Hypoloc®

tabletter 5 mg

Menarini

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Hypoloc 5 mg tabletter

Nebivolol 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Hypoloc til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1.Virkning og anvendelse
2.Det skal du vide, før du begynder at tage Hypoloc
3.Sådan skal du tage Hypoloc
4.Bivirkninger
5.Opbevaring
6.Yderligere oplysninger 

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegssedd el.dk 

1. Virkning og anvendelse

Hypoloc indeholder nebivolol, et lægemiddel til hjertekarsygdomme, der hører til gruppen af selektive beta-receptorblokerende midler (d.v.s. med selektiv påvirkning af hjertekarsystemet). Det forebygger øget hjertefrekvens og regulerer hjertets pumpeevne.  

Desuden udvider det blodkarrene, hvilket er med til at sænke blodtrykket. 

Det anvendes til behandling af forhøjet blodtryk (hypertension). 

Desuden anvendes Hypoloc til at behandle let til moderat kronisk hjerteinsufficiens hos patienter, der er 70 år eller ældre, som supplement til andre midler. 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage HYPOLOC

Tag ikke Hypoloc

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for nebivolol eller et af de øvrige indholdsstoffer.
 • hvis du har en eller flere af følgende sygdomme:
  • lavt blodtryk
  • alvorlige kredsløbsforstyrrelser i arme og ben
  • meget langsom hjertebanken (under 60 slag i minuttet)
  • visse andre alvorlige rytmeforstyrrelser i hjertet (f.eks. atrioventrikulær blok af anden og tredje grad, overledningsforstyrrelser)
  • hjerteinsufficiens, som netop er opstået, eller som har taget til i den seneste tid, eller hvis du er i behandling for kredsløbschok, der skyldes akut hjerteinsufficiens, med intravenøst drop for at fremme hjertefunktionen
  • astma eller hiven efter vejret (nu eller tidligere)
  • ubehandlet fæokromocytom, en tumor, der befinder sig oven over nyrerne (i binyrerne)
  • leverfunktionsforstyrrelser
  • en stofskiftesygdom (metabolisk acidose), for eksempel diabetisk ketoacidose.

Vær ekstra forsigtig med at tage Hypoloc

Du bør fortælle det til lægen, hvis du har eller får et af følgende problemer: 

 • unormalt langsom hjertebanken
 • en form for brystsmerter, der opstår spontant og skyldes en særlige form for hjertekrampe (variant angina pectoris)
 • ubehandlet kronisk hjerteinsufficiens
 • hjerteblok af første grad (en lettere overledningsforstyrrelse, der påvirker hjerterytmen)
 • dårligt kredsløb i arme eller ben, f.eks. Raynauds syndrom, krampelignende smerter ved gang
 • langvarige vejrtrækningsproblemer
 • diabetes: Denne medicin påvirker ikke blodsukkeret, men ville kunne skjule advarselstegnene på lavt blodsukker (f.eks. palpitationer, hurtig hjertebanken)
 • overaktiv skjoldbruskkirtel: Denne medicin kan maskere tegnene på en unormalt hurtig hjertebanken, der skyldes denne lidelse
 • allergi: Denne medicin kan forstærke reaktioner på pollen eller andre stoffer, som du er allergisk over for
 • psoriasis (en hudsygdom med skællende lyserøde hudområder), eller hvis du tidligere har haft psoriasis
 • hvis du skal opereres, er det vigtigt at informere narkoselægen om, at du får Hypoloc, før du bliver bedøvet

Hvis du har en alvorlig nyrelidelse, må du ikke tage Hypoloc mod hjerteinsufficiens – tal med lægen om det. 

I begyndelsen af behandling for kronisk hjerteinsufficiens skal du gå til regelmæssig kontrol hos en erfaren læge (se afsnit 3).
Behandlingen med Hypoloc bør ikke ophøre brat undtagen på tvingende indikation og efter lægens udredning (se afsnit 3). 

 

Børn og unge

Hypoloc anbefales ikke til børn og unge, da der mangler dokumentation for brug af medicinen hos denne aldersgruppe.
 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Visse lægemidler må ikke anvendes samtidig, mens andre midler kræver ændring i behandlingen (for eksempel i doseringen).
 

Din læge bør altid orienteres, hvis du anvender et af de følgende lægemidler ud over Hypoloc: 

 • Medicin til blodtrykskontrol eller mod hjerteproblemer (f.eks. amiodaron, amlodipin, cibenzolin, clonidin, digoxin, diltiazem, disopyramid, felodipin, flecainid, guanfacin, hydrochinidin, lacidipin, lidocain, methyldopa, mexiletin, moxonidin, nicardipin, nifedipin, nimodipin, nitrendipin, propafenon, chinidin, rilmenidin, verapamil).
 • Sedativa og midler til behandling af psykoser (psykiske lidelser), f.eks. barbiturater (anvendes også ved epilepsi), phenothiazin (anvendes også mod kvalme og opkast- ning) samt thioridazin.
 • Medicin mod depression, f.eks. amitriptylin, paroxetin, fluoxetin.
 • Medicin til bedøvelse under en operation.
 • Medicin mod astma, tilstoppet næse eller visse øjenlidelser såsom grøn stær (glaukom - øget tryk i øjet) eller udvidelse af pupillen.
 • Baclofen (muskelafslappende medicin), amifostin (beskyttende medicin der anvendes i kræftbehandling)

Alle disse lægemidler samt nebivolol kan påvirke blodtrykket og/eller hjertefunktionen. 

