Hydrocortison "Orifarm"

tabletter 10 mg

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Hydrocortison Orifarm 10 mg og 20 mg tabletter  

hydrocortison 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hydrocortison Orifarm
 3. Sådan skal du tage Hydrocortison Orifarm
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hydrocortison Orifarm indeholder hydrocortison, som er syntetisk fremstillet. Hydrocortison er et binyrebarkhormon (glukokortikoid) som forekommer naturligt i kroppen, og normalt dannes i binyrebarken. Hydrocortison påvirker immunforsvaret, betændelsestilstande og allergiske sygdomme. Ved betændelsestilstande, pga. forskellige sygdomme i kroppen, er det effektivt at behandle med tilførsel af ekstra hydrocortison. Hydrocortioson virker ved at mindske eller forhindre betændelse, som ellers kan forværre sygdommen. 

 

Hydrocortison Orifarm anvendes til: 

 • At erstatte hydrocortion hos børn og unge, når en del af binyrerne ikke fungerer korrekt.
 • Akut behandling af alvorlig astma, overfølsomhedsreaktioner overfor lægemidler, serumsyge (overfølsomhedsreaktion over for proteiner), hævelse af hud og/eller slimhinder (angioødem) og livstruende allergiske reaktioner (anafylaksi).

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hydrocortison Orifarm

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Hydrocortison Orifarm:

 • hvis du er allergisk over for hydrocortison eller et af de øvrige indholdsstoffer i Hydrocortison Orifarm (angivet i pkt. 6)
 • hvis du har en udbredt svampeinfektion, bortset fra lokale svampeinfektioner f.eks. i huden eller i mundhulen. Spørg lægen hvis du er i tvivl
 • hvis du lige er blevet, eller i nærmeste fremtid skal vaccineres med levende svækkede virus eller bakterier, skal vaccineres mod kopper eller andre immuniseringsbehandlinger

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Hydrocortison Orifarm, hvis du har: 

 • Fået foretaget en stomi operation for nylig.
 • Nedsat glucosetolerans, da du kan få diabetes (sukkersyge) med behov for behandling med insulin eller anden medicinsk behandling.
 • Mavesår, alvorlig tarmsygdom med tendens til blødning, eller betændelse i tyktarmen.
 • Udposninger på tarmen (divertikler).
 • Forhøjet blodtryk eller nedsat hjertefunktion.
 • Eller har haft tuberkulose.
 • Kraftige humørsvingninger, eller har tendens til psykisk ustabilitet.
 • Bylder eller andre feberfremkaldende infektioner.
 • Virusinfektion i øjet (herpex simplex).
 • Lider af alvorlig muskeltræthed (myasthenia gravis).
 • Lider af lymfeknudekræft.
 • Eksisterende (latent) epilepsi.
 • Fået foretaget en tarmoperation for nylig.
 • Lider af knogleskørhed.
 • Svangerskabsforgiftning.
 • Lider af grøn stær.
 • Har AIDS.
 • Lider af lavt stofskifte (hypothyroidisme) eller skrumpelever, da virkningen af hydrocortison øges.

Du skal være opmærksom på følgende:

 • Kontakt lægen, hvis du får problemer med synet (specielt hos børn). Ved længerevarende behandling kan der opstå grå stær (især hos børn) eller grøn stær (forhøjet tryk i øjet) med risiko for skade på synet. Der kan også være risiko for infektion med svamp eller virus i øjnene. Lægen vil derfor kontrollere dit syn, hvis du behandles gennem længere tid.
 • Fortæl altid lægen, at du er i behandling med hydrocortison, hvis du skal vaccineres.
 • Du skal undgå at blive smittet med skoldkopper eller mæslinger. Hvis du alligevel udsættes for smitte, skal du kontakte lægen. Dette er især vigtigt ved behandling af børn.
 • Længerevarende behandling kan hæmme udviklingen og væksten hos nyfødte og børn. Lægen vil følge dit barns udvikling ved længerevarende behandling.
 • Længerevarende behandling kan nedsætte frugtbarheden hos mænd.
 • Kontakt lægen, hvis du får en infektion. Behandling med hydrocortison kan skjule tegn på infektion, og infektionen kan blive værre. Kroppens naturlige modstandskraft er nedsat; du vil derfor også være mere udsat for nye infektioner.
 • Lægen kan anbefale en saltfattig og kaliumholdig diæt, da din salt- og kaliumbalance evt. påvirkes af behandlingen.
 • Behandling med hydrocortison kan have en negativ virkning på den måde, kalk omsættes i dine knogler. Derfor skal du afklare risikoen for knogleskørhed (knogletab og -brud) med din læge, specielt hvis du har familiemedlemmer der tidligere har haft knoglebrud, hvis du ikke dyrker motion regelmæssigt, hvis dit indtag af protein og kalk er utilstrækkelig, hvis du ryger og/eller drikker alkohol i overdrevne mængder, hvis du er kvinde i overgangsalderen eller har overstået overgangsalderen, eller hvis du er ældre. For at mindske denne risiko anbefales et tilstrækkelig indtag af kalk og D-vitamin samt fysisk aktivitet.
 • Dette lægemiddel indeholder hydrocortison, som kan give positive analyseresultater i en doping test.
  Anvendelse kan derfor medføre diskvalifikation.”

