Furosemid "Orifarm"

tabletter 40 mg

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Furosemid Orifarm 40 mg tabletter 

furosemid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Furosemid Orifarm
 3. Sådan skal du tage Furosemid Orifarm
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Furosemid Orifarm anvendes til behandling af: 

 • hævelse forårsaget af væskeansamlinger i vævene hos patienter med 

  • hjertesygdomme 

  • leversygdomme 

  • nyresygdomme 

   Dette gælder også en nyresygdom med omfattende proteintab, forhøjede fedtniveauer og hævelser forårsaget af væskeansamling. Hvis du har denne specifikke nyresygdom skal denne behandles først.
 • hævelse i lungerne forårsaget af væskeansamlinger 

 • forhøjet blodtryk 

  

Furosemid Orifarm er et vanddrivende lægemiddel, som øger urinproduktionen. 

  

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Furosemid Orifarm

Tag ikke Furosemid Orifarm, hvis du:

 • er allergisk over for
  • furosemid
  • lægemidler med en kemisk struktur svarende til furosemid, som kaldes sulfonamider, og anvendes til behandling af bakterielle infektioner, diabetes, forhøjet tryk i øjet eller til at øge urinproduktionen
  • eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6)
 • har nyresvigt med utilstrækkelig urinproduktion, som ikke responderer på furosemidbehandling
 • har en alvorlig leversygdom med episoder af bevidsthedstab i forbindelse med en hjerneskade
 • har alvorligt nedsat kalium- eller natriumniveau i blodet
 • har blodmangel eller er dehydreret
  Hvis nogen af disse to tilstande opstår under behandling med Furosemid Orifarm, kan din læge afbryde behandlingen og behandle dem.
 • ammer

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Furosemid Orifarm, hvis et af følgende gælder for dig: 

 • Vandladningsproblemer f.eks. på grund af forstørret prostata eller nedsat urinproduktion. Din læge vil kontrollere din urinproduktion
 • Lavt blodtryk
 • Risiko for betydeligt fald i blodtrykket
 • Diabetes. Endnu ikke opdaget diabetes, kan blive synlig eller det kan være nødvendigt at øge din insulindosis. Det anbefales, at blodsukkeret kontrolleres regelmæssigt.
 • Gigt. Regelmæssig undersøgelse af urinsyrekoncentrationen anbefales.
 • Nedsat nyrefunktion, også hos patienter med leversygdomme, som hedder hepatorenalt syndrom. Din læge kan være nødt til at tilpasse dosis af Furosemid Orifarm.
 • nedsat proteinindhold i blodet. Din læge vil nøje tilpasse dosis af Furosemid Orifarm.
 • for tidligt fødte børn. Lægen vil overvåge nyrefunktionen. Specialistbehandling er påkrævet de første leveuger hos for tidligt fødte børn med visse vejrtrækningsvanskeligheder.
 • Risiko for lave mineralkoncentrationer, unormale forandringer i mængden af syre og baser i kroppen. Generelt vil lægen overvåge blodkoncentrationerne af mineraler, urinsyre, glukose og kreatin regelmæssigt og især hos patienter med høj risiko. Ubalancer i mineral- og syrekoncentrationer skal korrigeres. Din læge kan midlertidigt afbryde behandlingen med Furosemid Orifarm.
 • Langtidsbehandling med Furosemid Orifarm. Kaliumrig kost anbefales (f.eks. kartofler, bananer, tomater, spinat og tørret frugt). I nogle tilfælde vil din læge anbefale at du tager lægemidler med kalium eller erstatte Furosemid Orifarm med et passende alternativ.
 • Du er ældre eller du tager medicin, som kan forårsage blodtryksfald eller du lider af andre sygdomme, som medfører en risiko for blodtryksfald.

