Cordarone X

tabletter 100 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

CORDARONE® X  

100 mg tabletter  

Amiodaronhydrochlorid 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage/bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret Cordarone X til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cordarone X.
 3. Sådan skal du tage Cordarone X.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Cordarone X virker mod hurtig og uregelmæssig hjerterytme (arytmier).
 • Du skal bruge Cordarone X til at forebygge og behandle svære forstyrrelser i hjerterytmen, når andre lægemidler ikke har været virksomme.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cordarone X

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Cordarone X

 • hvis du er overfølsom over for amiodaronhydrochlorid, jod eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cordarone X (angivet i punkt 6).
 • hvis du har langsom hjerterytme eller andre hjerteforstyrrelser og ikke har pacemaker.
 • hvis din skjoldbruskkirtel ikke fungerer som den skal (stofskifteproblemer).
 • hvis du er gravid (undtagen på lægens absolutte anbefaling).
 • hvis du ammer.
 • hvis du får medicin mod depression (monoaminoxidasehæmmere).
 • hvis du får en kombination af specifikke lægemidler. Se "Brug af anden medicin sammen med Cordarone X".

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Cordarone X 


På grund af hyppige og alvorlige bivirkninger får du kun Cordarone X, når anden hjertemedicin ikke virker godt nok.
Du vil jævnligt blive kontrolleret for bivirkninger i lunger, skjoldbruskkirtel (stofskiftet) og lever. 


Kontakt straks lægen: 

 • hvis du får ændringer i hjertets rytme (den bliver uregelmæssig, langsom eller hurtig).
 • hvis du får hoste og åndenød
 • hvis din vægt stiger eller falder, din puls bliver langsommere eller hurtigere, du fryser eller føler dig mere varm end sædvanligt
 • hvis du får gulsot eller bliver gul i det hvide i øjnene
 • hvis du får muskelsvaghed eller nedsat følelse i hænder og fødder
 • hvis du får uskarpt eller nedsat syn.

 

Du skal også være opmærksom på: 

 • at huden bliver meget følsom over for sollys. Beskyt huden med tøj og solbeskyttelsescreme med høj faktor. Undgå solarium.
 • før en operation skal du altid fortælle, at du tager Cordarone X.
 • at du kun bør indtage en begrænset mængde alkohol.
 • at kun ved livstruende forstyrrelser i hjerterytmen vil lægen give Cordarone X til gravide. Det nyfødte barn skal kontrolleres for bivirkninger i skjoldbruskkirtlen.
 • at du skal fortælle det til lægen, hvis du står på venteliste til en hjertetransplantation. Din læge vil muligvis ændre din behandling. Dette skyldes, at indtagelse af amiodaron før hjertetransplantation har vist en øget risiko for en livstruende komplikation (primær transplantatdysfunktion), hvor det transplanterede hjerte holder op med at fungere korrekt inden for de første 24 timer efter operationen.

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Cordarone X. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Børn og unge

Sikkerheden og effekten er ikke undersøgt hos børn, og derfor bør Cordarone X ikke bruges til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Cordarone X

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • Hjerteforstyrrelser (chinidin, sotalol, bepridil, verapamil, diltiazem, digoxin, flecainid).
 • Fedtstoffer i blodet (vincamin).
 • Infektioner (intravenøs erythromycin, sulfametoxazol med trimetroprim, pentamidin injektion, fluoroquinoloner).
 • Psykiske lidelser (chlorpromazin, thioridazin, pimozid, haloperidol)
 • Svær og invaliderende halsbrand (cisaprid).
 • Depression (doxepin, maprotilin, amitriptylin).
 • histamin (antihistaminer fx terfenadin, mizolastin).
 • Malaria (chinin, mefloquin, chloroquin).
 • Forstoppelse.
 • Vand i kroppen
 • uønskede immunreaktioner (binyrebarkhormoner fx tetracosactid).
 • Svamp (amphotericin B).
 • Blodpropper(warfarin, dabigatran).
 • Epilepsi (phenytoin).
 • Afstødelse efter organtransplantation (ciclosporin og tacrolimus).
 • Stærke smerter (fentanyl).
 • Lokale smerter (lidocain).
 • Rejsningsproblemer (sildenafil)
 • Søvnløshed (midazolam og triazolam).
 • Migræne (dihydroergotamin og ergotamin).
 • Forhøjet kolesterol (simvastatin, atorvastatin og lovastatin).
 • Gigt, f.eks. urinsyregigt (colchicin).
 • Nervesmerter
 • Hepatitis C (fx sofosbuvir, daclatasvir, simeprevir, ledipasvir)