 

Hvis du skal have foretaget operation, blod-, sæd- eller urinprøvekontrol, skal du oplyse, at du er i behandling med hydrocortison.
Hydrocortison kan bl.a. påvirke bevægeligheden samt antallet af sædceller hos nogle patienter. 


Overvågning og dosisjustering kan være nødvendigt under et længere behandlingsforløb på grund af patientens individuelle respons på behandlingen, samt på grund af udefrakommende psykiske- og fysiske stressfaktorer. 


Hvis du skal i behandling med hydrocortison i længere tid, bør du bære et kort med oplysning om lægemidlet og din behandling. Kortet skal sikre, at du får den rigtige behandling, hvis du bliver indlagt og ikke selv er i stand til at oplyse, at du tager hydrocortison. Du bør have kortet på dig op til 1 år efter afsluttet behandling. 

Brug af anden medicin sammen med Hydrocortison Orifarm

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Det kan være nødvendigt at justere dosis eller skifte til anden behandling, hvis du tager anden medicin. Det gælder: 

 • Medicin, der bruges i forbindelse med organtransplantation (ciclosporin).
 • Medicin mod epilepsi og kramper (phenobarbital, phenytoin og carbamazepin).
 • Medicin mod infektion (rifampicin, fluoroquinoloner).
 • Medicin mod sukkersyge; dit blodsukker bør kontrolleres regelmæssigt.
 • Smertestillende medicin (acetylsalicylsyre, NSAID).
 • P-piller (eller andet hormonelt præventionsmiddel).
 • Visse typer vanddrivende medicin (ikke-kalium besparende).
 • Blodfortyndende medicin (acetylsalicylsyre).
 • Medicin mod svampeinfektion (amphotericin B).
 • Medicin mod leddegigt, svær psoriasis eller visse former for kræft (methotrexat).
 • Vacciner, eller hvis du netop er blevet vaccineret.
 • Medicin mod forhøjet kolesteroltal (colestyramin, colestipol).
 • Lakrids (for eksempel i hostesaft).
 • Medicin mod forstyrrelser af hjerterytmen (digoxin).
 • Neuromuskulær blokerende medicin.
 • Medicin til behandling af skizofreni eller andre psykiske sindslidelser (quetiapin).
 • Visse typer HIV medicin (eks. Ritonavir og cobicistat).

Brug af Hydrocortison Orifarm sammen med mad og drikke

Du kan tage Hydrocortison Orifarm i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 


Indtagelse af større mængder lakrids under behandlingen bør undgås, da det kan øge risikoen for bivirkninger. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Hydrocortison Orifarm, tal med din læge. Du må kun tage hydrocortison under graviditeten efter aftale med din læge.
Behandlingen kan medføre let nedsat fødselsvægt hos barnet. Sent i graviditeten er brug af Hydrocortison Orifarm forbundet med risiko for bivirkninger som f.eks. øget risiko for infektioner og nedsat binyrebarkfunktion hos fostre og spædbørn. 


Amning
Hvis du ammer må du kun tage Hydrocortison Orifarm efter aftale med din læge.
Hydrocortison bliver udskilt i modermælken, så det er vigtigt, at sundhedsplejersken eller lægen nøje følger dit barn og er særlig opmærksom på vækst- og binyrebarkhæmning. 


