Diflucan®

pulver til oral suspension 10 mg/ml

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

DIFLUCAN 10 mg/ml pulver til oral suspension  

Fluconazol  

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Diflucan
 3. Sådan skal du tage Diflucan
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Diflucan tilhører en gruppe lægemidler, der hedder antimykotika, og som bruges mod svampeinfektioner. Det aktive stof er fluconazol. 

 

Diflucan bruges til behandling af svampeinfektioner og kan også bruges som forebyggende behandling mod Candida-infektion. Den almindeligste svampeinfektion skyldes en gærsvamp, der hedder Candida

 

Voksne  

Du kan få denne medicin af lægen til at behandle følgende typer svampeinfektioner: 

 • Kryptokokmeningitis - en svampeinfektion i hjernen.
 • Kokcidioidomykose - en sygdom i lungerne.
 • Infektioner, der skyldes Candida i blodet, i organer (f.eks. hjerte, lunger) eller i urinvejene.
 • Svampeinfektioner i slimhinderne - infektion på indersiden af munden, halsen og mundbetændelse på grund af tandprotese.
 • Svampeinfektioner i skeden eller penis.
 • Svampeinfektioner i huden, f.eks. fodsvamp, ringorm, kløe i skridtet, neglesvamp.

 

Du kan også få Diflucan til at: 

 • forebygge tilbagevendende kryptokokmeningitis
 • forebygge tilbagevendende svampeinfektioner i slimhinderne
 • nedsætte hyppigheden af svampeinfektioner i skeden
 • forebygge svampeinfektioner, som skyldes Candida (hvis du har nedsat immunforsvar, eller hvis det ikke fungerer ordentligt)

 

Børn og unge (fra 0-17 år)  

Du kan få denne medicin af lægen til at behandle følgende typer svampeinfektioner: 

 • Svampeinfektioner i slimhinderne - infektion på indersiden af munden og halsen.
 • Infektioner, der skyldes Candida i blodet, i organer (f.eks. hjerte, lunger) eller i urinvejene.
 • Kryptokokmeningitis - en svampeinfektion i hjernen.

 

Du kan også få Diflucan til at: 

 • forebygge svampeinfektioner, som skyldes Candida (hvis du har nedsat immunforsvar, eller hvis det ikke fungerer ordentligt).
 • forebygge tilbagevendende kryptokokmeningitis.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Diflucan

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Diflucan, hvis du

 • er overfølsom (allergisk) over for fluconazol, andre svampemidler eller et eller flere af hjælpestofferne i Diflucan. Symptomerne kan omfatte kløe, rødme af huden eller vejrtrækningsbesvær.
 • tager astemizol eller terfenadin (antihistaminer mod allergi)
 • tager cisaprid (mod maveproblemer)
 • tager pimozid (mod psykotiske lidelser)
 • tager quinidin (mod forstyrrelser i hjerterytmen)
 • tager erythromycin (antibiotikum til behandling af infektioner)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Diflucan 

 • hvis du har lever- eller nyreproblemer.
 • hvis du har hjerteproblemer, som uregelmæssig hjerterytme og hjertesvigt.
 • hvis du har unormale mængder af kalium, calcium eller magnesium i blodet.
 • hvis du får alvorlige hudlidelser (kløe, rødme af huden eller vejrtrækningsproblemer).
 • hvis du får symptomer på binyrebarkinsufficiens, dvs. hvor binyrerne ikke producerer en tilstrækkelig mængde af visse steroidhormoner såsom kortisol (kronisk eller langvarig træthed, muskelsvaghed, appetitløshed, vægttab, mavesmerter).

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Diflucan. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Diflucan

Fortæl det straks til lægen, hvis du tager astemizol eller terfenadin (antihistaminer til behandling af allergi), cisaprid (anvendes til maveproblemer), pimozid (mod psykiske sygdomme), quinidin (til behandling af uregelmæssig hjerterytme) eller erythromycin (antibiotikum til behandling af infektioner), da du ikke må tage disse lægemidler sammen med Diflucan (se afsnittet: ”Tag ikke Diflucan hvis du”). 

