Indoxyl

gel 10 mg/g + 50 mg/g

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indoxyl® 10 mg/g + 50 mg/g gel  

clindamycin/benzoylperoxid 

 

Indoxyl® svarer til Clindoxyl®. Indoxyl® og Clindoxyl® er registrerede varemærker, der tilhører Stiefel Laboratories, Inc., a corporation of the State of Delaware. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Indoxyl til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Indoxyl
 3. Sådan skal du bruge Indoxyl
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Indoxyl indeholder to aktive stoffer: benzoylperoxid og clindamycin. Indoxyl tilhører medicingruppen ”anti-aknemidler”. Indoxyl bruges til behandling af let til moderat akne på huden.  

 • Benzoylperoxid virker ved at nedsætte forekomst af hudorme. Stoffet medvirker også til at dræbe bakterier involveret i akne.
 • Clindamycin er et antibiotikum, der stopper bakterier, involveret i akne, i at reproducere.

 

Anvendt sammen i Indoxyl virker stofferne ved at: 

 • bekæmpe de bakterier, som kan forårsage akne.
 • behandle eksisterende hudorme og bumser.
 • reducere antallet af røde, betændte akne pletter.

Indoxyl kan bruges af voksne og unge i alderen 12 år og derover. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Indoxyl

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Indoxyl:

 • hvis du er allergisk over for benzoylperoxid, clindamycin, lincomycin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Indoxyl (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Indoxyl. 

 • Brug kun Indoxyl på huden. Du bør undgå at få Indoxyl i eller på øjne, læber, munden eller ind i næsen.
 • Undgå også at få gelen på irriteret hud, f.eks rifter, hudafskrabninger, solskoldet hud eller beskadiget hud.
 • Hvis du ved et uheld får Indoxyl i øjnene, munden eller næsen, skal du skylle med rigelige mængder vand.
 • Brug ikke for meget Indoxyl på sarte hudområder.
 • De fleste patienter vil opleve, at huden bliver rød og skaller af under de første uger af behandlingen. Hvis din hud bliver irriteret, kan du bruge en olie-fri fugtighedscreme, bruge Indoxyl mindre ofte eller stoppe med at bruge det i en kort periode, for at give din hud tid til at hele og derefter igen begynde behandling. Stop behandlingen og kontakt din læge, hvis hudirritation er alvorlig (svær rødmen, tørhed, kløe, svie eller brændende fornemmelse) eller ikke forbedres.
 • Indoxyl kan blege farvede tekstiler, som f.eks tøj, håndklæder, sengelinned, møbler eller tæpper. Derfor bør du så vidt muligt undgå at få Indoxyl på disse materialer.
 • Indoxyl kan blege håret.
 • Indoxyl kan gøre huden mere følsom over for skadelig virkning af sollys. Derfor bør du undgå solbadning eller brug af solarier under behandlingen. Du skal bruge en creme med solfaktor og bære beskyttende klæder, når du anvender Indoxyl.

 

Tal med lægen, inden du bruger Indoxyl, hvis: 

 • du har eller har haft betændelse i mavetarmkanalen herunder tyktarmsbetændelse (Crohns sygdom eller ulcerøs kolit) eller tyktarmsbetændelse forårsaget af antibiotika.
 • du får mavekramper eller diarré, som ikke forbedres eller er alvorlig, stop brugen af Indoxyl og kontakt straks din læge. Antibiotika kan forårsage en tilstand, der resulterer i alvorlig diarré og mavekramper. Selv om dette er usandsynligt med antibiotika anvendt på huden.
 • du for nylig har brugt andre clindamycin-eller erythromycinholdige lægemidler, er der en øget risiko for, at Indoxyl ikke vil virke så godt, som det burde. Fortæl det til lægen eller apoteket, hvis du har brugt et andet clindamycin- eller erythromycinholdigt lægemiddel for nylig.

Børn

Giv ikke denne medicin til børn under 12 år. Det vides ikke, om det virker, eller om det er sikkert for dem. 