Frugtbarhed
Der er ikke foretaget undersøgelser af hydrocortisons virkning på fertiliteten hos mennesker. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hydrocortison Orifarm påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Hydrocortison Orifarm indeholder lactose

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Hydrocortison Orifarm

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Tag tabletterne med rigelig væske. Du kan eventuelt dele eller knuse tabletterne; de kan deles i to lige store dele. 

Den anbefalede dosis

Dosis er individuel og er afhængig af din sygdom og dens karakter. Ved erstatningsbehandling er den første dosis om morgenen sædvanligvis højere end de andre doser, for at simulere den normale døgnrytme af kortikosteroidudskillelse. 

 

Akutbehandling til voksne 

 • Tag 6-8 tabletter (60-80 mg) hver 4.-6. time i 24 timer. Derefter skal dosis nedsættes gradvist over flere dage, som anvist af lægen.

 

Erstatningsbehandling til børn og unge (i alderen 1 måned til 18 år)
Hydrocortison Orifarm kan anvendes til børn i alderen fra 1 måned til 18 år, hvor en dosis på 10 mg og tabletformulering anses for hensigtsmæssigt 

 • Medfødt øget antal celler i binyrebarken (medfødt binyrebarkhyperplasi):
  Lægen vil fastsætte en individuel dosis ud fra patientens højde og vægt. Den daglige dosis er fordelt på 3 doser. Lægen vil justere dosis i henhold til patientens reaktion på behandlingen.
 • Utilstrækkelig produktion af steroidhormoner fra binyrebarken (binyrebarkinsufficiens):
  Lægen vil fastsætte en individuel dosis ud fra patientens højde og vægt. Den daglige dosis er fordelt på 3 doser. Lægen vil justere dosis i henhold til patientens reaktion på behandlingen: højere doser kan være nødvendigt.

 

Anvendelse til særlige patientgrupper eller i særlige situationer
Din læge vil måske ændre dosis eller overvåge behandlingen omhyggeligt, hvis du er ældre, har leverproblemer, eller problemer med binyrerne, stress, skader eller infektioner, eller hvis der er planlagt en operation for dig. 

Hvis du har taget for mange Hydrocortison Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Hydrocortison Orifarm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 


Akut overdosering medfører ingen kendte kliniske symptomer. Hyppig dosering over en længere periode kan selv ved kendte doser fremkalde en Cushings-lignende tilstand (måneansigt og øget fedtmængde på mave og nakke). Dette forsvinder efter afsluttet behandling. 

Hvis du har glemt at tage Hydrocortison Orifarm

Har du glemt en dosis hydrocortison, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Hydrocortison Orifarm

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 


Du må kun holde pause, ændre dosis eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Skal du have en mindre dosis, skal nedtrapning ske gradvist. Hvis du stopper for hurtigt med behandlingen af Hydrocortison Orifarm, kan der forekomme abstinenssymptomer såsom feber, led- og muskelsmerter, hovedpine og dårlig almentilstand. Den sygdom, som du fik Hydrocortison Orifarm for, kan blusse voldsomt op igen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkningerne afhænger af dosis og behandlingens varighed. De fleste bivirkninger forsvinder, når behandlingen ophører og bliver sædvanligvis mindre udtalte, hvis dosis bliver mindre. 

 

I tilfælde af alvorlige bivirkninger: Ring 112 eller søg omgående læge.  

Alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede):  

 • Grå stær (uklart syn) ved længerevarende behandling.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):  

 • Psykose.
 • Forværring af eksisterende nedsat hjertefunktion.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

 • Blødning fra mave-tarm-kanalen eller hul på tarmen.
 • Forandring af knoglemassen (særligt hos børn og unge).
 • Åndedrætsbesvær pga. svækket åndedrætsmuskulatur.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Øget risiko for dannelse af blodpropper.
 • Forlænget varighed af koma hos patienter med malaria i hjernen.
 • Grøn stær efter længerevarende behandling (hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet).

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • For højt blodsukker med sløret bevidsthed eller bevidstløshed (ketoacidose).
 • Anfald hos personer med ikke kendt epilepsi.
 • Forhøjet tryk i hjernen.
 • Sygdom i hjertemuskulaturen med åndenød, trykken for brystet og tendens til væske i kroppen.
 • Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber (efter længerevarende behandling og høje doser).
 • Alvorlige hudreaktioner (Steven-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse).