 • Medicin til behandling af for meget mavesyre eller mavesår (antacida), f.eks. cime- tidin: Tag Hypoloc i forbindelse med et måltid og det syredæmpende middel mellem måltiderne.

Brug af Hypoloc sammen med mad og drikke

Hypoloc kan tages sammen med mad eller på tom mave, men tabletten bør skylles ned med lidt vand. 

 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. Hypoloc bør ikke anvendes under graviditet, med mindre det er klart nødvendigt. Hypoloc bør ikke anvendes af kvinder, der ammer. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Denne medicin kan give svimmelhed og træthed. Hvis du mærker disse virkninger, må du ikke køre bil, motorcykel eller cykle. Ligeledes må du ikke arbejde med værktøj eller maskiner. 

 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Hypoloc

Lægemidlet indeholder lactose. Hvis din læge har oplyst digom, at du ikke kan tåle visse sukkerarter, bør du kontakte lægen, før du tager dette lægemiddel. 

3. Sådan skal du tage HYPOLOC

Tag altid Hypoloc nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.
 

Hypoloc kan tages før, under eller efter et måltid, men kan også tages uafhængigt af måltiderne. Tabletten bør tages med lidt vand. 

 

Behandling af forhøjet blodtryk (hypotension)

 • Den sædvanlige dosis er 1 tablet dagligt. Denne dosis bør altid tages på samme tidspunkt hver dag.
 • Ældre patienter samt patienter med en nyresygdom bør sædvanligvis starte behandlingen med ½ (en halv) tablet dagligt.
 • Du vil kunne mærke tablettens terapeutiske virkning på blodtrykket i løbet af 1-2 ugers behandling. Somme tider kan der gå 4 uger, før virkningen bliver optimal.

Behandling af kronisk hjerteinsufficiens

 • Din behandling indledes og følges nøje af en erfaren læge.
 • Lægen indleder behandlingen med ¼ (en kvart) tablet dagligt. Denne dosis kan øges i løbet af 1-2 uger til ½ (en halv) tablet dagligt, dernæst til 1 tablet dagligt og endelig til 2 tabletter dagligt, indtil der opnås en dosis, der passer til dig. Lægen udskriver den dosis, der er den rette for digpå hvert trin, og det er vigtigt, at du nøje overholder lægens anvisninger.
 • Den maksimale anbefalede dosis er 2 tabletter (10 mg) dagligt.
 • Ved indledning af behandlingen og hver gang dosis øges, skal du overvåges nøje i 2 timer af en erfaren læge.
 • Om nødvendigt kan lægen nedsætte dosis.
 • Du må ikke holde brat op med behandlingen, da det kan forværre hjerteinsufficiensen.
 • Patienter med alvorlige nyreproblemer bør ikke tage denne medicin.
 • Tag medicinen en gang dagligt - og helst på samme tidspunkt hver dag.

Hvis lægen har sagt, at du bør tage ¼ (en kvart) eller ½ (en halv) tablet dagligt, bør du følge anvisningerne nedenfor om, hvordan Hypoloc 5 mg tabletter med krydsdelekærv deles. 

 • Anbring tabletten på en plan, hård overflade (f.eks. en bordplade) med krydsdelekærven opad.
 • Bryd tabletten ved at trykke på den med pegefingrene anbragt langs med den ene delekærv (figur 1 og 2).
 • Tabletten deles i kvarte ved at bryde de halve tabletter på samme vis (figur 3 og 4).

Hypoloc® Menarini International Operation, tabletter 5 mgHypoloc® Menarini International Operation, tabletter 5 mg 

Figur 1 og 2: Sådan deles en Hypoloc 5 mg tablet i to halvdele langs krydsdelekærven. 


Hypoloc® Menarini International Operation, tabletter 5 mgHypoloc® Menarini International Operation, tabletter 5 mg 

Figur 3 og 4: Sådan deles en halv Hypoloc 5 mg tablet i to kvarte langs krydsdelekærven. 

 • Lægen kan vælge at kombinere Hypoloc tabletter med anden medicin til behandling af dit tilstand.
 • Må ikke anvendes til børn og unge.

Hvis du har taget for mange Hypoloc tabletter

Fortæl det omgående til lægen eller på apoteket, hvis du er kommet til at tage en overdosis af denne medicin. De hyppigste tegn på en overdosis Hypoloc er meget langsom hjertebanken (bradykardi), lavt blodtryk som kan være ledsaget af besvimelse (hypotension), åndenød som ved astma (bronkospasme) samt akut hjerteinsufficiens. Mens du venter på lægen, kan du tage aktivt kul (fås på apoteket). 

