Trisequens

filmovertrukne tabletter

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Trisequens® filmovertrukne tabletter  

Estradiol og norethisteronacetat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Trisequens
 3. Sådan skal du tage Trisequens
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Trisequens er en fortløbende, kombineret hormonsubstitutionsbehandling (HRT), som tages hver dag uden afbrydelse. Trisequens anvendes til kvinder der har passeret menopausen (ophør af menstruation), og hvor der er gået mindst 6 måneder siden sidste naturlige menstruation. 

 

Trisequens indeholder to hormoner, et østrogen (estradiol) og et gestagen (norethisteronacetat). Det estradiol, som er i Trisequens, er identisk med det estradiol, der produceres i kvinders æggestokke og 

klassificeres som et naturligt østrogen. Norethisteronacetat er et syntetisk gestagen, som virker på samme måde som progesteron, et andet vigtigt kvindeligt kønshormon. 

 

Trisequens anvendes til: 

Lindring af gener opstået efter menopausen 

I forbindelse med menopausen falder den mængde af østrogen, der produceres i kvindens krop. Dette kan forårsage gener såsom hedeture. Trisequens lindrer disse gener efter menopausen. Du kan kun få ordineret Trisequens, hvis dine symptomer har en alvorlig indflydelse på din dagligdag. 

 

Forebyggelse af knogleskørhed 

Efter menopausen kan nogle kvinder få knogleskørhed (osteoporose). Du bør gennemgå alle tilgængelige muligheder med din læge. Hvis du på grund af knogleskørhed har en større risiko for knoglebrud, og andre lægemidler ikke er velegnede for dig, kan du bruge Trisequens for at forebygge knogleskørhed efter menopausen. 

 

Erfaring med behandling af kvinder over 65 år er begrænset. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Trisequens

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Sygehistorie og regelmæssig kontrol

Ved brug af HRT skal der tages højde for de risici der er, når det besluttes om behandling skal startes op og om den skal fortsættes. 

 

Erfaringen ved behandling af kvinder der går for tidligt i menopause (på grund af nedsat funktion af æggestokkene eller operation deraf) er begrænset. Hvis du er gået for tidlig i menopause, kan risikoen ved at tage HRT være anderledes. Rådfør dig med din læge. 

 

Før du starter med HRT, vil din læge spørge ind til din egen samt din families sygehistorie. Din læge kan beslutte at undersøge dine bryster og/eller dit underliv, og vil muligvis foretage en gynækologisk undersøgelse - men kun hvis disse undersøgelser er nødvendige for dig, eller hvis du har nogle specifikke problemer. 

 

Når du er startet med Trisequens, skal du gå til regelmæssig lægekontrol (mindst én gang om året). Du og din læge kan her tale om fordele og ulemper ved fortsat at tage Trisequens. Få regelmæssigt foretaget brystscreening (mammografi) som anbefalet af din læge. 

Tag ikke Trisequens:

 • Hvis du er allergisk over for estradiol, norethisteronacetat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Trisequens (angivet i afsnit 6).
 • Hvis du har, har haft eller har mistanke om brystkræft.
 • Hvis du har, har haft eller har mistanke om kræft i livmoderslimhinden (endometriekræft), eller nogen anden østrogenafhængig kræftform.
 • Hvis du har blødninger fra skeden uden kendt årsag.
 • Hvis du har fortykkelse af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi) og ikke bliver behandlet for det.
 • Hvis du har eller på noget tidspunkt har haft en blodprop i en vene (venøs tromboembolisme), såsom i benene (dyb venetrombose) eller i lungerne (lungeemboli).
 • Hvis du har en forstyrrelse der hæmmer blodets evne til at størkne (såsom mangel på protein C, protein S eller antitrombin).
 • Hvis du har eller tidligere har haft et hjertetilfælde, slagtilfælde eller har hjertekramper (angina pectoris) som giver ubehag, trykken eller smerte i brystet.
 • Hvis du har eller tidligere har haft en leversygdom, og endnu ikke har opnået normale levertal.
 • Hvis du har en sjælden forstyrrelse i blodet ved navn ’porfyri’, som er arvelig.

