Diklofenak "Orifarm"

enterotabletter 50 mg

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Diklofenak Orifarm 25 mg og 50 mg, enterotabletter 

diclofenacnatrium  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Diklofenak Orifarm
 3. Sådan skal du tage Diklofenak Orifarm
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Diklofenak Orifarm er et smertestillende, feber- og betændelsesdæmpende middel. Det tilhører gruppen af non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID). 

 

Du kan tage Diklofenak Orifarm 25 mg og 50 mg enterotabletter: 

 • til behandling af gigtsygdomme
 • til behandling af smerter og hævelser i led og muskler
 • til lindring af menstruationssmerter
 • til behandling af andre betændelsestilstande.

 

Herudover kan du tage Diklofenak Orifarm 25 mg enterotabletter til korttidsbehandling af: 

 • smerte forårsaget at betændelse i øre, næse eller hals hos børn og unge.
 • til behandling af smerter efter mindre operationer hos børn og unge.

 

Hvis du har betydelig risiko for hjerteproblemer, vil din læge regelmæssigt vurdere om du skal fortsætte behandlingen med Diklofenak Orifarm specielt hvis du er blevet behandlet i mere end 4 uger. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Diklofenak Orifarm

Lægen kan have forskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysninger på doseringsetiketten. 

Tag ikke Diklofenak Orifarm:

 • hvis du er allergisk over for diclofenac eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dikofenak Orifarm. (angivet i punkt 6).
 • hvis du har haft blødning fra mave eller tarm eller har haft hul i mavesækken eller tarmen i forbindelse med behandling med smertestillende lægemidler (NSAID).
 • hvis du har et aktivt eller tilbagevendende sår i mavetarm-kanalen eller blødning fra mavetarm- kanalen (mere end en episode).
 • hvis du har meget dårlige nyrer eller lever.
 • du har hjertesvigt (hjerteinsufficiens).
 • du har fået diagnosticeret hjertesygdom og/eller cerebrovaskulær sygdom, f.eks. hvis du har haft et hjertetilfælde, slagtilfælde, forbigående svigt i blodtilførslen til hjernen (TCI = transitorisk cerebral iskæmi) eller blodprop i blodårerne til hjertet eller hjernen, eller hvis du har fået foretaget en ballonudvidelse eller en bypass-operation.
 • hvis du har eller har haft kredsløbsproblemer (perifer arteriesygdom).
 • hvis du har en blødningsforstyrrelse (trombocytopeni).
 • hvis du har astma, nældefeber eller snue på grund af allergi overfor acetylsalicylsyre eller andre smertestillende lægemidler (NSAID).
 • hvis du er gravid i mere end 6. måned.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Diklofenak Orifarm: 

 • Hvis du har hjerteproblemer, tidligere har haft slagtilfælde eller mener, at du har risiko for dette.
  • hvis du ryger
  • hvis du har sukkersyge (diabetes mellitus)
  • hvis du har hjertekramper (angina), blodpropper, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol eller forhøjede triglycerider
 • Hvis du tror, du kan være allergisk over for diclofenacnatrium, aspirin, ibuprofen eller andre NSAID'er eller et af de øvrige indholdsstoffer i Diklofenak Orifarm (disse er anført sidst i indlægssedlen). Tegn på overfølsomhedsreaktion omfatter hævelse i ansigt og mund (angioødem), vejrtrækningsbesvær, smerter i brystet, løbende næse, hududslæt eller andre allergilignende reaktioner.

 

Vær opmærksom på følgende 

 • Brug af Diklofenak Orifarm kan være forbundet med en forøget risiko for hjertetilfælde og slagtilfælde. Risikoen er højere ved brug af høje doser og ved langtidsbehandling. Den anbefalede dosis og behandlingstid må normalt ikke overskrides. Bivirkninger kan minimeres ved at bruge Diklofenak Orifarm i så kort tid og med så lav dosis som muligt.
 • Brug af andre lægemidler af NSAID-typen bør undgås af hensyn til at mindske risikoen for bivirkninger, da der ikke er bevis for at lægemidlerne virker bedre hvis de bruges sammen.
 • Forsigtighed tilrådes til ældre generelt. Den lavest mulige dosis bør benyttes til ældre som er svagelige eller har lav kropsvægt.
 • Allergiske reaktioner, som kan være alvorlige, kan opstå uden forudgående varsel f.eks. hududslæt og åndedrætsbesvær. Ring 112.
 • Behandlingen kan nedsætte temperaturen, hvis du har feber. Dette kan skjule eller udsætte symptomerne på en infektion.
 • Hvis du får mavesår eller symptomer på maveblødning eller blødning fra tarmen, skal du straks stoppe med at tage Diklofenak Orifarm og kontakte lægen.
 • Der er risiko for alvorlige hudreaktioner, som kan være livsfarlige. Hvis du oplever blæreformet udslæt, betændelse i huden eller afstødning af hudens øverste lag, skal du straks stopped med at tage Diklofenak Orifarm og søge læge. Risikoen for disse reaktioner er størst i starten af behandlingen.
 • Diklofenak Orifarm kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, hvis du ønsker at blive gravid.

