Nicotinell®

depotplastre 21 mg/24 timer

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Nicotinell® 21 mg/24 timer depotplaster  

nicotin 

 

Nicotinell® er et registreret varemærke, der tilhører Novartis Consumer Health S.A. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nicotinell depotplaster
 3. Sådan skal du bruge Nicotinell depotplaster
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Nicotinell depotplaster tilhører en gruppe af lægemidler, som bruges i forbindelse med rygeafvænning.  

 

Nicotinell depotplaster findes i styrken 21 mg/24 timer. 

 

Nicotinell depotplaster indeholder nicotin, som er et af indholdsstofferne i tobak. 

 

Når du bruger Nicotinell depotplaster, afgives nicotin langsomt og bliver optaget i kroppen gennem huden. 

 

Nicotinell depotplaster anvendes som hjælpemiddel til lindring af symptomer hos nicotinafhængige i forbindelse med tobaksafvænning.  

 

Patientrådgivning og støtte gør det normalt lettere at holde op med at ryge. 

 

Lægen kan have givet dig Nicotinell depotplaster for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

Brugsanvisning

 1. Klip den børnesikrede pakning op ved markeringen. Fjern den smalle side af aluminiumsfolien. Hold i det hudfarvede plaster og træk resten af folien af. Undgå at røre ved limen.
 2. Plastret påsættes et rent, tørt og helst hårfrit sted på kroppen, f.eks. ryggen, brystet, overarmen eller hoften.
 3. Pres med flad hånd plastret mod huden i ca. 10-20 sekunder. Plastret må ikke løsnes eller flyttes, da det så klæber dårligere.
 4. Udskift plastret en gang i døgnet. Nicotinell depotplaster bør ikke påsættes det samme sted to gange lige efter hinanden. Der bør gå en uge, før plastret påsættes samme sted. Huden skal være hel og må ikke være irriteret (rød).

 

Nicotinell Paranova Danmark A/S depotplastre 21 mg/24 timer 

Nicotinell Paranova Danmark A/S depotplastre 21 mg/24 timer 

 

Hvis plastret løsner sig, kasseres det, og et nyt påsættes et andet sted på kroppen.  

 

Grundig håndvask bør udføres efter applikation af plastret for at undgå irritation af øjne. 

 

Anvendte plastre foldes sammen (med ydersiden udad) og kasseres, så de ikke er tilgængelige for børn. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nicotinell Depotplaster

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Nicotinell depotplaster:

 • Hvis du er allergisk over for nicotin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Nicotinell depotplaster (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Nicotinell depotplaster, hvis du har: 

 • for nylig haft hjerteanfald, slagtilfælde, hjertesvigt eller hjertestop. Du bør forsøge at afslutte rygning uden brug af plasteret, medmindre din læge anbefaler det. Konsulter din læge, hvis du oplever en forværring af hjerteproblemer.
 • hjertesygdomme. Hvis du har problemer med hjertet, skal du kun bruge Nicotinell kombinationsbehandlingen, hvis din læge anbefaler det.
 • for højt blodtryk.
 • sukkersyge. Du bør overvåge dit blodsukker niveau oftere end normalt, når du begynder at bruge Nicotinell depotplastre. Dit insulin- eller medicinbrug kan ændre sig.
 • en overaktiv skjoldbruskkirtel.
 • overaktive binyrer.
 • alvorligt svækket nyre- og/eller leverfunktion.
 • mavesår eller sår på tolvfingertarmen eller et betændt spiserør (passagen mellem munden og mavesækken), da nicotin substitutionsterapi kan gøre dine symptomer værre.
 • kraftig rødme, kløe, udslæt eller hævelse der, hvor plasteret har siddet.
 • nogensinde har oplevet krampeanfald.

 

Stop med at bruge plasteret og konsulter din læge hvis du får rødmen i huden, hævelse eller udslæt. Det er mere sandsynligt for dig at få disse reaktioner, hvis du tidligere har haft erfaring med dermatitis. 


Hvis du skal have udført en MRI (magnetisk resonans billedeundersøgelse), skal du fjerne Nicotinell depotplaster inden undersøgelsen. Et nyt plaster kan påsættes igen lige efter. 

Brug af anden medicin sammen med Nicotinell depotplaster

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Der er ingen tilgængelig information om Nicotinell depotplasters virkning ved samtidig brug af anden medicin. Men virkningen af nogle lægemidler kan blive påvirket, hvis du holder op med at ryge.
Det er især relevant, hvis du bruger lægemidler, der indeholder: 

 • theofyllin (lægemiddel til behandling af astma bronchiale)
 • ropinirol (lægemiddel til behandling af Parkinson sygdom)
 • olanzapin og clozapin (lægemiddel til behandling af skizofreni og/eller depression).

