptomer som forekommer, når De stopper med at tage quetiapin), kan omfatte søvnløshed, kvalme, hovedpine, diarré, opkastning, svimmelhed og irritabilitet. Gradvis nedtrapning over en periode på mindst 1 til 2 uger tilrådes.
 • Vægtøgning.
 • Ufrivillige muskelbevægelser. Der kan være problemer med at få gang i musklerne, rysten, rastløshed eller muskelstivhed uden smerte.
 • Ændring i indholdet af visse typer fedt (triglycerider og totalkolesterol) i blodet.

 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): 

 • Hurtig hjertebanken
 • Følelse af at hjertet slår meget kraftigt, meget hurtigt eller springer slag over
 • Forstoppelse, irriteret mave (fordøjelsesbesvær)
 • Følelse af at være svag
 • Hævelser i armen eller ben
 • Fald i blodtryk når De rejser Dem op. De kan føle Dem svimmel eller besvime (kan medføre fald)
 • Øget blodsukkerniveau
 • Sløret syn
 • Abnorme drømme og mareridt
 • Øget sultfornemmelse
 • Irritabilitet
 • Tale- og sprogforstyrrelser
 • Selvmordstanker og forværring af depression
 • Stakåndethed
 • Opkastning (primært hos ældre)
 • Feber
 • Ændring i indholdet af skjoldbruskkirtelhormoner i blodet
 • Nedsat antal af visse typer blodlegemer
 • Stigning i indholdet af leverenzymer i blodet
 • Stigning i indholdet af hormonet prolaktin i blodet. Stigning i prolaktin kan i sjældne tilfælde medføre:
  Brysthævelse og uventet dannelse af brystmælk hos mænd og kvinder Udebleven eller uregelmæssig menstruation hos kvinder.
 • Pludseligt tab af bevidsthed (synkope)

 

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):  

 • Krampeanfald
 • Overfølsomhedsreaktioner, der kan omfatte hævede knuder (kvadler), hævelse af huden og hævelse omkring munden
 • Besvimelse (kan føre til fald)
 • Ubehagelig følelse i benene (uro i benene).
 • Synkebesvær
 • Ufrivillige bevægelser, hovedsageligt i ansigt og tunge
 • Problemer med seksualfunktionen
 • Tilstoppet næse
 • Diabetes
 • Ændringer i hjertets elektriske aktivitet (såkaldt forlængelse af QT-interval), hvilket kan måles vha. et elektrokardiogram
 • En langsommere hjerterytme end normalt. Dette kan forekomme ved påbegyndelse af behandlingen og kan være forbundet med lavt blodtryk og besvimelse
 • Vandladningsbesvær
 • Nedsat antal røde blodlegemer
 • Nedsat indhold af natrium i blodet
 • Forværring af eksisterende diabetes

 

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):  

 • En kombination af feber, svedeture, muskelstivhed, følelse af stærk døsighed eller besvimelse (en lidelse, der hedder malignt neuroleptikasymptom).
 • Gulfarvning af hud og øjne (gulsot).
 • Leverbetændelse (hepatitis).
 • En langvarig og smertefuld erektion (priapismus).
 • Menstruationsforstyrrelser.
 • At De går, taler eller udfører andre aktiviteter, mens de sover.
 • Fald i kropstemperatur (hypotermi).
 • Øget brystudvikling og uventet produktion af brystmælk (galaktoré).
 • Betændelse i bugspytkirtlen.
 • En tilstand (kaldet metabolisk syndrom), hvor De kan have en kombination af 3 eller flere af følgende bivirkninger: Øget fedt rundt omkring maven, et nedsat indhold af "godt kolesterol" (HDL-C), øget fedtindhold i blodet (triglycerider), højt blodtryk og en stigning i blodsukker
 • Kombination af feber, influenzalignende symptomer, ondt i halsen eller enhver anden infektion med meget lavt antal hvide blodceller, en tilstand der kaldes agranulocytose
 • Blokering af tarmen
 • Forhøjet kreatinfosfokinase (et stof fra musklerne)
 • Venøs tromboembolisme

 

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Alvorligt udslæt, blærer eller røde pletter på huden
 • En alvorlig allergisk reaktion (anafylakse), som kan medføre åndedrætsbesvær eller chok
 • Pludselig hævelse af huden, som regel omkring øjnene, læber og hals (angioødem)
 • Alvorligt blæreformet udslæt på huden, omkring munden, i øjne og omkring kønsdelene (Stevens-Johnsons syndrom).
 • For stor udskillelse af et hormon, der kontrollerer urinmængden.
 • Nedbrydning af muskelfibre og muskelsmerter (rhabdomyolyse).

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke anslås ud fra de foreliggende data):  

 • Hududslæt med uregelmæssige, røde pletter (såkaldt erythema multiforme).
 • Pludselig alvorlig allergisk reaktion med symptomer såsom feber, blærer på huden og hudafskalning (toksisk epidermal nekrolyse).
 • Abstinenssymptomer kan forekomme hos nyfødte, hvor mødrene har anvendt Quetiapin Accord under graviditeten.

 

Den gruppe af lægemidler, som Quetiapin tilhører, kan forårsage problemer med hjerterytmen, som kan være alvorlige og i værste fald medføre døden. 