Brug af anden medicin sammen med Indoxyl

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler, vitaminer og mineraler. 


Tal med lægen, hvis du anvender følgende: 

 • Anden aknebehandling herunder bakteriedræbende midler (antibiotika) på huden.
 • Medicinske eller eksfolierende sæber (sæber med slibemiddel) og rensemidler.
 • Sæber og kosmetik med stærkt udtørrende virkning.
 • Produkter med høje koncentrationer af alkohol og/eller adstringerende midler.

 

Du bør undgå at kombinere ovenstående midler med Indoxyl, fordi de med tiden kan irritere din hud. Indoxyl kan gøre nogle akne lægemidler mindre effektive, når de anvendes samtidigt.
Dette omfatter: 

 • Nogle akne lægemidler, der anvendes på huden, som indeholder tretinoin, isotretinoin eller tazaroten.
 • Fortæl det til lægen eller apoteket, hvis du også bruger et af disse lægemidler. Du kan være nødt til at bruge de to produkter på forskellige tidspunkter af dagen (f.eks en om morgenen og den anden om aftenen). Anvendelse af andre akne lægemidler på samme tid som Indoxyl kan øge risikoen for hudirritation.
 • Stop behandlingen og kontakt din læge, hvis hudirritation bliver alvorlig (svær rødmen, tørhed, kløe, svie, eller brændende fornemmelse).
 • Indoxyl bør ikke anvendes på samme tid som erythromycin-holdige lægemidler.
 • Anvendelse af Indoxyl på samme tid som lægemidler såsom dapson og sulfacetamid kan forårsage en midlertidig farve-ændring af hud eller ansigtshår (gul/orange farve). Dette vil ikke være permanent.
 • Et af de aktive stoffer i Indoxyl kan påvirke, hvordan visse generel anæstesi lægemidler virker (kaldet "neuromuskulært blokerende midler").
 • Fortæl det til lægen eller apoteket, hvis du skal opereres.

Hvis du er usikker på, om dette gælder for dig, så tal med din læge eller apoteket inden anvendelse af Indoxyl. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet
Din læge vil overveje fordelene for dig og risikoen for dit barn ved at bruge Indoxyl, mens du er gravid. Der er kun begrænsede oplysninger om sikkerheden af Indoxyl til gravide kvinder. 


Amning
Det vides ikke, om indholdsstofferne i Indoxyl kan overføres til modermælken. Et af de aktive stoffer i Indoxyl er clindamycin. Når clindamycin indtages gennem munden eller gives ved injektion, kan det udskilles i modermælken. Hvis du ammer, skal du tjekke med din læge, før du bruger Indoxyl. 


Brug ikke Indoxyl på dit bryst, hvis du ammer. 

Trafik og arbejdssikkerhed

Indoxyl påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Indoxyl

Brug altid Indoxyl nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 • Du skal bruge Indoxyl én gang daglig, om aftenen.
 • Det kan vare 2-5 uger, før du ser effekt af Indoxyl behandling.
 • Du bør ikke anvende gelen i mere end 12 uger ad gangen. Din læge informerer dig om, hvor længe din behandling skal vare.

Sådan påføres Indoxyl

 1. Inden du bruger gelen, skal du fjerne eventuel make-up.
 2. Vask huden grundigt, skyl efter med varmt vand og dup forsigtigt huden tør.
 3. Fordel et tyndt lag Indoxyl på hele det angrebne område med fingerspidserne.
 4. Du skal fordele et tyndt lag af gelen over hele det område, der er angrebet af akne - ikke kun på de enkelte bumser. Hvis gelen ikke hurtigt trænger ind i huden, bruger du for meget.
  - Til ansigtet alene, brug den mængde gel, som kan ligge på det yderste led af pegefingeren. Dette er en ”fingerspidsenhed”.
  - Til ansigtet og ryggen, brug 2½ gange ”fingerspidsenhed” i alt.
 5. Hvis du får meget tørhed eller afskalning af huden, kan du bruge en olie-fri fugtighedscreme, bruge Indoxyl mindre hyppigt eller stoppe behandlingen for en kort periode for at give din hud tid til at tilpasse sig behandlingen. Indoxyl fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den ikke anvendes hver dag.
 6. Vask hænderne efter påføring af gelen.
 7. Når gelen er absorberet i huden, kan du anvende en oliefri make-up.