 

Anden medicin kan påvirke virkningen af Diflucan. Tal med lægen, før du tager Diflucan, hvis du tager noget af følgende medicin:  

 • rifampicin eller rifabutin (antibiotika til behandling af infektioner).
 • alfentanil eller fentanyl (bruges mod smerter)
 • amitriptylin eller nortriptylin (mod depression)
 • amphotericin B eller voriconazol (mod svampeinfektioner)
 • blodfortyndende medicin for at forhindre blodpropper (warfarin eller lignende medicin)
 • benzodiazepiner (midazolam, triazolam eller lignende medicin), som er sovemedicin og beroligende medicin
 • carbamazepin eller phenytoin (mod epilepsi)
 • hydrochlorthiazid, nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil, felodipin eller losartan (mod forhøjet blodtryk)
 • ciclosporin, everolimus, sirolimus eller tacrolimus (for at forhindre afstødning efter transplantation)
 • cyclophosphamid eller vinkaalkaloider (vincristin, vinblastin eller lignende medicin), der bruges til behandling af kræft
 • amiodaron (mod hjerterytmeforstyrrelser)
 • halofantrin (mod malaria)
 • statiner (atorvastatin, simvastatin og fluvastatin eller lignende medicin), der bruges mod forhøjet kolesterol
 • methadon (mod smerter)
 • celecoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxicam, meloxicam eller diclofenac (non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID) mod smerter eller gigt)
 • orale svangerskabsforebyggende lægemidler (f.eks. p-piller)
 • prednison (steroid)
 • zidovudin (også kendt som AZT) eller saquinavir (bruges til hiv-patienter)
 • medicin mod diabetes (sukkersyge) som chlorpropamid, glibenclamid, glipizid eller tolbutamid
 • theophyllin (mod astma)
 • A-vitamin (kosttilskud)
 • medicin til behandling af kræft i æggestokkene (Olaparib)
 • leddegigt (Tofacitinib)
 • Cystisk fibrose (Ivacaftor)

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Diflucan sammen med mad og drikke

Du kan tage Diflucan med eller uden mad. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

 • Hvis du er gravid må du kun tage Diflucan efter aftale med lægen.

 

Amning  

 • Hvis du ammer, må du fortsætte efter en enkelt standard-dosis på 150 mg fluconazol eller mindre.
 • Du skal stoppe med at amme, hvis du skal have høje eller gentagne doser. Tal med lægen

 

Frugtbarhed  

 • Der foreligger ingen undersøgelser, der påviser nedsat frugtbarhed hos kvinder eller mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du kører i bil eller arbejder med maskiner, skal du være opmærksom på, at svimmelhed og krampeanfald kan forekomme i nogle tilfælde. 

Diflucan indeholder saccharose og natrium

 • Denne medicin indeholder saccharose (sukker).
  • Kontakt lægen inden du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
  • Doser på 10 ml indeholder 5,8 g sukker eller mere. Det skal der tages hensyn til, hvis du har sukkersyge (diabetes).
  • Det kan være skadeligt for dine tænder, hvis du bruger lægemidlet i mere end 2 uger.

 

 • Denne medicin indeholder natrium (salt).
  • Natriumbenzoat kan øge gulsot (gulning af huden og øjnene) hos nyfødte (op til 4 uger).
  • Flasken indeholder 83 mg natriumbenzoat, hvilket svarer til 2,38 mg/ml.
  • Efter rekonstruktion indeholde Diflucan 10 mg/ml pulver til oral suspension 1,13 mg natrium pr ml., hvilket svarer til 4,5% af den anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen.

3. Sådan skal du tage Diflucan

Tag altid Diflucan nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den sædvanlige dosis for de forskellige typer svampeinfektioner ses herunder.  

 

Det er bedst at tage medicinen på samme tidspunkt hver dag. 

 

Voksne:  

Tilstand: 

Dosis: 

Tilbehandling af kryptokokmeningitis 

400 mg den første dag og derefter 200-400 mg 1 gang dagligt i 6-8 uger eller længere hvis nødvendigt. I visse tilfælde kan dosis øges til 800 mg. 

Til forebyggelse af tilbagevendende kryptokokmeningitis 

200 mg dagligt, indtil du får besked på at stoppe behandlingen. 

Til behandling af kokcidioidmykose 

200-400 mg 1 gang dagligt i 11 måneder og op til 2 år eller længere hvis nødvendigt. I visse tilfælde kan dosis øges til højst 800 mg. 

Til behandling af indvortes svampeinfektioner, der skyldes Candida 

800 mg den første dag og derefter 400 mg 1 gang dagligt, indtil du får besked på at stoppe behandlingen. 

Behandling af infektioner i slimhinderne på indersiden af munden, halsen eller mundbetændelse på grund af tandprotese. 