 

Tal med lægen, inden du tager Diklofenak Orifarm, hvis 

 • du har eller tidligere har haft symptomer, som kan tyde på blødninger fra mave eller tarm.
 • du tager anden medicin, som kan medføre en forøget risiko for blødning fra mavetarm-kanalen, som f.eks. midler mod betændelse (glukokortikoider), blodfortyndende medicin eller midler mod depression (SSRI).
 • du har eller har haft blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) eller betændelse i tarmene (Crohns sygdom), da disse sygdomme kan forværres af behandlingen med NSAID.
 • du har nedsat leverfunktion.
 • du har en sjælden, arvelig stofskiftesygdom (hepatisk porfyri).
 • du har nedsat hjertefunktion.
 • du har nedsat nyrefunktion.
 • du har eller har haft forhøjet blodtryk.
 • du er i behandling med vanddrivende medicin eller med anden medicin, som kan påvirke nyrefunktionen.
 • du har lavt indhold af væske i kroppen, f.eks. i forbindelse med en større operation.
 • du har hjerteproblemer eller risiko for hjerteproblemer, som f.eks. forhøjet blodtryk, for højt cholesterol i blodet, sukkersyge eller er ryger.
 • du har problemer med blodet f.eks. tendens til at få blå mærker eller øget blødningstendens fra småsår.
 • du har astma, allergiske symptomer i luftvejene, kroniske lungesygdomme eller infektioner i luftvejene.
 • du hyppigt har hovedpine. Diklofenak Orifarm kan give hovedpine (medicinoverforbrugshovedpine).

 

Sig det til lægen, hvis du for nylig har haft eller snart skal have foretaget et operativt indgreb i mavetarm-kanalen, inden du tager Diklofenak Orifarm, da Diklofenak Orifarm indimellem kan hæmme sårhelingen i mave-tarm-kanalen efter kirurgi. 

Bemærk

Så længe du får Diklofenak Orifarm enterotabletter, skal du have undersøgt blod og urin regelmæssigt. 

 • Oplys altid ved blodprøvekontrol eller urinprøvekontrol, at du er i behandling med Diklofenak Orifarm enterotabletter. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Diklofenak Orifarm

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Fortæl din læge, hvis du tager nogle af de følgende lægemidler 

 • Lithium, som bruges mod psykiske lidelser.
 • Digoxin, som bruges mod hjertelidelser.
 • Vanddrivende medicin og medicin mod forhøjet blodtryk (f.eks. betablokkere, ACE-hæmmere). Virkningen af disse typer medicin kan være nedsat mens du tager Diklofenak Orifarm.
 • Lægemidler, som kan forøge indholdet af kalium i dit blod, f.eks. kaliumbesparende diuretika eller kaliumtilskud.
 • NSAID-præparater (f.eks. ibuprofen) eller acetylsalicylsyre.
 • Kortikosteroider, som bruges mod inflammation og gigt.
 • Blodfortyndende medicin, f.eks. warfarin, heparin, acetylsalicylsyre, faktor Xa hæmmere (f.eks. apixaban, rivaroxaban), trombin hæmmere (f.eks. dabigatran).
 • Midler mod depression (SSRI-præparater).
 • Midler mod sukkersyge. Det kan være nødvendigt med mere hyppig kontrol af blodsukkeret.
 • Midler som nedsætter immunsystemets effekt, f.eks. methotrexat, ciclosporin, tacrolimus.
 • Antibakterielle midler af quinolon-klassen (f.eks. ciprofloxacin).
 • Phenytoin, som bruges mod kramper og epilepsi.
 • Kolesterolsænkende medicin (colestyramin, colestipol). Diklofenak Orifarm skal tages en time før eller mindst 4 timer efter du har taget disse lægemidler.
 • Lægemidler, som hæmmer omdannelsen af diclofenac i kroppen, som f.eks. sulfunpyrazon og voriconazol. Disse lægemidler kan medføre en forøget mængde diclofenac i kroppen.
 • Lægemidler for urinvejsinfektion (trimethoprim).

