Neofordex

tabletter 40 mg

Laboratoires CTRS

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Neofordex, tabletter, 40 mg  

Dexamethason 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Neofordex
 3. Sådan skal du tage Neofordex
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Neofordex er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof dexamethason. Dexamethason er et hormon af typen glukokortikoider, der også kaldes kortikoider eller kortikosteroider og har en række virkninger på de hvide blodlegemer, som er en del af kroppens naturlige forsvar, immunsystemet. Dexamethason ligner de glukokortikoider, som kroppen danner naturligt.  

 

Neofordex anvendes til behandling af voksne med multipelt myelom, en type blodkræft, der udgår fra de hvide antistofproducerende blodlegemer. Neofordex gives sammen med andre lægemidler mod multipelt myelom. De virker sammen ved at dræbe kræftcellerne blandt de hvide blodlegemer. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Neofordex

Tag ikke Neofordex:

 • hvis du er allergisk over for dexamethason eller et af de øvrige indholdsstoffer i Neofordex (angivet i punkt 6)
 • hvis du har en virusinfektion, navnlig viral hepatitis, herpes, skoldkopper eller helvedesild
 • hvis du lider af en ubehandlet psykisk sygdom

Advarsler og forsigtighedsregler

Et højdosiskortikosteroid kan nedsætte kroppens evne til at bekæmpe infektioner. Dette kan undertiden medføre infektioner forårsaget af mikroorganismer, der under normale omstændigheder sjældent giver infektion (opportunistiske infektioner). Hvis du får en infektion af nogen art under behandlingen med dette lægemiddel, skal du straks kontakte lægen. Dette er særlig vigtigt, hvis du bemærker tegn på lungebetændelse: hoste, feber, stakåndethed og brystsmerter. Du kan desuden føle dig forvirret, navnlig hvis du er ældre. Du skal fortælle det til lægen, hvis du har haft tuberkulose eller har opholdt dig i et område, hvor angreb af rundorm er almindeligt forekommende. 

 

Bemærk: Mens du får Neofordex, at det vigtigt, at du undgår kontakt med enhver, der har skoldkopper, mæslinger eller helvedesild. Hvis du tror, at du har haft kontakt med nogen med en af disse sygdomme, skal du straks fortælle det til lægen. 

 

Høje doser af kortikosteroider, herunder dexamethason, kan give psykiske problemer, der undertiden kan være alvorlige. Tal med lægen, før du får Neofordex, hvis du selv eller nogen i din nære familie har eller har haft svær depression eller maniske anfald. Dette er navnlig vigtigt, hvis du føler dig deprimeret eller tænker på selvmord. 

 

Du bør fortælle det til lægen, hvis du oplever symptomer på tumorlysesyndrom, såsom muskelkramper, muskelsvaghed, forvirring, synstab eller synsforstyrrelser og stakåndethed. 

 

Under behandlingen med dette lægemiddel er det vigtigt at få en afbalanceret kost. Lægen vil rådgive dig om passende kost og vil muligvis ordinere tilskud af kalium, calcium eller vitamin D. 

 

Hvis du har haft en blodprop, skal du fortælle det til lægen, før du tager Neofordex. Risikoen for blodpropper i vener og arterier øges, når dexamethason anvendes sammen med thalidomid, lenalidomid eller pomalidomid (lægemidler til behandling af multipelt myelom). Du skal straks fortælle det til lægen, hvis du får stakåndethed, brystsmerter eller hævede arme eller ben. 

 

Kombination af dexamethason med lenalidomid eller pomalidomid kan medføre for lavt antal normale hvide blodlegemer (dvs. de blodlegemer, der er med til at bekæmpe infektioner) og/eller blodplader (som er med til at forebygge blødning). Lægen vil sørge for, at der bliver taget passende blodprøver før og under behandlingen. 