 

Hvis du har glemt at tage Hypoloc

Hvis du glemmer en dosis Hypoloc, men kommer i tanke om det lidt senere, kan du tage dagens dosis, som du plejer. Hvis der er gået længere tid (f.eks. flere timer), så det snart er tid til næste dosis, bør du dog springe den glemte dosis over og tage den næste sædvanlige dosis som planlagt til sædvanlig tid. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Undgå dog at springe doser over gentagne gange. 

 

Hvis du holder op med at tage Hypoloc

Spørg altid lægen til råds, før du stopper behandlingen med Hypoloc, uanset om du tager medicinen for forhøjet blodtryk eller kronisk hjerteinsufficiens. 

Du må ikke holde brat op med at tage Hypoloc, da det kan føre til midlertidig forværring af hjerteinsufficiens. Hvis det er nødvendigt at indstille behandling med Hypoloc for kronisk hjerteinsufficiens, bør den daglige dosis nedsættes gradvist ved at halvere dosis en gang om ugen. 

 

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Hypoloc kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

Når Hypoloc anvendes til behandling af forhøjet blodtryk, kan følgende bivirkninger forekomme: 

 

Almindelige bivirkninger (hos flere end 1 ud af 100 behandlede, men færre end 1 ud af 10 behandlede): 

 • hovedpine
 • svimmelhed
 • træthed
 • usædvanlig kløe eller en snurrende fornemmelse
 • diaré
 • forstoppelse
 • kvalme
 • stakåndethed
 • hævelser i hænder og fødder

Ikke almindelige bivirkninger (hos flere end 1 ud af 1.000 behandlede, men færre end 1 ud af 100 behandlede): 

 • langsom hjertebanken eller andre hjerteproblemer
 • lavt blodtryk
 • krampelignende smerter i benene ved gang
 • synsforstyrrelser
 • impotens
 • depression
 • fordøjelsesbesvær (dyspepsi), luft i mave og tarm, opkastning
 • udslæt, kløe
 • åndenød som ved astma, der skyldes pludselige kramper i musklerne omkring luft- vejene (bronkospasme)
 • mareridt.

Meget sjældne bivirkninger (hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • besvimelse
 • forværring af psoriasis (hudsygdom med skællende lyserøde hudområder)

Der foreligger kun rapporter om isolerede tilfælde af følgende bivirkninger under behandling med Hypoloc: 

 • allergiske reaktioner over hele kroppen med generaliseret hududslæt (overfølsomhedsreaktioner)
 • pludselige hævelser især omkring læber, øjne eller tunge - eventuelt med pludseligt åndedrætsbesvær (angioneurotisk ødem)

I et klinisk forsøg med kronisk hjerteinsufficiens forekom følgende bivirkninger:  

Meget almindelige bivirkninger (hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

 • langsom hjertebanken
 • svimmelhed

Almindelige bivirkninger (hos flere end 1 ud af 100 behandlede, men færre end 1 ud af 10 behandlede): 

 • forværring af hjerteinsufficiens
 • lavt blodtryk (f.eks. en besvimelse nær, når man rejser sig hurtigt)
 • intolerans over for medicinen
 • en lettere overledningsforstyrrelse, der påvirker hjerterytmen (hjerteblok af første grad)
 • hævelser i benene (f.eks. hævede ankler).

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.
 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.
Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. Brug ikke Hypoloc efter den udløbsdato, der står på æsken og blisterpakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Hypoloc indeholder:

 • Aktivt stof er nebivolol. Hver tablet indeholder 5 mg nebivolol (som nebivololhydrochlorid): 2,5 mg d-nebivolol og 2,5 mg l-nebivolol.
 • Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, polysorbat 80 (E433), hypromellose (E464)), majsstivelse, croscarmellosenatrium (E468), mikrokrystallinsk cellulose (E460), vandfri kolloid silica (E551), magnesiumstearat (E572).

Udseende og pakningsstørrelser

Hypoloc fås som hvide, runde tabletter med krydsdelekærv i pakninger à 7, 14, 28, 30, 50, 56, 90, 100 eller 500 tabletter. Tabletterne udleveres i blisterpakninger (PVC/aluminium).
 

Det er muligt, at ikke alle pakningsstørrelser markedsføres 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Menarini International Operations Luxembourg S.A. 

1, Avenue de la Gare
L-1611 Luxembourg 

 

Fremstiller

Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125
D-12489 Berlin
Tyskland 

 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien: Nobiten  

Danmark: Hypoloc  

Finland: Hypoloc  

Frankrig: Temerit  

Tyskland: Nebilet  

Grækenland: Lobivon  

Holland: Nebilet  

Irland: Hypoloc  

Island: Hypoloc  

Italien: Nebilox 

Luxembourg: Nobiten  

Norge: Hypoloc  

Portugal: Nebilet  

Spanien: Lobivon 

Storbritannien: Hypoloc  

Sverige: Hypoloc  

Østrig: Hypoloc 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel er senest revideret den marts 2013  


 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...