 

Hvis nogle af ovenstående tilstande opstår for første gang, mens du tager Trisequens, skal du straks stoppe med at tage det og rådføre dig med din læge. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Trisequens, hvis du har eller har haft nogle af følgende sygdomme, inden du begynder med behandlingen, da disse tilstande kan vende tilbage eller forværres under behandling med Trisequens. Hvis dette er tilfældet, bør du gå til kontrolbesøg hos din læge oftere: 

 • godartede knuder i livmoderen (fibromer)
 • vækst af livmoderslimhinden uden for livmoderen (endometriose), eller tidligere har haft fortykkelse af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi)
 • større risiko for dannelse af blodpropper (se Blodpropper i en vene (venøs tromboembolisme))
 • større risiko for at udvikle østrogenafhængig kræft (f.eks. en mor, søster, mormor eller farmor der har haft brystkræft)
 • forhøjet blodtryk
 • en leversygdom, f.eks. en godartet svulst i leveren
 • sukkersyge (diabetes)
 • galdesten
 • migræne eller kraftig hovedpine
 • en bindevævssygdom, der påvirker huden, leddene og nyrerne (systemisk lupus erythematosus, SLE)
 • epilepsi
 • astma
 • en sygdom der påvirker trommehinden og hørelsen (otosklerose)
 • et meget højt fedtindhold i blodet (triglycerider)
 • væskeophobning grundet hjerte- eller leverproblemer
 • ikke tåler laktose.

 

Stop med at tage Trisequens, og tag straks kontakt til din læge
hvis du oplever nogle af nedenstående tilstande, når du tager HRT: 

 • nogle af tilstandene nævnt under punktet Tag ikke Trisequens.
 • hvis du bliver gul i huden eller øjnene (gulsot). Dette kan være tegn på en leversygdom.
 • en markant blodtryksstigning (symptomer kan være hovedpine, træthed og svimmelhed).
 • hvis du får migrænelignende hovedpine for første gang.
 • hvis du bliver gravid.
 • hvis du mærker symptomer på en blodprop, såsom:
  • smertefuld hævelse og rødmen af benene
  • pludselig smerte i brystet
  • vejrtrækningsbesvær.

For yderligere information, se Blodpropper i en vene (venøs tromboemboli). 


Bemærk: Trisequens er ikke et præventionsmiddel. Hvis der er gået mindre end 12 måneder siden din sidste menstruation eller du er under 50 år, kan du stadig have brug for et præventionsmiddel for at forhindre graviditet. Rådfør dig med din læge. 

HRT og kræft

Fortykkelse af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi) og kræft i livmoderslimhinden (endometriekræft)  

Kvinder der tager HRT med østrogen alene, har en øget risiko for fortykkelse af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi) og kræft i livmoderslimhinden (endometriekræft). Indholdet af gestagen i Trisequens, beskytter mod denne yderligere risiko. 


Sammenligning
 

Blandt kvinder, der stadig har deres livmoder og ikke får HRT, vil i gennemsnit 5 ud af 1.000 kvinder mellem 50 og 65 år blive diagnosticeret med kræft i livmoderslimhinden. Blandt kvinder, mellem 50 og 65 år der stadig har deres livmoder og får HRT med østrogen alene, vil mellem 10 og 60 ud af 1.000 kvinder få diagnosen kræft i livmoderslimhinden (dvs. mellem 5 og 55 ekstra tilfælde), afhængig af dosis og behandlingsvarighed. 


Pludselig blødning  

Du vil bløde en gang om måneden (såkaldt gennembrudsblødning) når du tager Trisequens. Men hvis du får pludselig blødning eller pletblødning udover din månedlige blødning, som: 

 • fortsætter i mere end de første seks måneder
 • begynder efter du har taget Trisequens i mere end seks måneder
 • fortsætter efter du er stoppet med at tage Trisequens,
  så skal du hurtigst muligt kontakte din læge.

 

Brystkræft  

Data fra kliniske studier tyder på, at behandling med kombineret østrogen-gestagen og muligvis også HRT med østrogen alene øger risikoen for brystkræft.
Denne yderligere risiko afhænger af, hvor længe du tager HRT. Den ekstra risiko vil vise sig efter få år. Risikoen vender dog tilbage til det normale inden for få år (højst 5) efter ophør af behandlingen. 


Undersøg regelmæssigt dine bryster. Tal med din læge, hvis du opdager nogle ændringer såsom:  

 • forhøjninger eller fordybninger i huden
 • ændringer af brystvorten
 • knuder, som du kan se eller føle.

 

Du anbefales desuden at deltage i mammografi screenings programmer, hvis du får det tilbudt. I forbindelse med mammografi screening er det vigtigt at du oplyser sygeplejersken eller sundhedspersonalet, som foretager undersøgelsen, at du tager HRT, da denne medicin kan påvirke resultatet af mammografien ved at øge vævstætheden i dine bryster. Der hvor tætheden af vævet i brystet er forøget, kan mammografien måske ikke påvise alle knuder. 