 

Behandlingen med dette lægemiddel kan medføre en øjensygdom, der forårsager sløret eller forvrænget syn (central serøs korioretinopati). Dette sker sædvanligvis kun i det ene øje. Hvis du bemærker sløret eller forvrænget syn, der varer i flere dage, skal du kontakte lægen. 

 

Behandlingen med dette lægemiddel kan fremme senebetændelse. I meget sjældne tilfælde kan det medføre brud på en sene. Denne risiko øges ved behandling med visse antibiotika og ved nyreproblemer. Kontakt lægen, hvis du får ømme, stive eller hævede led eller sener. 

 

Hvis du får ordineret medicin af lægen, tandlægen eller andre, skal du fortælle vedkommende, at du får eller for nylig har fået dexamethason. 

 

Hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke, eller hvis du har behov for operation (også hos tandlægen) eller behøver en vaccination (navnlig vaccine, der indeholder levende virus), skal du fortælle den læge, der behandler dig, at du får eller for nylig har fået kortikosteroider i høje doser. 

 

Hvis du får brug for at få taget prøver (navnlig for infektioner), skal du sige til den, der undersøger prøverne, at dexamethason kan påvirke resultaterne. 

 

Sig det til lægen, inden du får Neofordex: 

 • hvis du har lever- eller nyreproblemer
 • hvis du har hjertesygdom eller for nylig har haft et hjerteanfald
 • hvis du har forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol eller er ryger
 • hvis du har sukkersyge, eller der er sukkersyge i familien
 • hvis du har knogleskørhed, navnlig hvis du er kvinde efter overgangsalderen
 • hvis du har grøn stær (øget tryk i øjet) eller nogen i familien har haft grøn stær
 • hvis du har myasthenia gravis (en nervesygdom, påvirker musklerne)
 • hvis du har mavesår (sår i mavesækken eller tolvfingertarmen) eller tidligere har haft mavesår, maveblødning eller perforation af maven
 • hvis du har tyktarmsbetændelse (divertikulitis) eller for nylig har fået opereret tarmen
 • hvis du har betændelse i en sene.

 

Lægen vil holde dig under tættere observation, hvis du har nogen af de anførte sygdomme. 

 

Hvis du er ældre, kan visse af bivirkningerne af Neofordex være mere alvorlige, navnlig knogleskørhed (osteoporose), forhøjet blodtryk, for lavt kaliumniveau, sukkersyge, modtagelighed for infektion samt tynd hud. Lægen vil holde dig under tættere observation. 

Børn og unge

Børn får ikke multipelt myelom. Dette lægemiddel bør ikke gives til børn (dvs. alle under 18 år). 

Brug af anden medicin sammen med Neofordex

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin, har gjort det for nylig eller påtænker at gøre det. 

 

Før du begynder behandlingen med Neofordex, skal du læse indlægssedlerne for alle de lægemidler, Neofordex skal gives sammen med, for at få information om de pågældende lægemidler. Hvis der anvendes thalidomid, lenalidomid eller pomalidomid, skal man være særligt omhyggelig med graviditetstest og prævention. 

 

Før du får Neofordex, skal du sige det lægen, hvis du tager nogen af følgende lægemidler: 