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Anden medicin kan påvirke virkningen af Cordarone X, og/ eller Cordarone X kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller på apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 

Brug af Cordarone X sammen med mad, drikke og alkohol

Du skal tage Cordarone X på samme tid i forhold måltiderne, dvs. altid enten før eller efter et måltid. 


Du bør ikke drikke grapefrugtjuice, da det kan påvirke virkningen af Cordarone X. 


Du bør begrænse indtagelsen af alkohol. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du
spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun tage Cordarone X efter aftale med lægen, da det kan skade barnet.

 

Amning: 

 • Du må ikke tage Cordarone X, hvis du ammer, da det kan skade barnet. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Cordarone X påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Du skal være opmærksom på, at Cordarone X kan påvirke dit syn, så du i mørke kan blive blændet af andre bilers lys. 

Cordarone X indeholder lactose

Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Cordarone X. 

3. Sådan skal du tage Cordarone X

Tag altid Cordarone X nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Indtag altid Cordarone X på samme tid i forhold til måltiderne, dvs. altid enten før eller efter et måltid. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

2 tabletter (200 mg) tre gange dagligt i den første uge, 2 tabletter (200 mg) to gange dagligt i den anden uge og dernæst 2 tabletter (200 mg) dagligt taget på en gang eller mindre. 

 

Dosis reduceres måske yderligere, da du skal have den laveste mulige dosis. 

 

Skift fra intravenøs til oral behandling: 

Når der er opnået god effekt ved intravenøs behandling skal der startes med sædvanlig oral startdosis (200 mg tre gange dagligt), og derefter skal den intravenøse behandling nedtrappes gradvist. 

 

Ældre: 

Den laveste mulige dosis, der giver effekt, bør anvendes. Følg lægens anvisninger. 

 

En for høj dosis øger risikoen for, at der opstår bivirkninger som, at hjertet slår for langsomt, langsom puls og for højt eller for lavt stofskifte. Din læge vil jævnligt kontrollere dit stofskifte, mens du tager Cordarone X. 

 

Brug til børn: 

Børn må normalt ikke få Cordarone X tabletter. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Du skal måske have en anden dosis. Spørg lægen. 

Hvis du har taget for mange Cordarone X

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Cordarone X, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Symptomer: 

Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, langsom eller uregelmæssig puls, svimmelhed, dårligt blodomløb og leverskade. 

Hvis du har glemt at tage Cordarone X

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Cordarone X

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Risikoen for bivirkninger øges ved længerevarig behandling og ved højere dosering. Eftersom 

