Euthyrox®

tabletter 100 mikrogram

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Euthyrox® 50 og 100 mikrogram tabletter 

Levothyroxinnatrium 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Euthyrox.
 3. Sådan skal du tage Euthyrox.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Levothyroxin, det aktive stof i Euthyrox, er et syntetisk fremstillet skjoldbruskkirtelhormon, der bruges til at behandle sygdomme eller funktionsforstyrrelser i skjoldbruskkirtlen. Det virker på samme måde som naturligt forekommende skjoldbruskkirtelhormoner.
 • Du kan bruge Euthyrox til:
  • at behandle godartet struma hos patienter med en normalt fungerende skjoldbrusk- kirtel.
  • at forebygge at struma vender tilbage efter en operation.
  • at erstatte naturlige skjoldbruskkirtelhormoner, når din skjoldbruskkirtel ikke selv producerer tilstrækkelige mængder.
  • at hæmme tumorvækst hos patienter med kræft i skjoldbruskkirtlen.

Euthyrox 25-100 mikrogram tabletter anvendes også til at afbalancere niveauet af skjoldbruskkirtelhormoner, når en overproduktion af hormoner behandles med antithyoide lægemidler. 


Euthyrox 100 mikrogram, 150 mikrogram og 200 mikrogram tabletter kan også anvendes til at teste funktionen af din skjoldbruskkirtel. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Euthyrox

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Euthyrox

 • hvis du er allergisk over for Levothyroxinnatrium, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Euthyrox (angivet i punkt 6),
 • hvis du har ubehandlede funktionsforstyrrelser i binyrerne, hypofysekirtel eller for stor produktion af skjoldbruskkirtelhormoner (thyreotoksikose),
 • hvis du har akut hjertesygdom (hjerteinfarkt eller hjertebetændelse).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Euthyrox  

 • Hvis du har en af følgende sygdomme.
  • Utilstrækkelig blodgennemstrømning i hjertets blodkar (angina pectoris)
  • Hjertesvigt
  • Hurtig og uregelmæssig puls
  • Højt blodtryk
  • Fedtaflejringer i årerne (arteriosklerose)
  • Nedsat hormonproduktion (hypofyse insufficiens)
  • Nedsat funktion af binyrebarken.

Disse sygdomme skal være under medicinsk behandling, før du begynder at tage Euthyrox eller før en thyroid suppresionstest udføres. Dit niveau af skjoldbruskkirtelhormoner skal kontrolleres hyppigt, mens du tager Euthyrox. Hvis du ikke er sikker på, om du lider af nogen af disse sygdomme, eller hvis du ikke er i behandling, skal du kontakte din læge. 


Tal med din læge, 

 • hvis du er i overgangsalderen eller efter overgangsalderen. Din læge skal måske kontrollere skjoldbruskkirtlens funktion regelmæssigt på grund af risikoen for knogleskørhed (osteoporose).
 • hvis du skifter fra et lægemiddel med levothyroxin til et andet. Virkningen kan være en smule anderledes, og du kan have brug for nærmere overvågning, og dosis skal eventuelt justeres.
 • før du begynder eller stopper med at tage orlistat eller ændrer behandling med orlistat (lægemiddel til behandling af overvægt; det kan være nødvendigt med tættere monitorering og justering af dosis).
 • hvis du oplever tegn på psykotiske lidelser (det kan være nødvendigt med tættere monitorering og justering af dosis).