 • blodfortyndende lægemidler (antikoagulantia)
 • Acetylsalicylsyre, der findes i mange smertestillende og feberstillende lægemidler, samt andre smertestillende, inflammationsdæmpende og feberstillende lægemidler: ibuprofen, naproxen, diclofenac, meloxicam m.m.
 • lægemidler til behandling af forhøjet blodtryk eller hjertesygdom
 • lægemidler til behandling af sukkersyge
 • lægemidler mod mavebesvær (f.eks. syreneutraliserende midler) og colestyramin (kolesterolsænkende)
 • lægemidler, der sænker kaliumindholdet: F.eks. visse vanddrivende midler eller afføringsmidler
 • cortison eller andre kortikosteroider, tetracosactid (anvendes til undersøgelse af binyrefunktionen) eller aminoglutethimid (anvendes til behandling af Cushings syndrom eller brystkræft)
 • antibiotika, hvis aktive indholdsstof ender på -mycin og -floxacin; midler mod svampeinfektioner, hvis aktive indholdsstof ender på -conazol, amphotericin B til injektion samt lægemidler mod hiv, hvis aktive indholdsstof ender på -navir
 • rifampicin, rifabutin eller isoniazid (anvendes til behandling af tuberkulose)
 • praziquantel eller ivermectin (mod visse ormeinfektioner)
 • østrogene hormoner, herunder p-piller og hormonsubstitutionsbehandling
 • krampestillende midler (til behandling af epilepsi) og midazolam (anvendes som sovemedicin eller til behandling af epilepsi)
 • aprepitant eller fosaprepitant (til behandling af kvalme og opkastning efter operationer eller som følge af kemoterapi (kræftbehandling)
 • visse lægemidler mod kræft: docetaxel, cyclophosphamid, lapatinib eller methotrexat. Methotrexat anvendes også til behandling af gigt og psoriasis
 • erythropoietin (EPO, til behandling af anæmi)
 • ciclosporin (til behandling af psoriasis, atopisk dermatitis, leddegigt og nefrotisk syndrom samt til undertrykkelse af immunreaktioner efter transplantation af et organ eller knoglemarv)
 • efedrin (til behandling af astmaanfald eller til lindring af tilstoppet næse)

 

Du skal ligeledes sige det til lægen, hvis du for nylig har fået en vaccination eller påtænker at få det. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Hvis du er gravid, må du ikke tage Neofordex, medmindre lægen udtrykkelig har ordineret det. 

 

Du skal undgå at blive gravid under behandlingen med Neofordex. Du og din partner skal bruge sikker prævention. Sig det straks til lægen, hvis du er gravid, eller hvis du bliver gravid under behandlingen. 

 

Du må ikke amme under behandlingen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Undlad at føre motorkøretøj, betjene maskiner eller udføre farligt arbejde, hvis du får bivirkninger såsom omtågethed, hallucinationer, svimmelhed, træthed, søvnighed, besvimelsesanfald eller sløret syn. 

Neofordex indeholder lactose

Neofordex indeholder sukkerarten lactose. Hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter, skal du kontakte lægen, før du tager dette lægemiddel. 

3. Sådan skal du tage Neofordex

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. 

 

Lægen vil afgøre din dosis og fortælle dig, på hvilke dage du skal tage den. Den anbefalede dosis er én tablet pr. indtagelse. Hvis du er over 65 år og/eller skrøbelig, vil lægen muligvis ordinere en halv tablet pr. indtagelse. Du må ikke tage mere eller mindre end den ordinerede dosis. Du skal tage dette lægemiddel nøjagtigt på de dage, som din læge har ordineret. 

 

Lægen vil muligvis ændre dosis og hyppighed af indtagelsen af lægemidlet alt efter dine blodprøver, din almentilstand, hvilke andre lægemidler, du har fået ordineret, og hvordan du reagerer på behandlingen. 

 

Tag den ordinerende dosis på én tablet (40 mg) eller en halv tablet (20 mg) om morgenen med et glas vand. 

 

Hvis din dosis er en halv tablet (20 mg), skal tabletterne deles i to lige store dele. Tag en halv tablet med det samme. Du skal ikke gemme den tiloversblevne halve tablet for at tage den en anden dag, da dette lægemiddel kan tage skade, når det deles og tages ud af emballagen. Opbevar derefter den tiloversblevne halve tablet et sikkert sted, utilgængeligt for børn, indtil du kan bortskaffe den på den rigtige måde - da du ikke må smide lægemidler i spildevand eller husholdningsaffald. Spørg på apoteket, hvordan du bortskaffer dem. Hvis du har svært ved at få tabletten ud af blisterkortet eller dele tabletten, kan du bede nogen om hjælp. 

Hvis du har taget for meget Neofordex

Hvis du har taget for meget Neofordex, skal du straks kontakte lægen eller hospitalet. 