 

Kræft i æggestokkene  

Kræft i æggestokkene (ovariecancer) ses sjældent - langt sjældnere end brystkræft. HRT-behandling med østrogen alene eller med kombineret østrogen og gestagen er blevet forbundet med en let øget risiko for kræft i æggestokkene. Risikoen for kræft i æggestokkene afhænger af kvindens alder. Eksempel: Blandt kvinder i alderen 50-54 år, som ikke tager HRT, diagnosticeres kræft i æggestokkene hos ca. 2 ud af 2.000 kvinder i løbet af en periode på 5 år. Blandt kvinder, som har taget HRT i 5 år, vil der være ca. 3 tilfælde for hver 2.000 brugere (dvs. ca. 1 yderligere tilfælde). 

Virkning af HRT på hjerte og kredsløb

Blodpropper i en vene (venøs tromboemboli) HRT øger risikoen for blodpropper i venerne 1,3 til 3 gange, især i det første behandlingsår. Blodpropper kan være alvorlige, og hvis en blodprop sætter sig i lungerne, kan den forårsage brystsmerter, stakåndethed, besvimelse eller i værste fald død. 


Du har generelt større risiko for at få en blodprop i venerne jo ældre du er, samt hvis en eller flere af følgende tilstande er gældende for dig. Kontakt lægen hvis du har en af nedenstående tilstande: 

 • du ikke er i stand til at gå eller stå i længere tid pga. en større operation, tilskadekomst eller sygdom (se også punkt 3 Hvis du skal opereres).
 • du er svært overvægtig (BMI >30 kg/m2).
 • du har problemer med blodpropdannelse, som skal langtidsbehandles med medicin, der anvendes til at forebygge blodpropper.
 • hvis nogle af dine nære slægtninge tidligere har haft en blodprop i benet, lungen eller et andet organ.
 • du har systemisk lupus erythematosus (SLE).
 • du har kræft.

 

Ved symptomer på blodpropdannelse se Stop med at bruge Trisequens og kontakt straks lægen. 

 

Sammenligning  

Blandt kvinder i 50’erne, som ikke tager HRT, forventes i gennemsnit 4 til 7 ud af 1.000 kvinder at få en blodprop i en vene over en 5-års periode. 


Blandt kvinder i 50’erne, som har taget østrogengestagen HRT i over 5 år, vil der være 9 til 12 tilfælde ud af 1.000 behandlede (dvs. 5 ekstra tilfælde). 

 

Hjerte-karsygdom (hjertetilfælde)  

Der er ingen beviser for, at HRT kan forebygge et hjertetilfælde. 


Kvinder, der er fyldt 60 år, og som tager østrogengestagen HRT, vil have en lidt større risiko for at udvikle en hjertesygdom end de, der ikke tager HRT. 

 

Slagtilfælde  

Risikoen for at få slagtilfælde er omkring 1,5 gange højere for de der tager HRT end for de der ikke tager det. Risikoen bliver større med alderen. 


Sammenligning  

Blandt kvinder i 50’erne, som ikke tager HRT, vil i gennemsnit 8 ud af 1.000 forventes at få et slagtilfælde over en 5-års periode. Blandt kvinder i 50’erne, som tager HRT, vil antal tilfælde være 11 ud af 1.000 behandlede over 5 år (dvs. 3 ekstra tilfælde). 

Andre tilstande

HRT vil ikke forebygge tab af hukommelsen. Noget tyder på at risikoen for tab af hukommelsen er lidt højere hos kvinder, der starter med at tage HRT efter de er fyldt 65 år. Rådfør dig med din læge. 

Brug af anden medicin sammen med Trisequens

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Nogle lægemidler kan have indflydelse på virkningen af Trisequens. Dette kan medføre uregelmæssig blødning. Dette gælder følgende lægemidler: 

 • Medicin mod epilepsi (phenobarbital, phenytoin og carbamazepin)
 • Medicin mod tuberkulose (rifampicin og rifabutin)
 • Medicin mod HIV-infektion (nevirapin, efavirenz, ritonavir og nelfinavir)
 • Medicin mod hepatitis C infektioner (telaprevir)
 • Naturmedicin, som indeholder perikum (Hypericum perforatum).

 

Andre lægemidler kan øge virkningen af Trisequens: 

 • Lægemidler der indeholder ketoconazol (mod svamp).

 

Trisequens kan have indflydelse på en samtidig behandling med cyklosporin. 

Laboratorieundersøgelser

Hvis du skal have taget en blodprøve, skal du fortælle din læge eller sundhedspersonalet, at du tager Trisequens, da dette lægemiddel kan have indflydelse på resultaterne af nogle prøver. 