Brug af Diklofenak Orifarm sammen med mad og drikke

Det er bedst at tage Diklofenak Orifarm før et måltid. Du skal tage Diklofenak Orifarm med rigeligt væske. Du skal synke tabletterne hele, og du må ikke tygge, dele eller knuse dem. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet
Du må ikke bruge Diklofenak Orifarm i de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Det kan skade fosteret og det nyfødte barn. Det kan også forsinke eller forlænge fødslen. 

 

Du må kun tage Diklofenak Orifarm i de første 6 måneder af graviditeten efter aftale med lægen.  

Dosis skal være så lav som muligt, og behandlingen skal vare så kort tid som muligt. Tal med lægen. 

 

Amning
Diklofenak Orifarm går over i modermælken. Du bør ikke bruge Diklofenak Orifarm mens du ammer. Tal med lægen. 

 

Frugtbarhed
Diklofenak Orifarm kan gøre det sværere at blive gravid. Hvis du planlægger at blive gravid, bør du enten holde op med at tage Diklofenak Orifarm eller kun tage Diklofenak Orifarm i så kort tid og i så lav dosis som muligt. Tal med lægen om en anden behandling. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diklofenak Orifarm kan give bivirkninger som svimmelhed, synsforstyrrelser og bevidsthedssvækkelse, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Diklofenak Orifarm indeholder lactose

Diklofenak Orifarm indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Diklofenak Orifarm

Tag altid Diklofenak Orifarm nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Diklofenak Orifarm er en enterotablet. Det betyder, at tabletten har et særligt filmovertræk, så den først opløses i tarmen. For ikke at ødelægge overtrækket skal du synke tabletterne hele med et glas væske. Du må derfor ikke tygge, dele eller knuse dem. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 

Til lindring af gigt og smerter i muskler, led, knogler og sener 

Du skal normalt tage 1 tablet på 25 mg eller 50 mg 2-3 gange daglig (75 mg - 150 mg daglig)  

 

Den maksimale dosis er 150 mg daglig, og den må normalt ikke overskrides. 

 

Til lindring af menstruationssmerter 

Du skal normalt tage 1-2 tabletter på 25 mg eller 50 mg dagligt. Du kan øge dosis efter behov, men du må ikke tage mere end højst 200 mg daglig i en til tre dage, f. eks. 4 tabletter på 50 mg. 

 

Tag Diklofenak Orifarm i så kort tid og med så lav dosis som muligt for at mindske bivirkningerne. 

 

Ældre 

Tag den laveste dosis, som er tilstrækkelig til behandling af dine symptomer, i så kort tid som muligt. 

 

Brug til børn (over 6 år) og unge: 

Dosis afhænger af barnets vægt og af sygdommen. Dosen beregnes normalt som 0,5-2 mg pr. kg kropsvægt. Følg lægens anvisning. Den maksimale dosis på 150 mg daglig bør ikke overskrides. 

 

Børn og unge under 14 år må normalt ikke tager Diklofenak Orifarm enterotabletter på 50 mg på grund af tablettens styrke. Tag i stedet for enterotabletten på 25 mg. 

 

Nedsat nyrefunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Nedsat leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning. 

Hvis du har taget for meget Diklofenak Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Diklofenak Orifarm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Symptomer på overdosering kan være: 

 • kvalme, opkastning, mavesmerter, diaré
 • blødninger fra maven og tarmkanalen
 • svimmelhed, usikre bevægelser, kramper og koma
 • tendens til væske i kroppen, for lavt blodtryk
 • åndedrætsbesvær med blåfarvning af læber og negle
 • tendens til blødninger
 • tinnitus.

Hvis du har glemt at tage Diklofenak Orifarm

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis du får en af følgende alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at tage medicinen og straks kontakte lægen eller skadestuen (ring 112). 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):  

 • Smerter opadtil i maven og bag nederste del af brystbenet på grund af sår i mavesæk eller tarm. Tal med lægen. Kan i nogle tilfælde udvikle sig til blødende mavesår med blodige opkastninger og/eller blodig eller sort, stinkende afføring eller til hul i mavesæk eller tarm med meget voldsomme mavesmerter og meget dårlig almentilstand.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter):  