Hvis du har glemt at tage Neofordex

Hvis du har glemt at tage Neofordex på det sædvanlige klokkeslæt og 

 • det er mindre end 12 timer for sent: Tag straks tabletten.
 • hvis det er mere end 12 timer for sent: Tag ikke tabletten, men tag den næste tablet på det sædvanlige klokkeslæt.

 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt tablet. 

Hvis du holder op med at tage Neofordex

Du kan få alvorlige bivirkninger ved pludseligt at stoppe med at tage dette lægemiddel. Hvis du for hurtigt stopper med at tage dette lægemiddel, kan du få blodtryksfald. Du vil muligvis også få “abstinenssymptomer”. De kan bestå i hovedpine, problemer med synet (med smerter eller hævelse af øjnene), kvalme eller opkastning, feber, muskel- og ledsmerter, opsvulmning i næsen, vægttab, hudkløe og betændelse i øjets bindehinde (konjunktivitis). Hvis du skal stoppe med behandlingen, skal du følge lægens anvisninger. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide om brugen af lægemidlet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Lægen vil fortælle dig herom og om fordele og mulige risici ved din behandling. 

 

Nedenstående bivirkninger blev iagttaget, når dexamethason blev anvendt til behandling af multipelt myelom og andre sygdomme. Når flere lægemidler tages i kombination, kan et eller flere af dem undertiden give flere bivirkninger, end når de tages hver for sig. 

 

Neofordex kan medføre alvorlige psykiske problemer. Disse bivirkninger er almindelige (kan forekomme hos op til en ud af hver 10 behandlede). Det kan dreje sig om følgende: 

 • nedtrykthed (herunder selvmordstanker)
 • følelse af at være høj (mani) eller meget opstemt (eufori) eller humørsvingninger
 • angst, koncentrationsbesvær og hukommelsessvækkelse
 • at mærke, se eller høre ting, der ikke findes, eller tro på ting, der ikke er virkelige, dystre tanker, ændret handlemåde

Hvis du oplever nogen af disse symptomer, skal du straks tale med en læge. 

 

Andre mulige bivirkninger er: 

Meget almindelige: forekommer hos mere end 1 ud af 10 behandlede 

 • øget blodsukker, forstoppelse
 • søvnbesvær
 • muskelkrampe, muskelsvækkelse
 • træthed, svaghed, hævelse af kroppen og ansigtet.

 

Almindelige: forekommer hos indtil 1 ud af 10 behandlede 

 • bakterie-, virus- eller svampeinfektioner, herunder lungebetændelse, helvedesild, infektioner i næse, mund, mandler eller hals, bronkitis, herpes, blærebetændelse
 • nedsat antal røde eller hvide blodlegemer og/eller blodplader, eller øget antal hvide blodlegemer, nedsat koncentration i blodet af kalium eller albumin (et protein), forhøjet indhold i blodet af urinsyre, ændrede leverfunktionsprøver
 • Cushings syndrom, dvs. vægtøgning af kroppen og ansigtet, svedtendens, strækmærker, synlige opsvulmede små blodkar (kapillærer), hudtørhed, ekstra behåring i ansigtet (særlig hos kvinder) og tyndere hår
 • udvikling af diabetes, øget eller nedsat appetit, vægtøgning eller vægttab, væskeophobning
 • aggression, konfusion, irritabilitet, nervøsitet, rastløshed, ændret humør
 • følsomhed, følelsesløshed, snurrende eller brændende hud eller smerter i hænder eller fødder som følge af nervebeskadigelse, svimmelhed, rysten, hovedpine, nedsat eller ændret smagsopfattelse
 • grøn stær, sløret syn
 • hurtig eller uregelmæssig hjerterytme, for højt eller for lavt blodtryk, dannelse af blodpropper, der kan tilstoppe blodkarrene i f.eks. benene eller lungerne, hævede arme eller ben, rødme af huden i ansigtet eller på kroppen
 • hoste, åndedrætsbesvær, talebesvær, ondt i halsen eller munden, hæshed, mundtørhed, hikke, inflammation af slimhinderne
 • opkastning, kvalme, diarré, fordøjelsesbesvær, oppustethed, oppustet mave og/eller mavesmerter
 • hududslæt, kløe, rød hud
 • muskelsvind, smerter i muskler, led, knogler eller lemmer
 • hyppig vandladning
 • smerter, feber, kulderystelser, besvimelsesanfald, svimmelhed, udmattelse, døsighed, nedsat balanceevne.