Brug af anden medicin sammen med Euthyrox

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • Diabetes (antidiabetika). Euthyrox kan reducere virkningen af dit antidiabetika, og det kan være nødvendigt at få kontrolleret dit blodsukker hyppigere, navnlig i begyndelsen af behandlingen.
  • Blodpropper (coumarinderivater). Euthyrox kan forstærke virkningen af disse lægemidler, hvilket kan øge risikoen for blødninger, især hos ældre mennesker.
  • Forhøjet kolesteroltal (cholestyramin eller colestipol). Du skal tage Euthyrox 4-5 timer før disse lægemidler, fordi de kan blokere for optagelse af Euthyrox fra tarmen.
  • Mavebesvær, mavesår (antacida, sukralfat og andre lægemidler med aluminium, jernholdige lægemidler og calciumcarbonat). Du skal tage Euthyrox mindst 2 timer før disse lægemidler, da de ellers kan reducere virkningen af Euthyrox.
  • HIV infektioner (ritonavir, indinavir, lopinavir).
  • Epilepsi (fenytoin).
  • Uregelmæssig hjerterytme (amiodaron).
 • Tal med din læge, hvis du tager et af føl- gende lægemidler, da de kan reducere virkningen af Euthyrox.
  • Propylthiourasil (antithyroide lægemidler).
  • Glukokortikoider (lægemidler, som anvendes mod allergi og betændelse).
  • Betablokkere (blodtrykssænkende lægemidler, der også anvendes til at behandle hjertesygdomme).
  • Orlistat (vægtreducerende lægemiddel).
  • Sertralin (antidepressivt lægemiddel).
  • Klorokin eller proguanil (lægemiddel, der forebygger eller behandler malaria).
  • Lægemidler, der aktiverer visse leverenzymer, såsom barbiturater (beroligende lægemidler, sovepiller) eller carbamazepin (mod epilepsi, det bruges også til at mildne nogle typer af smerte og til at kontrollere humørsvingninger).
  • Østrogenholdige lægemidler, der anvendes til hormonerstatning under og efter overgangsalderen eller til svangerskabsforebyggelse.
  • Sevelamer (fosfat bindende stof, der anvendes til behandling af patienter med kronisk nyresvigt).
  • Tyrosinkinasehæmmere (anticancer og antiinflammatoriske lægemidler).
  • Sojaholdige præparater.
 • Tal med din læge, hvis du tager et af følgende lægemidler, da de kan forstærke virkningen af Euthyrox.
  • Salicylater (smertestiller og sænke feber).
  • Dicumarol (lægemidler, der forebygger blodpropper).
  • Furosemid i høje doser på 250 mg (vanddrivende lægemiddel)
  • Clofibrat (lipidsænkende lægemiddel)

Hvis du skal have en diagnostisk test eller scanning med jodholdige kontrastmidler, skal du fortælle lægen, at du tager Euthyrox, fordi du kan få en indsprøjtning, der kan påvirke skjoldbruskkirtlens funktion. 

 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

Brug af Euthyrox sammen med mad og drikke og alkohol

 • Du skal tage Euthyrox på tom mave, en halv time før dagens første måltid, helst med lidt væske f.eks. et halvt glas vand.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

 • Hvis du er gravid skal du fortsat tage Euthyrox. Tal med din læge, da det kan være nødvenigt at ændre dosis.
 • Hvis du har taget Euthyrox sammen med et antithyroidt lægemiddel for at behandle en overproduktion af skjoldbruskkirtelhormoner, vil din læge råde dig til at ophøre med at Euthyrox, når du bliver gravid.

 

Amning:  

 • Hvis du ammer, skal du fortsat tage Euthyrox i overensstemmelse med lægens instruktioner. Mængden af lægemiddel, der udskilles i modermælken, er så lille, at den ikke påvirker barnet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke gennemført undersøgelser på indflydelsen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Fordi levothyroxin er identisk med det naturligt forekommende thyroideahormoner, forventes det dog ikke, at Euthyrox har nogen indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Euthyrox indeholder lactose

 • Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Euthyrox

3. Sådan skal du tage Euthyrox

Tag altid Euthyrox nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Tag en enkelt daglig dosis på tom mave om morgenen (mindst 30 minutter før morgenmad), helst med lidt væske f.eks. et halvt glas vand. 

 

Børn skal tage hele den daglige dosis Euthyrox mindst 30 minutter før dagens første måltid. Umiddelbart før indtagelsen skal tabletterne knuses og blandes med vand og gives til barnet sammen med noget mere væske. Blandingen skal altid forberedes og gives frisk. 

 

Tabletten kan deles i to lige store doser. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne:  

Din læge afgør din individuelle dosis ud fra undersøgelser og laboratorieprøver. Du starter generelt med en lav dosis, der øges hver 2.-4- uge, indtil fulde individuelle dosis er nået. I behandlingens første uger skal du komme til aftalte tidspunkter, hvor der tages laboratorieprøver for at justere dosis. 

 

Hvis dit barn er født med hypothyroidisme kan lægen anbefale at starte med en højere dosis, fordi en hurtig udskiftning er vigtig. Den anbefalede startdosis er 10-15 mikrogram pr. kg legemsvægt for de første 3 måneder. Derefter vil lægen justere dosis individuelt. 