Brug af Trisequens sammen med mad og drikke

Du kan tage tabletten i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du må ikke tage Trisequens, hvis du er gravid. Trisequens er kun til brug hos kvinder, som har passeret menopausen. Hvis du bliver gravid, mens du tager Trisequens, skal du stoppe behandlingen og kontakte din læge. 

 

Amning  

Du må ikke tage Trisequens, hvis du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Trisequens påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Trisequens indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager Trisequens, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Trisequens

Tag altid Trisequens nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Hvis du ikke skifter fra en anden HRT, kan du starte med at tage Trisequens den dag, der passer dig. Hvis du skifter fra en anden HRT, bør du spørge din læge til råds om, hvornår du kan starte behandlingen med Trisequens. 

 

Tag 1 tablet dagligt fortrinsvis på samme tidspunkt hver dag. 

Hver kalenderpakke indeholder 28 tabletter.  

Dag 1 - 12: Tag 1 blå tablet hver dag i 12 dage. 

Dag 13 - 22: Tag 1 hvid tablet hver dag i 10 dage. 

Dag 23 - 28: Tag 1 rød tablet hver dag i 6 dage.  

 

Tag tabletterne med et glas vand. 

 

Når du har brugt en pakke, skal du starte på en ny pakke og fortsætte behandlingen uden afbrydelse. Der opstår normalt en menstruationslignende blødning ved opstart af en ny pakke. 

BRUGERVEJLEDNING

Instruktion i brugen af kalenderpakken 

 

 1. Sådan sætter du ugedagsskiven
  Drej midterskiven, således at ugedagen står ud for den lile plastikspids.
  Trisequens 2care4 ApS filmovertrukne tabletter

 2. Sådan tager du den første tablet ud
  Knæk plastikspidsen af og vip den første tablet ud.
  Trisequens 2care4 ApS filmovertrukne tabletter

 3. Hver dag
  Drej den gennemsigtige skive med uret i pilens retning frem til næste ugedag. Vip næste tablet ud. Husk kun at tage én tablet én gang om dagen.
  Du kan først dreje den gennemsigtige skive, når du har fjernet tabletten i åbningen.
  Trisequens 2care4 ApS filmovertrukne tabletter

 

Din læge vil ordinere så lav en dosis som muligt i den kortest mulige periode, som giver dig symptomlindring. Tal med din læge hvis du tror, at din dosis er enten for høj eller for lav.
Tal med din læge, hvis dine gener ikke er blevet mindre efter tre måneders behandling. Du bør kun fortsætte behandlingen, så længe fordelene opvejer risikoen. 

Hvis du har taget mange Trisequens

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Trisequens, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Symptomer på overdosering kan være kvalme og opkastning. 

Hvis du har glemt at tage Trisequens

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Hvis du har glemt at tage en tablet på det sædvanlige tidspunkt, skal du tage den inden for 12 timer. Hvis der er gået mere end 12 timer, skal du springe den glemte tablet over og fortsætte behandlingen som sædvanlig. Hvis du glemmer at tage en tablet, kan det øge risikoen for gennembrudsblødning og pletblødning 

Hvis du holder op med at tage Trisequens

Kontakt lægen, hvis du ønsker at stoppe behandlingen med Trisequens. Lægen vil forklare virkningen af at stoppe behandlingen og diskutere andre behandlingsmuligheder med dig. 

Hvis du skal opereres

Hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen, at du tager Trisequens. Du skal muligvis stoppe med at tage Trisequens omkring 4 til 6 uger før operationen for at reducere risikoen for blodpropper (se punkt 2 Blodpropper i en vene (venøs tromboemboli)). Spørg din læge om, hvornår du kan starte med at tage Trisequens igen. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Følgende bivirkninger er indberettet oftere hos kvinder, der bruger HRT sammenlignet med kvinder, der ikke bruger HRT: 

 • brystkræft
 • unormal vækst af eller kræft i livmoderslimhinden (endometriehyperplasi eller kræft)
 • kræft i æggestokkene
 • blodprop i en vene i benet eller lungen (venøs tromboemboli)
 • problemer med hjertet
 • slagtilfælde
 • mulig tab af hukommelsen hvis HRT er påbegyndt i en alder over 65 år.

 

For mere information om disse bivirkninger, se punkt 2 Det skal du vide, før du begynder at tage Trisequens. 