200-400 mg den første dag og derefter 100-200 mg, indtil du får besked på at stoppe behandlingen. 

Behandling af svampeinfektioner i slimhinderne - dosis afhænger af, hvor infektionen findes. 

50-400 mg 1 gang dagligt i 7-30 dage, indtil du får besked på at stoppe behandlingen. 

Forebyggelse af infektionen i slimhinderne på indersiden af munden eller halsen 

100-200 mg 1 gang dagligt eller 200 mg 3 gange om ugen. Så længe du har en øget risiko for at få infektion. 

Behandling af svampeinfektioner i skeden eller penis 

150 mg som en enkeltdosis. 

Nedsættelse af risiko for tilbagevendende svampeinfektioner i skeden 

150 mg hver 3. dag. Du skal tage 3 doser i alt (på dag 1, 4 og 7) og derefter 1 gang om ugen i 6 måneder, så længe du har en øget risiko for at få en infektion. 

Behandling af svampeinfektioner i hus og negle 

Dosis afhænger af, hvor du har infektionen. 50 mg 1 gang dagligt , 150 mg 1 gang om ugen, 300-400 mg 1 gang om ugen i 1-4 uger (ved fodsvamp kan det være op til 6 uger, og neglesvamp skal behandles , indtil der er vokset en ny negl ud. 

Forebyggelse af infektioner, som skyldes Candida (hvis dit immunforsvar er svækket eller ikke fungerer ordentligt) 

200-400 mg 1 gang dagligt, så længe du har en øget risiko for at få en infektion. 

 

Unge fra 12-17 år  

Følg den dosis, som lægen har ordineret (enten voksen- eller børnedosering). 

 

Børn op til 11 år  

Den højeste dosis til børn er 400 mg dagligt. Dosis er baseret på barnets vægt i kg. 

 

Tilstand: 

Dosis: 

Svampeinfektioner i slimhinder og hals, der skyldes Candida. Dosis og behandlingsvarighed afhænger af infektionens sværhedsgrad, og hvor i kroppen infektionene findes 

3 mg/kg legemsvægt (6 mg/kg legemsvægt kan ordineres den første dag). 

Kryptokokmeningitis eller indre svampeinfektioner, der skyldes Candida. 

6-12 mg/kg legemsvægt 1 gang dagligt. 

Forebyggelse af tilbagefald af kryptokokmeningitis. 

6 mg/kg legemsvægt 1 gang dagligt. 

Forebyggelse af infektioner, som skyldes Candida (hvis barnets immunforsvar er svækket eller ikke fungerer ordentligt) 

3-12 mg/kg legemsvægt 1 gang dagligt. 

 

Nyfødte børn (født til termin):  

Nyfødte børn (15-27 dage): 

Dosis er den samme som ovenfor, men skal gives hver 2. dag. Barnet må højst få en dosis på 12 mg pr. kg legemsvægt hver 48. time. 

 

Nyfødte børn (0-14 dage): 

Dosis er den samme som ovenstående, men skal gives hver 3. dag. Barnet må højst få en dosis på 12 mg pr. kg legemsvægt hver 72. time. 

 

Lægen kan have ordineret en anden dosis end nævnt her. Følg altid lægens anvisning. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Ældre  

Du skal have den sædvanlige voksendosis, medmindre du har nedsat nyrefunktion. 

 

Nedsat nyrefunktion  

Lægen kan ændre dosis afhængigt af din nyrefunktion. 

 

Nedsat leverfunktion:  

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Brugsanvisning til suspensionen:

Det anbefales, at apoteket færdiggør Diflucan pulver til oral suspension. Hvis apoteket ikke laver suspensionen, er der en vejledning sidst i indlægssedlen under afsnittet ”Følgende oplysninger er til læger og sundhedspersonale”. 

Brugsanvisning

Ryst den lukkede flaske hver gang inden brug. 

