Florinef®

tabletter 0,1 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Florinef® 0,1 mg tabletter  

fludrocortisonacetat 

 

Florinef® er et registreret varemærke, der tilhører Aspen Global Incorporated. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Florinef til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Florinef
 3. Sådan skal du tage Florinef
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Florinef er et syntetisk binyrebarkhormon, der især virker på blodtrykket og kroppens salt- og væskebalance. 

 

Du kan bruge Florinef, når binyrebarken ikke fungerer (binyrebarkinsufficiens-Addisons sygdom). Du kan også bruge Florinef ved nogle medfødte forstyrrelser i udviklingen af de ydre kønsorganer (adrenogenitalt syndrom). 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Florinef

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Florinef:

 • hvis du er allergisk over for fludrocortisonacetat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Florinef (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Florinef. 

Tal med lægen hvis du har eller har haft en af følgende sygdomme ved behandlingens start, eller hvis de opstår under behandlingen: 

 • Infektioner.
 • Helvedesild (herpes zoster).
 • Mave/tarmsygdomme. Betændelse i tarmen, mavesår.
 • Nyresygdomme.
 • Hvis du er blevet opereret for nylig.
 • Feber.
 • Fysiske skader.
 • Hjertesygdomme f.eks. blodprop, hjertesvigt.
 • For højt blodtryk.
 • Diabetes.
 • For stor dannelse af hormoner i binyrerne (Cushing syndrom).
 • Knogleskørhed (osteoporose).
 • Psykiske lidelser f.eks. søvnløshed, opstemthed, personlighedsforandringer, depression og tidligere sindslidelser (psykoser).
 • Kramper.
 • Forskellige former for hududslæt.
 • Kræft med udsæd (metastaser).
 • Abnorm muskeltræthed (myastenia gravis).
 • Tuberkulose. Hvis du har haft tuberkulose, kan behandling med Florinef få tuberkulosen til at blusse op igen.
 • Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

 

Virkningen af Florinef kan forstærkes: 

 • hvis du har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen.
 • hvis du har skrumpelever.

Børn

Behandling med Florinef kan hæmme væksten hos børn, så du bør sørge for, at højdevæksten bliver kontrolleret.  

Børnesygdomme kan være mere alvorlige for børn, der får Florinef. Tal med lægen. 

Ældre

For højt blodtryk og knogleskørhed er mere alvorligt for ældre. Tal med lægen. 


Kontakt altid lægen i følgende tilfælde: Ved stress-situationer (f.eks. feber, ulykkestilfælde, før operation), svimmelhed, svær eller langvarig hovedpine, opsvulmede fødder/underben samt ved vægtøgning. 


Vaccinationer må kun foretages efter lægens anvisning. 


Lægen kan give dig råd om salt- og proteinmængde i kosten. Lægen kan udskrive tabletter til dig, som indeholder kalium.  

 

Du skal til regelmæssig blodprøvekontrol. 


Du bør bære et kort på dig med information om din sygdom, hvilken medicin du får, samt navnet på din læge. 

Brug af anden medicin sammen med Florinef

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

 

Anden medicin kan påvirke virkningen af Florinef, og Florinef kan påvirke virkningen af anden medicin, hvis du tager det samtidigt.  

 

Tal med lægen, hvis du er i behandling med: 

 • blodfortyndende midler.
 • medicin mod epilepsi og kramper og til brug i forbindelse med bedøvelse.
 • medicin mod sukkersyge (diabetes).
 • medicin mod abnorm muskeltræthed (myastenia gravis).
 • nogle muskelafslappende midler.
 • medicin, der regulerer stofskiftet (eltroxin, propylthiouracil, thiamazol).
 • medicin mod tuberkulose (isoniazid).
 • svampemidler (ketokonazol).
 • hjertemedicin (digoxin).
 • hormoner (f.eks. p-piller, østrogen og væksthormoner).
 • smertestillende midler og gigtmidler (acetylsalicylsyre og NSAID).
 • nogle vanddrivende midler som thiazidpræparater og furosemid.
 • midler, der påvirker immunforsvaret eller som bruges efter en transplantation (ciclosporin).
 • vacciner.
 • nogle lægemidler kan øge virkningen af Florinef, og din læge vil overvåge dig omhyggeligt, hvis du tager sådanne lægemidler (inklusive visse former for HIV-medicin, herunder ritonavir og cobicistat).