 

Ikke almindelige: forekommer hos indtil 1 ud af 100 behandlede 

 • feber på grund af mangel på visse hvide blodlegemer, mangel på alle typer blodlegemer, nedsat størkning af blodet, nedsat magnesium- eller calciumindhold i blodet
 • manglende evne af skjoldbruskkirtlen til at producere normale mængder hormoner (hypotyroidisme)
 • manglende kropsvæske (dehydrering) med tørst eller hovedpine
 • slagtilfælde, nedsat koordinations- eller bevægelsesevne, besvimelse
 • inflammation af øjne og/eller øjenlåg, øget tåreflåd
 • hjerteanfald, unormalt langsom hjerterytme
 • nældefeber
 • nyresvigt.

 

Ikke kendt: hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige data 

 • infektion, inflammation af hele kroppen på grund af infektion (sepsis)
 • manglende evne af kroppen til at reagere normalt på stærke belastninger såsom uheld, operationer eller sygdomme som følge af utilstrækkelig binyrefunktion, svær usædvanlig hovedpine med synsforstyrrelser ved ophør af behandlingen, uregelmæssig menstruation hos kvinder
 • øget behov for sukkersygemedicin, saltubalance, tab af kalium på grund af lavt indhold af kuldioxid (tilstanden metabolisk alkalose)
 • epileptiske anfald
 • øget tryk i øjnene, herunder grøn stær, sygdomme i øjets årehinde og nethinde (korioretinopati)
 • hjertets manglende evne til at pumpe tilstrækkeligt med blod rundt i kroppen (hjertesvigt)
 • sår, perforation og/eller blødning i spiserør (esophagus), mave eller tarm, inflammeret bugspytkirtel (der kan vise sig som smerter i ryggen eller maven)
 • langsom sårheling, akne, tynd hud, blå mærker, rød eller lilla misfarvning af huden (purpura)
 • knogleskørhed med øget risiko for brud, knoglesygdomme, brist af sener.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du får bivirkninger, skal du sige det til lægen eller på apoteket. Dette gælder også bivirkninger, der ikke fremgår af denne indlægsseddel. Du kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted, www.meldenbivirkning.dk. Ved at indberette bivirkninger kan du medvirke til at skaffe flere oplysninger om sikkerheden ved dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Neofordex utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen og blisterkortet efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Brug ikke Neofordex, hvis du bemærker defekter eller tegn på ældning af tabletterne eller emballagen. 

 

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaring for dette lægemiddel. Opbevar tabletterne i blisterpakningen, indtil du tager dem. Hvis du bruger en tabletæske, skal du bruge perforeringen til at tage de enkelte tabletter ud af blisteren uden at åbne emballagen. 

 

Kassér halve tabletter, som du ikke har taget. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Derved skåner du miljøet. 

 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Neofordex indeholder:

 • Det aktive stof er dexamethason. Hver tablet indeholder dexamethasonacetat svarende til 40 mg dexamethason.
 • Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat og kolloid vandfri silica (se pkt. 2).

Udseende og pakningsstørrelser

Hvid, aflang tablet med delekærv på den ene side. Tabletten kan deles i to lige store dele. 