 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme på grund af blodprop i hjertet.
 • Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed på grund af blodprop i hjernen eller hjerneblødning.
 • Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls eller hævede ben på grund af dårligt hjerte.
 • Vejrtrækningsbesvær/åndenød.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker på grund af forandringer i blodet (for få blodplader).
 • Kvalme, evt. opkastninger, aftagende eller ophørt urinproduktion på grund af nedsat nyrefunktion. Inklusive natrium- og kaliumforstyrrelser og ødemer.
 • Gulsot, kvalme og opkastninger på grund af leverbetændelse.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot.
 • Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden på grund af alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter):  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) på grund af overfølsomhed (anafylaktisk reaktion).
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber på grund af forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).
 • Diaré, slim og blødning fra endetarmen på grund af betændelse i tarmen.
 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og hurtigt aftagende urindannelse på grund af akut nyresvigt.
 • Smerter, feber, blod i urinen og skummende urin, evt. hævelser i ansigt, på hænder og fødder på grund af nyreskade.
 • Voldsomme smerter over lænden, blodig og plumret urin på grund af afstødning af en del af nyrevævet.
 • Voldsomme anfald af smerter i maven, opkastninger, stop for luftafgang og afføring på grund af forsnævring i tarmen.
 • Voldsomme mavesmerter og feber på grund af betændelse i bugspytkirtlen.
 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag.
 • Forlænget blødningstid.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):  

 • Muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin på grund af nedbrydning af musklerne. Det kan ende med nyresvigt.
 • Kramper.
 • Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og evt. feber på grund af meningitislignende tilstand. Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112, hvis du bliver alment sløj med hovedpine, feber og nakkestivhed.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud.
 • Voldsom, hurtigt udviklet gulsot med kvalme, opkastning og meget udtalt sløjhed.
 • Mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser som f.eks. angst på grund af anfald af porfyri.
 • Hoste, opspyt og feber på grund af lungebetændelse.
 • Akut sindslidelse.
 • Gulfarvning af hud og øjne pga. leversvigt.

 

Hyppigheden ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • Milde mavekramper og ømhed i maven, der starter kort efter start på behandling med Diklofenak Orifarm og fortsætter med blødning fra endetarmen eller blodig diarré, almindeligvis inden for 24 timer efter mavesmerternes opståen
 • Smerter i brystet, der kan være tegn på en potentielt alvorlig allergisk reaktion, der kaldes Kounis syndrom.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter):  

 • Diaré, sure opstød.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):  

 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Vand i kroppen. Kontakt lægen.
 • Hovedpine, svimmelhed, susen for ørerne (Tinnitus).
 • Kvalme, opkastning, mavesmerter, luftafgang fra tarmen, appetitmangel, forstoppelse.
 • Udslæt og kløe.
 • Vægtstigning, åndenød, hævede fødder og ben pga. væskeophobning i kroppen. Tal med lægen.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter):  

 • Hjertebanken.
 • Almen sløjhed, tendens til infektioner, især halsbetændelse og høj feber på grund af forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Astma, åndenød. Kontakt læge eller skadestue.
 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Bleghed og træthed på grund af blodmangel. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Nældefeber, eksem og betændelse i huden.
 • Snue, overfølsomhed.
 • Søvnløshed, rastløs uro, irritabel adfærd, angst.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter):  

 • Søvnlignende bevidsthedssvækkelse.
 • Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær på grund af betændelse i spiserøret.
 • Mundbetændelse, betændelse i tungen.
 • Rødme af huden, feber med udslæt i ansigt og på arme og ben.
 • Udslæt på grund af solen eller solarium.
 • Mindre blødninger i hud og slimhinder.
 • Hårtab.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):  

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Feber, træthed, sløjhed på grund af betændelse i blodkar. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Synsnedsættelse, dobbeltsyn og sløret syn. Kontakt lægen.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden. Blæredannelse i huden.
 • Mareridt, hukommelsesbesvær, forvirring, rysten.
 • Nedsat hørelse, smagsforstyrrelser.

 

Diklofenak Orifarm kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. ved urin og blodprøver; herunder kolesterol- og levertal som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.  

 

Må ikke opbevares over 30 ºC. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Diklofenak Orifarm 25 mg og 50 mg enterotabletter indeholder:

 • Aktivt stof: diclofenacnatrium.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Lactosemonohydrat, majsstivelse, natriumstivelsesglycollat, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, pregelatineret stivelse, macrogol 6000, methacrylsyre copolymer, silicone antifoam, talcum, Gul jernoxid (E172) og titandioxid (E 171).

  Diklofenak Orifarm 50 mg indeholder desuden: rød jernoxid (E172)

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Diklofenak Orifarm 25 mg enterotabletter er gule, filmovertrukne tabletter mærket med D25.  

Diklofenak Orifarm 50 mg enterotabletter er brune, filmovertrukne tabletter mærket med D50. 

 

Pakningstørrelser 

Diklofenak Orifarm 25 mg og 50 mg findes i pakningsstørrelser 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98 og 100 enterotabletter i blisterpakninger. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S  

Energivej 15 

5260 Odense S  

Danmark  

info@orifarm.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...