Brug af anden medicin sammen med Furosemid Orifarm

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Følgende lægemidler kan påvirke eller påvirkes af Furosemid Orifarm: 

 • lægemidler mod inflammation og smerte f.eks. acetylsalicylsyre eller indomethacin,
 • lægemidler til at styrke hjertets pumpefunktion f.eks. digitoxin, digoxin og methyldigoxin,
 • lægemidler, der kan fremkalde en bestemt type af unormale hjerteslag kendt som QT-forlængelse f.eks.
  • terfinadin (mod allergi)
  • nogle bestemte lægemidler til behandling af irregulære hjerteslag
 • lægemidler mod infektioner f.eks.
  • lægemidler med aktive substanser, hvis navn begynder med ”cef”
  • kanamycin, gentamycin, tobramycin
  • polymyxin
 • andre lægemidler, der forårsager øreskader
 • lægemidler mod forhøjet blodtryk f.eks.
  • andre lægemidler, der øger urinproduktionen
  • lægemidler, hvor navnet på den aktive substans ender på ”pril”
  • lægemidler, hvor navnet på den aktive substans ender på ”sartan”
   Lægen vil muligvis tilpasse dosis af det blodtrykssænkende lægemiddel, når du samidigt tager Furosemid Orifarm. Dosen af Furosemid Orifarm skal nedsættes eller behandlingen skal afbrydes mindst tre dage før behandling med lægemidler hvor navnet på den aktive substans ender på ”pril” eller ”sartan”.
 • Lithium, et lægemiddel mod depression og psykiske sygdomme.
  Lægen vil nøje kontrollere lithiumkoncentrationen i dit blod og om nødvendigt tilpasse dosis af lithium.
 • Risperidone, et lægemiddel mod psykiske sygdomme.
  Lægen vil nøje vurdere risiko og fordele ved samtidig behandling med Furosemid Orifarm. Dette gælder især hos ældre patienter med demens.
 • Levothyroxin, et lægemiddel mod for lavt stofskifte.
 • Kloralhydrat, et lægemiddel mod søvnforstyrrelser.
  Undgå at tage Furosemid Orifarm, mens du tager kloralhydrat.
 • Sukralfat, et lægemiddel mod sår i mave og tarme. Der skal gå mindst to timer mellem indtag af Furosemid Orifarm og sukralfat.
 • Lægemidler mod diabetes.
 • Lægemidler, der bruges til at øge blodtrykket og øge pulsen i visse shocksituationer, f.eks. adrenalin og noradrenalin.
 • Theophyllin, et lægemiddel mod astma og andre vejrtrækningsproblemer.
 • Nogle muskelafslappende lægemidler hvor navnet på den aktive substans ender på ”curonium” eller ”curium”.
 • Cisplatin, et lægemiddel mod cancer.
  Lægen vil ordinere den lavest mulige dosis Furosemid Orifarm og positiv væskebalance anbefales.
 • Fenytoin, et lægemiddel mod epilepsi og visse smertetilstande.
 • Carbamazepine, et lægemiddel mod epilepsi, visse smertetilstande og euforiske/depressive tilstande.
 • Aminoglutethimid, et lægemiddel mod brystkræft og sygdommen Cushings syndrom, (karaktiseret ved et afrundet, måneformet ansigt).
 • Kortikosteroider, lægemidler mod inflammation eller forebyggelese af afstødning af transplanterede organer, f.eks. kortison.
 • Carbenoxolon, et lægemiddel mod sår og betændelse i spiserøret.
 • Lægemidler som inhaleres eller indsprøjtes for at udvidde luftvejene, f.eks. salbutamol, terbutalin, salmeterol, formoterol og bambuterol.
 • Lægemidler mod forstoppelse.
 • Reboxetin, et lægemiddel mod depression.
 • Amphotericin, et lægemiddel mod svampeinfektioner.
 • Probenecid, et lægemiddel mod gigt.
 • Methotrexat, et lægemiddel mod svære ledinflammationer, cancer og psoriasis.
 • Ciclosporin, et lægemiddel til at forebygge afstødning af transplanterede organer, behandle alvorlige hudsygdomme og alvorlige øje- og ledinflammationer.
 • Kontrastmiddel; lægemidler som benyttes ved røntgenundersøgelse af organer og kar.