Cordarone X forsvinder langsomt ud af kroppen, kan bivirkninger forekomme flere måneder efter endt behandling. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt lægen.
 • Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt, der undertiden er dødelig. Kontakt læge eller skadestue.
 • Træthed, kuldskærhed, tør, fortykket hud, hårtab, langsom puls, forstoppelse og hæshed pga. for lavt stofskifte (nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen). Kontakt lægen.
 • Svedeture, rastløshed, hurtig puls og vægttab pga. for højt stofskifte (undertiden dødelig). Kontakt lægen.
 • Smerter i brystet, åndenød, hoste og feber pga. betændelse i lungehinden. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Tør og længerevarende hoste og åndenød pga. infektion i bronkierne og det omlæggende lungevæv, undertiden dødelig. Kontakt læge eller skadestue.
 • Tiltagende åndenød pga. dannelse af bindevæv i lungerne. Kontakt læge eller skadestue.
 • Lungebetændelse eller tør hoste uden slim pga. betændelse i lungernes bindevæv. Kontakt læge eller skadestue.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Uregelmæssig puls, undertiden efterfulgt af hjertestop. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Forhøjet tryk i hjernen (hovedpine, kvalme, opkastninger, smerter bag øjnene, synsforstyrrelser). Udbuling af de bløde partier i kraniet hos spædbørn (Spændte fontaneller). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Alvorlig leverbetændelse, gulsot, skrumpelever. Undertiden dødelig. Kontakt læge eller skadestue.
 • Akut synsnedsættelse (evt. blindhed), blinde pletter for et eller begge øjne, uskarpt syn og vanskelighed med at skelne farver pga. betændelse i synsnerven (kan udvikle sig til blindhed). Kontakt læge eller skadestue.
 • Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød hos patienter der i forvejen lider af åndedrætsbesvær og især hos astmapatienter. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • En tilstand kaldet shocklunge eller akut lungesvigt, hvor lungerne ikke kan optage så meget ilt, som kroppen har brug for (voldsom åndenød, med blå omkring læber og negler, besvimelse). Denne tilstand, der til tider er dødelig, opstår sædvanligvis lige efter operation. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.
 • Smerter og ømhed i pungen pga. betændelse i bitestiklerne. Kontakt læge eller skadestue.
 • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader (pancytopeni) eller for få hvide blodlegemer (agranulocytose)). Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock. Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Ophostning af blod pga. blødning i lungerne. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Uklarhed, forvirring og desorientering, evt. hallucinationer og vrangforestillinger. Kontakt lægen.
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Lægemiddelreaktioner med eosinofili og systemiske reaktioner (DRESS)). Kontakt læge eller skadestue.
 • Udslæt på kinderne, feber og utilpashed pga. bindevævsreaktion. Kontakt lægen.
 • Afstødelse af transplanteret hjerte indenfor 24 timer efter operationen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Øjentørhed, ufarlige aflejringer i øjets hornhinde og eventuelt synsforstyrrelser (regnbuesyn, uskarpt syn).
 • Kvalme, opkastning, forstoppelse, smagsforstyrrelser (især i begyndelse af behandlingen).
 • Forhøjede levertal (ingen symptomer). Kan være eller blive alvorligt.
 • Lysfølsomhed og beskadigelse af huden, hvis den udsættes for lys.

 

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter):  

 • Muskelsvaghed.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Rysten, mareridt, søvnforstyrrelser.
 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Forstoppelse.
 • Grålig eller blålig misfarvning af huden (som forsvinder langsomt efter endt behandling).

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløshed eller lammelser, evt. smerter i hænder og fødder og/eller muskelsvaghed (forsvinder sædvanligvis efter endt behandling).
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Cordarone X i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
 • Usikre bevægelser pga. påvirkning af hjernen.
 • Hovedpine.
 • Markant langsommere puls, især hos ældre patienter. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kontakt lægen.
 • Rødmen af huden i forbindelse med strålebehandling, hududslæt.
 • Hårtab.
 • Impotens (rejsningsbesvær).

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer (leukopeni/neutropeni)). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge eller skadestue.
 • Rysten af hænder og hoved, stive bevægelser og stivnet ansigtsudtryk (parkinsonisme).
 • Fejlagtig sansning af lugte.
 • Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Tør hoste.
 • Nældefeber.
 • Dannelse af knuder af bindevæv, herunder nedsat funktion af knoglemarv.
 • Nedsat appetit.
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Betændelse i huden med blærer.
 • Nedsat eller manglende sexlyst.

 

Cordarone X kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver, herunder leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Cordarone X utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Cordarone X efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.
 • Opbevar ikke Cordarone X ved temperaturer over 25 °C.
 • Opbevar Cordarone X i den originale yderpakning, da det er følsomt for lys.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cordarone X 100 mg tabletter indeholder:

Amiodaronhydrochlorid. 


Øvrige indholdsstoffer:  

Lactosemonohydrat, majsstivelse, povidon, kolloid vandfri silica og magnesiumstearat. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Tabletterne er runde, hvid til gullig-hvid med delkærv på den ene side. På den anden side er tabletterne præget med en kurve og 100. 


Cordarone X fås i:  

Cordarone X 100 mg i pakninger med 28 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com  

Tlf.: +45 6395 2700  

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ  

 

I Danmark markedsføres Cordarone X også som Cordarone®. 


For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...