 1. Åbn flasken (sikkerhedslåg).
 2. Sæt den orale doseringssprøjte med flaskeadaptor i flasken (se billede1).
 3. Vend flasken på hovedet med den orale doseringssprøjte siddende fast og træk den ordinerede mængde suspension ud af flasken(billede2). Den orale doseringssprøjte er indelt i ml. Den maksimale dosis til børn på 400 mg dagligt bør ikke overskrides (se afsnit 3 "sådan skal du tage Diflucan").
 4. Fjern den orale doseringssprøjte fra flasken.
 5. Medicinen skal gives direkte i munden med den orale doseringssprøjte. Patienten skal forblive i oprejst stilling under indgivelse.
 6. Placer spidsen af den orale doseringssprøjte mod indersiden af kinden, og indgiv suspensionen langsomt i patientens mund (billede 3).
 7. Vask den orale doseringssprøjte.
 8. Luk flasken med sikkerhedslåget. Flaskeadapterne skal forblive på flaskehalsen

 

Diflucan Orifarm A/S pulver til oral suspension 10 mg/ml 

 

For dosisomregning fra mg/ml til ml/kg kropsvægt for pulver til oral suspension til børn, se afsnit 6.  

 

Til voksne skal dosis beregnes i ml i henhold til den anbefalede dosis i mg og lægemiddelstyrke. 

Hvis du har taget for meget Diflucan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Diflucan, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. 

Symptomer:  

Hvis du tager for meget Diflucan, kan du blive utilpas. Kontakt straks lægen eller den nærmeste skadestue. Symptomer på overdosering kan omfatte at høre, se og føle ting, der ikke er der, og tænke unormal tanker (hallucinationer og paranoid opførsel). Behandling af symptomerne (med generelle støtteforanstaltninger og om nødvendigt maveskylning) kan være tilstrækkeligt. 

Hvis du har glemt at tage Diflucan

Tag aldrig dobbeltdosis, som erstatning for den glemte dosis. Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. 

Hvis du holder op med at tage Diflucan

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. Kontakt lægen, hvis du igen føler dig syg, efter behandlingen med Diflucan er stoppet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Gulsot. Kontakt lægen.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Kraftig afskalning og afstødning af hud (toksisk epidermal nekrolyse). Kontakt læge eller skadestue.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Stevens-Johnsons syndrom). Kontakt læge eller skadestue.
 • Akut indsættende hududslæt med pusholdige blærer, rødme, og ledsagende feber.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer) (agranulocytose). Kontakt læge eller skadestue.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader) (trombocytopeni). Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. (Torsades de Pointes, QT-forlængelse). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leverskade evt. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Hovedpine.
 • Mavesmerter, diarré, kvalme, opkastning.
 • Udslæt.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):  

 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Nedsat appetit.
 • Søvnløshed (insomni), søvnighed.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden (paræstesi).
 • Svimmelhed, smagsforstyrrelse.
 • Forstoppelse, sure opstød/halsbrand, luftafgang fra tarmen.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Diflucan i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Lægemiddeludslæt med hævelse, nældefeber, kløe og øget svedtendens. Hvis det udvikler sig til skællende hud, større områder eller med væskefyldte blærer skal du stoppe behandling med Diflucan og kontakte lægen.
 • Muskelsmerter.
 • Træthed, utilpashed, krafteløshed og svaghed, feber.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer) (neutropeni, leukopeni). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge eller skadestue.
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet (hypokaliæmi). For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Øget risiko for åreforkalkning pga. forhøjet fedt (triglycerider) og kolesterol i blodet.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Rysten
 • Hårtab.
 • Afskalning af hud. Kontakt lægen hvis det udvikler sig til større områder med kraftig afskalning eller blæredannelse (bulløse læsioner) eller feber, udslæt i ansigt og på arme og ben (erythema multiforme).
 • Væskeansamling i ansigtet (ødem). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Lægemiddelfremkaldt reaktion med overfølsomhedsreaktion. Udslæt, feber, hævede kirtler, stigning i en type hvide blodlegemer (eusinofili) og betændelse i indre organer (lever, lunger, hjerte, nyrer og tyktarm) (DRESS).

 

Diflucan kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.x. urinprøver, blodprøver herunder kolesterol og triglycerider, leverfunktion, elektrolytter, hjerterytmeforstyrrelser (ekg) etc., som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Diflucan utilgængeligt for børn
 • Brug ikke Diflucan efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Pulver til oral suspension:
  • Opbevar pulveret ved temperaturer under 25 °C.
  • Opbevar flasken tæt tillukket.
 • Brugsfærdig suspension:
  • Skal opbevares ved temperaturer under 30 °C og må ikke nedfryses.
  • Den brugsfærdige suspension kan opbevares i 28 dage.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Diflucan 10 mg/ml, pulver til oral suspension indeholder:

Aktivt stof:  

Fluconazol. 1 ml rekonstitueret suspension indeholder 10 mg fluconazol. 