Brug af Nicotinell depotplaster sammen med mad og drikke

Kan anvendes sammen med mad og drikke. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun bruge Nicotinell depotplaster efter aftale med lægen eller en læge med speciale indenfor rygeafvænning. Hvis du er gravid, bør du altid stoppe med at ryge, da rygning påvirker dit ufødte barns vækst. Du bør stoppe med at ryge uden brug af rygeaf- vænningsprodukter. Hvis ikke du kan stoppe med at ryge uden brug af rygeafvænningsprodukter, er risikoen for dit ufødte barn mindre ved brug af Nicotinell depotplaster, end ved fortsat rygning. Alle former for nicotin kan skade dit ufødte barn. 


Amning
Hvis du ammer, skal du først forsøge at holde op med at ryge uden at bruge rygeafvænningsprodukter. Men hvis du har forsøgt og mislykkedes med at holde op, bør rygeafvænningsprodukter såsom Nicotinell depotplaster kun anvendes efter aftale med lægen, da nicotin går over i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nicotinell depotplaster påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Nicotinell Depotplaster

Brug altid Nicotinell depotplaster som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Du skal stoppe med at ryge, når du starter med at bruge Nicotinell depotplaster. Komplet rygestop fra første ophørsdag synes afgørende for din chance for at opnå vedvarende rygestop. Patientrådgivning og støtte gør det normalt lettere at holde op med at ryge. 

 

Den anbefalede daglige dosis afhænger af din rygeafhængighed. 

 

Vær opmærksom på at du ikke nødvendigvis kan bruge Nicotinell 21 mg/24 timer depotplaster til alle de anførte doseringer. 

 

Voksne over 18 år 

Hvis du ryger mere, end hvad der svarer til 20 cigaretter dagligt: 

 • 1 plaster á 21 mg/24 timer dagligt i 3 - 4 uger (trin 1), derefter
 • 1 plaster á 14 mg/24 timer dagligt i 3 - 4 uger (trin 2), og endeligt
 • 1 plaster á 7 mg/24 timer dagligt i 3 - 4 uger (trin 3).

 

Hvis du ryger mindre, end hvad der svarer til 20 cigaretter dagligt: 

 • 1 plaster á 14 mg/24 timer dagligt i 3 - 4 uger (trin 2), derefter
 • 1 plaster á 7 mg/24 timer dagligt i 3 - 4 uger (trin 3).

 

Depotplastret sættes på huden, hvor der ikke er hårvækst eller beskadiget hud. 


Det anbefales, at du beholder plastret på 24 timer i døgnet for bedst muligt at nedsætte din rygetrang om morgenen. Hvis du ønsker det, kan du tage plastret af ved sengetid. 


Tal med lægen hvis du stadigvæk behøver at anvende Nicotinell depotplaster efter 12 måneders brug. 


Nedsat nyrefunktion
Brug med forsigtighed til patienter med moderat til svær nyreinsufficiens. 


Nedsat leverfunktion
Brug med forsigtighed til patienter med moderat til svær nedsat leverfunktion. 

Rygestop med Nicotinell depotplaster i kombination med enten Nicotinell tyggegummi eller sugetablet:

Hvis du ikke kan stoppe med at ryge ved brug af Nicotinell depotplastre alene, kan du kombinere med Nicotinell tyggegummi 2 mg eller Nicotinell sugetabletter 1 mg. 


Læs indlægssedlen for Nicotinell tyggegummi og Nicotinell sugetabletter før du begynder kombinationsbehandlingen. 


Brug af kombinationsbehandling sammen med rådgivning og støtte fra sundhedspersonalet anbefales. Nicotinell depotplaster sammen med Nicotinell tyggegummi 2 mg eller Nicotinell sugetabletter 1 mg anbefales til storrygere (brugere, der ryger over 20 cigaretter om dagen eller ryger deres første cigaret inden for 30 minutter fra når de vågner). Den maksimale daglige dosis for kombinationsbehandling er et nicotinplaster 21 mg sammen med: 

 

Produkt 

Styrke 

Maximal stykker per dag 

Nicotinell tyggegummi 

2 mg 

15 stykker per dag 

Nicotinell sugetablet 

1 mg 

 

Indledende kombinationsbehandling 

 

De første 3-4 uger skal du bruge: 

 • Et Nicotinell depotplaster 21 mg eller 14 mg/24 timer.*
 • Nicotinell tyggegummi 2 mg eller Nicotinell sugetabletter 1 mg. I de fleste tilfælde er 5 - 6 stykker/dag tilstrækkeligt.
 • Du må ikke overskride den anbefalede dosis af Nicotinell tyggegummi eller sugetabletter.

 

Herefter skal du nedtrappe behandlingen. 

 

Du kan gøre dette ved enten alternativ 1 eller alternativ 2: 


Alternativ 1:
Brug depotplaster med en lavere styrke, dvs. 14 mg/24 timer patches i 3-6 uger efterfulgt af 7 mg/24 timer i yderligere 3-6 uger sammen med den indledende dosis af nicotin (sugetablet/tyggegummi). Derefter skal antallet af Nicotinell sugetabletter/tyggegummi reduceres gradvist. Den maksimale totale behandlingsvarighed er 12 måneder (for den behandling og reduktion af nicotin dosis). 


Hvis du har behov for at bruge kombinationen af depotplaster med tyggegummi/sugetablet i mere end 12 måneder for at stoppe med at ryge, skal du tale med din læge eller apotekspersonalet. 