 

Det normale dosisområde fremgår nedenfor. En lavere individuel dosis kan være tilstrækkeligt, hvis du er en ældre patient, hvis du har hjerteproblemer, hvis du har en svær eller langvarig nedsat skjoldbruskkirtelfunktion eller hvis du har lav kropsvægt eller stor struma. 

 

Behandling af godartet struma hos patienter med normalt fungerende skjoldbruskkirtel:  

75-200 mikrogram 

 

Forebyggelse af, at struma vender tilbage efter en operation: 

75-200 mikrogram 

 

Erstatning af naturlige skjoldbruskkirtelhormoner, når din skjoldbruskkirtel ikke selv producerer tilstrækkelige mængder: 

Startdosis: 25-50 mikrogram 

Vedligeholdelsesdosis: 100-200 mikrogram 

 

Hæmning af tumorvækst hos patienter med kræft i skjoldbruskkirtlen: 

150-300 mikrogram 

 

Afbalancering af niveauet af skjoldbruskkirtelhormoner, når en overproduktion af hormoner behandles med antithyroide lægemidler: 

50-100 mikrogram 

 

For at teste skjoldbruskkirtelfunktionen:  

100 mikrogram tabletter: 200 mikrogram (2 tabletter) indtages i 2 uger før testen. 

 

150 mikrogram tabletter: start 4 uger før test: 75 mikrogram (½ tablet) indtages i 2 uger, derefter 150 mikrogram (1 tablet) indtil testen. 

 

200 mikrogram tabletter: 200 mikrogram (1 tablet) indtages i 2 uger før testen. 

 

Børn:  

Erstatning af naturlige skjoldbruskkirtelhormoner, når din skjoldbruskkirtel ikke selv producerer tilstrækkelige mængder: 

Startdosis: 12,5-50 mikrogram  

Vedligeholdelsesdosis: 100-150 mikrogram pr. m2 kropsoverflade. 

 

Euthyrox fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine tabletter til alle de anførte doseringer. 

Hvis du har taget for mange Euthyrox

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Euthyrox, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.  

 

Symptomer:  

 • Hurtig hjerterytme, angst, uro /ophidselse eller utilsigtede bevægelser.
 • Hos patienter med en sygdom som angriber det neurologiske system såsom epilepsi, kan anfald forekomme i isolerede tilfælde. Kontakt din læge, hvis noget af dette sker.
 • For højt stofskifte som kan føre til akut psykose hos patienter med risiko for psykotiske lidelser.
 • Ved mange års misbrug af Euthyrox har der været indrapporteret adskillige tilfælde af pludselig hjertedød.

Hvis du har glemt at tage Euthyrox

 • Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis næste dag.

Hvis du holder op med at tage Euthyrox

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.  

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Du kan opleve en eller flere af følgende bivirkninger, hvis du tager mere Euthyrox, end lægen har foreskrevet, eller hvis du ikke tåler den foreskrevne dosis (f.eks. når dosis øges hurtigt) 

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Forhøjet tryk i hjernen (hovedpine, kvalme, opkastninger, smerter bag øjnene, synsforstyrrelser). Udbuling af de bløde partier i kraniet hos spædbørn (spændte fontaneller). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Overfølsomhedsreaktioner i luftvejene. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hjertebanken.
 • Ekstra hjerteslag.
 • Hovedpine.
 • Muskelsvaghed. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. tal med lægen.
 • Rødme (varme i ansigtet).
 • Feber.
 • Opkastning.
 • Uregelmæssig menstruation.
 • Rysten.
 • Rastløshed.
 • Søvnløshed.
 • Kraftig sveden.
 • Vægttab.
 • Diarré.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Overfølsomhedsreaktioner i huden.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Euthyrox utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Euthyrox efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Euthyrox ved temperaturer over 25 ºC.
 • Opbevar Euthyrox i ydre karton, da det er følsomt for lys.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Euthyrox indeholder:

Aktivt stof: 

Levothyroxinnatrium 50 mikrogram eller 100 mikrogram.
Øvrige indholdsstoffer: 

Majsstivelse, croscarmellosenatrium, gelatine, lactosemonohydrat og magnesiumstearat. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Tabletterne er hvide, runde, flade på begge sider, med delekærv og skrå kant samt præget:  

EM50 eller EM100 på den ene side. 


Euthyrox fås i: 

Euthyrox 50 mikrogram og 100 mikrogram i pakninger med 100 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 10/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...