Overfølsomhed/allergi (ikke almindelig bivirkning - forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

Selvom det er en usædvanlig hændelse, kan overfølsomhed/allergi forekomme. Symptomer på overfølsomhed/allergi kan inkludere en eller flere af følgende symptomer: Udslæt, kløe, hævelse, åndedrætsbesvær, lavt blodtryk (bleg og kold hud, hurtig hjertebanken), svimmelhed og svedture. Disse symptomer kan være tegn på en anafylaktisk reaktion/shock. Hvis en af de nævnte bivirkninger forekommer, skal du stoppe med at tage Trisequens og straks kontakte en læge. 


Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

 • Smerter i brysterne eller brystspænding
 • Blødningsforstyrrelser eller kraftige blødninger.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Hovedpine
 • Vægtstigning på grund af væskeophobning
 • Betændelse i skeden
 • Svampeinfektion i skeden
 • Migræne eller forværring af migræne
 • Depression eller forværring af depression
 • Kvalme
 • Mavesmerter, oppustethed eller ubehag
 • Væskeophobning i brysterne (brystødem) eller større bryster
 • Rygsmerter
 • Krampe i benene
 • Godartede knuder i livmoderen (fibromer), forværring, forekomst eller tilbagefald
 • Hævede arme og ben (perifere ødemer)
 • Vægtstigning.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Oppustethed eller luft i maven
 • Akne (bumser)
 • Hårtab (alopeci)
 • Unormal (mandig) hårvækst
 • Kløe eller hududslæt (nældefeber)
 • Årebetændelse (overfladisk trombophlebitis)
 • Manglende virkning
 • Øget vækst af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi)
 • Smertefuld menstruation
 • Nervøsitet.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Blodprop i lungerne (lungeemboli) (Se også Blodpropper i en vene under punkt 2 Det skal du vide, før du begynder at tage Trisequens)
 • Betændelsestilstand i en vene i forbindelse med en blodprop (trombose).

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Kræft i livmoderslimhinden (endometriecancer)
 • Forhøjet blodtryk eller forværring af forhøjet blodtryk
 • Galdeblæresygdom, forekomst af galdesten eller forværrede galdesten
 • Hududslæt, fedtet, skinnende og gullig hud (seborré)
 • Pludselig eller tilbagevendende anfald af væskeansamlinger (angioneurotisk ødem)
 • Søvnløshed, svimmelhed, angst
 • Ændring i seksuel drift
 • Synsforstyrrelser
 • Vægttab
 • Opkastninger
 • Halsbrand/sure opstød
 • Kløe i skridtet
 • Hjerteanfald og slagtilfælde.

 

Andre bivirkninger af kombineret HRT
Følgende bivirkninger er indberettet oftere hos kvinder der bruger andre HRT-produkter: 

 • Forskellige hudproblemer:
  • misfarvning af huden specielt i ansigt eller hals kendt som ’graviditetspletter’ (kloasme)
  • smertefulde rødlige hævelser i huden (erythema nodosum)
  • udslæt med røde pletter formet som en skydeskive eller sår (erythema multiforme).

 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til
Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.  

 

Må ikke opbevares i køleskab. 

 

Opbevares i ydre karton. 

 

Tag ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Trisequens indeholder:

 • Aktive stoffer: Estradiol og norethisteronacetat.

 

De blå filmovertrukne tabletter indeholder: Estradiol 2 mg (som estradiolhemihydrat).
De hvide filmovertrukne tabletter indeholder: Estradiol 2 mg (som estradiolhemihydrat) og norethisteronacetat 1 mg.
De røde filmovertrukne tabletter indeholder: Estradiol 1 mg (som estradiolhemihydrat). 

 

 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, majsstivelse, hydroxypropylcellulose, talcum og magnesiumstearat.

 

Filmovertrækket indeholder:  

Blå tabletter: Hypromellose, talcum, titandioxid (E 171), indigocarmin (E 132) og macrogol 400.
Hvide tabletter: Hypromellose, triacetin og talcum.
Røde tabletter: Hypromellose, talcum, titandioxid (E 171), rød jernoxid (E 172) og propylenglycol. 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

De filmovertrukne tabletter er runde med en diameter på 6 mm. De blå tabletter er præget med NOVO 280. De hvide tabletter er præget med NOVO 281. De røde tabletter er præget med NOVO 282. 


Hver pakning med 28 tabletter indeholder 12 blå tabletter, 10 hvide tabletter og 6 røde tabletter. 

 

Pakningsstørrelser  

3×28 filmovertrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Trisequens® er et registreret varemærke, der tilhører Novo Nordisk Health Care AG.  

 

Trisequens® svarer til Trisekvens®

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2018.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...