Øvrige indholdsstoffer:  

Saccharose, kolloid vandfri silica, titandioxid (E171), xanthangummi, natriumcitrat (E331), vandfri citronsyre (E330), natriumbenzoat (E211), naturlig orangesmag (indeholder appelsinolie og maltodextrin). 

Udseende og pakningsstørrelser

 • Diflucan 10 mg/ml pulver til oral suspension i en 60 ml højdensitetspolyethylen (HDPE) flaske, der har et børnesikret plastiklåg. Flasken indeholder 24,4 g hvidt til off-white pulver til oral suspension, der efter rekonstitution giver en hvid til off-white suspension med appelsinsmag.
 • I hver flaske er det totale volumen af vand og pulver 35 ml suspension.
 • En 5 ml doseringssprøjte med en tryk-ind flaskeadaptor til afmåling af korrekt dosis.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 63952700 

Fremstiller

Orifarm Supply s.r.o.  

Palouky 1366 

253 01 Hostivice, CZ 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Følgende oplysninger er til læger og sundhedspersonale eller til patienter (hvis apoteket ikke laver suspensionen) 

 

Vejledning til blanding af suspension:  

Den rekonstituerede suspension er efter blanding hvid til off-white med appelsinsmag. 

 

Pulver til oral suspension 10 mg/ml i en 60 ml flaske: 35 ml suspension efter rekonstitution: 

 1. Bank på flasken for at løsne pulveret.
 2. Tilsæt en lille smule almindeligt vand og omryst flasken grundigt. Tilsæt vand op til markeringen ---> på flasken (dette svarer til at tilsætte 24 ml vand)
 3. Ryst grundigt i 1-2 minutter for at få en homogen suspension.
 4. Efter rekonstitution er der en brugbar volumen på 35 ml.
 5. Noter udløbsdatoen for den rekonstituerede suspension på flaskens etiket (holdbarheden for den rekonstituerede suspension er 28 dage). Efter den noterede udløbsdato må ubrugt suspension ikke anvendes, og skal afleveres på apoteket.

 

Dosisomregning fra mg/ml til ml/kg kropsvægt for pulver til oral suspension til børn: 

Diflucan 10 mg/ml pulver til oral suspension  

 

Til børn bør dosis for Difucan pulver til oral suspension beregnes så nøjagtigt som muligt i henhold til følgende formel 

 

Diflucan Orifarm A/S pulver til oral suspension 10 mg/ml 

 

Den orale doseringssprøjte har en graduering på 0,2 ml. Derfor rundes enten op eller ned til nærmeste graduering på den orale doseringssprøjte, efter mængden er beregnet ud fra vægt og ordineret dosis.
Eksempel: Et barn som vejer 11 kg og får ordineret Diflucan 3 mg/kg/dag, skal have 33 mg/dag som svarer til 3,3 ml 10 mg/ml oral suspension. Denne dosis skal rundes op til 3,4 ml, som er den nærmeste graduering på den orale doseringssprøjte for at opnå den fulde dosis. 


Maksimal dosis på 400 mg dagligt bør ikke overskrides i den pædiatriske population (se tabel*). Diflucan 10 mg/ml pulver til oral suspension anbefales ikke til doser> 15,0 ml (se tabel med doser markeret med grå).
Når dosis overstiger 15,0 ml anbefales det at anvende Diflucan 40 mg/ml pulver til oral suspension. 

 

Tabel med eksempler på doser: 

 

Dosis (svarende til dosis i ml/dag) 

Vægt i kg 

3 mg/kg/dag 

6 mg/kg/dag 

12 mg/kg/dag 

3 kg 

1,0 ml 

1,8 ml 

3,6 ml 

5 kg 

1,6 ml 

3,0 ml 

6,0 ml 

7,5 kg 

2,2 ml 

4,6 ml 

9,0 ml 

10 kg 

3,0 ml 

6,0 ml 

12,0 ml 

12,5 kg 

3,8 ml 

7,6 ml 

15,0 ml 

15 kg 

4,6 ml 

9,0 ml 

18,0 ml 

20 kg 

6,0 ml 

12,0 ml 

24,0 ml 

25 kg 

7,6 ml 

15,0 ml 

30,0 ml 

30 kg 

9,0 ml 

18,0 ml 

36,0 ml 

35 kg 

10,6 ml 

21,0 ml 

40,0 ml* 

40 kg 

12,0 ml 

24,0 ml 

40,0 ml* 

45 kg 

13,6 ml 

27,0 ml 

40,0 ml* 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2019.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...