 

Hver karton indeholder 10 x 1 tabletter i perforeret enkeltdosisblister af OPA/aluminium/PVC-aluminium. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Laboratoires CTRS 

63, rue de l’Est 

92100 Boulogne-Billancourt 

Frankrig 

Fremstiller

Laboratories CTRS 63, rue de lEst 

32100 Boulogne-Billiancourt 

Frankrig 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

België/Belgique/Belgien  

Laboratoires CTRS  

Tél/Tel: +32 (0)2 40 11 442  

ctrs@ctrs.fr 

 

България  

Laboratoires CTRS  

Teл.: + 33 (0)1 70 76 06 37  

ctrs@ctrs.fr 

 

Česká republika  

Laboratoires CTRS  

Teл.: + 33 (0)1 70 76 06 37  

ctrs@ctrs.fr 

 

Danmark  

Immedica Pharma AB  

Tlf: +46 (0)8 533 39 500  

info@immedica.com 

 

Deutschland  

Laboratoires CTRS  

Tel: +49 (0)69 22 221 311  

ctrs@ctrs.fr 

 

Eesti  

Immedica Pharma AB  

Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500  

info@immedica.com 

 

Ελλάδα  

RAFARM AEBE  

Τηλ: + 302 106776550 

 

España  

Laboratoires CTRS  

Tel: + 34 914 146 613  

ctrs@ctrs.fr 

 

France  

Laboratoires CTRS  

Tél: + 33 (0)1 70 76 06 37  

ctrs@ctrs.fr 

 

Hrvatska  

Laboratoires CTRS  

Tel: + 33 (0)1 70 76 06 37  

ctrs@ctrs.fr 

 

Ireland  

Aspire Pharma Ltd  

Tel: +44(0)1730 231148 

 

Ísland  

Immedica Pharma AB  

Sími: + 46 (0)8 533 39 500  

info@immedica.com 

 

Italia  

Laboratoires CTRS  

Tel: + 39 (0)687 501302  

ctrs@ctrs.fr 

 

Κύπρος  

RAFARM AEBE  

Τηλ: + 302 106776550 

 

Latvija  

Immedica Pharma AB  

Tel: +46 (0)8 533 39 500  

info@immedica.com 

 

Lietuva  

Immedica Pharma AB  

Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500  

info@immedica.com 

 

Luxembourg/Luxemburg  

Laboratoires CTRS  

Tél/Tel: +352 278 62 329  

ctrs@ctrs.fr 

 

Magyarország  

Laboratoires CTRS  

Teл.: + 33 (0)1 70 76 06 37  

ctrs@ctrs.fr 

 

Malta  

Laboratoires CTRS  

Tel: +356 2776 1358  

ctrs@ctrs.fr 

 

Nederland  

Laboratoires CTRS  

Tel: +31 (0)2 070 38 155  

ctrs@ctrs.fr 

 

Norge  

Immedica Pharma AB  

Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500  

info@immedica.com 

 

Österreich  

Laboratoires CTRS  

Tel: +43 (0)7 208 16 847  

ctrs@ctrs.fr 

 

Polska  

Laboratoires CTRS  

Tel.: + 33 (0)1 70 76 06 37  

ctrs@ctrs.fr  

 

Portugal  

Laboratoires CTRS
Tel: + 33 (0)1 70 76 06 37
ctrs@ctrs.fr  


România
 

Laboratoires CTRS  

Tel: + 33 (0)1 70 76 06 37  

ctrs@ctrs.fr 

 

Slovenija  

Laboratoires CTRS  

Tel: + 33 (0)1 70 76 06 37  

ctrs@ctrs.fr 

 

Slovenská republika  

Laboratoires CTRS  

Teл.: + 33 (0)1 70 76 06 37  

ctrs@ctrs.fr 

 

Suomi/Finland  

Immedica Pharma AB  

Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500  

info@immedica.com  

 

Sverige  

Immedica Pharma AB  

Tel: +46 (0)8 533 39 500  

info@immedica.com  

 

United Kingdom  

Aspire Pharma Ltd  

Tel: +44(0)1730 231148 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme og om, hvordan de behandles. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret i . Aug 2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...