 

Særlige tilstande hos børn:  

 • Forhøjet tryk i hjernen (hovedpine, kvalme, opkastninger, smerter bag øjnene, synsforstyrrelser).
 • Udbuling af de bløde partier i kraniet hos spædbørn (Spændte fontaneller (grundet pseudotumor cerebri)).

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede):  

 • Færre hvide blodlegemer.
 • Øget risiko for infektioner, skjulte tegn på eller forværring af eksisterende infektionssygdomme.
 • Tegn på nedsat binyrebarkfunktion (hovedpine, kvalme, svimmelhed, anoreksi, følelse af svaghed, følelsesmæssige forandringer, ligegyldighed, uhensigtsmæssige reaktioner på stress).
 • Øget sukkerindhold i blodet (hos personer med sukkersyge).
 • Svampeinfektioner i huden.
 • Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed ved længerevarende behandling. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen. Muskelsvaghed og smerter (ved høje doser), hæmmet vækst hos børn (efter længere tids behandling med høje doser), brud på ryghvirvler.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1og 10 ud af 100 behandlede):  

 • Hudpåvirkninger i form af røde streger, pletter, karsprængninger, sår, udslæt på kroppen og i ansigtet, maskering eller forværring af eksisterende hudsygdomme, øget svedtendens, nedsat sårheling.
 • Forhøjet antal blodplader.
 • Cushings syndrom (måneansigt og øget fedtmængde på kroppen), væskeophobning.
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kaliumindhold i blodet. For lavt kalium i blodet kan i sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Manglende menstruation hos fertile kvinder.
 • Øget koncentration af kolesterol, triglycerid og lipoprotein i blodet.
 • Opstemthed.
 • Depression.
 • Forhøjet blodtryk.
 • Risiko for forværrede symptomer ved tarmbetændelse.
 • Natlig vandladning.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

 • Allergiske reaktioner.
 • Sukkersyge (lave doser) med tørst, træthed og øget vandladning. Øget sukker (glukose) i blodet (både hos diabetikere og ikke-diabetikere). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Søvnløshed.
 • Humørsvingninger, ændringer i personlighed, mani (opstemthed).
 • Hallucinationer, kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Urinsten.
 • Mavesår; ved samtidig behandling med acetylsalicylsyre eller NSAID. Tal med lægen. Kan i nogle tilfælde udvikle sig til blødende mavesår med blodig eller sort stinkende afføring, hul i mavesæk eller tarm med meget voldsomme mavesmerter og meget dårlig almentilstand.
  Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Forstyrrelser i stofskiftet.
 • Hukommelsessvigt.
 • Dannelse af fedtvæv omkring rygmarven.
 • Sprængte sener.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Udstående øjne efter meget langvarig behandling.
 • Forhøjet produktion af biskjoldbrusk-kirtelhormoner (hyperparathyroidisme).
 • Forandringer i stofskiftet (hovedsagelig efter cancerbehandling).
 • Anfald af porfyri (sjælden arvelig stofskiftesygdom).
 • Betændelseslignende tilstande omkring akillessene og sener i knæet.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden):  

 • Nedsat reaktion på allergitest.
 • Halsbrand/sure opstød.
 • Forværring af mavesår.
 • Sløret syn.

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Hydrocortison Orifarm. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

 

Hydrocortison kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. forandringer i mængden af hvide blodlegemer og blodplader, for lavt kalium i blodet og forhøjet kolesterol, triglycerid og lipoprotein. Det kan hos enkelte udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hydrocortison Orifarm 10 mg og 20 mg tabletter indeholder:

 • Aktivt stof: hydrocortison 10 mg og 20 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: gelatine, kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b), talcum (E 553b).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Hydrocortison Orifarm 10 mg er hvide, runde, hvælvede tabletter med delekærv og præget ”1” på den ene side, diameter 6 mm. 

 

Hydrocortison Orifarm 20 mg er hvide, runde, hvælvede tabletter med delekærv på den ene side, diameter 8 mm. 

 

Pakningsstørrelser 

Tabletbeholder: 30 og 100 tabletter 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Fremstiller

Viminco A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør 

 

Eller  

 

Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 31. juli 2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...