Alternativ 2:
Ophør med at bruge plasteret og reducér antallet af sugetabletter/tyggegummi gradvist.
Den maksimale totale behandlingsvarighed er 12 måneder (for den indledende behandling og reduktion af nicotin dosis). 


Hvis du har behov for at bruge kombinationen af depotplaster med tyggegummi/sugetablet i mere end 12 måneder for at stoppe med at ryge, skal du tale med din læge eller apotekspersonalet. 


Anbefalet dosis: 

 

Tidsperiode 

Nicotinell depotplaster 

Nicotinell 2 mg tygge-gummi eller 1 mg sugetablet 

Indledende behandling 

De første 3 - 4 uger 

1 depotplaster, 21 mg eller 14 mg/ 24 timer* 

Om nødvendigt Ca. 5 - 6 stykker om dagen 

Reduktion af nicotin dosis - alternativ 1 

De næste 3 - 4 uger 

1 depotplaster, 14 mg eller 7 mg/ 24 timer* 

Fortsæt med at bruge ca. 5 - 6 stykker om dagen om nødvendigt 

De næste 3 - 4 uger 

1 depotplaster, 7 mg/24 timer eller afslut* 

Fortsæt med at bruge ca. 5 - 6 stykker om dagen om nødvendigt 

Op til 12 måneder* 

Stop med brug af depotplastre 

Reducér antal per dag gradvist 

Reduktion af nicotin dosis - alternativ 2 

Op til 12 måneder* 

Stop med brug af depotplastre 

Stop med brug af depotplastre 

* Afhængig af daglig cigaretforbrug.  

 

Brug til børn og unge under 18 år
Du må kun bruge Nicotinell depotplaster til børn og unge under 18 år efter aftale med en læge. 

Hvis du har brugt for mange Nicotinell depotplaster

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Nicotinell depotplastre, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag æsken med. 


Hvis du bruger for mange plastre på én gang, kan du begynde at føle dig syg, svimmel og utilpas. Fjern alle plastre, og vask huden med vand, og tør. Kontakt straks lægen. 


Med overdoser kan bleg hud, øget svedtendens, ufrivillige muskelsammentrækninger, føleforstyrrelser og forvirring opleves.  

 

Med store overdoser kan udmattelse, kramper og lavt blodtryk, der fører til kredsløbskollaps eller respirationssvigt, forekomme.  

 

Hvis du bruger for mange depotplastre, kan du få de samme symptomer som ved overdreven rygning. 


Ved mistanke om forgiftning af et barn skal lægen omgående kontaktes. Selv små mængder nicotin er farlige for børn og kan resultere i alvorlige symptomer eller dødsfald. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Pludselig overfølsomhedsreaktioner f.eks. hududslæt, hævelser i ansigtet, læber og tunge, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk reaktion). Ring 112 (kan være livsfarligt). Fjern plastret.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos mere end 1 ud af 10 behandlede): 

 • Reaktioner på applikationsstedet.
 • Kvalme, opkastning.
 • Hovedpine, svimmelhed.
 • Søvnløshed inklusiv mareridt.

Disse reaktioner er som regel forårsaget af, at plasteret bliver påsat samme sted på kroppen hver dag. Hvis du påsætter plasteret et nyt sted på kroppen hver dag, vil en evt. irritation af huden forsvinde naturligt, og du vil kun opleve et mildt ubehag. 


I tilfælde af alvorlige hudreaktioner, der ikke forsvinder, skal du holde op med at bruge Nicotinell depotplastre og spørge din læge til råds om en anden form for nicotinerstatning, der kan hjælpe dig med din rygeafvænning. 


Almindelige bivirkninger
(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Nervøsitet.
 • Hjertebanken.
 • Åndenød.
 • Svælgkatar.
 • Maveproblemer, mavesmerter, forstoppelse, diarré.
 • Mundtørhed.
 • Forøget svedproduktion.
 • Smerter i leddene, muskelkramper.
 • Smerter på applikationsstedet.
 • Træthed.

Disse bivirkninger er som regel milde og vil forsvinde hurtigt, efter du har fjernet plastret igen. 


Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Overfølsomhed.
 • Ubehag, influenzalignende symptomer.
 • Takykardi.

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Anafylaktiske reaktioner.
 • Allergisk dermatit, kontaktdermatit.
 • Lysfølsomhed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Nicotinell depotplaster utilgængeligt for børn. 

 • Må ikke opbevares over 25 °C. 

 • Brug ikke Nicotinell depotplaster efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nicotinell depotplastre indeholder:

 • Aktivt stof: Nicotin 52,5 mg (21 mg/24 timer).
 • Øvrige indholdsstoffer: Eudragit E100, copolymer baseret på akrylestre og vinylacetat, papir, middelkædelængde triglycerider, aluminiseret polyester film og aluminiseret polyesterfilm silikoniseret.

Udseende og pakningsstørrelser:

Nicotinell depotplastre findes i pakningsstørrelserne 7 og 21 depotplastre.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og frigiver

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad, Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2019.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...