Nogle bivirkninger kan kun ses, når der tages en blodprøve. Det kan være ændringer i mængden af visse fedttyper (triglycerider og totalkolesterol) eller sukker i blodet, ændringer i mængden af skjoldbruskkirtelhormoner i blodet, øget mængde leverenzymer, fald i mængden af visse typer blodlegemer, øget blod-kreatinfosfokinase (et stof i musklerne), fald i mængden af natrium i blodet og stigninger i mængden af hormonet prolaktin i blodet. Stigninger i hormonet prolaktin kan i sjældne tilfælde medføre følgende:  

 • Mænd og kvinder kan få øget brystudvikling og uventet produktion af brystmælk (galaktoré).
 • Kvinder kan få manglende eller uregelmæssig menstruation.

 

Det kan være, at Deres læge tager blodprøver ind imellem. 

 

Børn og unge:  

De samme bivirkninger, der indtræder hos voksne, kan også forekomme hos børn og unge. 

 

Følgende bivirkninger ses dog oftere hos børn og unge eller er ikke set hos voksne: 

 

Meget almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer):  

 • Stigninger i mængden af et hormon, der kaldes prolaktin. Stigninger i mængden af hormonet prolaktin i blodet kan i sjældne tilfælde medføre følgende: - Drenge og piger kan få øget brystudvikling og uventet produktion af brystmælk.
 • Piger kan få manglende eller uregelmæssig menstruationen.
 • Øget appetit.
 • Opkastning.
 • Ufrivillige muskelbevægelser. Der kan være problemer med at få gang i musklerne, rysten, rastløshed eller muskelstivhed uden smerte.
 • Forhøjet blodtryk.

 

Almindelig (forekommer hos op til 1 og 10 personer):  

 • Følelse af svaghed, besvimelse (kan medføre fald).
 • Tilstoppet næse
 • Følelse af irritation.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket.
Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.
Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

 

Danmark  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
 • Brug ikke Quetiapin Accord efter den udløbsdato, der står på kartonen eller blisterpakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Quetiapin Accord indeholder:

Det aktive stof er quetiapin. 

 

Hver filmovertrukket tablet indeholder 25 mg /100 mg/200 mg/300 mg quetiapin (som quetiapin hemifumarat). 

 

Øvrige indholdsstoffer:  

Tabletkerne: Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, povidon K 30, magnesiumstearat, natriumstivelsesglycolat (type A), calciumhydrogenphosphatdihydrat. 


Filmovertræk:  

 

25 mg: Opadry pink (03B84929)  

Hypromellose 6cP  

Titandioxid  

Macrogol 400  

Gul jernoxid  

Rød jernoxid  

 

100 mg: Opadry gul (03B52117)  

Hypromellose 6cP  

Titandioxid  

Macrogol 400  

Gul jernoxid 

 

200 mg:  

Hypromellose E-5  

Macrogol 400  

Titandioxid 

 

300 mg:  

Hypromellose E-5  

Macrogol 400  

Titanoxid  

Udseende og pakningsstørrelse

25 mg tabletter er pink, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, jævne på begge sider.
100 mg tabletter er gule, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, jævne på begge sider.
200 mg tabletter er hvide til offwhite, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, jævne på begge sider.
300 mg tabletter er hvide til offwhite, kapselformede, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, mærket med ‘300’ på den ene side og jævn på den anden.
PVC/aluminiumfolieblistere i pakker med 6, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 og 100 tabletter per karton.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200  

3526 KV Utrecht  

Holland 

Fremstiller:

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Storbritannien 

 

Laboratori FUNDACIO DAU,  

C/ De la letra C, 12-14, 

Poligono Industrial de la Zona Franca,  

08040 Barcelona, 

Spanien 

 

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,  

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen  

 

ACCORD-UK LTD  

WHIDDON VALLEY, BARNSTAPLE, DEVON, EX32 8NS,  

Storbritannien 

Dette lægemiddel er godkent i EEAs medlemslande under følgende navne:

Medlemslandets navn 

Lægemidlets navn 

Storbritannien 

Quetiapine 25/100/150/200/300 mg Film-coated Tablets 

Spanien 

Quetiapina Combix 25/100/150/200/300 mg comprimidos recubiertos con película EFG 

Finland 

Quetiapine Accord 25/100/200/300 mg tabletti, kalvopäällysteinen / 

filmdragerade tabletter 

Holland 

Quetiapine Accord 25/100/150/200/300 mg filmomhulde tabletten 

Portugal 

Quetiapina Accord 

Polen 

Alcreno, 25/100/150/200/300 mg, tabletki powlekane 

Danmark 

Quetiapin Accord 

Rumænien 

Quetiapine Accord 25/100/150/200/300 mg comprimate filmate 

Sverige 

Quetiapine Accord 25/100/200/300 mg filmdragerad tabletter 

Ungarn 

Quetiapine Accord 200/300 mg filmtabletta 

Slovakiet 

Quetiapine Accord 25/100/150/200/300 mg filmom obalené tablety 

Irland 

Quetiapine 25/100/200/300 mg Film coated Tablet 

Litauen 

Quetiapine Accord 25/100/150/200/300 mg plėvele dengtos tabletės 

Italien 

Quetiapine AHCL 25/100/200/300 mg compresse rivestite con film 

Bulgarien 

Quetiapine Accord 25/100/200/300 mg филмирани таблетки 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest godkendt 08/2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...