Hvis du har brugt for meget Indoxyl

 • Pas på ikke at anvende for meget. At anvende for meget gel eller anvende det oftere vil ikke hjælpe dine bumser til at forsvinde hurtigere og kan irritere huden. Hvis dette sker, skal du bruge gelen mindre ofte eller stoppe med at bruge det et par dage og derefter starte igen.

Hvis du ved et uheld sluger Indoxyl

 • Hvis du ved et uheld har slugt gelen, søg lægehjælp. Du kan få symptomer, der ligner dem, du kan få, når du tager antibiotika gennem munden (en dårlig mave).

Hvis du har glemt at bruge Indoxyl

 • Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
 • Fortsæt blot med at bruge gelen på det sædvanlige tidspunkt.

Hvis du holder op med at bruge Indoxyl

Du må ikke stoppe brugen af Indoxyl uden rådgivning.
Brug ikke gelen i mere end 12 uger ad gangen uden at tale med din læge. Brug Indoxyl så længe lægen anbefaler. Du må ikke stoppe, medmindre lægen beder dig om det. 


Det er vigtigt at fortsætte med at bruge gelen som foreskrevet af din læge. Hvis du holder op for tidligt, kan din akne vende tilbage.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Stop brugen af Indoxyl og henvend dig straks til lægen, hvis du oplever en af følgende alvorlige bivirkninger - du kan have behov for akut medicinsk behandling:

 • Tegn på allergisk reaktion (hævelse af ansigtet, øjne, læber eller tunge, nældefeber eller åndedrætsbesvær, sammenbrud).
 • Hvis du får langvarig, betydelig diarré eller mavekramper.
 • Kraftig fornemmelse af brænden, afskalning eller kløe.

Andre mulige bivirkninger;

Hvis du generes af disse bivirkninger, anvend da Indoxyl sjældnere eller stop behandlingen en eller to dage, før behandlingen genoptages 


Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):
På behandlingsområdet: 

 • Rødmen, afskalning og tørhed.

Disse bivirkninger er almindeligvis milde.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): 

 • Hovedpine.

På behandlingsområdet: 

 • Brændende fornemmelse, smerte, lysfølsomhed for sollys.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • Kløe, ”soven” eller ”myrekryb” i huden (paræstesi), forværring af akne, rød kløende hud, udslæt (dermatitis, erytematøs udslæt).

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Allergiske reaktioner, overfølsomhed.
 • Betændelse i tarmen, diarré, herunder blodig diarré, mavesmerter.

På applikationsstedet: 

 • Hudreaktioner, misfarvning af huden.
 • Hævet kløende udslæt (nældefeber).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Indoxyl utilgængeligt for børn.
 • Apotek: Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C) inden udlevering til patienten. Gelen må ikke fryses eller udsættes for frost.
 • Patient: Efter udlevering fra apoteket må Indoxyl ikke opbevares over 25 °C. Holdbarhed efter åbning af tuben: 2 måneder. Skriv åbningsdatoen, hvor der er gjort plads til det på etiket og æske.
 • Brug ikke Indoxyl efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Indoxyl indeholder

 • Aktive stoffer: Clindamycin 10 mg/g (som clindamycinphosphat) og vandfri benzoylperoxid 50 mg/g (som vandig benzoylperoxid).
 • Øvrige indholdsstoffer: Carbomer, dimeticon, dinatriumlaurylsulphosuccinat, dinatriumedetat, glycerol, kolloid silica, poloxamer 182, renset vand og natriumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelse:

Indoxyl findes i pakningsstørrelserne 30 og 60 g. 

Gelen er hvid til svagt gul i farven. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og frigiver

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2018.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...