Brug af Florinef sammen med mad og drikke

Du kan tage Florinef i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Florinef efter aftale med lægen. 


Amning
Du bør så vidt muligt ikke tage Florinef, hvis du ammer, da erfaringerne med Florinef og amning er begrænsede. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Florinef påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Florinef indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Florinef

Tag altid Florinef nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: ½-3 tabletter dagligt. 

 

Børn: ½-1 tablet dagligt. Lægen justerer dosis efter alder, vægt og sygdommens sværhedsgrad. Følg lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Florinef

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Florinef end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Overdosering gennem længere tid kan give vand i kroppen, kraftig vægtøgning, for lavt kaliumindhold i blodet, for højt blodtryk, forstørret hjerte og muskelsvaghed. 

Hvis du har glemt at tage Florinef

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Florinef

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige - meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 100 patienter): 

 • Årebetændelse med blodpropper (tromboser). Kan vise sig ved pludselig smerte i brystet og åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hjerteforstørrelse med hjertesvigt. Viser sig ved åndenød, trykken i brystet, vand i fødder og ben (ødemer). Tal med lægen.
 • For lavt kalium i blodet, svaghed og nedsat kraft i musklerne, forstyrrelser i hjerterytmen. Kontakt lægen.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • Svækket immunforsvar og aktivering af alvorlige infektioner (f.eks. tuberkulose). Kontakt lægen.
 • Væksthæmning hos børn. Tal med lægen.
 • Aktivering og forværring af sukkersyge (diabetes) (hyppig vandladning, tørst, træthed). Kontakt lægen.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. grøn stær. Det kræver omgående lægehjælp. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Depressioner og psykoser. Kan være alvorligt, tal med lægen.

 

Sjældne - meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter): 

 • Forhøjet tryk i hjernen med voldsom hovedpine, evt. bevidstløshed og kramper. Kontakt straks lægen eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Besvimelse, krampeanfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelig - meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 100 patienter): 

 • Vand i kroppen (ødem) og muskelsvaghed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 af 100 patienter): 

 • Binyrebarkinsufficiens med nedsat evne til at reagere på tilskadekomst, operationer, svære infektioner. Kontakt altid læge ved disse situationer.
 • Måneansigt, ændret fedtfordeling med rund krop og tynde arme og ben, tyrenakke, blårøde striber på bryst og mave, blå mærker og spontane blødninger i hud og slimhinder, tynd og tør hud, bumser og skægvækst (Cushing-lignende symptomer). Kontakt altid læge ved disse situationer.
 • Tab af muskelvæv.
 • Grå stær med uklart syn (uklarhed i øjets linse).
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles, svært forhøjet blodtryk er alvorligt.

 

Sjældne - meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter): 

 • Hallucinationer. Kan være alvorlige. Tal med lægen.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Appetitløshed, smagsforandring og diarré.
 • Hovedpine.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Sløret syn.

 

Desuden kan der ses følgende bivirkninger: Søvnløshed, menstruationsforstyrrelser, muskelsvækkelse (myasteni), fordøjelsesbesvær/mavesår (kan være alvorligt), rødme (purpura), blødninger i huden, forringet sårheling, udslæt, nældefeber og infektioner i øjnene ved længerevarende behandling. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Florinef utilgængeligt for børn.
 • Opbevar Florinef i køleskab (2 - 8 °C).
 • Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys.
 • Brug ikke Florinef efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Florinef indeholder:

 • Aktivt stof: Fludrocortisonacetat 0,1 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Majsstivelse, calciumhydrogenphosphatdihydrat, lactosemonohydrat, vandfri lactose, talcum, natriumbenzoat (E211) og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser:

Florinef er hvide tabletter med delekærv på den ene side og mærket ”FT01” på den anden side.  

 

Florinef findes i tabletglas med 100 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad,  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2019.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...