Brug af Furosemid Orifarm sammen med mad og drikke

Tag tabletterne mindst en halv time før et måltid og med et glas vand. Undgå at spise store mængder af lakrids, når du tager Furosemid Orifarm. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Tag kun Furosemid Orifarm under graviditeten, hvis din læge vurderer, at det er absolut nødvendigt. Furosemid Orifarm anbefales dog ikke, hvis væskeansamlingerne eller det forhøjede blodtryk skyldes graviditeten.
Når du tager Furodemid Orifarm vil lægen nøje kontrollere: 

 • Dine mineralniveauer
 • andelen af blodceller i blodet
 • væksten af dit ufødte barn

 

Amning 

Tag ikke Furosemid Orifarm, hvis du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Furosemid Orifarm har lille til moderat indflydelse på evnen til at færdes i trafikken og arbejde med maskiner. Den mentale opmærksomhed kan dog svækkes under behandling med Furosemid Orifarm. Hvis din opmærksom er svækket, skal du ikke køre eller arbejde med maskiner. 

Furosemid Orifarm indeholder Lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Furosemid Orifarm

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Tag tabletterne mindst en halv time før et måltid, sammen med et glas vand. 

Tabletten kan deles i to lige store doser. 

 

Din læge tilpasser dosis individuelt, indtil den effektive dosis er fundet. 

Den anbefalede dosis for voksne og ældre er: 

 

Hævelse på grund af væskeansamling i vævene 

 • Startdosis:
  • ½ til 1 tablet til patienter med hjerte- eller leversygdom
  • 1 tablet til patienter med nyresygdom
   Hvis behandlingen ikke giver et tilfredsstillende resultat, kan din læge anbefale dig at tage 2 tabletter efter 6 timer. Hvis resultatet fortsat ikke er tilfredsstillende, kan en ekstra dosis på 4 tabletter tages efter yderligere 6 timer,
   Patienter med nedsat nyrefunktion kan have brug for en højere dosis.
 • Vedligeholdelsesdosis: 1 til 2 tabletter dagligt.

 

Højt blodtryk 

 • Sædvanlig dosis: 1 tablet dagligt.
  I alvorlige tilfælde kan din læge øge dosis til 1½ tablet om dagen.
  Din læge vil ordinere supplerende medicin til at sænke blodtrykket, hvis behandlingen ikke er tilstrækkeligt.

 

Brug i børn under 18 år 

 • Startdosis: beregnes af lægen ud fra barnets vægt.
  Lægen kan øge dosis efter minimum 6 til 8 timer, hvis behandlingen ikke er tilstrækkeligt.
 • Maksimal dosis: 1 tablet dagligt.

 

Nedsat leverfunktion 

Lægen kan justere dosis, hvis du har moderat til alvorlig nedsat leverfunktion. Se også afsnit 2 ”Tag ikke Furosemid Orifarm”, tredje punkt på listen. 

Hvis du har taget for meget Furosemid Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Furosemid Orifarm, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at tage Furosemid Orifarm

Tag den glemte tablet hurtigst muligt samme dag eller tag den næste tablet som sædvanligt dagen efter. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Furosemid Orifarm

Stop ikke med at tage Furosemid Orifarm uden aftale med lægen, da det ellers kan skade dig og nedsætte behandlingens effekt. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Stop med at tage Furosemid Orifarm og søg omgående læge, hvis du oplever nogle af følgende alvorlige bivirkninger, du kan få brug for akut medicinsk behandling: 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter): 

 • forvirring, svær hovedpine, uro, påvirket bevidsthed, koma på grund af forstyrrelser i hjernen når lægemidlet anvendes til patienter med alvorlig nedsat leverfunktion

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter): 

 • blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (nedsat antal blodplader)

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter): 

 • alvorlige allergiske reaktioner, f.eks. livsfarligt allergisk chok
 • nyrebetændelse, som påvirker den væske, der omgiver nyrerørene

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter): 

 • alvorlig blodmangel med gulsot (mangel på røde blodlegemer på grund af øget nedbrydning)
 • alvorlig nedsat mængde blodceller på grund af utilstrækkelig produktion
 • alvorlig nedsat mængde af en speciel type hvide blodceller kaldet granulocytter
 • voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen
 • gulsot (nedsat galdestrøm på grund af nedsat produktion af galde)

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • udslæt i ansigtet, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerte pga. en bindevævssygdom (systemisk lupus erythematosus)
 • nyresygdom (Pseudo-Bartters syndrom)
 • blodprop, som kan blokere et blodkar
 • alvorlige hudreaktioner med symptomer som blæredannelse, afskalning og feber, som kan være livstruende (Steven-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP) (akut medicinallergi med udslæt og feber), lægemiddelfremkaldt udslæt med eosinofili og systematiske symptomer (DRESS))
 • muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af musklerne. Det kan ende med nyresvigt
 • nyresvigt

 

Øvrige bivirkninger: 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter): 

 • forstyrrelser i mængden af mineraler
 • dehydrering og mindsket blodvolumen
 • øget koncentration af fedt (triglycerider) i blodet
 • lavere blodtryk end normalt
 • cirkulationsproblemer, især når du rejser dig op.
  Disse cirkulationsproblemer kan indebære cirkulationskollaps
 • øget koncentration af kreatinin i blodet

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter): 

 • øget koncentration af blodlegemer på grund af væsketab
 • nedsat koncentration af kalium, natrium og chlorid i blodet
 • øget koncentration af urinsyre i blodet, gigt
 • øget koncentration af fedt (kolesterol) i blodet
 • øget mængde urin

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter): 

 • allergiske reaktioner i hud og slimhinder
 • forhøjede blodsukkerniveauer
 • nedsat tolerance overfor glukose
 • problemer med hørelsen, ofte midlertidig og især hos patienter med nedsat nyrefunktion eller lavt proteinindhold i blodet, døvhed (undertiden permanent)
 • kvalme, kløe, nældefeber, udslæt
 • betændelse i huden
 • alvorlig betændelse i hud eller slimhinder med symptomer som blæredannelse og feber (bulløs erythema multiforme, pemfigoid, eksfoliativ dermatitis)
 • røde eller lilla pletter på huden
 • øget lysfølsomhed

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter): 

 • fald i antal af hvide blodceller
 • øget antal af en speciel type hvide blodceller kaldet eosinofile granulocytter
 • følelsesforstyrrelser, f.eks. en snurrende, prikkende, brændende eller følelsesløs fornemmelse
 • inflammation i blodkar
 • opkastning, diarré
 • feber

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter): 

 • ringen eller summen for ørene
 • øget koncentration af visse typer af leverenzymer (transaminaser)

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

 • nedsat niveau af calcium eller magnesium i blodet
 • for høj pH i kroppen (basisk)
 • forhøjet koncentration af natrium eller chlorid i urinen
 • forhøjet koncentration af urinsyre i blodet
 • blokering af urinvejene, der kan føre til akut urinretention (manglende evne til at tømme blæren)
 • oplagring af calciumsalte i nyrekarrene og -vævet og/eller urinvejssten i nyren hos for tidligt fødte børn
 • øget risiko for at blodkarret der forbinder lungearterien og aortabuen ikke lukker, hvis furosemid gives til for tidligt fødte børn i de første uger efter fødslen
 • svimmelhed, besvimelse og bevidsthedstab (forårsaget af lavt blodtryk)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar blistrene i den ydre karton for at beskytte mod lys.  

 

Opbevar Furosemid Orifarm utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Furosemid Orifarm efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Furosemid Orifarm indeholder:

 • Aktivt stof: furosemid 40 mg. 

 • Øvrige indholdsstoffer: lakctosemonohydrat, magnesiumstearat, majsstivelse, pregelatineret stivelse og natriumstivelsesglycolat. 

Udseende og pakningsstørrelser

Furosemid Orifarm er hvide, cirkulære tabletter, glatte på den ene side og markeret med F40 på den anden side (F og 40 adskilles af en delekærv) 

 

Pakningsstørrelser 

Blisterpakker med 50, 56, 98, 100, 250 og 300 tabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S 

Energivej 15  

5260 Odense S 

Danmark  

info@orifarm.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 08/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...